AMMINISTRAZZJONI

L-Amministrazzjoni hija responsabbli mill-amministrazzjoni u l-kordinazzjoni ġenerali tal-Partit Laburista. Tassigura li l-Partit Laburista jibqa’ attiv u propożittiv bil-għan li jkompli jipproponi l-aħjar politika għal Maltin u l-Għawdxin.

Robert Abela

Mexxej

Chris Fearne

Deputat Mexxej għall-Affarijiet tal-Parlament

Daniel Micallef

Deputat Mexxej għall-Affarijiet tal-Partit

Ramona Attard

President

Louis Gatt

Vici-President

Catherine Fenech

Segretarju tal-Ezekuttiv

George Azzopardi

Kap Ezekuttiv

Marc Vella Bonnici

Segretarju Internazzjonali

William Lewis

Segretarju Organizzattiv

Dominic Grech

Chairman Kummissjoni IDEAT

Glenn Bedingfield

Segretarju Grupp Parlamentari

Mario Fava

President Sezzjoni Kunsilliera