Il-K.E. b’opinjoni pożittiva dwar il-budget għas-sena d-dieħla

F’intervista fuq ONE, il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar kif il-Kummissjoni Ewropea tat opinjoni pożittiva dwar il-budget li l-gvern ressaq għas-sena d-dieħla. Dan wara li bħal kull sena l-baġit ikun tressaq għall-evalwazzjoni tal-esperti tal-Kummissjoni Ewropea. 

“F’rakkomandazzjoni esperta tagħha waslet għal tliet konklużjonijiet. L-ewwel waħda li Kummissjoni Ewropea uriet li taqbel mat-tbassir tal-Gvern fejn jidħol tkabbir ekonomiku. Dak huwa punt importanti ħafna.  Uriet ukoll li taqbel mal-miri fiskali kif imħabbra fil-baġit u ndikat ukoll li l-esperti tagħha huma tal-opinjoni li dak imħabbar fil-baġit jista’ jintlaħaq. Dawn huma aħbarijiet li jimlewk b’sens ta’ sodisfazzjon kbir u jinċentivawk fik iktar rieda biex tkompli għaddej bil-ħidma tiegħek,” spjega l-Prim Ministru Robert Abela.  

Il-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar kif is-suq tax-xogħol huwa l-aqwa kejl dwar kemm pajjiżna qed jipprovdi l-opportunitajiet u r-riżultati qed juru li dan l-għan qed jintlaħaq.  

“Illum għandna sa din il-ġimgħa, il-persuni li jinsabu fuq ir-reġistru tal-qgħad huma 1,254. Qed nitkellmu kważi full employment, minkejja li kellna tbassir ta’ iktar minn 50,000 persuna bla xogħol. Taf kemm kienu l-persuni qiegħda fi żmien gvern nazzjonalista fil-gvern? Aktar minn sitt darbiet din iċ-ċifra.” qal il-Prim Ministru li fakkar li dak iż-żmien ma kienx hawn pandemija. Hawn emfasizza l-bżonn tal-edukazzjoni u x-xogħol biex il-familji jimxu ‘l quddiem. 

“Nemmnu fl-importanza tal-edukazzjoni. Nemmnu li kulħadd għandu jkollu l-opportunità li jimxi ‘l quddiem… Imbagħad tara l-importanza li qed nagħtu fit-tieni aspett tad-dinja tax-xogħol,” żied il-Prim Ministru li għamel referenza għal setturi differenti fosthom dak tal-manifattura, it-turiżmu u s-servizzi finanzjarji. “Settur li tant kien kruċjali għal ekonomija tagħna f’dawn l-aħħar snin. Illum qed nerġa’ nibgħat dan il-messaġġ b’saħħtu li aħna nqisuh bħala importanti ferm għall-ekonomija ta’ pajjiżna. Mhux biss se nippreservaw dak li għandna sal-lum, imma se nibqgħu niddefenduh dan is-settur biex inkomplu inkabbruh,” qal il-Prim Ministru li spjega kif hemm konverġenza bejn dak li jemmen li għandu jkun il-futur il-gvern u nies fis-settur innifsu. 

Appell għall-booster 

Il-Prim Ministru ssokta bl-appell tiegħu biex kull min jirċievi l-appuntament tal-booster jikkonkorri għalih biex hekk nibqgħu niġġieldu l-pandemija. 

Il-Prim Ministru spjega kif f’dawn l-aħħar xhur rnexxilena ngħixu qrib in-normalità għax kellna suċċess fil-mod kif irnexxilna namministraw il-vaċċin. Spjega kif pajjiżi li waqgħu lura fir-rata ta’ vaċċinazzjoni hemm sitwazzjoni fejn l-uniku ħaġa li jistgħu jagħmlu l-gvernijiet hija li jżidu r-restrizzjonijiet. “Ir-rata ta’ 93% u iżjed fl-għoti tal-ewwel doża jew żewġ dożi tal-vaċċin fissret li kellna rata ta’ stabbli kemm ta’ nies li daħlu l-isptar u dawk il-persuni li jirċievu kura l-ITU baqa’ taħt kontroll,” qal il-Prim Ministru li fisser kif bis-saħħa tal-vaċċin kien hemm mijiet ta’ ħajjiet li kienu salvati. “Inkunu wasalna jekk in-nies jibqgħu jikkonkorru għal booster dose,” żied il-Prim Ministru li qal li jkun żball jekk min jirċivi l-appuntament ma jmurx. Filwaqt li mat-teħid tal-vaċċin iridu jibqgħu jkunu osservati r-restrizzjonijiet li hemm fis-seħħ.  “Jekk naħdmu b’dan l-element ta’ responsabbiltà nistgħu nibqgħu nippriservaw dak li għandna. Imbagħad tara wkoll id-deċiżjonijiet li bħala gvern noħduhom b’mod tempestiv. Kellna id-deċiżjoni importanti ħafna li malli feġġet il-biża’ ta’ varjant ġdid tkellimt mad-Deputat Prim Ministru u ħadna deċiżjoni mill-ewwel,” qal il-Prim Ministru b’referenza għat-twaqqif ta’ vjaġġar minn diversi pajjiżi fl-Afrika. 

Riformi li juru d-differenza mill-Oppożizzjoni 

Fl-intervista l-Prim Ministru kien mistoqsi dwar dwar ir-riforma fil-liġijiet tal-użu responsabbli tal-Kannabis u hawn spjega fid-dettall il-prinċipji ta’ din il-liġi filwaqt li rrimarka l-inkonsistenza tal-oppożizzjoni. Referenza wkoll lejn il-prijorita ambjentali li għandu l-gvern bi proġetti u inizjattivi ġodda. 

“Qed nuru b’mod ċar li meta nitkellmu fuq tema ambjentali mhux qed nitkellmu biss imma l-kliem qed insostnuh bil-fatti u dik nemmen li hija d-differenza ewlenija li hemm bejn il-gvern u l-oppożizzjoni. L-oppożizzjoni meta kienet fil-gvern ħadet l-agħar deċiżjonijiet ambjentali, aħna gvern li filwaqt li nirrikonoxxu li kien hemm fejn stajna konn aħjar f’dan is-settur illum qed nagħtu prijorita massima,” kompla l-Prim Ministru li tkellem dwar il-bżonn ta’ spazji miftuħa u l-ftuħ tal-ewwel parti tal-park nazzjonali f’Ta’ Qali. Il-Prim Ministru spjega wkoll l-inizjattivi biex tinċentiva n-nies jixtri u jirrestawraw postijiet fil-qalba tal-irħula. “L-approach jibqa’ wieħed konsistenti. Aħna dak il-gvern li jemme li n-nies trid tinċentivahom lejn l-għażliet li trid tieħu lill-pajjiż. Ta’ qabilna kienu jikkastigaw,” qal il-Prim Ministru. 

Mistoqsi dwar għaliex in-nies għandhom jgħinu lill-Partit Laburista fil-maratona ġbir ta’ fondi tal-Ħadd li ġej, il-Prim Ministru tenna li l-Partit Laburista huwa l-partit li baqa jemmen fin-nies u jinvesti. “Nemmen li n-nies għandhom jibqgħu jgħinu lill-Partit Laburista biex inkunu nistgħu nibqgħu naħdmu f’din il-ħidma ta’ iktar investiment fin-nies. M’hemmx dubju li l-Partit Laburista huwa dak il-partit li dejjem ġab l-interessi ta’ pajjiżna l-ewwel u qabel kollox,” sostna l-Prim Ministru li temm jemfasizza d-differenza bejn iż-żewġ partiti ewlenin f’pajjiżna. “Irridu naħdmu differenti biex in-nies ikunu ġustifikati fl-għażla tagħhom li jafdaw lilna,” qal il-Prim Ministru.

