Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean sagittis rutrum enim vel venenatis. Aliquam sit amet ex nisl. Aliquam lacinia aliquam massa vel vestibulum. Donec hendrerit vulputate neque in mollis. Suspendisse nec libero sem.

“Ma se nħallu lil ħadd jispiċċa mingħajr saqaf fuq rasu” – Il-PM

“Ma se nħallu lil ħadd jispiċċa mingħajr saqaf fuq rasu” – Il-PM

Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar pjan biex jiġu ndirizzati l-isfidi fil-kirjiet ta’ qabel l-1995. Fil-Kalkara, il-Prim Ministru semma l-prinċipju ewlieni tal-ġustizzja soċjali li jsawwar lill-Partit Laburista. Dr.Abela pprovda kuntest wiesgħa dwar il-qasam tal-akkomodazzjoni, hekk kif spjega li madwar 80% ta’ dawk li għandhom propjetà huma sidien ta’ djarhom. Ċifra li tiżboq sew il-medja Ewropea. “Meta ...
Kap insensittiv li jippolitiċizza l-Covid-19

Kap insensittiv li jippolitiċizza l-Covid-19

L-istunt politiku tal-Kap tal-Oppożizzjoni huwa offiża għall-familji tal-vittmi tal-Covid-19 li mhux interessati f’partiġġjaniżmu.   Il-preżenza tiegħu quddiem Kastilja juża l-imwiet għall-gwadann politiku tixhed kif Bernard Grech hu mhedi f’politika partiġjġana li tieħu gost bid-deni u ma tipproponi xejn.   Fil-fatt, filwaqt li pajjiżna jinsab fuq quddiem nett fl-Unjoni Ewropea jlaqqam lin-nies, il-kumitat ta’ politiċi li ...
Diskors riċiklat mingħajr ‘costings’ u miri ċari

Diskors riċiklat mingħajr ‘costings’ u miri ċari

  Dak li preżenta l-Kap tal-Oppożizzjoni dalgħodu dwar l-enerġija huwa kollezzjoni ta’ ideat, uħud riċiklati u oħrajn qegħdin iseħħu.   Dalgħodu l-Kap tal-Oppożizzjoni nniffsu ammetta li ma jafx kemm jiswa’ dak li tkellem dwaru. Għax skont hu issa dak narawh meta jiġi l-mument li ndaħħlu idejna fil-but.   Mhux sorpriża li l-Kap tal-Oppożizzjoni ħareġ jitkellem ...
“Ibqgħu xerrdu l-valuri tal-imħabba ħalli mmexxu lill-pajjiż fejn verament jixraqlu” – il-PM

“Ibqgħu xerrdu l-valuri tal-imħabba ħalli mmexxu lill-pajjiż fejn verament jixraqlu” – il-PM

F’attività politika fejn reġa’ spikka l-messaġġ b’saħħtu favur l-għaqda nazzjonali, il-Prim Ministru u Mexxej Laburista, Robert Abela appella biex kulħadd ixerred il-valuri tal-imħabba ħalli flimkien immexxu lil dan il-pajjiż fejn verament jixraqlu.   B’ton ottimist għall-ġejjieni, il-Prim Ministru qal li qiegħed joqrob il-mument li nirritornaw lejn in-normalità, u semma t-tbassir tal-Kummissjoni Ewropea li qalet li ...

ISSIEĦEB

fil-Partit Laburista

DONAZZJONI

għin lill-Partit Laburista

MERCHANDISE

tal-Partit Laburista

Il-membri tal-Partit Laburista qed jissejħu biex jagħżlu 🗳 l-Mexxej il-ġdid.

Il-membri tal-Partit Laburista qed jissejħu biex jagħżlu 🗳 l-Mexxej il-ġdid. Iżda, min hu eleġibbli u kif wieħed jista’ jkun jaf? 🤔 Id-dettalji fil-filmat. Xerred il-filmat biex iktar persuni 👫 jieħdu sehem f’dan il-proċess demokratiku.

Posted by Partit Laburista on Friday, December 13, 2019

PQs

Ibgħat id-domanda parlamentari li tixtieq titressaq minn deputat tal-Partit Laburista.

Reġistru Elettorali

Biex tivvota trid tkun fir-reġistru elettorali. Iċċekja hawn jekk tinsabx fir-reġistru elettorali.

Media

Agħmel kuntatt mal-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni tal-Partit Laburista billi tgħafas hawn.

Statut

Il-Partit Laburista huwa regolat minn statut. Ara kopja tal-istatut billi tgħafas fuq il-link hawn taħt.

0
Żieda lill-Pensjonanti Kollha
0
Post tax-Xogħol Ġdid
0
%
Tkabbir Ekonomiku Qawwi
0
Mediċina Ġdida B’Xejn

Nisa
Laburisti

NL hija organizzazzjoni li tilqa’ fi ħdanha l-membri nisa kollha tal-Partit Laburista. NL hija kommessa biex b’ħidmietha, tippromwovi soċjeta’ aktar ġusta, soċjeta’ fejn in-nisa daqskemm irgiel ikollhom drittijiet u opportunitajiet indaqs. Tul is-snin Nisa Laburisti stabbilixxiet postha bħala waħda mill-iktar organizazzjonijiet tan-nisa progressivi f’pajjiżna.

Forum Żgħażagħ
Laburisti

Il- Forum Żgħazagħ Laburisti hi waħda mill-ikbar organizzazzjoni taż-żgħazagħ fil-pajjiż. L-FŻL dejjem sab postu fuq quddiem ta’ kampanji nazzjonali li ġabu l-bidla. Fosthom dawk li raw l-età tal-vot tinżel għal 16 -il sena, daħlu drittijiet ċivili ġodda u ħafna żgħażagħ ikunu eletti fil-Kunsilli Lokali.

Veterani
Laburisti

Veterani Laburisti tiġbor fiha veterani tal-Partit Laburista li l-attiviżmu politiku tagħhom iżommhom friski fil-ħsieb biex huma wkoll ikunu jistgħu jipproponu politika għal dawk li jirrappreżentaw. Is-sehem ta’ din il-fergħa fil-Partit Laburista huwa wieħed li baqa’ b’saħħtu u kostanti tul is-snin.

Fondazzjoni
IDEAT

Fondazzjoni Ideat għandha l-għan li tiżviluppa, tipproponi u tippromwovi edukazzjoni politika u akkademika, filwaqt li tanalizza l-isfidi u l-opportunitajiet li taffaċċja Malta. Permezz tal kunċett ta’ diversità u inklussività, il-fondazzjoni sservi bħala forza intelletwali li taħdem biex ittejjeb id-diskussjonijiet bejn il-Partit Laburista u s-soċjetà ċivili.