Fuq din l-istabbiltà se nibnu ġejjieni sabiħ.

Ġejjieni sabiħ għax teżisti l-fiduċja f'pajjiżna. Għalhekk preżentajna l-ewwel minn ħamsa. Ħalli nkomplu fi triqitna flimkien.Lejn Għawdex u Malta aħjar.

“Il-pjan Malta Flimkien li tant huwa għal qalbi. Din il-ġimgħa komplejna nieħdu d-deċiżjonijiet bil-għan li ħadd ma jaqa’ lura. Komplew jidħlu fis-seħħ miżuri u inizjattivi maħsuba biex imexxu lil dan il-pajjiż ’il quddiem… Għax hekk jaħdem Gvern b’ruħ soċjali. Ma jinsa lil ħadd. Jagħti opportunità lil kulħadd iwettaq il-ħolm tiegħu f’pajjiżu stess.”  Hekk sostna l-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Robert Abela aktar kmieni dalgħodu f’Birkirkara fejn spjega kif din hi waħda mill-akbar differenzi bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista. L-attiviżmu fil-Partit Laburista jħalli l-frott għaliex fil-mument tal-prova ddeċieda u ddeċieda favur in-nies.  Il-Prim Ministru esprima s-sodisfazzjon tiegħu dwar kif din il-ġimgħa, aktar banek ingħaqdu fl-iskema New Hope. Skema li tixhed kif dan hu Gvern għan-nies u tan-nies u li saret għall-persuni, li minkejja li jkunu ħadmu u għandhom il-mezzi finanzjarji biex isiru sidien ta’ djarhom, ma kienx qed jirnexxilhom jaċċessaw life insurance minħabba li jkunu affaċċjaw mard fil-passat jew minħabba ċertu kundizzjonijiet mediċi. Din l-iskema toffri garanzija bankarja biex dawk il-persuni jsiru sidien ta’ djarhom.  

“Qabel din l-iskema, dawn il-persuni kienu jsibu bibien magħluqa għax is-suq kien jgħidilhom int għalina sogru. Intopp li f’ħakka t’għajn kien iġib fix-xejn il-ħolm kollu tagħhom u jkisser dak li ħadmu għalih. Hemmhekk is-suq falla. U hemm dħalna aħna. Għax hekk jagħmel gvern b’ruħ soċjali. Iva nħallu l-ekonomija taħdem u ddur, imma l-qalb soċjali tagħna tarana nintervjenu biex ħadd ma jaqa’ lura.”

 Bl-istess prinċipji, bdiet titħaddem id-deċiżjoni li l-benefiċċji mogħtija b’rabta ma’ diżabilità, ma jibqgħux jingħaddu fil-komputazzjoni tat-test tal-mezzi mill-Awtorità tad-Djar. 
“Dawn huma l-inizjattivi li nkun qed nirreferi għalihom meta nisħaq li rrid ekonomija b’saħħitha biex ngħinu lin-nies u ntejbu l-kwalità tal-ħajja,” qal il-Prim Ministru.  Dwar is-settur ambjentali, Robert Abela semma kif għaddej xogħol kbir għax il-kelma li ngħatat lill-poplu trid tinżamm.  

“Għax it-tmexxija tagħna trid tibqa’ ddur mal-bżonnijiet tan-nies… rajna fl-aħħar jiem kif ħriġna skema ta’ għaxar miljun ewro biex Kunsilli Lokali, NGOs, ċittadini jersqu ‘l quddiem biex jiżviluppaw proġetti interessanti fl-ibliet u l-irħula tagħhom. Kif urejna meta iktar kmieni din il-ġimgħa nidejna l-ikbar pakkett ta’ fondi li qatt kiseb pajjiżna mill-Unjoni Ewropea. Pakkett li nnegozjajnih aħna minkejja t-tfixkil ta’ min ma riedx jarana nirnexxu.” 

Il-Prim Ministru qal ukoll kif kollox idur mal-kelma investiment. Investiment fin-nies. 

“Filwaqt li ħaddieħor ibeżżagħkom u jgħidilna li jekk se nibqgħu ngħinu lin-nies, se naqtgħu nifisna, kif sa nhar il-Ġimgħa stess, il-Kap tal-Oppożizzjoni qalilna li l-għajnuna fl-enerġija mhix sostenibbli, mhux talli wasalna iżda talli qed ninvestu rekord f’kull settur li għandna quddiemna. Għax dik hija d-differenza bejn il-Partit Nazzjonalista u dak Laburista.” 