Inġeddu Malta Flimkien biex noffru kwalità ta’ ħajja aħjar

F’diskors fi tmiem il-konferenza bit-tema Inġeddu Malta Flimkien, il-Prim Ministru Robert Abela spjega fid-dettall il-mod kif il-Partit Laburista jrid jibqa’ jaħdem biex iġedded lil pajjiżna. 

Tiġdid li jrid ikun il-garanzija li biex iċ-ċittadini Għawdxin u Maltin jesperjenzaw kwalità ta’ ħajja aħjar. 

Dan għandu jkun rifless fil-budget li l-gvern se jippreżenta f’Ottubru. 

“Se noffru kwalità ta’ ħajja aħjar, b’budget ieħor bla taxxi, budget ieħor li se jwieżen lil min waqa’ lura, budget ieħor li se joffri tama ġdida liż-żgħażagħ, budget ieħor li jżid il-pensjonijiet. Li se jagħti inċentivi għall-investiment, iktar xogħol ta’ kwalità lill-Maltin u l-Għawdxin u li jħalli aktar flus fil-but tan-nies. Imma fuq kollox, li nsaħħu l-ambjent naturali u anke l-ambjent ta’ fejn ngħixu,” qal il-Prim Ministru. 

Budget li dwaru l-Prim Ministru tenna li l-Partit Laburista fil-Gvern għandu l-kredenzjali li jwettaq. Budget li se jkompli jinvesti fil-familji Maltin u Għawdxin. 

“Bħalma għamilna qabża fl-ekonomija, bħalma għamilna qabża fis-servizz tas-saħħa, bħal ma għamilna qabża fl-infrastruttura ta’ Malta, l-qabża li jmiss se tkun li nagħmlu Malta isbaħ u iktar nadifa, għalina u għal uliedna,” kompla jsostni l-Prim Ministru. 

Tkellem dwar il-ħtieġa li tkompli l-bidla, li ssir il-konsultazzjoni u li fuq kollox jittieħdu d-deċiżjonijiet. 

“Minn fejn stajna nqasna li nikkonsultaw biżżejjed, irridu nieħdu t-tagħlimiet. Li hu żgur li daqskemm hu importanti li nikkonsultaw, daqstant ieħor li niddeċiedu,” qal il-Prim Ministru. 

Hawn il-Prim Ministru tkellem dwar temi li jeħtieġ li jkollna diskussjoni dwarhom bħala poplu wieħed. Fosthom dwar it-trasport tal-massa. “Lesti nibdlu l-mod kif ngħixu? Li nużaw it-trasport tal-massa flok il-karozza privata tagħna? Lesti nagħmlu sagrifiċċji ħabba inkonvenjent waqt li qed tinbena l-metro? Lesti iżda, fuq kollox, li nimmodernizzaw pajjiżna?”

Il-Prim Ministru Abela żied ukoll li l-aktar mistoqsija importanti li jeħtieġ li titwieġeb permezz ta’ djalogu maċ-ċittadini, hi xi prezz se jħallsu ulied uliedna jekk niddeċiedu li nibqgħu kif aħna. 

Fuq it-tema tal-ambjent, Dr Abela spjega l-prijorità li qed jingħata b’referenza għan-negozji f’pajjiżna.

“Bl-istess mod il-kumpaniji l-kbar qed inħeġġuhom jagħmlu investiment akbar biex juzaw makkinarju aktar effiċjenti. Bħala Gvern għandna l-inċentivi. L-industrija hija magħna fil-qalba għal pajjiż aktar nadif, aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija. U wieħed li jkun ferm aktar attraenti għal investiment gdid.” 

Pajjiżna jeħtieġ li jkompli jiġġedded ukoll fejn jidħlu riformi anke jekk diġa’ saru ħafna riformi. 

“Irridu naraw ukoll li tibda’ diskussjoni sħiħa dwar riforma elettorali serja, biex l-għażla tan-nies tirrifletti aħjar is-soċjetà li qed ngħixu fiha. Forsi tgħiduli, imma ahna mhux tajjeb qegħdin fil-voti? La qegħdin sew, għalfejn nibdew din id-diskussjoni? U nweġibkom li dan mhux il-moviment li jikkuntenta ruħu li jirbaħ lill-Partit l-ieħor. Dan huwa moviment li jikkuntenta ruħu meta jwettaq bidliet maturi li jħallu impatt pożittiv  fuq il-ġenerazzjonijiet futuri.”

Il-messaġġ tal-Prim Ministru u Mexxej Laburista kien ċar, li minkejja dak kollu li twettaq hemm iktar x’nagħmlu biex inkomplu nġeddu lil Malta. Tiġdid li l-Partit Laburista, se jwettqu bil-qalb soċjali li tħaddem il-Partit. 

“Malta u Għawdex tagħna. Maltin u Għawdxin li jinħabbu. Pajjiż ġust – f’kollox. Fil-ġustizzja. Fl-ekonomija. Fl-ambjent. Fil-ġustizzja soċjali.  Din hija Malta tal-futur. Aħna l-futur. Inġeddu, għax ma nafux nieqfu nimxu ‘il quddiem. Malta, għax din l-art inħobbuha. Flimkien, għax mingħajrkom m’aħna xejn. Għalhekk l-istedina biex tingħaqdu miegħi, tingħaqdu magħna. Tkunu intom l-istilel ta’ Tim Malta biex Inġeddu Malta Flimkien.”

Se nagħtu lil Għawdex rekord ta’ fondi Ewropej

  • Il-Mexxej Laburista Robert Abela jitkellem fuq proġetti ambizzjużi għall-ġżira Għawdxija

Matul konferenza f’Għajnsielem bit-tema ‘Inġeddu Għawdex u l-ambjent li ngħixu fih’, il-Mexxej Laburista Robert Abela ħabbar li l-gżira Għawdxija se tibbenefika minn nefqa rekord ta’ 162 miljun ewro f’fondi ewropej li permezz tagħhom se jsiru proġetti urbani sostenibbli li jwasslu għal kwalità ta’ ħajja aħjar għall-Għawdxin. Dan għal perjodu ta’ fondi ewropej għall-perjodu 2021-2027. Dan hu ferm iktar mill-fondi allokati għall-perjodu 2014-2020. 

Il-proġetti li se jsiru b’dawn il-fondi iridu jkomplu jikkumplimentaw dak li diġà qed isir fil-gżira Għawdxija. 

Fost oħrajn il-Prim Ministru semma t-tlestija tar-riabilitazzjoni tal-miżbla ta’ Qortin li dalwaqt jasal lejn tmiemu u għalhekk se jkun pazju ieħor li se jkun jista’ jitgawda mill-familji fi ftit tal-ġimgħat oħra. Simili għal dak li sar b’Wied Fulija f’Malta. 

Il-Mexxej Laburista tkellem ukoll dwar il-konnettività bl-ajru u bil-baħar bejn iż-żewġ gżejjer u kif il-fast ferry u l-introduzzjoni tar-raba’ vapur tejbet it-traġitt bejn Malta u Għawdex. Iżda mhux se nieqfu hawn, saħaq il-Mexxej Laburista Robert Abela, hekk kif qal li beda jiġi esplorat biex ir-raba’ vapur ikun aqwa u jkun l-ewwel vapur fil-flotta tal-Gozo Channel li jkun aktar ambjentali u b’emissjonijiet iktar baxxi. 

