Skip to content

aħbarijiet

March 29, 2020

“Pajjiżna huwa mudell ta’ kif qed jilqa’ għas-sitwazzjoni tal-coronavirus” – Il-PM

“L-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa tat ċertifikat ta’ eċċellenza lil pajjiżna. Identifikat lil pajjiżna bħala mudell li wieħed għandu jħares lejh għal kif għandha tiġi kkontrollata l-imxija tal-coronavirus. Dan jawgura tajjeb għall-mod kif imxejna. Imxejna b’mod prudenti mingħajr miżuri estremi mill-bidu. Kieku għamilna l-lockdown mill-bidu, għadna nkaxkru sal-lum u l-poplu ma jibqax jobdi r-restrizzjonijiet.”

 

F’intervista fuq ONE, il-Prim Ministru u Mexxej Laburista Robert Abela tkellem dwar l-għaqal li bih mexa l-Gvern. Spjega kif iddaħħlu miżuri b’mod gradwali skont il-pariri mediċi u xjentifiċi. Qal li minkejja li r-riżultati sal-lum jagħtu ċertifikat tal-mod tajjeb li bih mexa l-Gvern, kollox jiddependi mill-ubbidjenza tan-nies.

 

“In-numri baxxi fl-aħħar jiem juru li qegħdin fit-triq it-tajba, imma jinkwetawni għax nibża’ li n-nies jillaxkaw.”

 

Il-Mexxej Laburista qal li dan huwa Gvern ta’ ruħ soċjali u Partit Soċjalista, li meta fassal il-pakkett ta’ stimolu ekonomiku, mexa fuq il-prinċipji li jsawruh.

 

 

Mhux se nkunu xħaħ mal-ħaddiema Maltin

 

Il-Prim Ministru nnota li l-Gvern iffoka fuq kategorija ta’ persuni li jistgħu l-inqas – dawk fuq il-paga minima. Fil-fatt, bil-miżuri mħabbra din il-ġimgħa, il-Gvern se jkun qed iħallas 103% tas-salarju tagħhom – xi ħaġa bla preċedent.

 

Meta spjega l-kobor tal-pakkett, Robert Abela nnota li l-assistenza soċjali f’pajjiżna tlaħħaq is-€46 miljun fis-sena. Il-pakkett ta’ għajnuna finanzjarja mħabbar mill-Gvern ilaħħaq is-€70 miljun fix-xahar. Qal ukoll li dan il-pakkett huwa għaxar darbiet aktar minn kemm kien ta l-Partit Nazzjonalista fi żmien il-kriżi ekonomika fl-elfejn u disgħa.

 

“It-Tlieta għamilna xi ħaġa storika. Fi sfond ta’ kriżi medika, ġibna l-imsieħba soċjali flimkien. B’maturità, irnexxielna naslu għal ftehim storiku li dwaru kien hemm qbil unanimu. Dan huwa l-mod kif isiru l-affarijiet. B’dan il-pakkett ta’ miżuri, intlaqtu 110,000 ħaddiem – għall-kuntrarju ta’ x’qed tgħid l-Oppożizzjoni. Kien hemm min kritikana għax konna wisq agressivi, ghax qassamna hafna mil-ewwel. Jiena ngħid li dawn huma miżuri costed li jaħsbu wkoll għall-perjodu li jsegwi t-tmiem tal-pandemija. Fejn qabel kellna s-serħan il-moħħ li kellna miljuni ta’ ewro deħlin mit-turiżmu, issa dawn mhux se jkunu hemmhekk ghal certu perjodu. Mhux se nkunu xħaħ izda mal-ħaddiema Maltin. Mhux se nieqfu hawnhekk. Se nkunu aktar ġenerużi, se jkollna aktar skemi ta’ għajnuna biex niżguraw li n-negozji tagħna jibqgħu b’saħħithom. Ottimist li se noħorġu aktar b’saħħitna milli bdejna.”

 

 

Sibna valuri li kienu tilfu l-prijorità

  

“Irridu nadattaw biex id-differenza ġdida nagħmluha relevanti. Irridu noħolqu dinja aħjar li tista’ tkun aqwa minn dik li konna fiha ftit tal-ġimgħat ilu. Nagħmlu l-bidliet li għandna bżonn u noħorġu minn dan il-mument f’dinja aħjar. Dan l-episodju fakkarna fil-valuri bażiċi li kienu tilfu l-prijorità. Issa sar resetting tal-prijorita tal-valuri. Il-prijoritajiet huma l-familja, is-saħħa u l-għaqda – dan huwa mument li ddefinixxa l-għaqda u l-valuri tal-poplu Malti. Dan il-mument li wera kemm kulħadd huwa indaqs. Mhux kwistjoni ta’ kemm għandek flus, imma kemm għandek saħħa u familja li tappoġġjak.”

 

Il-Prim Ministru għamilha ċara li l-lockdown hija l-aktar ħaġa li ma jixtieqx isseħħ f’pajjiżna. Iddeskriva l-miżura li l-anzjani joħorġu biss għall-affarijiet essenzjali bħala waħda drastika, li f’pajjiżi oħra qed tissejjaħ lockdown. Spjega kif din il-ġimgħa, iltaqa’ mad-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearne, u mal-esperti mediċi, u qablu li jiżdiedu r-restrizzjonijiet biex in-numru ta’ każijiet pożittivi għall-COVID-19 ma jibqax jiżdied.

 

“Il-Kabinett tlaqqa’ tliet darbiet f’ġimgħa. Il-Ministru Chris Fearne ħabbar il-miżuri, u smajna r-reazzjonijiet u d-diffikultajiet tan-nies. Il-Ġimgħa erġajna laqqajna l-Kabinett, irrevedejna u qbilna b’mod unanimu bħala Kabinett – inkluż mal-awtoritajiet tas-saħħa pubblika – u ġie abbozzat l-avviż legali. Dan huwa l-mod kif isiru l-affarijiet. M’għandniex mudell lejn xiex nistgħu nħarsu għax din xi ħaġa bla preċedent, u nkunu suppervi jekk ma nisimgħux min-nies. Irridu nagħmlu pakkett ta’ miżuri li lin-nies ma jsakkarhomx ġo gaġġa u wara ġimgħa joħroġ kulħadd. Irridu sitwazzjoni fejn innaqqsu kemm jista’ jkun il-kuntatt bejn in-nies b’miżuri sostenibbli”, saħaq Robert Abela li nnota kif f’mument tant delikat, l-Oppożizzjoni qed tqajjem argumenti perikolużi, populisti u partiġġjani.

 

“Ifisser li mhux qed naqblu bejnietna? Le, ifisser li qed nimxu mal-pariri li jingħatawlna u naraw il-bżonnijiet tan-nies, imbagħad nirreaġixxu paripassu ma’ kif tkun is-sitwazzjoni fil-mument.”

 

Il-Prim Ministru saħaq li llum, kull minuta qed jieħu d-deċiżjonijiet u dan juri kemm il-Gvern huwa kapaċi jmexxi. “Aħna l-Gvern li kapaċi jmexxi lil dan il-pajjiż f’kull ċirkostanza.”

 

Dwar Għawdex, il-Prim Ministru nnota li l-gżira tat-tliet għoljiet intlaqtet b’mod ftit aktar negattiv mill-aspett ekonomiku minħabba l-kwistjoni tal-insularità doppja għax hija gżira go gżira. Ghalhekk il-pakkett finanzjarju li jghodd ghal Ghawdex kien aktar generuz biex ipatti.

 

Mill-aspett mediku, f’Ghawdex hemm preparamenti intensivi u fost l-oħrajn żdied in-numru ta’ sodod fl-ITU. Minkejja li n-numri f’Għawdex huma baxxi ferm, il-Prim Ministru qal li se jibqa’ kawt għax dan mhux il-mument li wieħed jiċċelebra jew jgħid li solva l-problema għax mhux il-każ.

 

“Nibqa’ nibgħat messaġġ biex l-Għawdxin isegwu l-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa minkejja li hemm il-preparamenti u faċilitajiet mediċi kollha u n-numri huma baxxi”, appella Robert Abela.

 

Il-Prim Ministru temm b’messaġġ ċar.

 

“Jekk mhux se nobdu r-regolamenti llum, se nissugraw li ma ngawdux is-sajf. Dan huwa l-mument ta’ sagrifiċċju, għalkemm nemmen li f’dan iż-żmien skoprejna wkoll affarijiet sempliċi li jagħtu pjaċir ukoll. Realtajiet sempliċi imma sbieħ, bħal aktar ħin ġewwa u ikliet zghar mal-familja d-dar. It-tbatija prinċipali u s-sitwazzjoni ta’ qsim il-qalb hija n-nuqqas ta’ komunikazzjoni mal-anzjani u nies vulnerabbli li qed ibatu s-solitudni. Għalhekk nappella, ejja nadattaw ħalli dan il-mument jgħaddi kemm jista’ jkun malajr.”

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin