Skip to content

Imħabbra skema ta’ rifużjoni għal spejjeż marbuta ma’ mediċini tal-IVF

“L-għażla tan-nies se tkun fuq it-track record tagħna. Fuq il-ġejjieni ta’ dan il-pajjiż. Fuq min irriforma dan il-pajjiż. Kull ġimgħa li tgħaddi qed inkunu pass eqreb lejn il-ġid ta’ pajjiżna. Meta jasal il-mument tal-għażla rridu mmorru sodi. Nistgħu nħarsu ‘l quddiem b’ottimiżmu għax Malta pajjiż sod, ambizzjuż, nirbħu l-fiduċja tan-nies mhux għax ħaddieħor ħażin iżda għax aħna tajbin.” 

Hekk sostna l-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista waqt attivita’ politika f’Ħal Tarxien fejn spjega kif filwaqt li ħaddieħor mehdijin fil-partiġġjaniżmu u attakki bla bażiu moħħhom biss biex iħarsu lura  għax m’għandhom l-ebda idea għall-ġejjieni ta’ dan il-pajjiż, dan il-Gvern huwa ffukat biex jibqa’ jagħti direzzjoni ‘l quddiem.  

“Ġimgħa kkaratterizzata mill-inawgurazzjoni f’Ħas-Saptan, proġett tal-aqwa teknoloġija għal-laqgħat importanti li kellna fi Franza fejn tkellimna fuq is-settur marittimu. Kellna implimentazzjoni ta’ aktar riġenerazzjoni fil-housing estates, tlestija ta’ investiment fil-qasam tas-saħħa u komplejna nagħmlu miżuri tal-budget fejn ma ninjoraw ir-realtajiet ta’ ħadd.”

Il-prinċipju ewlieni wara dan kollu hu li “ma nkunu qatt merfugħin min-nies għax l-ideali tagħna minfejn tlaqna, mill-moviment tal-ħaddiema, għadhom u jibqgħu integrali fit-twemmin tagħna.” 

Il-Prim Ministru spjega kif dan il-Gvern indirizza r-realtajiet ta’ persuni għall-ewwel darba.

“Waħda mir-realtajiet siekta hi dik tal-infertilita’. Koppji jgħidulek kemm kien importanti li l-Gvern jagħmel tibdiliet fil-liġi. In-norma fil-passat mhux daqstant ‘il bogħod kienet li ridt titlaq barra mill-pajjiż. Illum bdilna dik ir-realta’ u tajna l-opportunitajiet f’pajjiżna. Infakkar kemm kien hemm biex din il-bidla jagħmel minn kollox jirreżistiha. Aħna wettaqna r-riformi u ma bżajniex mill-bidla.”

Robert Abela saħaq ukoll kif inħasset il-ħtieġa li miżura li ħabbarna fil-budget inwettquha llum qabel għada. L-ispiża fil-mediċini tal-IVF hi aktar iebsa għal dawk li jgħaddu minnha iżjed minn darba. Semma kif jirrikonixxu l-għajnuna li ngħatat mill-Gvern li hi ħafna aktar minn ta’ pajjiżi oħra iżda l-piż finanzjarju xorta huwa wieħed sostanzjali. “Għalhekk li għal dawn il-koppji, l-arloġġ itektek l-agħar ħaġa għalihom għax kull ġurnata tgħodd. Għalhekk b’mod immedjat ħadna d-deċiżjoni li sakemm dan il-proċess tal-procurement, nagħtu rifużjoni tal-ispiża tal-mediċina tal-IVF f’forma ta’ għotja lil dawk il-koppji kollha li mill-ewwel ta’ Jannar ta’ din is-sena kienu għaddejjin mill-proċess tal-IVF sa meta mistennija jaslu l-mediċini f’nofs Ġunju ta’ din is-sena.  Din il-miżura għalhekk tidħol fis-seħħ minnufih u tmur lura għall-ewwel ta’ Jannar. La darba tajna l-kelma li l-mediċini tal-IVF se jkunu bla ħlas, hekk se jsir. Dal-piż finanzjarju se nerfgħuh aħna wkoll.”

Il-Prim Ministru żied  li hemm weġgħat oħrajn weġgħat li nwegħdkom li m’aħniex se ninjorawhom. 

Oppożizzjoni ankrata mal-passat

“Partit Laburista fil-gvern li jemmen fin-nies u Partit Nazzjonalista ankrat fil-passat. Li kieku qegħdin huma jmexxu l-pajjiż illum, jagħmlu kif għamlu fl-2008 fejn minkejja l-isfidi interazzjonali, serrħu raskom li ma kienu qed jgħinu lil ħadd.

Oppożizzjoni mfixkla quddiem il-mod kif dan il-Gvern baqa’ dejjem ikollu l-prijoritajiet it-tajbin. Perfetti m’aħniex imma meta ġejna għad-deċiżjonijiet il-kbar, dejjem ħadna l-aqwa deċiżjonijiet għan-nies.” 

Robert Abela qal li l-Oppożizzjoni trid teħodna lura. “Jien ngħidilhom li m’għandhomx ċans għaliex għalina l-futur u t-tmexxija ta’ dan il-pajjiż huma l-aktar ħaġa importanti. La sfukajtuna waqt pandemija u wisq anqas fiż-żmien sabiħ li ġej għal pajjiżna. Aħna qegħdin hawn biex nieħdu ħsieb il-futur għax għandna pjan għall-ġejjieni ta’ dan il-pajjiż. Aħna nwettqu dak li nwiegħdu filwaqt li ma nkunux suppervi.” 

Dwar ir-riforma tal-kannabis, il-Prim Ministru qal li jekk Bernard Grech imexxi dan il-pajjiż, se jibdilha. “kemm felħu kontra din il-liġi. Iridu jerġgħu jixħtuna lura. Xejn ma sabuha tajjeb din il-liġi. Ħaġa waħda nesew. Qalulna li sraqna proposta tagħhom. Irid jipprova jintogħgob ma’ kulħadd u dik hija l-agħar ħaġa li tista’ tagħmel fil-politika.”

Dwar l-iskema taċ-ċittadinanza b’investiment ukoll sieq naħa u sieq oħra. “Dik mhux konsistenza. Pubblikament lanqas nista’ ngħodd il-verżjonijiet li bidel. Daqqa qal li se jżommha tant li beda jitkellem favur din l-iskema iktar minn kemm faħħarniha aħna imbagħad ftit tal-jiem wara qal li din l-iskema tagħmel ħsara lil pajjiżna.”

Il-Kap tal-Oppożizzjoni huwa inkonsistenti. Meta waħdu jitkellem mod u meta jiġbdulu l-ispag jitkellem mod ieħor. Ma jridx jagħti sehmu għal pajjiżna. 

Il-kelliema tal-Oppożizzjoni ibeżżgħu bil-Greċja filwaqt li l-esperti ekonomiċi jesprimu l-fiduċja tagħhom fl-ekonomija ta’ pajjiżna. “Mingħalihom jippruvaw jisfukawna minfuq ħidmietna bħala Gvern għax ma jridux li dan il-moviment jibqa’ jgħin lin-nies.”

“L-għatx tagħna jibqa’ għal bidla. Aħna ngħixu għal bidla. Aħna magħqudin, irridu nirbħu l-fiduċja tan-nies mhux għax ħaddieħor mehdi fil-passat iżda għax aħna noffru viżjoni u futur isbaħ lill-Maltin u l-Għawdxin kollha.”

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin