“It-tmexxija tagħna trid tibqa’ ddur mal-bżonnijiet tan-nies. Flimkien bħala Team Malta għax għandna fiduċja f’pajjiżna.” – il-PM  

“Il-pjan Malta Flimkien li tant huwa għal qalbi. Din il-ġimgħa komplejna nieħdu d-deċiżjonijiet bil-għan li ħadd ma jaqa’ lura. Komplew jidħlu fis-seħħ miżuri u inizjattivi maħsuba biex imexxu lil dan il-pajjiż ’il quddiem… Għax hekk jaħdem Gvern b’ruħ soċjali. Ma jinsa lil ħadd. Jagħti opportunità lil kulħadd iwettaq il-ħolm tiegħu f’pajjiżu stess.”  Hekk sostna l-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Robert Abela aktar kmieni dalgħodu f’Birkirkara fejn spjega kif din hi waħda mill-akbar differenzi bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista. L-attiviżmu fil-Partit Laburista jħalli l-frott għaliex fil-mument tal-prova ddeċieda u ddeċieda favur in-nies.  Il-Prim Ministru esprima s-sodisfazzjon tiegħu dwar kif din il-ġimgħa, aktar banek ingħaqdu fl-iskema New Hope. Skema li tixhed kif dan hu Gvern għan-nies u tan-nies u li saret għall-persuni, li minkejja li jkunu ħadmu u għandhom il-mezzi finanzjarji biex isiru sidien ta’ djarhom, ma kienx qed jirnexxilhom jaċċessaw life insurance minħabba li jkunu affaċċjaw mard fil-passat jew minħabba ċertu kundizzjonijiet mediċi. Din l-iskema toffri garanzija bankarja biex dawk il-persuni jsiru sidien ta’ djarhom.  

“Qabel din l-iskema, dawn il-persuni kienu jsibu bibien magħluqa għax is-suq kien jgħidilhom int għalina sogru. Intopp li f’ħakka t’għajn kien iġib fix-xejn il-ħolm kollu tagħhom u jkisser dak li ħadmu għalih. Hemmhekk is-suq falla. U hemm dħalna aħna. Għax hekk jagħmel gvern b’ruħ soċjali. Iva nħallu l-ekonomija taħdem u ddur, imma l-qalb soċjali tagħna tarana nintervjenu biex ħadd ma jaqa’ lura.”

 Bl-istess prinċipji, bdiet titħaddem id-deċiżjoni li l-benefiċċji mogħtija b’rabta ma’ diżabilità, ma jibqgħux jingħaddu fil-komputazzjoni tat-test tal-mezzi mill-Awtorità tad-Djar. 
“Dawn huma l-inizjattivi li nkun qed nirreferi għalihom meta nisħaq li rrid ekonomija b’saħħitha biex ngħinu lin-nies u ntejbu l-kwalità tal-ħajja,” qal il-Prim Ministru.  Dwar is-settur ambjentali, Robert Abela semma kif għaddej xogħol kbir għax il-kelma li ngħatat lill-poplu trid tinżamm.  

“Għax it-tmexxija tagħna trid tibqa’ ddur mal-bżonnijiet tan-nies… rajna fl-aħħar jiem kif ħriġna skema ta’ għaxar miljun ewro biex Kunsilli Lokali, NGOs, ċittadini jersqu ‘l quddiem biex jiżviluppaw proġetti interessanti fl-ibliet u l-irħula tagħhom. Kif urejna meta iktar kmieni din il-ġimgħa nidejna l-ikbar pakkett ta’ fondi li qatt kiseb pajjiżna mill-Unjoni Ewropea. Pakkett li nnegozjajnih aħna minkejja t-tfixkil ta’ min ma riedx jarana nirnexxu.” 

Il-Prim Ministru qal ukoll kif kollox idur mal-kelma investiment. Investiment fin-nies. 

“Filwaqt li ħaddieħor ibeżżagħkom u jgħidilna li jekk se nibqgħu ngħinu lin-nies, se naqtgħu nifisna, kif sa nhar il-Ġimgħa stess, il-Kap tal-Oppożizzjoni qalilna li l-għajnuna fl-enerġija mhix sostenibbli, mhux talli wasalna iżda talli qed ninvestu rekord f’kull settur li għandna quddiemna. Għax dik hija d-differenza bejn il-Partit Nazzjonalista u dak Laburista.” 

Robert Abela tenna wkoll kif sa jumejn ilu, il-President tal-Kummissjoni Ewropea bagħtet messaġġ ċar lil Malta – “Ibqa’ sejra hekk, Malta!” fejn fost l-aspetti pożittivi li mmarkat kien hemm ir-riformi fil-ġustizzja. 

U waqt li l-Gvern kien qed jieħu d-deċiżjonijiet u jirriforma, l-Oppożizzjoni kienet mehdija tiddefendi l-istatus quo. 

“Il-progress huwa dak li l-pajjiż irid… Kemm kienu beżżgħu bid-deċizjoni tal-FATF, li se jitlaq kulħadd ! Mhux talli ma telqux. Talli bir-riformi li għamilna urejna li aħna ġurisdizzjoni serja u spiċċaw ġew aktar. Fuq medda ta’ tlett snin, kull ġimgħatejn żdiedet kumpanija ġdida ma dawk li diġa’ kien hemm. In-numru ta’ nies jirreġistraw, li għal sena oħra reġa naqas għal minimu storiku ġdid. Ix-xogħol. L-aqwa legat ekonomiku ta’ dan il-Gvern. Iżda l-investituri jinvestu wkoll għax pajjiżna jagħtihom dak is-serħan il-moħħ li jixtiequ f’kull aspett. Mill-appoġġ tal-gvern, għall-ħila tal-ħaddiem, għall-paċi soċjali. Għalhekk jinvestu.”

Il-Prim Ministru temm b’messaġġ ċar biex nibqgħu naħdmu ħalli dak li jagħmel lil pajjiżna sabiħ, li nħobbu ngħixu fih u li tant nies iżuruh, mhux biss inħarsuh imma nsaħħuħ. 

“Aħna rridu pajjiż fejn tista’ taħdem u tkabbar in-negozju tiegħek, iżda tagħmel dan b’rispett lejn ta’ madwarek.Irridu pajjiż fejn jekk tista’ timxi ‘l quddiem, iħalluk tagħmel dan b’saħħa, iżda lil min ma jiflaħx jasal waħdu, ngħinuh. Irridu pajjiż fejn kulħadd ikollu aċċess għall-ġustizzja fil-ħin. Irridu pajjiż fejn wara ġurnata xogħol ikollok spazji sbieħ fejn tgawdi l-ħajja ma’ familtek. Fejn tista’ tiltaqa’ ma sħabek.Irridu pajjiż  fejn il-pensjonant jibqa’ jkollu l-wens wara s-snin kollha li ħadem.

Għal dan qed naħdmu ta’ kuljum. 

U dawn l-għanijiet li nistgħu nilħqu 

Jekk nibqgħu naħdmu għal Malta Flimkien

Flimkien bħala Team Malta

Għax għandna fiduċja f’pajjiżna.”

“Jekk naħdmu flimkien, aħna kapaċi li l-isfidi ndawwruhom f’opportunitajiet.” – il-PM

“Fiduċja f’pajjiżna. Dan mhux sempliċiment slogan. Fiduċja f’pajjiżna għalina huwa twemmin. Tmexxija ta’ pajjiż iġġib magħha diversi sfidi.  Iżda bid-deċiżjonijiet it-tajba l-pajjiż immexxuh ‘il quddiem minkejja dawk l-isfidi.” 

Hekk sostna l-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Robert Abela fiż-Żejtun filwaqt li spjega li kull meta kien hemm min prova jaqta’ qalb il-Partit Laburista, weġibna b’kuraġġ li fissret riżultati sbieħ favur pajjiżna. 

“Waħda mill-biċċiet ta’ xogħol kbar li kelli fuq il-mejda meta sirt Prim Ministru kien l-għeluq tan-negozjati għall-pakkett ta’ Fondi Ewropej tas-seba’ snin li ninsabu fihom bħalissa. Ix-xogħol kien beda, iżda konna deħlin għall-iktar fażi kritika… Minn pajjiż li ma kienx jikber biżżejjed, spiċċajna wieħed mill-iktar pajjiżi li bdew jikbru fl-Unjoni Ewropea. Xi ħaġa li l-Partit Nazzjonalista qatt ma felaħha. Dan għax jaf li Gvern Laburista, it-tkabbir ekonomiku isarrfu f’titjib fl-għajxien tal-familji.” 

Il-Prim Ministru saħaq kif it-tama tagħhom kienet li l-Gvern jinnegozja pakkett ta’ Fondi Ewropej inqas minn dak li kienu nnegozjaw huma meta kienu fil-Gvern. 

“Kienu jgħidulna li mhux qed nippreparaw biżejjed. 

Kienu jgħidulna li m’għandniex pjan.  

Kienu jgħidulna li mhux qed nikkonsultaw. 

U aħna, għax dejjem żammejna l-fiduċja f’pajjiżna, konna ngħidulhom li ma jafux x’qed jgħidu. 

Konna nafu  li l-interessi ta’ pajjiżna konna se niddefenduhom u nippromwovuhom b’saħħa. 

U  għall-perjodu li qegħdin fih mhux biss ġibna fondi daqs kemm ġabu huma imma issa ġibna d-doppju. 

Innegozjajna u ġibna pakkett ta’ tnejn punt wieħed biljun ta’ ewro biex jintużaw minn pajjiżna. U b’sodisfazzjon ngħid, li mhux biss innegozjajna biex ġibna l-fondi, iżda fl-aħħar xhur għalaqna n-negozjati kollha, pakkett pakkett, dwar f’liema oqsma se jintużaw.” 

Robert Abela spjega wkoll kif kollox idur mal-ħtieġa li nżommu lill-Malta kompettitiva u fuq kollox nagħmlu t-trasformazzjoni ħadra u diġitali. Fejn l-ikbar nefqa trid tmur f’oqsma li jsebbħu lil pajjiżna, jew inkellha f’titjib ta’ servizzi li nagħtu.

Dan japplika wkoll għall-proġetti infrastrutturali li tħallew fuq l-ixkaffa sa mis-snin sittin u tlestew fl-aħħar xhur u snin biex l-infrastruttura wkoll tlaħħaq mal-aspirazzjonijiet tal-pajjiż. 

Fl-istess waqt, hija wkoll kwistjoni li tagħraf li jkollok l-aħjar proġetti flimkien mal-komunitajiet biex dak li jsir jitgawda mill-komunita’.

“Spazji mitluqa se nagħtuhom ħajja ġdida. 

Spazji ddominati mill-karozzi se nagħtuhom lin-nies. 

Spazji li illum ma jeżistux se noħolquhom. 

Kemm jien kburi li meta lanqas għaddiet sena minn dan il-mandat ġdid, diġa’ tajna spinta tant kbira dan l-impenn li għamilna mal-elettorat.  Għalhekk, magħna n-nies jafu fejn qegħdin. Għax nagħtu kelma u nżommuha.”

Hekk ukoll il-poplu jaf fejn qiegħed mal-Gvern fuq riformi oħra li tressqu fl-aħħar xhur bħalma hi l-emenda li tħares il-mara f’każ ta’ kumplikazzjoni medika fit-tqala li tista’ twassal għat-telf tal-ħajjietu jew periklu ta’ saħħa gravi. 

“L-avukat tal-istat qalilna b’mod ċar f’parir li ta, li saħansitra anke prattiċi li jsalvaw ħajja ta’ mara bejn ħajja u mewt ifissru li tkun qed tinkiser il-liġi. Għax hekk jgħid il-Kodiċi Kriminali tagħna. U li jgħid hekk m’hemmx dubju dwaru… Konna dejjem ċari. Bl-emenda li qed nagħmlu l-Kodiċi Kriminali se jkompli jagħmel l-abort illegali u l-provizjoni li meta jseħħ abort dawk involuti jintbgħatu sa erba’ snin ħabs, se jibqa’ hemm. 

Peró, qed ngħidu li meta professjonist jaġixxi biex isalva ħajja ta’ mara jew saħħitha minn periklu gravi, allura hemm ma tirriskjax. U tirriskja tkun qiegħed ladarba llum hemm parir legali li hemm dak il-periklu.”

Il-Prim Ministru qal ukoll li jifhem li jkun hemm min ġenwinament jemmen li minkejja l-bżonn ta’ din il-bidla, irid ikollna emeni li ma jagħtu lok għall-ebda abbuż. 

“Tahsbu li jien li kelli l-isbaħ rigal li seta qatt ikolli – lil binti – u bil-valuri tiegħi se nkun qed inħalli sitwazzjoni fejn jista’ jkun hemm abbuż minn din il-klawsola? 

Daqstant ieħor lill-binti ma rrid li jiġrilha xejn li jipperikolala ħajjitha. U konvint li kull min hu ġenitur jemmen hekk.  