Dwar il-konnettività bl-ajru, il-Mexxej Laburista tenna l-impenn tiegħu li l-air link bejn iż-żewġ gżejjer issir. “Se ssir b’mod sostenibbli billi ma tittieħed ebda art agrikola. Kif wettaqna s-servizz tal-fast ferry nwettqu s-servizz tal-air link,” qal il-Prim Ministru. Qal li Għawdex għandu jaħres lejn dan il-proġett mhux biss biex Għawdex jibbenefika permezz ta’ aċċessibilità aħjar imma wkoll permezz ta’ ħolqien ta’ niċeċ ġodda u attivitajiet ekonomiċi ġodda bħalma huma l-possibilità ta’ skola ta’ taħriġ tal-ajru, riċerka fuq drones u oħrajn. 

Dan kollu jagħmel parti mill-politika tal-Partit Laburista għal Għawdex, qal il-Mexxej Laburista, ibbażata fuq tliet pilastri ewlenin, il-qalba diġitali, l-investiment għal gżira ħielsa mill-karbonju u l-kwalità tal-ħajja. Hekk biss nistgħu nġeddu lil Għawdex u l-ambjent li ngħixu fih, temm jgħid il-Mexxej Laburista.

L-intervent tal-Prim Ministru segwa numru ta’ interventi oħra li kienu ġejjin minn fost imsieħba soċjali, għaqdiet mhux governattivi, akkademiċi u membri ta’ kunsilli lokali.

“L-għaqal li wrejna fl-aħħar snin kien il-bażi biex fi kriżi dinjija ngħinu n-nies.” – il-PM

“Fl-aħħar jiem iktar minn 6000 negozju rċieva assistenza fuq il-kera ta’ 1.6 miljun ewro. Sal-aħħar ta’ Settembru se nkunu qiegħdin inħallsu l-assistenza fuq nofs il-kontijiet tad-dawl tan-negozji fix-xhur ta’ Ġunju, Lulju u Awwissu – fl-eqqel tal-irkupru ekonomiku.”

Hekk qal il-Prim Ministru u Mexxej Laburista, Robert Abela waqt intervista fuq ONE Radio filwaqt li semma kif din il-ġimgħa kienet ġimgħa oħra fejn baqa’ jitwettaq programm qawwi ta’ rkupru permezz ta’ inċentivi għan-negozji li qed isarrfu biex nipproteġu l-impjiegi.

“Fl-istess ħin qed inkomplu nħeġġu l-investiment b’mod qawwi. Malta Enterprise nediet skema li tgħin lin-negozji b’self li jitla’ miljun miljun ewro fuq investiment ġodda – kemm f’tagħmir u biex in-negozji jifirxu fi swieq ġodda kemm f’Malta imma wkoll barra, kif ukoll biex jinvestu f’teknoloġija iktar ġdida favur diġitalizzazzjoni tan-negozji u f’apparat u makkinarju li jkun iktar sostenibbli fl-enerġija u l-ambjent.  U dawn it-tip ta’ inċentivi se jibqgħu…Għalhekk għandna l-inqas rata ta’ qgħad fl-istorja.”

Il-Prim Ministru spjega wkoll kif dan wassal biex pajjiżna jibqa’ kompetittiv għaliex il-Gvern appoġġja l-investiment f’pajjiżna. “Għax aħna dak li nagħtu lin-nies nagħtuhbis-serjetà, mhux b’nofs qalb. Dak li nagħtu lin-nies huwa tagħhom biex igawduh huma u -familji tagħhom.”

Robert Abela semma wkoll l-injezzjoni ekonomika permezz tal-vouchers. “Sal-ġimgħa l-oħra kienu ntefqu €33 miljun minn dawn il-vouchers. €2.4 miljun f’Għawdex. Kellna injezzjoni fl-ekonomija ta’ €2.6 miljun fil-ġimgħa.  Meta n-nies jużaw dawn il-vouchers l-effett tagħhom ikunu saħansitra qed ikabbruh.”

Dawn huma t-tip ta’ inizjattivi li l-Kap tal-Oppożizzjoni jsejħilhom ħela ta’ flus jew tberbiq.

“U kliemhom jixhed li dan hu dak li jemmnu. Meta xhur ilu qalilna li dak li qed nagħmlu fil-pandemija kien tberbiq għidt forsi għadu ma fehem xejn. Li diġa’ hi problema għal xi ħadd li jrid imexxi l-pajjiż. Imma l-aħħar ġimgħat u anke l-Ġimgħa meta qal li dan gvern ħali għax ħadem b’dan il-mod allura wrew li dawn għadhom jemmnu fl-awsterità. Onestament, l-kredibilita tal-Oppożizzjoni fil-kamp ekonomiku naħseb ilha li ntilfet. Imkien aktar ma tispikka l-fisazzjoni tagħhom fuq in-negativiżmu.” 

Il-Prim Ministru tkellem ukoll kif ġimgħa wara ġimgħa, l-Oppożizzjoni b’mod kostanti jippruvaw irewwħu d-dwejjaq anke fuq is-settur finanzjarju. 

“Tafu kemm żdied il-valur miżjud fis-servizzi finanzjarji? B’€35 miljun, filwaqt li kull jum bħala medja żdied impjieg full-time. 

Għax tal-PN jieħdu pjaċir jitkellmu fuq jekk xi ħadd jgħalaq. Imma mhux fuq il-ħafna iktar li jiftħu u jikbru. Filwaqt li huma għaddejjin b’mod kostanti jippruvaw irewwħu d-dwejjaq, il-bqija tal-poplu u l-komunitá kummerċjali għaddejjin jaħdmu bla nifs biex nibnu prosperita ġdida. Din ġimgħa stess sirna nafu li matul is-sena tal-pandemija kellna żieda ta’ disat elef bis-settur privat jkun il-mutur biex inħolqu dawn l-opportunitajiet.”

Robert Abela spjega kif iż-żieda fl-impjiegi ma kinitx l-unika aħbar tajba. 

Din il-ġimgħa sirna nafu li n-numru ta’ passiġieri li f’Awwissu użaw l-ajruport qabeż l- 400,000, 65% aktar minn sena ilu. Sirna nafu li f’Awwissu nxtrat propjeta residenzjali tiswa €240 miljun, €65 miljun aktar minn sena ilu. Sirna nafu li f’Lulju l-produzzjoni tal-manifattura kienet 8% aktar minn sena ilu. Dawn huma n-numri li jimlewna bil-kunfidenza. Qalulna li ma tlaqnix niġru! Imma n-nies jafu li Malta qabdet it-triq tal-irkupru b’saħħa u l-uniku persuna li qalulu li ‘hes running on the spot’ huwa l-Kap tal-Oppożizzjoni. Għalkemm mid-dehra issa anke b’lura qed jiġri…Imma ‘l hinn min-numri, il-kunfidenza ta’ dan il-poplu u r-rieda li dejjem itejjeb lil pajjiżu hija dik li tagħtini s-saħħa lili u lill-moviment tagħna kollu kemm hu. Saħħa u rieda li nġeddu aktar lil pajjiżna.”

Il-Prim Ministru qal ukoll kif din il-ġimgħa stess mal-Prim Ministru Libjan tkellem dwar l-opportunitajiet ta’ xogħol u investiment dirett barrani. 

“Sar progress ukoll fuq il-ħidma li kienet qed issir bejn iż-żewġ pajjiżi fejn tidħol il-konnettitività bejn iż-żewġ pajjiżi. Dan huwa l-ewwel pass biex ir-relazzjoni kummerċjali bejn iż-żewġ pajjiżi żżid il-momentum.  Aktar kmieni din is-sena rajna ajruplani tal-Air Malta jerġgħu jinżlu fi Tripli wara waqfa ta’ numru ta’ snin mhux ħażin. Matul iż-żjara tal-Ġimgħa għamilna pass ieħor għaliex gie ffirmat ftehim bejn l-awtoritajiet tal-avjazzjoni ċivili bejn iż-żewġ pajjiżi biex ikunu jistgħu jibdew it-titjiriet bejn iż-żewġ pajjiżi. Bhala Prim Ministru jien inħares ‘il quddiem biex Malta tkun wieħed minn tal-ewwel pajjiżi, jekk mhux l-ewwel, li ser tkun qed terġa’ tiftaħ bieb għal negozjanti, studenti u familji Libjani sabiex jagħmlu investiment f’Malta u fl-Unjoni Ewropea.”

Inġeddu Malta Flimkien

“Il-politika hi għodda biex inwettqu l-ġid…Tmiem il-ġimgħa li ġej se jkun weekend ta’ attiviżmu politiku li jixhed is-sabiħ tal-Partit Laburista. Is-sabiħ li tkun attiv f’partit politiku.”

Il-Prim Ministru sostna kif is-sabiħ tal-politika hu li ġġib bidliet pożittivi.  “U allura nieħdu gost naraw lil nies mid-diversi setturi tas-soċjetà jingħaqdu magħna għad-diversi inizjattivi li għandna u temi li se nitrattaw.  Mill-ambjent, għas-saħħa, għal kultura u s-saħħa.  L-ideat il-kbar li bidlu lill-pajjiżna fl-aħħar snin nibtu mill-Partit Laburista. Iċ-child care b’xejn, ir-riformi biex għamilna suq tax-xogħol li jaħdem u joħloq l-opportunitajiet, il-bidliet biex għamilna rivoluzzjoni fid-drittijiet ċivili lkoll nibtu mill-attiviżmu politiku. Dak hu s-sabiħ li tkun involut fil-partiti. Dak hu s-sabiħ tal-politika. Li toħlom, tipproponi u tista’ tbiddel.”

“U jaqa’ kemm jaqa’ fil-baxx l-avversarju politiku tagħna, filwaqt li lilna jsibna sodi nifqulu, l-emfasi tagħna tibqa’ fuq kif se mmexxu lil dan il-pajjiż ‘il quddiem. 

Għalhekk l-istedina għall-Ta’ Qali fi tmiem il-ġimgħa li ġej.  Fejn irridu naraw xi ksibna, imma rridu naraw iktar x’irridu niksbu għal uliedna. 

Dan billi nkunu awtokritiċi, iżda fuq kollox billi nkunu forward looking. 

L-istedina hi għall-konferenza. L-istedina hi biex inġeddu Malta Flimkien.” 

Inġeddu lil Malta Flimkien

“Il-prinċipju li aħna nemmnu li kulħadd għandu jkollu l-istess opportunita’ fil-ħajja li jilħaq l-aspirazzjonijiet tiegħu. Dak kien il-prinċipju li welled l-iskema ‘New Hope’ u li mexxiena ‘l quddiem fit-twettiq u l-implimentazzjoni tagħha.” 

Dan qalu l-Prim Ministru u Mexxej Laburista, Robert Abela waqt intervista fuq ONE Radio filwaqt li spjega kif xogħol il-Gvern hu li jinċentiva lill-poplu biex joħloq imbagħad il-Gvern jagħti ċ-ċavetta biex dik il-ħolma ssir realta’. 

“Għamilna riformi bla preċedent biex kulħadd ikun sid daru imma għandek realta’ oħra ta’ nies li tagħmel kemm tagħmel inċentivi, xorta se jkollhom diffikulta’ biex jaċċessaw is-suq tal-home ownership. Hemmhekk irriformajna s-b’mod radikali s-suq bir-riforma tal-kera ta’ qabel l-1995. Kull amministrazzjoni preċedenti fuq medda ta’ snin twal kienet taf kemm hi massiva din ir-riforma tant li ħallietha taħt it-tapit.”

Il-Prim Ministru semma wkoll kif dan il-Gvern ken katalista f’dan is-settur.  Fl-2012 kellna 118,000 familja li kienu sidien ta’ djarhom. Illum għandna 151,000. Aktar minn 33,000 familja iżjed saru sidien ta’ djarhom

“Bħala Gvern la għandna nkkompetu mal-privat fuq l-assigurazzjoni tal-ħajja imma għandna l-obbligu li nagħmlu tajjeb fejn hemm falliment fis-suq fis-sens li għandek soċjetajiet assiguratriċi li ma jridux jassorbu fuqhom dan ir-riskju kif wara kollox għandhom dritt li jagħmlu. Permezz tal-NDSF, investejna s-somma ta’ 3 miljun ewro biex tagħmel tajjeb bħala garanzija bankarja u fejn l-insurance ma tkunx lesta li toħrog il-polza ta’ assigurazzjoni, hemmhekk tagħmel tajjeb l-NDSF permezz tal-Awtorita’ tad-Djar.”

Robert Abela spjega wkoll kif jekk ma jkollokx ekonomija li trendi, dawn l-inizjattivi ma tista’ tagħmilhom qatt. Kien biss wara l-2013 li l-Partit Laburista fil-Gvern ġab l-ekonomija fuq saqajha mid-dżastru ekonomiku li ħallew ta’ qabilna, kien hemmhekk li stajna ninvestu verament fl-akbar proġetti ta’ housing soċjali. 

“Din il-ġimgħa żort kumpanija li timpjega mijiet ta’ nies fil-ħamsin sena minn meta bdew jaħdmu f’Malta. Waħda mill-iktar affarijiet li laqtitni kienet il-ħolma tal-fundatur ta’ din il-fabbrika li ħarbet mit-tifrik tal-gwerra lejn pajjiż ieħor b’ta’ fuqu senduqu imma mbagħad kellu l-ħolma li rnexxielu jagħmilha realta’. Qatt daqs il-pandemija ma kellna din l-opportunita’ li turi kemm verament dan huwa Gvern li jemmen fl-importanza tas-settur privat għat-tkabbir ekonomiku tas-soċjeta’ tagħna. B’riżultat ta’ dan, in-nies baqgħu jaħdmu, komplew iżidu l-investiment tagħhom u llum qed iħarsu ‘l quddiem biex ikabbru l-operat tagħhom.”

Il-Prim Ministru qal dan fid-dawl tal-impenn li hemm biex isir l-investiment f’oqsma li jagħmlu l-produzzjoni ambjentalment sensibbli. 

“Tkellimt daqs kemm kienet ta’ sfida l-pandemija hija ta’ sfida l-bidla fil-klima, u tqawwi qalbek meta tara l-industrija diġa’ qed tirkeb fuq din il-viżjoni tal-gvern. Viżjoni li mhux nitkellmu dwarha imma nimplimentawha bi grants, skemi li noħorġu bil-għan li jkun hemm din il-bidla fil-mentalità. U dan nagħmluh bl-aġenziji tal-gvern.  Fosthom bi skemi għal enerġija effiċjenti u għandna pjanati skemi għal min iġedded il-makkinarju. Ħaddimna skema oħra per eżempju ta’ erba’ miljun ewro għall-kostruzzjoni biex inaqqsu l-emissjonijiet minn inġenji antiki għal ġodda b’55.%. Ekonomija b’saħħitha trid ambjent b’saħħtu u biex din il-viżjoni tirnexxi għandna bżonn lil kulħadd parteċipi. Kif rajna fis-snin riċenti, nafu kif nibdlu l-isfidi f’opportunitajiet. Nemmen li l-isfidi li għandna bħalissa se jkunu opportunità għat-tkabbir.”

