AĦBARIJIET

AĦBARIJIET mill-arkivji ta 07-2019

Konferma oħra tal-ħniżrijiet li saru fi żmien Jason Azzopardi

Il-Partit Nazzjonalista jrid jiddeċiedi fejn qiegħed fuq il-proġett tal-mina bejn Malta u Għawdex u jieqaf iġib skużi li ma jagħmlux sens bil-għan li jipprova jintogħġob ma’ kulħadd. L-istudji li rrefera għalihom illum il-Partit Nazzjonalista ilhom ippubblikati x-xhur. Tant li b’sempliċi ‘search’ online wieħed isibhom fil-website ta’ Transport Malta. B’hekk mhu minnu xejn dak li qal …

Aqra Izjed »

Sejħa ġdida għall-programm LEAD

B’referenża għall-istqarrija li ħareġ il-Partit Nazzjonalista b’rabta mal-prezzijiet tal-fuel, apparti li l-Oppożizzjoni qed tipprova tqarraq meta tgħid li l-Gvern ma riedx jiddiskuti fl-MCESD, meta jaf li d-diskussjonijiet li jsiru huma pregorattiva tal-istess MCESD, u aktar minn hekk li l-Gvern qatt ma ddejjaq li jiddiskuti, l-istess Oppożizzjoni m’għandha l-ebda kredibilità li ssemmi dan is-suġġett meta għabbiet …

Aqra Izjed »

Pajjiżna b’reputazzjoni tajba mmens mal-Kummissjoni Ewropea

Il-fatt li l-istqarrija tal-Partit Nazzjonalista llejla dwar is-Central Link Project hija ffirmata minn tliet deputati membri tal-aħħar gvern nazzjonalista jagħmilha waħda mingħajr ebda kredibbiltà. David Agius, Jason Azzopardi u Edwin Vassallo kienu lkoll parti mill-gvern li ried Centra Link Project b’effett ikbar fuq l-ambjent. Kienu wkoll parti mill-gvern li wassal għall-ikbar qerda ambjentali fl-istorja meta …

Aqra Izjed »

L-MEP Cutajar tipproponi baġit aktar qawwi għall-proġetti tal-enerġija

Nadottaw attitudni ta’ sens komun biex insibu s-soluzzjoni   F’kollegament telefoniku fuq ONE radio, il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Joseph Muscat saħaq li “aħna bħala pajjiż u bħala gvern – koerenti. Naraw li hemm żewġ prinċipji li nżommu magħhom. Ir-rispett tal-ħajja umana u l-interess nazzjonali li nipproteġuh dejjem u f’kull ħin… Bħala Malta, ir-responsabbiltajiet …

Aqra Izjed »

Il-PL isellem il-memorja ta’ Żep Camilleri

Il-Partit Laburista jsellem il-memorja ta’ Paul Muscat Terribile, persuna li għal snin twal tat kontribut qawwi lil pajjiżna.   Muscat Terribile kien skrivan tal-Kamra tar-Rappreżentanti u kunsillier fil-lokalita ta’ San Ġwann, fost oħrajn, u tul il-karigi kollha li okkupa dejjem spikka s-sens ċiviku tiegħu.   Wara li rtira, huwa kien eżempju klassiku tal-kunċett tal-anzjanita attiva. …

Aqra Izjed »

Helena Dalli simbolu tal-ħidma favur l-ugwaljanza

Il-Prim Ministru Joseph Muscat iddeskriva l-istatistika dwar il-faqar ippubblikata fl-aħħar jiem bħala l-ikbar prova dwar kif,  bil-miżuri li qed jieħu, il-Gvern qed jiġġieled il-faqar bil-fatti. Joseph  Muscat qal dan f’kollegament fuq One Radio meta nnota kif din il-ġimgħa ħarġu aħbarijiet importanti dwar is-sitwazzjoni tal-familji Maltin u l-Għawdxin. Spjega li għalkemm il-gvern jinnota r-rapporti tal-aġenziji tal-klassifikazzjoni …

Aqra Izjed »

MPE Alex Agius Saliba jitlob appoġġ sħiħ fuq il-Garanzija Ewropea għat-Tfal

Il-Gvern għandu pjan mifrux biex inaqqas it-traffiku u l-limitu fuq l-użu tal-vetturi la qatt kien u lanqas hu parti minnu.   Dan kien iddikjarat kemm -il darba u din il-pożizzjoni baqgħet ma nbidlitx.   Fuq kollox huwa evidenti għal kulħadd li l-pjan tal-gvern biex jindirizza l-isfida tat-traffiku huwa li jinvesti b’mod rekord fl-infrastruttura tal-pajjiż. Dan …

Aqra Izjed »

Il-gvern b’messaġġ b’saħħtu favur is-sehem tan-nisa fis-soċjetà

Il-Partit Laburista jsellem il-memorja ta’ Pawlu Mizzi, filwaqt li jimmarka s-sehem importanti li ta għall-iżvilupp tal-letteratura Maltija.   Pawlu Mizzi jibqa’ magħruf ukoll għal kemm emmen f’awturi Maltin biex saħansitra għen ħafna jaslu għall-ewwel pubblikazzjonijiet tagħhom.  M’hemmx dubju li t-telfa ta’ Mizzi hija telfa għall-ktieb Malti.

Aqra Izjed »

Jekk ma taqbilx mal-PN itajrulek rasek

Il-Gvern baqa’ għaddej bil-ħidma tiegħu bil-għan li tkun imtejjba l-infrastruttura tal-pajjiż. Infrastruttura li kif spjega l-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Joseph Muscat, m’hijiex marbuta biss mat-toroq ġodda li fuqhom għaddej xogħol kbir. “Il-Gvern ma jieqafx,” qal Joseph Muscat f’kollegament telefoniku fuq ONE Radio fejn spjega li din hi riflessa fiċ-ċertifikati b’saħħithom li jingħata pajjiżna …

Aqra Izjed »

Il-PN ried juża 57% iktar art agrikola għas-Central Link

Li kieku l-gvern kellu jadotta l-politika tal-Partit Nazzjonalista l-prezz tal-fuel kien ikun ilu li żdied u kien ikun ferm ogħla milli hu llum.   Bil-politika tal-gvern preżenti, il-prezz tal-fuel inżamm irħas mill-medja Ewropea u minkejja ż-żidiet li kien hemm fil-prezz internazzjonali, għal sena sħiħa l-prezz f’Malta inżamm stabbli. Dan filwaqt li f’pajjiżi oħra kien qiegħed …

Aqra Izjed »