U allura min idawwar dawn l-għanijiet tagħna favur il-ħajja, kif dejjem konna, ikun qed jgħamilha għal skopijiet partiġjani.

Fl-istess ħin għax naf li hawn min hu ġenwin fit-tħassib tiegħu bqajna niddjalogaw.

Għax aħna gvern li ma jinjora r-realtajiet ta’ ħadd. 

Aħna Gvern li jemmen f’soċjeta’ ġusta.”

Robert Abela enfasizza kif soċjeta ġusta tfisser li tkun soċjetà ħanina ma’ min jistħoqqlu. Iżda, daqstant ieħor trid tkun iebsa ma min ma jirrispettax il-kumplament tas-soċjeta’. 

“Għalhekk irrid inrodd ħajr lill-Pulizija tal-azzjoni f’waqtha iktar kmieni din il-ġimgħa fil-Gżira u tax-xogħol kbir tagħhom fil-ġlieda kontra l-kriminalità. 

Wieħed jittama u jappella li l-effiċjenza u l-kuraġġ li wrew il-Pulizija f’ħidmiethom, ikun rifless fil-proċess tal-qrati li għandu jkun wieħed effiċjenti u sod li jibgħat messaġġ li l-istituzzjonijiet kollha ta’ pajjiżna huma sensittivi għall-bżonn li ċ-ċittadini kollha tagħna jgħixu f’sigurta sħiħa.  

Meta tara każ bħal dak ta’ nhar l-Erbgħa mhux biss tixxokkja ruħek, iżda taqbdek ukoll rabja għax mhux dak li rridu għal pajjiżna. 

Għax iva dik tagħna hi soċjeta li tagħder. Imma dik tagħna trid tkun ukoll fejn nieħdu ħsieb xulxin, u min ma jagħmilx hekk irid jiffaċċja l-ġustizzja. 

U l-ġustizzja l-ewwel li trid tkun mal-vittma u l-familji tagħha.”

Il-Prim Ministru temm b’messaġġ ċar li filwaqt li sar ħafna xogħol tul is-snin, irid isir iżjed biex niżviluppaw pajjiżna mhux biss ekonomikament iżda wkoll soċjalment fejn kulħadd ikun jista’ jilħaq l-aspirazzjonijiet li jkun ħadem tant għalihom. 

“Għalhekk se nibqgħu naħdmu; 

Biex ninvestu fis-sigurtà ta’ pajjiżna. 

Biex ninvestu fl-ambjent ta’ pajjiżna 

Biex ninvestu fl-oqsma soċjali ta’ pajjiżna 

Biex ninvestu fil-prijoritajiet il-ġodda tal-pajjiż. 

Għax meta nilħqu dawk l-għanijiet flimkien. 

Inżommu b’saħħitha l-Fiduċja f’Pajjiżna.”

“Aħna noffru d-direzzjoni u t-tmexxija. Imma flimkien biss nistgħu nieħdu l-pajjiż ‘il quddiem.” – il-PM

“Il-pjan tagħna jdur ma’ din il-ħtieġa li ntejbu l-ħajja taċ-ċittadini tagħna.  Fuq kollox, l-attiviżmu politiku tagħna lkoll idur ma’ din ir-rieda li nindirizzaw ir-realtajiet ta’ madwarna. Kemm hu sabiħ li bl-attiviżmu ta tant nies li jikkontribwixxu fil-ħajja politika u soċjali, tiltaqa’ ma’ nies li jgħidulek grazzi għal dik id-deċiżjoni stajt ninvesti, jew grazzi għal dik id-deċiżjoni binti b’diżabbiltà għandha dinjità ikbar, jew ftaħtuli opportunità billi ġibtu dak l-investiment.” 

Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Robert Abela waqt diskussjoni politika fil-Belt Valletta fejn enfasizza kif quddiem l-isfidi li jeżistu u li jistgħu jiżviluppaw minn żmien għal żmien, il-pensjonanti u l-familji se jibqgħu jsibu Gvern spalla ma’ spalla magħhom. 

“Ir-ruħ soċjali u t-twemmin Laburista tagħna jfisser li fl-iktar mumenti ta’ prova nkunu magħkom, il-familji u l-pensjonanti. U għalhekk din is-sena reġgħet bdiet billi intom il-pensjonanti qed tirċievu pensjoni b’żieda. Madwar 95,000 pensjonant bdew igawdu minn rati mtejba fil-pensjonijiet tagħhom, hekk kif matul fl-aħħar jiem ntbagħtu l-pagamenti bir-rati l-ġodda. Żieda fil-pensjoni tal-irtirat. Titjib fil-pensjoni tar-romol. Titjib f’pensjonijiet oħra.” 

Il-Prim Ministru sostna wkoll li bħalma żdiedu l-pensjonijiet, żdiedet ukoll ic-children’s allowance. Minkejja dan, huwa sostna li dan il-Gvern jibqa’ jirrikonoxxi l-fatt li minkejja l-Gvern qed jagħti l-għajnuna, ikun hawn min xorta qed jgħolli l-prezz. 

“Filwaqt li kull żieda tinħass u aħna konxji u nindirizzawha, huwa għax aġixxejna li żammejna fost l-inqas rati ta’ inflazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Mhux ta’ b’xejn l-ewrobarometru ta’ din il-ġimgħa immarka kif il-Maltin l-iktar sodisfatti bl-azzjonijiet tal-gvern… Ftit tal-jiem ilu, iktar minn 40,000 persuna li kienu l-iktar fil-bżonn gawdew minn dan il-mekkaniżmu targeted. Għax hekk tiġġieled il-faqar, hekk tgħin lill-familji.” 

Robert Abela saħaq ukoll li l-investiment jibqa’ pilastru ewlieni f’pajjiżna. 

“Għawdex kien, għadu u se  jibqa’ fiċ-ċentru tal-politika tal-gvern. Għalina Għawdex huwa mutur ekonomiku u għalhekk qatt ma qgħadna lura milli ninvestu kemm nistgħu f’dawk li huma l-ħtiġijiet tal-Għawdxin. Minn konettività aħjar, għal investiment miljunarju f’oqsma oħra, mill-produzzjoni tal-ilma, sal-edukazzjoni u l-ambjent.” 

Dwar l-emenda mressqa fil-Parlament, il-Prim Ministru qal li biha, jekk hemm mara f’periklu li titlef ħajjitha u l-professjonist mediku jaġixxi, ikun hemm is-serħan legali. Emenda li nibtet minn parir tal-Avukat tal-Istat wara li dan tal-aħħar qal li jekk wieħed ikun qed jaġixxi f’dawn iċ-ċirkostanzi, ikun qed jikser il-liġi. 