Għall-kuntrarju, il-Prim Ministru qal ukoll kif in-nuqqas ta’ kredibilita’ tal-Oppożizzjoni kienet evidenti fis-settur ambjentali. 

“Il-punt kollu hawn huwa wieħed ta’ kredibbiltà. Xejn iktar u xejn inqas. 

Ta’ Kap tal-Oppożizzjoni li ma jitlifx okkażjoni biex jipprova jirkeb fuq ftit kritika, applikazzjoni…. hi x’inhi mingħajr ma jkun għamel il-homework sew. 

Biex imbagħad dejjem jispiċċa jikkontradixxi lilu nnifsu. 

Filli jgħidlek issemmix il-pjani tal-2006, u filli jiddefendihom. Mhux jiddefendihom imma jgħidlek li kienu tajbin. 

Mhux jgħid l-affarijiet setgħu saru aħjar, u forsi dik storja li għad trid tinkiteb, għaliex setgħu saru aħjar minn kull lat…. imma jgħidlek li kienu tajbin. 

U allura ngħid jien. Min ma ħax it-tgħalimiet kif jista’ jwiegħed li se jkun differenti, aħjar? 

Jien bħala Prim Ministru, fuq oqsma differenti, ngħid kontinwament isma ejja nżommu t-tajjeb u nibnu fuqu. 

Imma dak li seta sar aħjar, meta niġu biex nieħdu d-deċiżjonijiet irridu nagħmluh differenti. Hemm fejn ma tkunx tista’ treġa’’ l-arloġġ lura, imma trid turi li t-tgħalimiet ħadthom. Ħalli meta tiġi biex tieħu deċiżjonijiet oħrajn taġixxi differenti. 

Il-Kap tal-Oppożizzjoni dawn it-tgħalimiet ma ħadhomx. La fl-ambjent hu f’ebda settur ieħor. Għax l-attitudni tagħhom dik hi. Issaqsihom fuq id-divorzju jgħidulek li għamlu sew, issaqsihom fuq l-IVF jgħidulek li kienu għamlu sew. Ma tgħallmu xejn.”

Robert Abela saħaq kif in-nies jafu li l-Partit Laburista fil-Gvern huwa l-aqwa garanzija li l-wegħdiet jista’ jagħmilhom realta’. U hekk irridu nibqgħu nagħmlu. Għamilnieh fl-aħħar snin u hekk se nagħmlu għas-snin li ġejjin. 

Huwa ħabbar ukoll Konferenza Ġenerali mis-17 sal-20 ta’ Settembru li se timmarka kif dan il-moviment se jkompli jġedded lil pajjiżna. 

“Ippjanajna bħala Partit li bejn is-17 u l-20 ta’ Settembru se nkunu qed inlaqqgħu konferenza nistiednu lil kull min jemmen li għandu kontribut x’jagħti lejn pajjiżna biex eventwalment infasslu dak li aħna nemmnu fih għall-futur ta’ pajjiżna. 

Il-Partit Laburista jibqa’ forza politika b’saħħitha għax huwa ħaj u mhux supperv għax jisma’ mingħand in-nies. Il-partit li għandu l-enerġija u l-motivazzjoni li jkompli jibdel il-pajjiż għat-tajjeb u għalhekk din il-konferenza se tkun okkażjoni biex nuru kif se nkomplu nġeddu lil Malta flimkien.”

“Ir-rekord ta’ investiment huwa l-aqwa konferma li l-familji u n-negozji għandhom kunfidenza kbira fid-direzzjoni ta’ pajjiżna.” – il-PM

“Pajjiżna qabad it-triq ta’ rkupru b’ritmu verament b’saħħtu. Ir-riżultati li kellna din il-ġimgħa jingħaqdu ma’ indikaturi oħra li pajjiżna qabad ritmu ekonomiku b’saħħtu li qed jissarraf f’fiduċja fin-nies.”

F’intervista fuq ONE Radio, il-Prim Ministru u Mexxej Laburista, Robert Abela spjega kif ir-riżultati li kellna din il-ġimgħa jingħaqdu ma’ ħafna sinjali oħra li kellna fl-aħħar xhur li juru li pajjiżna reġa’ qabad ritmu ekonomiku b’saħħtu. 

“L-istatistika turi li għandna rekord ta’ investiment. Livelli ta’ investiment li qabeż sewwa dak ta’ qabel il-pandemija. Kważi 850 miljun ewro. 20% aktar mill-istess xhur tal-2019. Għalija din hija l-aqwa konferma li n-negozji għandhom kunfidenza kbira fid-direzzjoni ta’ pajjiżna.” 

Robert Abela sostna wkoll kif fiż-żmien li ġej se jkompli l-investiment f’pajjiżna. Primarjament nibqgħu nikbru jekk nibqgħu nieħdu d-deċiżjonijiet. Bil-galbu, b’konsultazzjoni u billi nifhmu l-prijoritajiet tal-lum. Il-gvern irid ikollu l-kuraġġ li jagħti direzzjoni lejn dan il-pajjż. 

“Dawn huma l-prinċipji li se jiggwidawna fit-tħejjija għal baġit li se jsir fil-11 ta’ Ottubru li ġej. Se jkun baġit li se jagħti sinjal ċar tal-prosperita l-ġdida li rridu nibnu fejn nibdew issa nagħtu l-ħajja strateġiji importanti li tkellimna dwarhom u ħejjejna fl-aħħar xhur.”

Robert Abela qal ukoll kif bejn April u Ġunju ta’ din is-sena, l-attivita’ ekonomika kienet 13.4% akbar minn dik irreġistrata fl-istess xhur sena qabel. Dan juri li pajjiżna ġej lura b’saħħtu mix-xokk li tat il-pandmeija. Xokk li ħassitu d-dinja kollha. 

“Meta ġie x-xokk, għarafna nieħdu d-deċiżjonijiet it-tajbin. Deċiżjonijiet li ħadnihom mhux waħedna, iżda man-nies, mal-imsieħba soċjali, mal-ħaddiema u ma’ min iħaddem.”

Il-Prim Ministru saħaq kif b’dawn in-numri, pajjiżna reġa’ laħaq il-livell ta’ ġid nazzjonali ta’ qabel l-2019, jiġifieri ta’ qabel il-pandemija. Mhux biss għelibna l-biżgħat iżda morna għal sitwazzjoni fejn qegħdin f’sitwazzjoni aħjar minn qabel il-pandemija. 

“Wara l-kriżi tal-2008, pajjiżna kien dam għal 8 snin b’qgħad aktar għoli. Din id-darba domna sena u nofs biss.”

Il-Prim Ministru spjega kif Illum għandna ftit iktar minn 1,500 jirreġistraw għax-xogħol u meta kien hemm il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern kellna madwar 7,500. Ħames darbiet aktar mil-lum!

“Ir-riżultati waslu għax ma mxejniex b’politika ta’ awsterita’.”

