AĦBARIJIET

AĦBARIJIET mill-arkivji ta 09-2019

Mhux se nistrieħu fuq ir-riżultati li ksibna

Bl-istqarrijiet tal-aħħar sigħat l-Oppożizzjoni qed tipprova tinġabar wara li fil-Parlament inkixfet kif lanqas biss kienet konxja li kien approvat Att Dwar il-Klima erba’ snin ilu anke jekk kienet ivvotat favurih u liema liġi fil-prattika hija dikjarazzjoni ta’ emerġenza jew kriżi klimatika Fil-Parlament, il-Gvern wera li l-kwistjoni tal-bidla fil-klima hi fuq nett tal-aġenda tiegħu. Għax hu …

Aqra Izjed »

Cutajar tikkonvinċi fil-Kumitat dwar l-Enerġija

Il-Forum Żgħażagħ Laburisti (FŻL) jilqa’ l-miżuri mressqa mill-Gvern fil-preżentazzjoni tal-baġit għas-sena 2020 u jinnota li dawn jixhdu pjan ċar ta’ Gvern b’viżjoni biex Malta tibqa’ miexja ‘l quddiem. Fuq kollox dan hu baġit li jaħseb fil-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni daqskemm f’dawk tal-lum. L-FŻL jilqa’ b’mod speċjali r-rieda tal-Gvern biex jiġġieled bil-provi t-tibdil fil-klima u jsaħħaħ l-ambjent ta’ …

Aqra Izjed »