“La taf li hemm il-periklu, ntuk il-protezzjoni biex ma nħalluhiex tasal f’xifer il-mewt biex naġixxu… U dik li qed tagħti din il-liġi. Ħajja jew mewt jew periklu gravi, u l-kelma gravi mhix kumbinazzjoni, periklu gravi għas-saħħa għax huma l-iktar każi iebsin li rridu nindirizzaw… U allura r-riforma se ssir. Iżda, issir bil-għaqal. B’mod li tilħaq l-għanijiet li tkellimna fuqhom u nissalvagwardjaw il-prinċipji, iżda bis-serħan il-moħħ li l-emenda titħaddem biss biex tilħaq dawk il-prinċipji.”

Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-iskema fejn kull first-time buyer li ħa house loan mis-sena li għaddiet, se jibda jingħata għotja ta’ €10,000. 

“Din il-miżura kienet waħda mill-inizjattivi li ħabbarna għal budget ta’ din is-sena u kif wegħdna fil-kampanja elettorali tapplika għal dawk il-first-time buyers li xtraw proprjeta mill-ewwel ta’ Jannar tas-sena li għaddiet.  Miżura ewlenija tal-elezzjoni ġenerali li mplimentajniha sa mill-ewwel budget. Għax hija fost il-prijoritajiet tagħna. Hija inizjattiva li nibtet mill-ħsieb li fl-ewwel snin ta’ meta bniedem ifittex l-ewwel dar tiegħu u jieħu self, u allura jkun qed isib saqajh, ikollna din l-għotja ta’ elf ewro fis-sena għal għaxar snin biex tgħinu fil-bżonnijiet tiegħu.” 

Robert Abela qal ukoll kif din il-miżura ingħaqdet ma’ ħafna oħrajn li diġa’ jeżistu u jeżistu biss għax daħħalnihom fl-aħħar snin. 

Il-Prim Ministru temm b’messaġġ ċar – 

“Nassigurakom li se tibqgħu ssibu bibien miftuħa, għaliex aħna konxji ta’ kemm in-negozju rridu nħalluh jaħdem. Għaliex in-negozju jiġġenera l-ġid, li minnu mbagħad inkunu nistgħu ninvestu fl-edukazzjoni, fis-saħħa, fiċ-child care b’xejn, fit-trasport b’xejn… f’kelma waħda fil-familji tagħna.

Familji li tant għandna fiduċja fihom. 

Bħalma għandna fiduċja fin-negozji, 

Fiduċja fiż-żgħażagħ tagħna 

Fuq kollox fiduċja f’pajjiżna”

€502,236 f’donazzjonijiet għall-Partit Laburista 

Il-Partit Laburista ġabar is-somma sabiħa ta’ €502,236 f’donazzjonijiet waqt Maratona Ġbir ta’ Fondi mtella’ fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista.

Il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Robert Abela flimkien mal-Amministrazzjoni tal-Partit Laburista rringrazzjaw lil dawk kollha li kkontribwixxew f’din il-Maratona li rriżultat għal ċifra li se tkompli ssaħħaħ lill-Partit Laburista biex jibni Għawdex u Malta fejn kulħadd jista’ jaspira u jikseb dak li jaspira. Fiduċja f’pajjiżna.

“Quddiem l-isfidi dejjem rebaħ il-kuraġġ li nagħmlu s-sewwa.” – il-PM

“Meta twettaq ir-riformi dejjem se ssib sfidi kbar. Imma quddiem l-isfidi dejjem rebaħ il-kuraġġ li nagħmlu s-sewwa. Is-sewwa għax kull persuna għandha valur. Is-sewwa għax għandna fiduċja f’pajjiżna.” 

Dan qalu l-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Robert Abela f’attività politika fil-Fgura fejn saħaq kif il-poplu Għawdxi u Malti kien kuraġġuż f’ħafna mir-riformi importanti li ġibna ‘l quddiem f’dan il-pajjiż. 

Huwa staqsa wkoll numru ta’ domandi dwar kif kull darba li Gvern Laburista ġab ‘il quddiem riformi maħsuba biex ineħħu l-istatus quo biex il-pajjiż jieħu ħsieb aħjar lil niesu, ħaddieħor iddemonizzahom. 

“Għiduli intom, jekk storikament tiftakrux imqar bidla soċjali waħda li ressaq ‘il quddiem il-moviment tagħna u li ma kinetx milqugħa b’kampanji ta’ biża’? Staqsu lilkom infuskom, tiftakrux bidla soċjali waħda li ma ġabitx flimkien il-forzi konservattivi u tal-Partit Nazzjonalista f’vuċi waħda jopponu dak li dejjem emmina li huwa sewwa?” 

Il-Prim Ministru semma numru ta’ riformi fejn l-istess nies opponew bl-istess sentiment. 

“Tiftakru kemm opponnew id-dritt li koppja, tkun ta’ liem orjentazzjoni tkun, tgħix l-imħabba tagħha fil-miftuħ billi tiżżewweġ? Għal darb’oħra qalulna li se nkissru l-familja. Li mhux se nħarbtu s-soċjeta’. Illum qed ngħixu f’pajjiż isbaħ fejn kulħadd għandu dritt jiċċelebra l-imħabba tiegħu… Imbagħad qalulna li se tispiċċa l-mothers day. Meta fehmna u tkellimna dwar kif ridna iktar familji li jinħabbu jkollhom iċ-ċans li jrabbu u jħobbu l-ulied, hi x’inhi  l-orjentazzjoni sesswali tagħhom. Illum nafu li riżultat ta’ hekk għandna iktar tfal kuntenti u li sabu familja. Ilkoll rajnihom dawn l-esperjenzi sbieħ… Saħansitra qalulna li se noqtlu t-trabi meta ħdimna biex inwellduhom. Meta daħħalna riforma daqstant importanti sabiex nibdew nagħlu l-IVF fl-isptarijiet tagħna.”

Robert Abela semma wkoll kif jifhem lil dawk li huma ġenwini fit-tħassib tagħhom. 