“Kienet tkun faċl li ngħidu qed noħorġu ħafna flus fuq wage supplement u skemi oħrajn waqt il-pandemija u allura nnaqqsu r-ritmu tal-proġetti. Minflok, ir-ritmu tal-proġetti żidnihom… Dawn kienu d-deċiżjonijiet li waslu għar-riżultati, għax in-nies jafu li fil-mument tal-prova konna magħhom u se nibqgħu nkunu magħhom.”

Robert Abela qal kif dan sar għax ma ġietx addottata il-politika tal-awsterita’ kif kienet addottata mill-amministrazzjoni ta’ nies li għadhom qed imexxu l-politika tal-Oppożizzjoni u li kienet waslet biex xokk ekonomiku ferm anqas qawwi minn dak tal-pandemija kien wassal għal qgħad ħames darbiet akbar mil-lum. 

“M’għandix dubju li kienu jerġgħu jitfgħu l-piż kollu fuq il-familji u n-negozji. Jgħollu l-kontijiet u b’kumpens forsi jibagħtu xi erbgha bozoz. Jgħidu li se jgħollu c-children’s allowance u minflok inaqsu l-ispiża fuqha. Inaqqsu l-ispiża fuq is-saħħa u l-edukazzjoni. Meta jkunu fl-oppożizzjoni jilgħabuha tad-difensuri tal-poplu u fil-gvern jattakkawh il-ħin kollu…Aħna emminna fil-familji u fin-negozji. U huma emmnu fil-pajjiż u t-tmexxija tiegħu. U flimkien qed negħlbu din l-isfida bla preċedent. Flimkien bhala Team Malta, kburin li f’Lulju 2021 ksibna l-anqas qghad fl-istorja ta’ pajjizna.”

Se nibqgħu nikbru bħala pajjiż. Se nibqgħu ninvestu fin-nies. 

“Il-bażi biex nissalvagwardjaw il-kwalità tal-ħajja kien qabel xejn il-fatt li ħarsina s-saħħa. Illum qbiżna d-90% tal-poplu vaċċinat.”

Il-Prim Ministru spjega wkoll kif diġa’ bdew il-pjanijiet biex f’Settembru jingħata l-booster lil dawk li huma l-aktar vulnerabbli fosthom id-djar tal-anzjani. Imbagħad f’Ottubru ngħaddu għall-grupp ta’ warajhom li huma anzjani ta’ ‘l fuq minn 70 sena.  

Inqas minn sena ilu kont inkun hawn u nitkellem fuq it-tama li  jkollna l-vaċċin. U meta dik it-tama bdiet tidher realtà konna lesti biex inkunu minn tal-ewwel li npoġġu idejna fuq din l-arma kontra l-virus u llum inqas minn disa’ xhur wara li ġie dan il-vaċċin għandna l-popolazzjoni vvaċinata fil-maġġoranza assoluta tagħha. Mela mhux l-40,000 doża li qaltilna li se jkollna l-oppożizzjoni! Għoxrin darba iktar imma, bi kważi tmien mitt elf doża amministrata u iktar minn erba’ mitt elf persuna vvaċinati. 

Il-Prim Ministru semma wkoll l-importanza tal-proġett tas-Central Link. 

“Proġett ieħor li l-Partit Nazzjonalista lanqas laħaq sema’ kelma ta’ kritika kontra tiegħu li ma ħariġx kontrih. B’xamma ta’ opportuniżmu qawwi. 

Għax il-politika tal-PN u Bernard Grech hija waħda shortsighted. Minflok jisma’, jixtarr u jieħu d-deċiżjonijiet li hemm bżonn, bħal ma jagħmel dan il-Gvern, jinfexx fin-negattivita’ u l-oppożizzjoni għal kull ma jagħmel il-Gvern. Dik mhix politika serja jew fit-tul… Proġett bħal dan se jwassal għal titjib fil-kwalita’ tal-ħajja bħal ħafna proġetti oħra sbieħ li tkellimna dwarhom dan l-aħħar.”

Rigward il-proġett tal-marina ta’ Wied il-Għajn, il-Prim Ministru spjega l l-punt tat-tluq huwa li qegħdin fi stadju ta’ sejħa għall-ideat. “M’hemm l-ebda proposta konkreta. Din il-fażi li għaddejjin minnha bħalissa huwa proċess fejn l-awtorita’ ħa tkun qed tisma’ mingħand in-nies… Li hu żgur l l-aċċess għall-bajja bi kwalunkwe żvilupp irid jibqa’ garantit. Il-partijiet fejn illum isir l-għum irid jibqa’ aċċessibli għan-nies u mhux mittiefsa. Ir-realta’ hi li meta jkollok grigalata, jitla’ l-baħar fit-triq u jagħmel ħerba. Fl-aħħar mill-aħħar qegħdin fi proċess tal-ideat, li nisimgħu lin-nies… Irridu kwalita’ ta’ ħajja għan-nies li hija waħda tajba. Prosperita’ ġdida għall-Maltin u Għawdxin kollha bi kwalita’ ta’ ħajja aħjar.”

“Qegħdin hawn biex inservu u nagħtu lura dak li qed jagħtuna n-nies fil-forma ta’ fiduċja” – il-PM

“Tmintax-il xahar ilu ndirizzajt din il-konferenza ġenerali għall-ewwel darba bħala Mexxej tal-Partit Laburista. Dakinhar, kont naf li qed niehu t-tmexxija tal-Partit, u tal-Pajjiż, fi żmien delikat ħafna. Kelli sett ta’ prijoritajiet ċari li magħkom ridt li mmexxu ‘l quddiem.  Emmint, u hekk għadni nemmen, li kien sar ħafna tajjeb. Imma li kien hemm fejn ridna nkunu onesti magħna nfusna, u ngħidu li kellna nbiddlu d-direzzjoni.  Ghax meta nkunu onesti ma’ xulxin, naghrfu t-tajjeb ta’ xulxin, u n-nuqqasijiet, u hekk nagħtu direzzjoni ‘il fejn irridu mmorru, u kif se nkunu verżjoni aħjar tagħna nfusna.” 

Hekk sostna l-Prim Ministru u Mexxej Laburista, Robert Abela waqt il-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburisa filwaqt li spjega kif meta sar Mexxej, kellu sett ta’ prijoritajiet ċari li bihom emmen li seta’ jmexxi pajjiżna ‘l quddiem sakemm wara biss ftit ġimgħat fil-kariga kellu jħabbat wiċċu ma’ pandemija qalila. 

“F’sitwazzjoni hekk, l-ewwel istint ta’ min ikun fit-tmexxija jista’ jkun ta’ paniku.  Imma dak il-mument kien jitlob minna fit-tmexxija, kalma, koncentrazzjoni, u deċiżjonijiet determinanti biex nilqgħu għal pandemija globali li ħasdet lid-dinja kollha.  Tara kemm tara analiżi fuq il-mezzi tax-xandir tad-dinja kollha, fuq ħaġa waħda kulħadd kien qed jaqbel – li ħadd ma kellu ħjiel ta’ kif jista’ jilqa’ għal din il-pandemija. Kellna u għad għandna sfidi. Hadna deċiżjonijiet kultant mgħaġġlin, u kultant kawti żżejjed, imma meta nħarsu lura kulħadd jaf li fil-mumenti that mattered most, ħadna d-deċiżjonijiet il-kbar li kellna nieħdu.  Hekk,ħadna ħsieb is-saħħa u l-kwalita tal-ħajja tal-Għawdxin u tal-Maltin.” 

Il-Prim Ministru spjega kif l-għażla li n-nies iridu jagħmlu f’pajjiżna hija bejn il-kompetenza u d-dilettantiżmu. 

