Robert Abela

Mexxej

Chris Fearne

Deputat Mexxej
għall-Affarijiet
tal-Parlament

Daniel Micallef

Deputat Mexxej
għall-Affarijiet
tal-Partit

Ramona Attard

President

Louis Gatt

Viċi-President

Randolph De Battista

Kap Eżekuttiv

Catherine Fenech

Segretarja tal-Eżekuttiv
Nazzjonali

William Lewis

Segretarju Organizzattiv

Marc Vella Bonnici

Segretarju
Internazzjonali

Elaine Degiorgio

Chairperson
Fondazzjoni Ideat

Andy Ellul

Whip tal-Grupp
Parlamentari Laburista

Mario Fava

President
Sezzjoni Kunsilliera

Robert Abela

Mexxej

Chris Fearne

Deputat Mexxej
għall-Affarijiet
tal-Parlament

Daniel Micallef

Deputat Mexxej
għall-Affarijiet
tal-Partit

Ramona Attard

President

Louis Gatt

Viċi-President

Randolph de Battista

Kap Eżekuttiv

Chatherine Fenech

Segretarja tal-Eżekuttiv
Nazzjonali

William Lewis

Segretarju
Organizzattiv

Marc Vella Bonnici

Segretarju
Internazzjonali

Elaine Degiorgio

Chairperson
Fondazzjoni Ideat

Andy Ellul

Whip tal-Grupp
Parlamentari Laburista

Mario Fava

President
Sezzjoni Kunsilliera