Robert Abela tenna wkoll kif sa jumejn ilu, il-President tal-Kummissjoni Ewropea bagħtet messaġġ ċar lil Malta – “Ibqa’ sejra hekk, Malta!” fejn fost l-aspetti pożittivi li mmarkat kien hemm ir-riformi fil-ġustizzja. 

U waqt li l-Gvern kien qed jieħu d-deċiżjonijiet u jirriforma, l-Oppożizzjoni kienet mehdija tiddefendi l-istatus quo. 

“Il-progress huwa dak li l-pajjiż irid… Kemm kienu beżżgħu bid-deċizjoni tal-FATF, li se jitlaq kulħadd ! Mhux talli ma telqux. Talli bir-riformi li għamilna urejna li aħna ġurisdizzjoni serja u spiċċaw ġew aktar. Fuq medda ta’ tlett snin, kull ġimgħatejn żdiedet kumpanija ġdida ma dawk li diġa’ kien hemm. In-numru ta’ nies jirreġistraw, li għal sena oħra reġa naqas għal minimu storiku ġdid. Ix-xogħol. L-aqwa legat ekonomiku ta’ dan il-Gvern. Iżda l-investituri jinvestu wkoll għax pajjiżna jagħtihom dak is-serħan il-moħħ li jixtiequ f’kull aspett. Mill-appoġġ tal-gvern, għall-ħila tal-ħaddiem, għall-paċi soċjali. Għalhekk jinvestu.”

Il-Prim Ministru temm b’messaġġ ċar biex nibqgħu naħdmu ħalli dak li jagħmel lil pajjiżna sabiħ, li nħobbu ngħixu fih u li tant nies iżuruh, mhux biss inħarsuh imma nsaħħuħ. 

“Aħna rridu pajjiż fejn tista’ taħdem u tkabbar in-negozju tiegħek, iżda tagħmel dan b’rispett lejn ta’ madwarek.Irridu pajjiż fejn jekk tista’ timxi ‘l quddiem, iħalluk tagħmel dan b’saħħa, iżda lil min ma jiflaħx jasal waħdu, ngħinuh. Irridu pajjiż fejn kulħadd ikollu aċċess għall-ġustizzja fil-ħin. Irridu pajjiż fejn wara ġurnata xogħol ikollok spazji sbieħ fejn tgawdi l-ħajja ma’ familtek. Fejn tista’ tiltaqa’ ma sħabek.Irridu pajjiż  fejn il-pensjonant jibqa’ jkollu l-wens wara s-snin kollha li ħadem.

Għal dan qed naħdmu ta’ kuljum. 

U dawn l-għanijiet li nistgħu nilħqu 

Jekk nibqgħu naħdmu għal Malta Flimkien

Flimkien bħala Team Malta

Għax għandna fiduċja f’pajjiżna.”

“It-tmexxija tagħna trid tibqa’ ddur mal-bżonnijiet tan-nies. Flimkien bħala Team Malta għax għandna fiduċja f’pajjiżna.” – il-PM  

“Il-pjan Malta Flimkien li tant huwa għal qalbi. Din il-ġimgħa komplejna nieħdu d-deċiżjonijiet bil-għan li ħadd ma jaqa’ lura. Komplew jidħlu fis-seħħ miżuri u inizjattivi maħsuba biex imexxu lil dan il-pajjiż ’il quddiem… Għax hekk jaħdem Gvern b’ruħ soċjali. Ma jinsa lil ħadd. Jagħti opportunità lil kulħadd iwettaq il-ħolm tiegħu f’pajjiżu stess.”  Hekk sostna l-Prim Ministru […]

aqra aktar

PQs

Ibgħat id-domanda parlamentari li tixtieq titressaq minn deputat tal-Partit Laburista.

Reġistru Elettorali

Biex tivvota trid tkun fir-reġistru elettorali. Iċċekja hawn jekk tinsabx fir-reġistru elettorali.

Media

Agħmel kuntatt mal-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni tal-Partit Laburista billi tgħafas hawn.

Statut

Il-Partit Laburista huwa regolat minn statut. Ara kopja tal-istatut billi tgħafas fuq il-link hawn taħt.

Għin

lill-Partit Laburista

Merchandise