“Il-kompetenza – li rat Gvern li f’mument daqstant diffiċli ma nħakimx minn paniku, anzi baqa’ jiehu l-pariri ta’ nies kompetenti, filwaqt li jixtarr u jiehu d-deċiżjonijiet li kien hemm bżonn…Fuq in-naħa l-oħrahemm l-għażla l-oħra li għandu l-poplu –dik tad-dilettantiżmu. F’nofs pandemija, minflok Oppożizzjoni soda li tappoġġja lil pajjiżna kellna u għad għandna partit maqsum.”

Robert Abela qal kif dan hu l-istil ta’ tmexxija li jemmen fih – li b’deċiżjonijiet li jittieħdu b’mod bilanċjat u mingħajr passi frenetiċi biex inkomplu ntejjbu l-ħajja tan-nies. 

“Filwaqt li m’hemmx dubju li l-progress u l-ġid ekonomiku jrid ikompli, insaqsi :   Wasal il-waqt li nirriflettu kif dan il-progress issa ikun izjed iffukat lejn it-titjib fil-kwalita’ tal-ħajja tagħna? U b’mod konkret xi jfisser dan? – Ifisser illi rridu nibdew naraw kif insibu bilanċ aħjar. Fejn naraw li jkollna żvilupp li jista’ jirrendi l-miljuni lill-pajjiż, imma wkoll proġetti li forsi vera mhux se jrendu miljuni kbar, imma li jkunu jistghujitgawdewminn iktar nies. U din hija triq li diġa’ bdejniha. Insemmi Wied Fulija fiż-Żurrieq – Dawwarna miżbla ta’ 90 tomna f’ġenna tan-natura !F’Ta’ Qali se jkollna l-ikbar spazju miftuħ f’pajjiżna, fejn fabbrikatal-concrete abbandunata twaqqghet biex is-sit jigi rijabilitat f’ħaxix aħdar, fejn familja tmur tistrieħ u tirrilassa flimkien. 

Għalaqna għal kollox l-impjant  tal-31 ta’ Marzu f’Birżebbuġa – u f’Bengħajsa se jkollna park mill-isbaħ. Fil-Marsa, sejrin nirriġeneraw is-sit tal-eks power station. B’dawn il-proġetti qed nuru li qed nifhmu li d-direzzjoni lejn kwalita’ tal-ħajja aħjar m’hijiex fi żvilupp bla rażan, imma f’pajjiż isbaħ u b’aktar spazji miftuħa.”

Il-Prim Ministru kompla billi semma kif dan jgħodd għal Għawdex daqskemm jgħodd għal Malta u li dan m’huwiex messaġġ ambjentali biss iżda wkoll ekonomiku u soċjali. 

“Għax popolazzjoni b’saħħitha mentalment, fiżikament u ekonomikament twassal għal pajjiż aktar b’saħħtu, u fuq kollox pajjiż li fih tgħix tajjeb. U għalhekk irridu Servizz tas-saħħa b’saħħtu. Edukazzjoni li taħseb fil-ġenerazzjonijiet ta’ għada, Soċjeta’ li tiehu ħsieb lil min jaqa’ lura u aktar spazji miftuħa. Din hija l-viżjoni tagħna, ta’ moviment li ma jieqaf qatt jiġġedded, u joffri alternattiva għalih inniffsu stess. U minn hemm joħroġ ix-xogħol politiku li ma jieqaf qatt ta’ dan il-moviment!”

Robert Abela semma u faħħar ukoll il-proċess tal-100 IDEA. Idejat għal Malta t’ għada. Il-profondita’ u l-ħsieb li ħareġ minn dawn il-100 idea juru li dan il-partit jaf jirrifletti u jaf jixtarr il-mument li qed ngħixu fih.  Proċess li saħansitra anke lill-Gvern iżommu fuq ponot subgħajh.  

Il-Prim Ministru spjega wkoll kif minn dejjem emmen li l-pajjiż igawdi meta jkollu Oppożizzjoni soda. 

“Oppożizzjoni soda izda ma tinbeniex billi tibdel persuna jew tnejn, jew billi ddahhal lil xi ħadd. Oppożizzjoni soda tiġi minn politika ta’ konvinzjoni – fejn tkun iebsa fil-kritika tal-Gvern, imma b’mod li toffri alternattiva politika.  Għandna Oppożizzjoni li mehdijja fil-logħob partiġġjan biss, u mhux tgħid x’temmen hi.  

Ara Aħna – Ħobbna jew ikkritikana – Ma’ dan il-moviment, ma’ dan il-Partit, ma’ din l-Amministrazzjoni l-Gdida, taf fejn qiegħed. 

Mill-banda l-ohra, mal-Partit Nazzjonalista fejn qiegħdin fuq tmexxija tal-pajjiż? 

Meta dan, għadu partit mifni bi ġlied intern. In-nies iridu jafu.

Iridu jafu, fuq l-ambjent u l-iżvilupp, x’deċiżjonijiet lesti jieħdu lil hinn mill-hafna diskors? 

Min minnhom se jiehu d-deċiżjonijiet li hemm bżonn fuq il-Covid?

Min se jmexxi l-qasam tas-saħħa taħt il-PN? 

Min bejniethom se jkun qed jiehu d-deċiżjonijiet ekonomiċi għal wara l-pandemija?

Fejn qiegħdin il-PN fir-riforma fuq il-kannabis u fuq it-tisħiħ tas-servizzi tal-IVF? 

Insaqsi, fuq il-protezzjoni u t-tisħiħ tan-negozji , fejn qiegħda l-oppożizzjoni? 

Insaqsi mbaghad ukoll – LIL KULL WIEHED U WAHDA MINNKOM – lil min tafdaw fuq l-ekonomija, u l-ħolqien tal-impiegi u x-xoghol? 

In-nies isaqsu wkoll – fuq il-politika tal-enerġija lil min tafda? 

Lil min tkellem bla pjan, jew lilna li wettaqna u qed inwettqu!

Min temmnu li se jibqa’ jsaħħaħ is-servizzi soċjali? 

Lil min tafdaw biex jizgura li ma jikbirx il-gap bejn dawk li sejrin tajjeb u dawk li waqghu lura? U fuq kif se nkomplu naraw li nkomplu ngħixu ħajja tajba!

Dawn huma mistoqsijiet importanti li jistaqsu n-nies u li fuq kollox qegħdin ifasslu l-għażla tagħhom bejn dan il-moviment Laburista, u l-Partit Nazzjonalista.”

Robert Abela kompla jenfasizza dwar ir-riformi radikali li saru f’governanza tajba u b’istituzzjonijiet b’saħħithom li ma jħarsu lejn wiċċ ħadd. 

“Saħħaħna l-istrutturi tal-pajjiż u l-liġijiet li wassluna biex istituzzjonijiet internazzjonali li kienu kritiċi ħafna ta’ Malta – il-Kummissjoni Venezja, il-Kunsill tal-Ewropa, il-Moneyval – irrikonoxxew il-progresskbir li għamilna f’dan il-qasam ukoll, Bidliet kbar li saru fi żmien meta konna qed nilqghu ukoll ghall-isfidi kbar tal-pandemija. 

Din il-ħidma kollha, bla ħinijiet u bla waqfien, ma kienetx biżżejjed biex nevitaw illi l-FATF tpoġġina fuq lista ta’ osservazzjoni.  Ħa nagħmilha ċara – nemmen illi din ma kienetx deċiżjoni ġusta fuq il-pajjiż, u li jistħoqqilna ħafna aħjar. 