“Li qed ngħidu aħna huwa sempliċi – jekk omm, bintek, oħtok jew ħbieb tagħna ommijiet qegħdin f’periklu gravi waqt it-tqala, issalvalhom ħajjithom.  Mhux kapriċċ.  Mhux li xi ħadd jiddeċiedi waħdu li jittermina tqala. Li mara, omm prospettiva, ikollha tabib illi flimkien mal-familja jiddeċiedi favur omm li għandha saħħitha u ħajjitha f’periklu gravi.  Illum l-omm jew il-professjonist, jekk jieħdu deċiżjoni favur l-omm jistgħu jispiċċaw il-ħabs.” 

Il-Prim Ministru kien ċar ukoll dwar il-fatt li b’din l-emenda li qed titressaq, l-abort se jibqa’ projbit. “Mhux se nneħħu l-ebda klawsola li se twassal biex f’Malta, l-abort ikun dekriminalizzat. Jekk xi ħadd jgħidilkom mod ieħor, ma jkunx qed jgħid is-sewwa.” 

Din il-bidla hija nstigata mill-istess kuraġġ li wrejna dejjem bħala moviment li kull meta konna nafu li qegħdin fis-sewwa aġixxejna biex poġġejna l-bniedem fiċ-ċentu tal-ħidma tagħna. 

“Qed niddiskutu emenda waħda u waħda biss fil-Liġijiet ta’ Malta. Emenda għall-Kodiċi Kriminali, li żżomm l-abort kif inhu llum… illegali u li biha l-abort jibqa’ reat. Fl-istess ħin b’din l-emenda se nħarsu l-professjonisti li jaġixxu f’mument fejn saħħet l-omm jew ħajjitha tkun f’periklu gravi.

Minfejn nibet il-bżonn? 

“Il-każ li kellna dan is-sajf, tas-Sinjura Andre Prudente, kien dak li xegħel bozza. Kelli ċ-ċans nispjega għal iktar minn darba li f’dan il-każ, minn dak li aħna nfurmati, l-omm f’dak il-mument partikolari ma kinetx f’periklu għal ħajjitha, daqskemm ma dehritx li kienet vijabbli t-tqala.  

U allura iktar minn kollox dan kien il-każ li wassal biex insaqsu d-domandi, ta’ x’verament jiġri f’sitwazzjonijiet hekk.  Imma filwaqt li ħallejna f’idejn il-professjonisti mediċi, tlabna l-pariri kollha, inkluż legali. 

Fost oħrajn tlabna parir mingħand l-Avukat tal-Istat. 

U l-parir li tana kien ċar kristall. L-avukat tal-istat qal li l-prassi prevalenti li dejjem kellna fl-isptar Mater Dei ma kinetx imħarsa mil-liġi. 

Qalilna li f’ċirkostanzi bħal dawn għalkemm ma kellu ebda dubju mill-ġenwinità tat-tobba li jkollhom jieħdu dawn id-deċiżjonijiet u jagħmlu dawn l-interventi, hemm ċar ksur tal-Liġi tal-Abort ta’ pajjiżna.   

U qal iktar minn hekk. It-tieni parti tal-parir tiegħu kienet tgħid li jekk ikun hemm dan it-tip ta’ intervent biex tiġi salvata ħajjet l-omm u tintilef it-tarbija trid tinkiseb l-immunità mingħand l-Avukat Ġenerali. Mela bħala gvern għamilna mistoqsija ċara u kellna tweġiba ċara.”

Il-Prim Ministru kellu wkoll messaġġ ċar għal Kap tal-Oppożizzjoni wara d-diskors Parlamentari ta’ ftit jiem ilu. 

“Lill-Kap tal-Oppożizzjoni  ngħidlu għandek dritt ma naqblux.  Jekk trid tgħoġob lil min poġġik hemm affarik. Jekk trid tagħmel minn kollox biex issalva postok, għamel li trid. 

Imma tużax il-mara b’dak il-mod dispreġjattiv kif għamilt fil-parlament din il-ġimgħa.  Għax dan il-moviment li dejjem ħadem għal emanċipazzjoni tal-mara, se jkun hemm biex jiqaflek.  

Kont nippretendi ferm aħjar minn xi ħadd li bħali hu missier ta’ tifla !! 

U allura aħna se nibqgħu nżommu r-rispett f’dan id-dibattitu daqstant sensittiv.”

“Ir-riformi tant importanti li wettaqna u li qed inwettqu, qed iħallu r-riżultati.”

“Il-fatti juru li ma tgħaddix imqar ġimgħa waħda li ma nkunux mistiedna biex ninawguraw, inżuru jew nitkellmu dwar xi investiment ġdid. Din il-ġimgħa inawgurajna investiment ta’ tletin miljun ewro minn Teva Malta. Kienet esperjenza mill-isbaħ.” 

Dan l-investiment huwa katina ma investimenti oħra li qed iwasslu għal riżultati sbieħ għal pajjiżna. 

“Din il-ġimgħa kkonfermat li fl-ewwel disa’ xhur tas-sena kellna tkabbir ekonomiku b’saħħtu. 

Fl-ewwel disgħa xhur tal-2022 l-ekonomija Maltija kibret b’7.6%.

Ir-rata tat-tkabbir ekonomiku sa issa kienet terz aktar minn dik imbassra għal pajjiżna mill-Kummisjoni Ewropea.

Fl-ewwel disgħa xhur tas-sena l-konsum privat laħaq livell rekord ta’ 4.7 biljun ewro, nofs biljun aktar minn sena ilu.

L-esportazzjoni laħqet livell rekord ta’ 18.6 biljun ewro, biljun u nofs aktar minn sena ilu. 

U għalhekk meta naraw li pajjiżna jinsab b’saħħtu miexi ‘l quddiem, aħna nibqgħu nuru l-kuraġġ li nkunu l-partit tal-bidla.”

Il-Prim Ministru temm b’messaġġ wieħed: 

“Ir-riformi mmexxuhom ‘il quddiem b’kuraġġ, bla ebda biża’ u b’entużjażmu għaliex għandna fiduċja f’pajjiżna. 

Iva nemmnu fis-saħħa tas-soċjetà tagħna li twettaq il-bidliet.  

Imma kif rajna maż-żmien meta twettaq ir-riformi dejjem se ssib sfidi kbar. 

Imma quddiem l-isfidi dejjem rebaħ il-kuraġġ li nagħmlu s-sewwa. 

Is-sewwa għax kull persuna għandha valur.  

Is-sewwa għax għandna fiduċja f’pajjiżna.”

“Meta r-realtà turina li f’ħafna oqsma fadal xi jsir, mhux se nkunu aħna li l-fiduċja tal-poplu nsarrfuha f’atitudni indifferenti.”

