Skip to content

Il-Prim Ministru Robert Abela ddeskriva l-aħħar 4 snin ta’ Gvern Laburista, bħala snin ta’ investiment fin-nies filwaqt li assigura li dan il-moviment se jibqa’ jirriforma l-pajjiż.

Il-Mexxej Laburista qal dan waqt programm ta’ diskussjoni politika l-Ħadd filgħodu fuq l-istazzjon ONE u li nvolva diversi persuni oħra li gejjin minn oqsma differenti.

Quddiem dan it-tragward ta’ 4 snin fil-Gvern mindu ngħata l-aħħar mandat elettorali, il-Prim Ministru Robert Abela elenka l-investiment li għamel Gvern Laburista minkejja l-isfidi li sab ma’ wiċċu.

Semma l-importanza li ta lill-qasam soċjali.

“Insejna l-bżonnijiet soċjali ta’ dan il-pajjiż? Assolutament le, anzi nfaqna għall-ewwel darba f’sena ta’ pandemija biljun ewro f’nefqa soċjali. L-akbar nefqa li qatt kellna. Biljun ewro, elf miljun ewro qed nitkellmu. Fl-2012 meta ma kellniex pandemija, in-nefqa soċjali f’pajjiżna kienet €300 miljun inqas. Tajna sapport waqt pandemija ta’ nofs biljun ewro. Morna bl-ikbar Budget li qatt kellu pajjiżna, €6 biljun. Jekk inħarsu fl-2012, Gvern Nazzjonalista investa n-nofs.”

Il-Mexxej Laburista elenka wkoll il-ħemel ta’ riformi li saru fosthom dawk fil-qasam finanzjarju ta’ pajjiżna u li kellna verdett pożittiv dwarhom mill-Moneyval fl-aħħar jiem. Fakkar kif il-bżonn għal dawn ir-riformi kien ilu jinħass madankollu Gvern Nazzjonalista kien tefa’ din il-problema taħt it-tapit.

“Aħna fl-2012 diġà kellna rapport mill-Moneyval li ta kritika negattiva ħafna tas-sistemi f’pajjiżna. Aħna ħadna l-affarijiet bis-serjetà u għidna, qatt iktar li pajjiżna jerġa’ jkollu rapport fuqu li kien daqstant negattiv u ħdimna qatiegħ u għamilna riformi li ma kienux faċli u li kien hemm bżonn ħafna u ħafna ħsieb warajhom.”

Dr Abela fakkar ukoll fl-element ta’ serħan il-moħħ li rnexxielu jwassal Gvern Laburista fis-settur tal-enerġija. 

“€500 miljun skorruti tajna lin-nies fi traħħis ta’ kontijiet tal-enerġija. Dak li għamilna aħna.”

Il-Prim Ministru tenna kif ftit taż-żmien ilu ntlaħaq ukoll ftehim bejn il-Gvern u madwar 20,000 familja dwar estenzjoni tal-Feed-In Tariff. Tenna wkoll li dan mhux Gvern supperv u se jibqa’ jagħmel ir-riformi f’dan is-settur sabiex ineħħi l-ħażin li sar mill-amministrazzjoni Nazzjonalista ta’ Gonzi PN. 

“Ferħu b’Malta għaliex laħqet il-Herd Immunity” – Il-PM

“Il-Mexxejja Ewropej ferħu bil-fatt li Malta kienet l-ewwel pajjiż fost l-istati membri li laħqet il-Herd Immunity.”

Din kienet ir-reazzjoni tal-Prim Ministru Robert Abela meta kien mistoqsi dwar il-vaċċin u d-diskussjonijiet li kellu aktar kmieni din il-ġimgħa waqt is-summit tal-Kunsill Ewropew.

Hawnhekk, il-Prim Ministru Robert Abela rrimarka l-ħidma sfieqa u għaqlija tal-Gvern sabiex jassigura biżżejjed dożi tal-vaċċin għall-poplu Malti u Għawdxi.

“Aħna bħala pajjiż ftit tax-xhur ilu konnha katalisti biex ikun hemm joint procurement minn naħa tal-Kummissjoni Ewropea. Illum qed nitkellmu li għandna 200,000 ruħ li huma mlaqqma totalment imma wkoll tajna aktar minn 500,000 doża tal-vaċċin. Dawn huma r-realtajiet.”

Dr Abela ħabbar ukoll li l-Gvern lesta kull tip ta’ ħidma dwar iċ-ċertifikat tal-vaċċin sabiex b’hekk issa pajjiżna huwa organizzat b’sistema lesta li se tkun għodda ewlenija biex il-persuni jimxu minn pajjiż għall-ieħor, iżda mhux biss.

