AĦBARIJIET

AĦBARIJIET mill-arkivji ta 08-2019

L-istudji li l-PN qal mhux ippubblikati ilhom online xhur

Il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Joseph Muscat, spjega kif il-pjan tal-gvern għaż-żmien li ġej huwa mibni fuq is-sostenibbiltà. Spjega fit-tul kif dan se jkun rifless fil-baġit li l-gvern se jressaq għada. Baġit li fuq kollox se jagħti s-serħan il-moħħ lill-familji Maltin u Għawdxin. “Serħan il-moħħ li aħna se nkunu qegħdin inwettqu parti oħra mill-pjan …

Aqra Izjed »

Il-prezzijiet f’Malta tal-petrol u d-diesel xorta waħda baqgħu rħas mill-medja Ewropea

Jekk tassew jemmen li  kulħadd għandu jkollu saqaf fuq rasu, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia għandu jieqaf jitkellem mod meta jkun mal-NGOs u mod ieħor meta ma jkunx magħhom. Fuq kollox għandu jappoġġja l-protezzjoni bażika li tagħti l-liġi tal-kera proposta mill-gvern u mhux joħroġ kontra tagħha għax wara li deher li jaqbel kien hemm min seta’ …

Aqra Izjed »

Stqarrija ffirmata minn nies li ma tistax toħodhom bis-serjetà

“Jekk wieħed irid jara l-pjan tagħna għal pajjiżna u għall-ekonomija ta’ pajjiżna, imur jara l-manifest elettorali tal-2017… F’kull baġit nimplimentaw parti minn dak il-pjan tagħna. Dak huwa l-pjan għal dawn il-ħames snin f’pajjiżna.” Iddikjara dan il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Joseph Muscat f’intervista fuq ONE radio. “Aħna dak li nkunu wegħedna nagħmluh biċċa biċċa. …

Aqra Izjed »

Malta dejjem terfa’ r-responsabbiltajiet tagħha iżda ma nistgħux nerfgħu dak li mhux tagħna

Minkejja li l-esperjenza ta’ Josianne Cutajar bħala membru fil-Parlament Ewropew għadha fil-bidu tagħha, l-Ewroparlamentari Maltija għadha kemm ġiet maħtura bħala Rapporteur Permanenti għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi fil-Kumitat tal-Industrija, Riċerka u Enerġija (ITRE) mill-familja politika tagħha fil-Parlament Ewropew, is-Soċjalisti u d-Demokratiċi. B’hekk il-Membru Parlamentari Maltija se tkun waħda mill-membri attivi fil-Gender Mainstreaming Network fil-Parlament Ewropew. Permezz ta’ …

Aqra Izjed »

Il-PL jsellem il-memorja ta’ Paul Muscat Terribile

L-MPE Alex Agius Saliba qiegħed jagħmel pressjoni fuq il-Kummissjoni Ewropea sabiex tgħin lis-sajjieda Maltin matul l-istaġun tal-lampuki u twaqqaf il-prattiċi tas-sajd illegali tal-bastimenti tas-sajd Tuneżini. L-MPE tal-Partit Laburista talab lill-Kummissjoni biex tinvestiga u tkisser il-mudell intimidanti u diżonest tas-sajd Tuneżin, inkluż l-isfruttament illeġittimu tat-tagħmir tas-sajd tas-sajjieda Maltin. Huwa talab ukoll lill-Kummissjoni Ewropea biex tagħmel pressjoni …

Aqra Izjed »

Prova li bil-miżuri li ħa, il-Gvern qed jiġġieled il-faqar

“Mhux aċċettabbli li ħaddiema li jagħmlu l-istess xogħol ikollhom dħul u kundizzjonijiet differenti” – dan enfasizzatu l-Membru Parlamentari Ewropew Maltija Josianne Cutajar, meta tkellmet dwar ir-realtà ta’ ħafna ħaddiema, li minħabba li huma impjegati ma’ kuntrattur, ma jibbenefikawx mill-istess kundizzjonijiet li jgawdu ħaddiema direttament impjegati mal-kumpanija, li jagħmlu l-istess kwalità ta’ xogħol fl-istess post tax-xogħol. …

Aqra Izjed »

Il-gvern bi proġetti li se jagħmlu d-differenza, l-oppożizzjoni bla pjan

Il-programm LEAD reġa’ ġibed l-interess ta’ diversi tfajliet u nisa minn oqsma differenti tal-ħajja.  32 persuna applikaw biex minn Ottubru li ġej ikunu parti minn dan il-programm tal-Partit Laburista maħsub biex iżid il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-politika. Il-Membru tal-Parlament Ewropew, Miriam Dalli, li hija wkoll il-koordinatriċi ta’ dan il-programm ikkummentat kif ir-riżultat pożittiv ta’ dan il-programm huwa …

Aqra Izjed »

Il-Partit Laburista jsellem il-memorja ta’ Pawlu Mizzi

L-istatistika li rrefera għaliha Jason Azzopardi fl-istqarrija tiegħu llum turi li meta hu kien Ministru tal-Gvern ir-rata ta’ Maltin li rrapportaw li esperjenzaw tniġġis kienet ferm iktar milli hi llum. Biex jekk xejn din l-istatistika turi li grazzi għall-miżuri ta’ dan il-gvern is-sitwazzjoni hi aħjar u mhux agħar meta mqabbla ma’ żmien l-aħħar amministrazzjoni. Fost …

Aqra Izjed »

Fiduċja li l-futur ikun aħjar mil-lum

Il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit  Laburista, Joseph Muscat, tenna li l-gvern mhux se jkun qed jistrieħ fuq ir-riżultati miksuba u fisser kif fil-baġit tal-14 ta’ Ottubru se jkun qed jibqa’ jieħu d-deċiżjonijiet meħtieġa biex pajjiżna jimxi ‘l quddiem u l-familji jgawdu mill-frott tat-tkabbir ekonomiku. F’kollegament fuq ONE Radio l-Prim Ministru tkellem dwar kif l-ekonomija Maltija …

Aqra Izjed »

Bil-PN il-prezz tal-fuel kien jiżdied ferm qabel u ferm iktar

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (ITRE) fil-Parlament Ewropew laqa’ numru ta’ proposti tal-Membru Parlamentari Ewropew Dr Josianne Cutajar għal żieda sostanzjali fil-baġit allokat għall-Connecting Europe Facility (CEF) fil-qasam tal-enerġija. Bis-saħħa tal-emendi għall-baġit proposti minn Cutajar, huwa mistenni li l-baġit għas-sena 2020 f’dan il-qasam jiżdied b’mod sinifikanti, hekk kif il-proposti ta’ Cutajar sabu l-appoġġ tal-membri Soċjalisti …

Aqra Izjed »