Għandna elf proposta. Bdejna nwettquhom!

Elf proposta mdawwrin mal-kwalita’ tal-ħajja. Minn għada nkomplu naħdmu biex nagħmluhom realta’.

“Lill-investituri kollha nibgħatilhom messaġġ wieħed. Ejjew bi proġetti b’saħħithom. Ejjew bi proġetti li jħaddnu din il-viżjoni ħalli ngħinukom tagħmluhom realtà. Din hi viżjoni mġedda li tista’ taħdem f’kull settur. Għax bil-prijoritajiet il-ġodda, iva l-prijoritajiet il-ġodda, jfisser li se nagħmlu aħjar, aqwa. Nafu sew x’inhuma x-xewqat tal-Maltin u l-Għawdxin. Nafu sew x’inhuma l-affarijiet li jħassbuhom. Għalhekk il-ħin kollu nanalizzaw dak li jkun għaddej.  Biex imbagħad  il-viżjoni li npoġġu ‘l quddiem tindirizza dan kollu. U hekk qed nagħmlu.”

Dan qalu l-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Robert Abela f’Ħad-Dingli fejn saħaq kif dan il-Gvern se jibqa’ jappoġġja lil kull min f’pajjiżna għandu ideat u proġetti li joħolqu l-impjiegi. Ideat u proġetti li jgħollu l-livell tal-prodott li noffru, għall-Maltin u għat-turisti. 

“L-imprendituri tal-affari tagħhom li f’pajjiżna jaraw potenzjal biex jinvestu u dak li bnew b’tant sagrifiċċju, Malta trid tiftħilhom il-bieb. Mhux akkost ta’ kollox, imma b’sens u bi prijoritajiet ġodda… Se nagħmlu ċert li l-offerta lill-investituri se tibqa’ fost l-aħjar fl-Ewropa. Kif għamilna fil-passat, konvint li se nagħmlu fiż-żmien li ġej. Pajjiżna se jibqa l-post naturali fejn investitur iħoss li jista’ jmexxi l-proġetti tiegħu… Għax il-ħaddiem igawdi biss meta jinħoloq ix-xogħol. Il-ħaddiem igawdi biss jekk nibqgħu nieħdu d-deċiżjonijiet biex Malta tibqa’ kompetittiva.  Din il-ġimgħa rreġistrajna l-inqas rata ta’ qgħad fiż-Żona Ewro.  U jaslu dawn ir-riżultati għax għandna l-kuraġġ nieħdu d-deċiżjonijiet f’kull settur,” kompla Robert Abela.”

Il-Prim Ministru assigura wkoll li bħalissa l-entitajiet pubbliċi qed jaħdmu qatiegħ, ħalli bid-deċiżjonijiet li nieħdu, nibqgħu destinazzjoni attraenti għall-investituri fl-oqsma kollha. 

Robert Abela semma wkoll kif fl-aħħar jiem tkellem mal-imsieħba soċjali fuq it-tliet pilastri importanti fil-viżjoni ekonomika tagħna. Viżjoni ekonomika li trid teħodna lejn prosperita’ ġdida b’ekonomija bbażata fuq il-ħiliet, it-tranżizzjoni lejn ekonomija aktar ħadra u li nibqgħu niddifersifikaw. 

“Il-poplu aħna rriduh jikseb aktar. Din il-ġimgħa kkonfermajna li fl-ewwel kwart tas-sena li l-ekonomija tagħna kibret b’darbtejn u nofs ta’ dak li kibret l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea. Hemm ukoll fuq quddiem. Għax hemm ukoll Team Malta magħqud, negozji u ħaddiema flimkien, iġib ir-riżultati. U rrid nerġa’ nenfasizza dalgħodu li l-Gvern se jibqa’ jappoġġja lil kull min f’pajjiżna għandu ideat u proġetti li joħolqu l-impjiegi. Ideat u proġetti li jgħollu l-livell tal-prodott li noffru, għal Maltin u għat-turisti,” qal il-Prim Ministru.

Rekord għal Team Malta 

“Kemm kellna ġimgħa sabiħa. X’esperjenza sabiħa naraw f’Malta l-organizazzjoni mill-aqwa, tal-logħob tal-pajjiżi ż-żgħar.  Dak li ħdimna tant għalih bħala pajjiż, ksibnih.” 

Hekk iddeskriva din il-ġimgħa pożittiva u ta’ riżultati sbieħ il-Prim Ministru ta’ Malta u Mexxej tal-Partit Laburista, Robert Abela fejn mhux biss esprima s-sodisfazzjon tiegħu iżda rringrazzja lill-atleti u l-voluntiera li taw sehemhom u tal-imħabba tagħhom għall-isport u għal pajjiżna. 

“Is-suċċess miskub din il-ġimgħa huwa frott ħafna talent. Huwa wkoll frott ta’ investiment kbir li għamilna fl-aħħar snin bi tħejjija għal dan il-logħob. Investiment li jixhed kif meta bħala pajjiż ikollna l-prijoritajiet tajbin m’hemm ebda settur fejn ma nistgħux niksbu iktar u aħjar. Fl-aħħar snin, fit-tħejjijja għal din il-ġimgħa importanti, fhimna li ma nistgħux  nikkuntentaw b’li nieħdu sehem, imma ridna nkunu fost l-aqwa.”

Il-Prim Ministru aċċena l-investiment fit-taħriġ tal-atleti kien prijorita’. Tpoġġew riżorsi bla preċedent u finanzi li qatt ma kienu disponibbli qabel. 

“Fil-ġimgħat li ġejjin inlestu kumplessi li ma ntużawx fil-logħob. Anke għax uħud huma ta’ dixxiplini sportivi li f’dan il-logħob ma kinux inklużi. Għal dan il-għan se nkunu investejna għexieren ta’ miljuni ta’ ewro… Illum rajna bil-provi li jekk l-isport irridu narawh parti mit-tessut soċjali ta’ pajjiżna, nirnexxu. Biex ikollna poplu b’saħħtu.” 

Messaġġ ewlieni li nibet mill-atleti kollha fl-aħħar jiem hu li ma tista’ qatt tieqaf milli tipprova tikseb aktar. Il-fiduċja ġġib il-fiduċja. Is-suċċess iġib is-suċċess.  

Il-Prim Ministru temm b’messaġġ ċar favur Team Malta.  

“U allura kif tafu l-għajta ta’ Team Malta għalina mhux għajta ta’ din il-ġimgħa biss. L-għajta ta’ Team Malta hija ċentrali f’dak kollu li nagħmlu. Għax flimkien nistgħu niskbu iktar għall-familji tagħna. Flimkien nistgħu nagħmlu iktar għal-lokalitajiet tagħna. Flimkien nistgħu nfasslu futur aħjar għal uliedna. Flimkien nirnexxu. Bħala poplu u bħala pajjiż. Nirnexxu għax għandna fiduċja f’pajjiżna.”

PQs

Ibgħat id-domanda parlamentari li tixtieq titressaq minn deputat tal-Partit Laburista.

Reġistru Elettorali

Biex tivvota trid tkun fir-reġistru elettorali. Iċċekja hawn jekk tinsabx fir-reġistru elettorali.

Media

Agħmel kuntatt mal-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni tal-Partit Laburista billi tgħafas hawn.

Statut

Il-Partit Laburista huwa regolat minn statut. Ara kopja tal-istatut billi tgħafas fuq il-link hawn taħt.

Għin

lill-Partit Laburista

Merchandise