“Qed naraw li bħala pajjiż dan iċ-ċertifikat itik aċċess għal attivitajiet oħrajn li jsiru b’mod lokali. Jiġifieri jekk ikollok attività ta’ riskju akbar wieħed jista’ juża dan iċ-ċertifikat tat-tilqima biex ikun jista’ jidħol f’dawn l-attivitajiet.”

Fuq is-suġġett tal-pandemija, il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar is-settur turistiku hekk kif il-ġimgħa d-dieħla Malta se terġa’ tibda tilqa’ t-turisti f’pajjiżna.

“Il-mod ta’ kif qed nħares lejn il-ftuħ tat-turiżmu nhar it-Tlieta li ġej huwa ottimist imma kawt.” Dr Abela spjega kif dan is-settur ikopri terz tal-ekonomija Maltija.

“Irridu noħolqu l-bilanċ bejn il-protezzjoni tas-saħħa u l-ekonomija u l-vantaġġ li għandu dan il-poplu llum hija li għandu ħafna mill-popolazzjoni mlaqqma,” tenna l-Prim Ministru hekk kif irrimarka wkoll il-kontrolli stretti li hemm fl-ajruport internazzjonali ta’ pajjiżna.

Dwar il-prospetti għall-futur, partikolarment fil-qasam turistiku, il-Prim Ministru rrimarka l-għaqal li ħadem bih il-Gvern waqt il-pandemija. Dr Abela spjega kif lil dan is-settur Gvern Laburista ma ħallihx waħdu u aċċenna għall-miżuri tal-Covid Wage Supplement u l-investiment ta’ €20 miljun sabiex jgħin lil dan is-settur jirpilja fiż-żmien li ġej.

Waqt id-diskussjoni dwar l-effetti tal-pandemija ntmess ukoll is-suġġett dwar il-qasam tal-propjetà. 

Il-Prim Ministru spjega kif fil-bidu tal-pandemija kulħadd prova joħroġ mill-konvenju li kellu minħabba element ta’ biża’. Madankollu spjega kif il-Gvern, bil-kuntrarju ta’ dak li għamlu amministrazzjonijiet Nazzjonalisti fil-passat, ħa ħsieb dan is-settur biex jibqa’ b’saħħtu anke fi żmien ta’ kriżi fosthom b’miżuri bħal dik tat-traħħis fit-taxxa tal-bejgħ u x-xiri tal-propjetà u l-introduzzjoni tal-moratorja.

“Kull minn huwa nvolut f’dan is-settur jgħidlek li pajjiżna qed jirreġistra xhur b’saħħithom ta’ bejgħ. Allura x’ifisser dan? Ma jfissirx biss li qed jiġu milquta b’mod pożittiv min jixtri u min ibiegħ imma umbagħad ara kemm għandek industriji li huma dipendenti fuq is-settur. Ara x’impatt għamilna imma dan kollu jibqa’ jdur mal-kuraġġ u fiduċja li daħħalna fin-nies.”

Filwaqt li baqa’ jnissel dan is-sens ta’ ottimiżmu, il-Prim Ministru fakkar ukoll kif l-iżvilupp irid isir b’mod sostenibbli u li jħares l-ambjent sabiex jassigura futur mill-isbaħ bi kwalità ta’ ħajja tajba.

Tul il-programm ta’ diskussjoni ġiet diskussa wkoll il-kampanja ta’ tindif li saret fl-aħħar jiem madwar Malta u li issa ġiet estiża għaż-żmien li ġej sabiex tassigura pajjiż aktar attraenti.

Fuq dan is-suġġett, il-Prim Ministru Robert Abela temm jgħid li kull wieħed u waħda minnha għandu l-kontribut tiegħu x’jagħti sabiex is-sbuħija u l-indafa tal-pajjiż jiġu ppriservati. 

“Din it-tali inizjattiva se ssir aktar spiss sabiex niżguraw li dan il-pajjiż ikun wieħed nadif. Kruċjali li jkollna l-indafa madwar il-pajjiż kollu. Mill-aktar affarijiet sempliċi li jpaxxu l-għajn u li qed tara pajjiż li huwa miżmum tajjeb mhux biss għall-Maltin u l-Għawdxin kollha, u dik hija prijorità, iżda wkoll għat-turisti li jiġu f’pajjiżna li jgħidu li Malta hija verament ġojjell ta’ pajjiż miżmum tajjeb u nadif.” 

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin