Robert Abela

Mexxej

Chris Fearne

Deputat Mexxej
għall-Affarijiet
tal-Parlament

Daniel Micallef

Deputat Mexxej
għall-Affarijiet
tal-Partit

George Azzopardi

Kap Eżekuttiv

Ramona Attard

President

Marc Vella Bonnici

Segretarju
Internazzjonali

Catherine Fenech

Segretarju
tal-Eżekuttiv

Louis Gatt

Viċi-President

William Lewis

Segretarju
Organizzattiv

Elaine Degiorgio

Chairperson
Fondazzjoni Ideat

Glenn Bedingfield

Segretarju Grupp
Parlamentari

Mario Fava

President
Sezzjoni Kunsilliera

Robert Abela

Mexxej

Chris Fearne

Deputat Mexxej
għall-Affarijiet
tal-Parlament

Daniel Micallef

Deputat Mexxej
għall-Affarijiet
tal-Partit

George Azzopardi

Kap Eżekuttiv

Ramona Attard

President

Marc Vella Bonnici

Segretarju
Internazzjonali

Chatherine Fenech

Segretarju
tal-Eżekuttiv

Louis Gatt

Viċi-President

William Lewis

Segretarju
Organizzattiv

Elaine Degiorgio

Chairman
Kummissioni Ideat

Glenn Bedingfield

Segretarju Grupp
Parlamentari

Mario Fava

President
Sezzjoni Kunsilliera