AĦBARIJIET

AĦBARIJIET mill-arkivji ta 07-2019

Il-familju u n-negozji llum qed jgħixu aħjar

Wara l-Awditur Ġenerali issa anke l-Qorti qalet li Jason Azzopardi għandu jerfa’ r-responsabbiltà politika għal dak li ġara “under his watch”.  Il-Qorti  kienet qed tgħamel id-dikjarazzjoni tagħha f’sentenza għall-kawża ta’ appell minn libell li Jason Azzopardi għamel lill-Ministru Owen Bonnici. Dan wara li l-Ministru Bonnici kixef l-aġir skandaluż ta’ Azzopardi fl-iskandlu tal-Löwenbräu.   Dik tal-lum hi konferma …

Aqra Izjed »

Soluzzjonijiet li ma ħadmux tefgħu l-Ewropa f’emerġenza

Il-Partit Laburista ħabbar sejħa ġdida għall-programm LEAD. Programm maħsub biex iżid il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-politika, li issa se jkun qed jidħol fit-tielet sena tiegħu.   Waqt xandira fuq facebook page tal-Partit Laburista, il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Joseph Muscat, immarka s-suċċess ta’ dan il-programm u ħeġġeġ iktar persuni jingħaqdu fi ħdanu.   “Fl-ewwel żewġ sejħiet …

Aqra Izjed »

Oppożizzjoni li ma fehmet xejn

F’kollegament telefoniku fuq ONE radio, il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Joseph Muscat sostna li ż-żjara tal-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker f’pajjiżna ftit tal-jiem ilu kienet żjara importanti għax uriet kif l-istituzzjoni ewlenija tal-UE tħares lejn Malta.   “Il-President Juncker qal affarijiet li kienu pożittivi mmens u turi wkoll il-fatt li pajjiżna għandu reputazzjoni tajba …

Aqra Izjed »

Il-PN spiċċa jaqbeż għal min jabbuża

Il-Membru Parlamentari Ewropew Dr Josianne Cutajar talbet żieda ta’ €352 miljun fil-baġit allokat għall-Connecting Europe Facility (CEF) fil-qasam tal-enerġija, u dan sabiex tagħmel aktar possibbli t-twettiq ta’ proġetti importanti li jassiguraw sigurta’ tal-provvista tal-enerġija u enerġija aktar nadifa. Hija għamlet dan permezz ta’ emenda li ressqet b’mod formali fil-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (ITRE) fil-Parlament …

Aqra Izjed »

Il-gvern jiddeċiedi fl-interess tal-pajjiż

Il-Partit Laburista jsellem il-memorja ta’ Żep Camilleri, bniedem li ta kontribut enormi lix-xena tal-palk u d-drama f’pajjiżna. It-telfa tiegħu hija telfa għas-settur kulturali f’pajjiżna. Żep Camilleri mhux biss kien jispikka għal ħiliet straordinarji tiegħu fil-qasam artistiku u tal-midja, iżda wkoll għall-fatt li dak li kien jaf hu dejjem prova jgħaddih lil ħaddieħor. Fil-fatt hu magħruf …

Aqra Izjed »

“Fejn nista’ nsib soluzzjoni għall-ġid tal-pajjiż insibha”

Nisa Laburisti tawgura lil Dr Helena Dalli ghan-nominazzjoni taghha ghall-Kummissjoni Ewropea. Il-President ta’ NL, Nikita Zammit Alamango nnuttat li din hija l-ewwel darba f’15- il sena li pajjizna nnomina mara ghal kariga tant gholja.   NL innotat li l-esperjenza vasta li Dr Dalli kisbet tul il-karriera twila taghha, b’mod partikolari bhala Ministru ghall-Affarijiet Ewropej u …

Aqra Izjed »

L-aġenziji qed jirriflettu dak li jgħixu n-nies

F’laqgħa li kellu fil-Parlament Ewropew, il-MPE Agius Saliba talab lill-Presidenza tal-Kunsill Finlandiża biex taħdem bis-sħiħ fuq il-Garanzija Ewropea għat-Tfal sabiex tfal li qegħdin jgħixu f’riskju ta’ faqar u esklużjoni soċjali jiġu protetti. Kważi ħamsa u għoxrin miljun tifel u tifla taħt l-eta ta’ tmintax –il sena jinsabu f’riskju ta’ faqar u esklużjoni soċjali fl-Ewropa, u …

Aqra Izjed »

Il-PL isellem il-memorja ta’ Karmenu Buttigieg

Il-Partit Laburista jawgura lil Helena Dalli għall-ħatra tagħha bħala Kummissarju Ewropew. M’hemmx dubju li Helena Dalli ntgħażlet għal dan l-irwol riżultat tal-esperjenza li għandha fil-ħajja pubblika. F’kull kariga li serviet tul is-snin għamlet dan b’eċċellenza tant li mexxiet ‘il quddiem fost l-ikbar riformi ta’ dan il-moviment b’mod partikolari dawk marbuta mal-ugwaljanza.   Irid ikun innotat …

Aqra Izjed »

L-MPE Agius Saliba jitlob impenn b’saħħtu mill-President nominata tal-Kummissjoni Ewropea biex tissolva l-kriżi tal-immigrazzjoni

Il-Partit Nazzjonalista ma jinbidilx. Jew taqbel miegħu jew ikun irid itajjarlek rasek.   Filwaqt li minn żmien għal żmien jikkwota mir-rapporti tal-Awtorità Maltija għar-Riżorsi (ERA) biex jagħmel l-argumenti tiegħu, issa jrid ikeċċi lil Professur Victor Axiaq għax fuq is-Central Link ma qabilx miegħu.  Il-PN irid itajjar ras il-Professur Axiaq minkejja li għandu esperjenza twila fis-settur …

Aqra Izjed »

Katina ta’ miżuri li flimkien inaqqsu l-faqar

Il-Partit Nazzjonalista m’għandux kredibbiltà meta jitkellem fuq l-art agrikola u l-proġett tas-Central Link. Dan b’mod speċjali meta l-istqarrijiet tiegħu huma ffirmati minn deputat li kien parti minn gvern li fl-2006 għamel l-ewwel pjan għal dan l-istess proġett u li kien jinkludi 57% iktar art agrikola minn dik li se tintuża llum.   B’hekk, bil-pjan tal-gvern …

Aqra Izjed »