“Lil dawk li llum qed jopponu l-emenda fil-kodiċi kriminali, fosthom l-Oppożizzjoni, ngħidilhom mhix problema li intom kontra l-emenda, li intom kuntenti bl-istatus quo. Imma għiduha kif inhi.  Tiżirgħux biża’ billi tgħidu affarijiet li mhux minnhom.”

Dan qalu l-Prim Ministru u Mexxej Laburista, Robert Abela f’intervista fuq ONE Radio fejn spjega kif l-għan tal-abbozz ta’ din il-liġi hu biss li tkun iċċarata l-pożizzjoni legali tat-tabib u tal-omm f’ċirkostanzi fejn it-tqala tkun twassal biex l-omm tbati minn kumplikazzjoni medika. Kumplikazzjoni li tkun tista’ tqegħdilha ħajjitha f’riskju jew saħħitha f’periklu gravi.

“U nirrepetiha, riskju jew periklu gravi għax min irid jopponi kollox, jibda jagħti l-impressjoni li din hi xi eċċezzjoni li se tintuża kapriċċjożament. Fissirna bl-aktar mod ċar li l-artikoli li diġa’ jeżistu fil-kodiċi kriminali dwar l-abort se jibqgħu hemm… Għalhekk emenda waħda, li se tkun qed tiċċara li meta l-professjonisti mediċi jaqblu li t-tqala għandha tkun itterminata minħabba kumplikazzjoni medika li tkun tista’ tqiegħed ħajjet l-omm f’riskju jew saħħa ta’ periklu gravi, din it-terminazzjoni ma titqiesx bħala reat. Dik hi l-bidla li se nibdew niddiskutu għada. Ċara daqshekk.”

Il-Prim Ministru tenna wkoll kif in-nuqqas ta’ fatti u l-biża’ b’affarijiet li mhux minnhom huma ntenzjonati biex iħawwdu. “Meta r-realtà turina kif f’kull qasam hemm iktar xogħol xi jsir żgur li mhux se nkunu aħna li l-fiduċja tal-poplu nsarrfuha f’attitudni indifferenti. Għax in-nies ma tawnix is-siġġu biex noqgħodu komdi ma niddeċidux.”

Dwar il-qofol tal-ħarsien tal-mara, Robert Abela tkellem ukoll dwar il-qtil ta’ mara, omm kiesaħ u biered din il-ġimgħa.

“Din is-sena tlifna tliet nisa u kull waħda minnhom kellha tkun hawn magħna llum. Għalija, anke meta dak in-numru jkun wieħed, nibqa’ narah kbir wisq għax x’jista’ jiġġustifika li tintilef ħajja hekk? Dan kollu jfisser li rridu naħdmu aktar.”

Il-Prim Ministru spjega wkoll kif aktar kmieni din is-sena ddaħħal il-kunċett ta’ femiċidju, li ma kienx sempliċiment isem iżda ntbagħat messaġġ ċar li jekk toqtol mara, tieħu l-ogħla pieni li hemm fil-liġi.

“Għandna obbligu li Bernice ma tkunx mara oħra li mietet u mbagħad tintesa sakemm ifeġġ qtil ieħor… Bħala politiċi rridu nibqgħu nsaħħu l-liġijiet tagħna. Fil-Kabinett approvajna abbozz ta’ liġi li għandu l-għan li jagħti l-għodda lill-persuni f’relazzjoni biex jaraw jekk il-partner tagħhom – mara jew raġel, għandhomx storja ta’ vjolenza domestika fil-kondotta tagħhom. B’hekk ikunu f’pożizzjoni li jieħdu deċiżjoni nfurmata fl-interess tas-saħħa u s-sigurtà tagħhom stess.L-iskop ta’ din il-liġi, li wegħedna fil-manifest elettorali, huwa li jitnaqqas kemm jista’ jkun ir-riskju li f’relazzjoni intima tiżviluppa relazzjoni abbużiva.”

Din se tkun bidla oħra f’sensiela ta’ inizjattivi li jridu jaħdmu lkoll flimkien. Il-ġlieda kontra l-vjolenza domestika hija katina ta’ ħafna ħaddiema, entitajiet u professjonisti. Is-soċjetà trid tibgħat messaġġ favur il-ħarsien tal-mara l-ħin kollu.

“Ir-riformi rridu nġibuhom mhux biex nimpikaw potlitikament iżda biex ngħollu l-livelli ta’ dak li joffri pajjiżna l-ħin kollu.”

Dwar il-karigi ta’ Kummissarju għall-Istandards u tal-Ombudsman li huma battala, Robert Abela, quddiem l-atitudni kapriċjuża tal-Oppożizzjoni, il-Gvern kellu bilfors jaġixxi.

Wara li l-Oppożizzjoni qalet li hi kontra n-nomina ta’ eks Prim Imħallef għall-Kummissarju għall-Istandards mingħajr ma ta raġuni waħda valida għaliex mhux idoneju għal din il-kariga, il-Prim Ministru saħaq li ġew preżentati emendi bil-għan li jinħoloq mekkaniżmu f’każ li ż-żewġ naħat tal-kamra ma jaqblux dwar isem.

“Nibqa’ nemmen li l-mekkaniżmu propost m’għandux jintuża f’dan il-każ għax għandna nominati li diġa’ qbilna dwarhom u allura l-Oppożizzjoni tista’ faċilment tivvota favurihom. Għax ir-riformi rridu nġibuhom mhux biex nimpikaw politikament.  Iżda, biex ngħollu l-livelli ta’ dak li joffri pajjiżna l-ħin kollu.”

Riforma oħra importanti ta’ Gvern Laburista huwa l-Malta Development Bank.

“Riforma li meta għamliniha ħames snin ilu kien hemm min staqsa imma din l-istituzzjoni x’għandna bżonnha? Dejjem ikunu l-istess nies li jagħmlu dawn id-domandi. Dawk li kuntenti bl-affarijiet kif inhuma. Forsi għax komdi huma jaħsbu li komdu kulħadd. U wriet fil-pandemija kemm kienet kruċjali din l-istituzzjoni. Iżda, issa l-mument li nħarsu iktar ‘il quddiem. U  bħalma fl-aħħar snin il-Bank għall-Iżvilupp daħal bis-saħħa biex iddefendejna l-ekonomija li diġa’ għandna, issa jrid jidħol bis-saħħa biex noħolqu l-ekonomija ta’ għada.”

Il-Prim Ministru qal ukoll li tnedew żewġ skemi ta’ €180 miljun biex jiffaċilitaw l-investiment u jipprovdu bażi soda għall-bidliet li hemm bżonn isiru fl-ekonomija tagħna, flimkien ma inizjattivi li jixprunaw il-bidliet li huma kruċjali biex pajjiżna jibqa’ jkun suċċess.

