“Se nibqgħu naħdmu bis-saħħa biex nikkonvinċu li dan il-partit jista’ jibqa’ joffri viżjoni b’saħħitha li biha nagħtu qalbna għall-pajjiż.”

“Mill-kura primarja għall-kultura, mit-turiżmu għall-anzjanità attiva, qed nibqgħu naraw li mill-ġid li noħolqu, igawdi kulħadd.” 

Fil-Marsa, il-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar il-potenzjal ta’ din il-lokalità u n-naħa ta’ ġewwa tal-Port il-Kbir u kif il-ħolma tiegħu hi li din iż-żona tkun simbolu ta’ prosperità ġdida fid-deċenju li jmiss. Għal darb oħra reġa’ tenna wkoll l-importanza tal-għajnuna fil-kontijiet tal-enerġija għan-negozji u l-familji Għawdxin u Maltin u meta ndirizza l-kwistjoni ta’ ftehim settorjali ġdid għall-għalliema spjega kif il-gvern għandu proposta b’saħħitha u lest jibqa’ jiddiskuti kemm -il darba jieqfu l-azzjonijiet inustrijali li minnhom ibagħtu t-tfal mingħajr ebda ħtija.

Dwar il-lokalità tal-Marsa, il-Prim Ministru spjega kif il-port tal-Marsa li tħalla jsir piż għal din il-komunità, irid jerġa’ jkun l-akbar potenzjal. 

“Post vibranti ta’ negozju, xogħol, kultura, divertiment. Dik hi l-ħolma tiegħi. Fejn ikollna żvilupp ekonomiku li joffri kwalita ta’ ħajja aqwa għal kulħadd. Biex nagħmlu dan irridu nkunu ambizzjużi, iżda rridu nemmnu wkoll fil-potenzjal taż-żona u jien nemmen bis-sħiħ f’dan il-potenzjal.” 

Dan parti mill-pjan imfassal mill-budget għas-sena d-dieħla biex lokalitajiet bħal Marsa li ma gawdewx biżżejjed, jew li ġarrew aktar piż milli ħaqqhom, tibda ssir ġustizzja magħhom. 

Gvern tal-ġustizzja mal-ħaddiema 

Din il-ġimgħa kważi ħamest elef persuna tħallsu ftit aktar minn tmien miljun ewro. Dan bħala parti minn pagamenti dovuti lilhom minħabba inġustizzji li sofrew fil-passat. 

Dawn jingħaqdu ma’ ħlasijiet li saru fl-aħħar snin. Għal seba’ snin konsekuttivi, tħallsu iktar minn erbgħin miljun ewro u s-sena d-dieħla se tkompli tiġi implimentata din l-inizjattiva billi ssir ġustizzja ma’ ħaddiema oħra. 

Il-Prim Ministru sostna wkoll kif l-istess ġustizzja trid issir mal-għalliema fl-iskejjel.

Fuq il-mejda poġġejna proposta b’saħħitha. Fl-istess ħin qatt m’għidna li ma rridux niddiskutu iktar, anke jekk il-laqgħat ta’ konċiljazzjoni ma ntemmux bir-riżultat mixtieq.  Peró nerġgħu npoġġu ma’ mejda mal-mument li jkunu rtirati l-azjonijiet industrijali. Għax mhux sew ibatu t-tfal meta hemm proposta li ittejjeb b’mod qawwi l-kundizzjonijiet tal-edukaturi tagħna. Proposta li hi bil-ferm aqwa, mill-ftehim ta’ ħames snin ilu. Dan hu Gvern tal-ħaddiema u għalhekk lesti nibqgħu niddiskutu, iżda mhux bl-azzjonijiet. Bit-theddid ma jsirux diskussjonijiet.” 

Robert Abela sostna wkoll kif dan il-Gvern mhux talli jżomm mal-ftehim li jiffirma imma talli jmur oltre. 

“Il-Unjins talbuna biex minkejja l-ftehim kollettiv nagħtu żieda oħra biex nirriflettu l-COLA. Hekk għamilna sena ilu u hekk se nerġu nagħmlu. Fil-parlament, tal-Oppożizzjoni qagħdu jxewxu. Qalu li niddiskriminaw kontra l-ħaddiema tal-Gvern. Qed ikejluna b’xibirhom l-Oppożizzjoni. Anke meta jitkellmu fuq l-għalliema. Tajjeb jiftakru l-għalliema li Gvern Nazzjonalista ħallielhom ftehim li ma jiskadi qatt. Ara aħna ħames snin ilu tajna ftehim ġdid u tajnih skadenza għax bħal f’setturi oħra l-kundizzjonijiet iridu jitjiebu kull tant żmien. U b’wiċċi minn quddiem ngħid li din id-darba għandna proposta iktar b’saħħitha.”

L-istabbiltà fl-enerġija l-bażi għall-aqwa riżultati 

“L-akbar żieda fil-pensjoni. L-akbar żieda fil-paga minima. L-akbar żieda fic-children’s allowance. Imma ebda miżura ma kienet tagħmel sens li kieku għabbejnikom bil-kontijiet tad-dawl.” 

Il-Prim Ministru saħaq kif il-kontijiet tal-enerġija ilhom stabbli mill-2014 u hekk se jibqgħu. Fil-Marsa, tkellem ukoll dwar kif mhux biss traħħsu l-kontijiet iżda bil-qalba għall-gas ngħatat arja aħjar lill-poplu. 

“Fis-snin li ġejjin ser nagħmlu nvestimenti fl-enerġija li fit-totalita tagħhom dan il-pajjiż qatt ma ra bħalhom qabel. It-tieni interconnector. L-impjant tal-waste-to-energy. Il-proġetti ta’ enerġija rinnovabbli barra l-ibħra territorjali. U aktar. Għax aħna determinati li b’dawn l-investimenti nsaħħu s-sostenibbiltà ta’ dak li qed ngħamlu. Għax għandna azzjoni għal-lum, iżda viżjoni għall-ġejjieni. Għalhekk ottimist.” 

Il-Prim Ministru temm b’messaġġ ċar ta’ moviment li se jibqa’ jġib il-progress. 

“Baqgħalna programm qawwi biex insaħħu Malta tagħna Tellaqna ħafna proġetti, imma fadlilna aktar. Żidna ħafna benefiċċji, imma rridu nżidu aktar. Nibqgħu ponn wieħed. Għax flimkien aħna l-moviment tal-progress. Flimkien se noħolqu Malta Ġusta.” 

PQs

Ibgħat id-domanda parlamentari li tixtieq titressaq minn deputat tal-Partit Laburista.

Reġistru Elettorali

Biex tivvota trid tkun fir-reġistru elettorali. Iċċekja hawn jekk tinsabx fir-reġistru elettorali.

Media

Agħmel kuntatt mal-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni tal-Partit Laburista billi tgħafas hawn.

Statut

Il-Partit Laburista huwa regolat minn statut. Ara kopja tal-istatut billi tgħafas fuq il-link hawn taħt.

Għin

lill-Partit Laburista

Merchandise