“Il-Maltin jafu li għandhom tmexxija li tieħu d-deċiżjonijiet meħtieġa biex il-pajjiż jibqa’ miexi ‘l quddiem u li tifhem il-ħtiġijiet tagħhom… Sfidi se niltaqgħu magħħhom dejjem iżda għax għandna fiduċja f’pajjiżna, flimkien nistgħu nindirizzawhom.”

“Il-fiduċja f’pajjiżna kienet kruċjali biex fl-aħħar snin għamilna tant bidliet, biex Malta mxiet ’il quddiem” – il-PM Robert Abela

“Il-fiduċja f’pajjiżna, fiduċja li mingħajrha żgur ma tistax timxi ’l quddiem. Il-politika tagħna hi bbażata fuq kemm nemmnu f’Malta, fuq kemm inħobbu lil pajjiżna, kemm aħna konvinti mill-ħiliet tan-nies. Il-fiduċja f’pajjiżna kienet kruċjali biex fl-aħħar snin għamilna tant bidliet biex Malta mxiet ’il quddiem. Il-fiduċja f’pajjiżna wasslet biex minn sfidi ħloqna opportunitajiet biex Malta baqgħet, għadha u se tkompli miexja ’l quddiem.”

Saħaq dan il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela meta kien qed jindirizza l-għeluq tas-sessjoni plenarja tal-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista.

Dr Abela sostna li l-aħħar snin kienu l-ikbar xhieda kif bil-fiduċja tal-poplu, il-Partit Laburista għamel differenza kbira u pożittiva fil-ħajja tal-Għawdxin u tal-Maltin għaliex iħaddnu l-valuri u l-prinċipji li dan il-pajjiż jeħtieġ biex jibqa’ miexi ‘l quddiem.

“In-nies magħna jafu fejn qegħdin, jafu l-Partit Laburista x’jemmen. Għalhekk il-poplu għażel il-proġett li għandna għal Malta. Nimxu ’l quddiem għax aħna nibqgħu l-forza li ġġib il-bidla fil-pajjiż”, qal Dr Abela

Huwa stqarr li jrid lill-Partit Laburista jibqa’ l-partit tar-riformi għaliex in-nies silfu l-fiduċja lil dan il-partit biex ikunu katalista tal-bidla. Il-Mexxej Laburista kompla jgħid li r-riformi ma jistgħu jieqfu qatt u rrijaferma l-impenn li dawn jibqgħu miexja ’l quddiem b’kuraġġ, għaliex hemm wisq realtajiet li ma nistgħux indawru wiċċna għalihom. Sostna li din hija d-distinzjoni ċara bejn il-Partit Laburista u partiti oħrajn, għaliex dan il-partit jifhem, jempatizza, jisma’ u finalment jiddeċiedi.

Dr Abela tenna li l-Partit Laburista jibqa’ dak tal-ġustizzja soċjali, għaliex ir-riformi u l-ġustizzja soċjali huma marbuta ma’ xulxin u huma r-ruħ tal-partit li jmexxi. Sostna li se jkompli jaħdem kuljum għall-ġustizzja soċjali sabiex kulħadd jimxi ‘l quddiem u jgħix kwalità ta’ ħajja aħjar.

“Għandna elf proposta ċara u biex nimplimentawhom għandna bżonn l-għajnuna ta’ kulħadd. Kulħadd huwa mistieden biex jersaq ’il quddiem b’ideat ġodda, kulħadd għandu sehem x’jagħti. Ilkoll flimkien irridu nfasslu l-futur ta’ dan il-pajjiż”, sostna Dr Abela waqt li appella liż-żgħażagħ sabiex huma wkoll jersqu ’l quddiem bl-ideat u l-proposti tagħhom ta’ xi jridu jbiddlu f’dan il-pajjiż.

“Futur sabiħ għax għandna fiduċja f’pajjiżna. Fiduċja f’pajjiżna billi ngħinu lin-negozji jinvestu, nieħdu ħsieb l-anzjani tagħna, ngħinu liż-żgħażagħ iwettqu l-ħolm tagħhom, ma nħallu ebda tifel jew tifla jaqgħu lura u ma nistrieħu qatt fuq dak li ksibna. Għalhekk il-partit tar-riformi, tal-ġustizzja soċjali, tal-aspirazzjonijiet. Fuq dawn se nibnu futur sabiħ f’Għawdex u f’Malta tagħna. Il-pajjiż li tant inħobbu, il-pajjiż li għandna fiduċja fih”, temm jgħid il-Mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela.  

Matul il-Konferenza Ġenerali Annwali nħatar l-Eżekuttiv tal-Partit Laburista. Għal din l-elezzjoni kkontestaw ħmistax-il persuna u ġew eletti tnax. Il-membri eletti huma; Yana Debono Grech, Ray Azzopardi, Guza Cassar, Ray Falzon, Jason Farrugia, Monica Farrugia, Ray Mizzi, Raymond Azzopardi, Noel Cassar, Christian Attard, Nikhail Karl Spiteri u Frederick Cutajar.

100 jum ta’ wegħdiet miżmuma u deċiżjonijiet meħuda

Imwiegħda u mwettqa. Dawn huma l-kliem li jikkaratterizzaw il-proposti importanti li l-Prim Ministru Robert Abela wiegħed li jitwettqu fl-ewwel mitt jum ta’ Gvern ġdid. 

Dan kien il-messaġġ ewlieni mid-Deputat Mexxej tal-Partit Laburista, Daniel Micallef u d-Deputat Cressida Galea waqt konferenza tal-aħbarijiet.

Id-Deputat Mexxej tal-Partit Laburista, Daniel Micallef spjega kif dan hu Gvern riformista li fuq quddiem nett hu ffukat li jtejjeb ħajjet in-nies b’riformi li qed iħallu l-frott. 

“Aħna qegħdin hawn biex noħolqu soċjeta’ aktar ġusta. Riforma ewlenija hija l-emendi fil-liġi tal-IVF. Għandna għażla quddiemna. Għażla jekk irridux ngħinu lil dawn il-familji jew inħalluhom ibatu. Jekk irridux proċess li jwassal għal ħajjiet li jgħixu u mhux imutu fil-ġuf jew ftit wara t-twelid. Riformi oħrajn kienu l-proċess biex medda ta’ art fiż-Żonqor tibqa’ mhux mittiefsa u art fil-Kottonera tingħata lura lin-nies kif ukoll liġi li ddaħħal il-kunċett tal-femiċidju. Quddiem dan kollu, bqajna naraw Prim Ministru u tmexxija ffukata fuq il-ħtieġa li Malta trid tibqa’ miexja ‘l quddiem, bin-nies prijorita; fiċ-ċentru tar-riformi mwiegħda u li issa anke bdew jiġu mwettqa.” 

Id-Deputat Cressida Galea spjegat kif quddiem realtajiet u sfidi internazzjonali, il-Gvern mhux talli ma dawwarx wiċċu għalihom iżda ndirizzahom u ttieħdu numru ta’ passi dwarhom. 

“Ir-rata ta’ tkabbir fl-ewwel kwart tas-sena hija ferm aktar minn dik imbassra minn aġenziji internazzjonali. Filfatt hija kważi d-doppju tat-tkabbir għal pajjiżna mbassar mill-Kummissjoni Ewropea. Dawn huma riżultati frott bidliet importanti. Fosthom it-tneħħija ta’ Malta mil-lista l-griża. Proċess li minn sfida l-Gvern dawwru fi prova oħra ta’ kemm pajjiżna huwa ġurisdizzjoni serja. Amministrazzjoni li qed tkompli timmodernizza l-pajjiż, mhux anqas fil-qasam tal-governanza tajba kif ukoll fil-ħidma tal-istituzzjonijiet. Fl-istess ħin komplejna niksbu aktar riżultati. Riżultati li ksibnihom għaliex fl-ebda ħin qatt ma qtajna l-fiduċja f’pajjiżna.” 

Il-mandat ġdid u b’saħħtu li ngħata mill-elettorat f’Marzu li għadda se jkompli jimlina b’kuraġġ biex b’aktar ħeġġa u determinazzjoni, inkomplu mmexxu lil pajjiżna ‘l quddiem, minn sfidi noħolqu opportunitajiet u minn elf proposta nagħmluhom elf kisba. 

“Jekk nibqgħu flimkien, xejn u ħadd ma jista’ jwaqqaf il-progress.” – il-PM

“Aħna rridu li l-Partit Laburista jibqa’ b’saħħtu mhux biex niftaħru b’kemm ġibna maġġoranza, iżda biex fuq kollox intejbu għall-aħjar il-ħajja tal-Għawdxin u l-Maltin kollha.”  

Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Robert Abela waqt il-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista filwaqt li fakkar kif irridu nżommu f’moħħna kemm huwa kruċjali t-tiġdid u l-bidla biex nibqgħu noffru tmexxija kredibbli u soda għal pajjiżna. 

“Minn ħsibijiet ċari mxejna għal proposti definiti fil-manifest Malta Flimkien. U fil-kampanja tajt il-kelma tiegħi li kundizzjoni waħda kien hemm biex dawn l-elf proposta jsiru elf kisba ġdida.Nhar is-26 ta’ Marzu dik il-kundizzjoni twettqet. Għalhekk issa hija fuqna r-responsabbiltà li nwettqu dawk l-elf proposta. Irridu narawhom jibdew ikunu implimentati. Iva, issa l-mument tal-implimentazzjoni. Internament, mal-Kabinett u l-grupp parlamentari, bl-appoġġ anke tal-amministrazzjoni u t-tim li ħadem fuq il-manifest, bdejna minnufih naħdmu dwar dan. Għax waħda mill-iktar affarijiet li trid tibqa’ tiddistingwina minn forzi politiċi oħra hija dik li aħna partit, li mill-Gvern dejjem inwettqu dak li nwiegħdu.” 

Fl-istess waqt, il-Prim Ministru sostna wkoll li fl-istess waqt irridu naraw fejn stajna ddiżapuntajna nies li appoġġjawna fl-imgħoddi. 

“Dan hu proċess li internament diġà bdejnih. Kif tafu bdejnih bil-laqgħat li għamilna fl-aħħar ġimgħat. Laqgħat twal b’ħafna ħsibijiet imma fuq kollox b’awto-kritika ġenwina u b’saħħitha. Dan hu proċess li nkompluh u nestenduh fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. Irridu nisimgħu, inkunu umli u nikkomunikaw.”  

Robert Abela esprima s-sodisfazzjon għall-kuraġġ li wera dan il-Partit b’diversi riformi fosthom iż-żieda fir-rappreżentanza femminili fil-Parlament. 

“Ifisser li wasalna? Le. Imma żgur li żrajna ż-żerrieġħa. Għax jekk hemm xi ħaġa li tiddistingwi lil dan il-partit hi li fil-ġlidiet għall-ugwaljanza u l-ġustizzja soċjali, qatt ma kien passiv iżda, dejjem kien protagonist.” 

Il-Prim Ministru qal ukoll kif l-ottimiżmu se jkun ir-riċetta tal-futur fejn mill-bidu nett kien il-partit tal-progress, id-dawl li jiġġieled id-dlam. 

Intom parti importanti minn dawn il-bidliet. Il-partit hu għodda importanti.  Li nitlob mingħandkom hu biex tibqgħu tkunu l-vuċi tal-komunitajiet tagħkom. Il-kelma tiegħi hi li t-tmexxija tagħna se tibqa’ ffokata fuq il-pajjiż, fejn infittxu s-soluzzjoni għall-futur u nibqgħu nkunu l-partit tal-aspirazzjoni. Ħaddieħor quddiem l-isfidi jagħżel li jaqta’ l-qlub, aħna ndaħħlu t-tama. 

Robert Abela temm b’appell biex f’Jum il-Ħaddiem ningħaqdu flimkien biex niċċelebraw dan il-jum u nibagħtu messaġġ ċar li dan hu partit li jibqa’ joħloq l-opportunitajiet. 

“U allura l-istedina tiegħi hi biex nhar il-Ħadd li ġej ningħaqdu lkoll il-Belt biex wara tliet snin inkunu nistgħu niċċelebraw Jum il-Ħaddiem flimkien. Se tkun l-ewwel darba minn meta fdajtuni bħala mexxej tal-Partit Laburista li niċċelebraw kif jixraq Jum il-Ħaddiem. Hemm se nibgħatu messaġġ pożittiv. Nibagħtu messaġġ li dan jibqa’ l-partit tax-xogħol li jgħin lil min jaħdem u lil min joħloq l-opportunità biex wieħed jaħdem. 

Nibqgħu nibagħtu messaġġ li dan hu pajjiż fejn se nkomplu naħdmu flimkien għall-futur sabiħ.”