Imma ejja nirrikonoxxu wkoll li dan ifisser li rridu nikkonvincu aktar.

Ir-riformi li wettaqna issa rridu naraw il-frott tagħhom jinqata’.  Inżommu l-bilanċ veru, imma tant nemmen li n-negozju li qed nattiraw lejn Malta hu ta’ kwalita gholja, tant nemmen illi l-investituri Maltin huma serji, li dan l-iskrutinju fuq pajjiżna se jwassal biex isaħħaħna izjed, u mhux idgħajjifna. 

Bis-saħħa tal-istakeholders kollha, din l-isfida wkoll se nibdluha f’opportunita. Għax qed nagħmlu riformi li se jħallu l-frott u li ħadd ma kellu l-kuraġġ jagħmel matul l-aħħar għoxrin sena.  Għalhekk nibqa’ nkun miftuħ u nitkellem dwar dawn is-suġġetti. Għax irrid inkun onest mal-poplu.”

Tkellem ukoll dwar kif dan hu Gvern li qed iżomm l-aspett soċjali bħala prijorita’, billi nħarġu aktar minn biljun ewro. F’assistenza soċjali bla ma żdiedet id-dipendenza. 

“U fil-budget li ġej se naraw li nsaħħu l-pagi, u naraw li t-taxpayer jingħata dak li ħaqqu.  Insaħħu n-nefqa fuq is-saħħa, fuq l-edukazzjoni, fuq l-ispiża soċjali – imma naraw li dan nagħmluh bil-għaqal.  

Minn issa nista’ nassigurakom li mhux se nżidu taxxi.  

Fl-istess ħin li nifhmu li t-taxxi dovuti iridu jingabru kollha sabiex pajjiżna jkun jista’ jibqa’ miexi ‘il quddiem. 

F’dan kollu se nkomplu nassiguraw li nżommu bilanċ importanti ħafna bejn l-iżvilupp ekonomiku u dak soċjali. Se nibqgħu nieħdu ħsieb il-minoranzi f’kull sens.” 

Fl-aħħar nett, il-Prim Ministru temm b’messaġġ ċar. 

“L-għażla lil min se tafda l-pajjiż f’dan iż-żmien kruċjali qatt ma kienet aktar ċara. Huwa għalhekk li hemm bżonn l-esperjenza fit-tmexxija. Ta’ min jibqa’ kalm u determinat quddiem sfidi li naffaċċjaw. Għalhekk hemm bżonn ta’ enerġija u onesta’ biex dan il-pajjiż dejjem immexxuh ‘il quddiem. Biex flimkien nibnu pajjiż aħjar għal-lum u għal għada.” 

“L-isforzi kbar li għamel pajjiżna qed jagħmlu d-differenza” – Il-PM

“Il-pandemija ma telqet qatt milli tkun l-ewwel prijorita’ tal-Gvern…Meta rajna sfida ġdida, il-kuraġġ kien li nieħdu azzjoni mill-ewwel biex nipproteġu l-impjiegi u l-ekonomija ta’ pajjiżna. Il-vaċċin qed jaħdem u huwa s-soluzzjoni tal-pandemija. Kellna żieda fir-rata ta’ infezzjonijiet imma l-maġġoranza assoluta tal-każijiet huma ta’ dawk li ma ħadux il-vaċċin. L-appell jibqa’ għat-teħid tal-vaċċin. Illum qed nitkellmu fejn pajjiżna għandu 80% tal-popolazzjoni adulta mlaqqma.” 

Hekk qal il-Prim Ministru u Mexxej Laburista, Robert Abela f’intervista fuq ONE Radio filwaqt li fakkar kif 20% tal-popolazzjoni għadha mhux imlaqqma. “Minħabba fihom, kieku ħadna deċiżjoni li ma niddeċidux u ma niħdux il-miżuri, konna nieħdu sogru mhux mistenni imma issa l-appell tiegħi hu li ma hemm l-ebda raġuni sakemm ma jkunx hemm raġuni medika li ma jiħdux il-vaċċin. Huwa obbligu ċiviku u sens ta’ rispett u mħabba li aħna ninċentivaw u nikkonvinċu biex tieħu l-vaċċin. Sakemm ma jkollniex dawk l-20% li ma jiħdux il-vaċċin, ħa nkomplu ntawwlu l-perjodu biex naslu għan-normalita’.

Il-Prim Ministru spjega kif kull deċiżjoni ġejja mix-xjenza hija waħda korretta. “Għalhekk fl-aħħar jiem ħadna d-deċiżjoni li f’pajjiżna jidħlu l-fully vaccinated. L-ewwel Stat Membru tal-Unjoni Ewropea li kellna l-kuraġġ li nagħmlu din id-deċiżjoni minkejja li kellna kritika mill-Kummissjoni Ewropea.”

Robert Abela semma wkoll kif ir-rekwiżiti tas-safar għal tfal taħt it-12 -il sena se jibqgħu l-istess minn wara nhar l-Erbgħa li ġej – dak tad-dħul f’pajjiżna b’negative CPR test filwaqt li dawk in-nies li minħabba raġuni medika jew ċirkostanza oħra li ma jistgħux jieħdu l-vaċċin, se jkunu jistgħu jidħlu f’pajjiżna b’CPR test li jkun negattiv. Dawk il-peruni Maltin u Għawdxin li bħalissa jinsabu msiefrin u se jinqabdu barra minn pajjiżna, se jkunu jistgħu jidħlu Malta bl-istess regoli li qegħdin illum. 

“Sodisfatt bil-fiduċja li wrew f’pajjiżna.” 

“Fl-ewwel kwart ta’ din is-sena kellna tkabbir ekonomiku iżjed milli kien imbassar. Il-Kummissjoni Ewropea irrevediet ‘il fuq iżjed mill-pajjiżi oħra miż-żona ewro.” 

Il-Prim Ministru spjega kif il-programm tal-vaċċinazzjoni huwa kriterju ewlieni li fuqha sar it-tbassir f’pajjiżna. “Dak li konna qed nitkellmu dwaru, illum l-esperti qed jikkonfermawh… Il-bidliet li se nkomplu nagħmlu mhux għax sfurzati iżda għax nemmnu li dik hi d-deċiżjoni sewwa. Hekk se nkomplu nagħnlu biex immexxu bis-saħħa dan il-pajjiż ‘il quddiem. 

“Taf x’għandna bħalissa? L-inqas persuni jirreġistraww milli qatt kellna minn amministrazzjonijiet taħt Gvern Nazzjonalista. Dan kollu waqt pandemija.” 

Il-Prim Ministru aċċena wkoll għan-nuqqas ta’ kredibilita’ tal-Partit Nazzjonalista u tal-Kap tal-Oppożizzjoni. “Covid Action Team kompletament inattiv u Kap tal-Oppożizzjoni li jara x’qed jiġri fuq social media u jara x’ikun l-aktar populist. Meta tmexxi, id-deċiżjonijiet ma teħodhomx fuq dak il-kriterju. Sal-lum ma smajtx l-Oppożizzjoni tgħid li l-vaċċin huwa s-soluzzjoni. Infakkar kif membru ewlenija tal-Covid Action Team qalet li l-vaċċin mhuwiex is-soluzzjoni. Bin-nuqqas ta’ messaġġ tagħhom jew ma jemmnux li l-vaċċin huwa s-soluzzjoni jew inkella għax ma jridux li pajjiżna jimxu ‘l quddiem għax il-vaċċin se jiddetermina u jħalli effetti pożittivi fuq l-ekonomija ta’ pajjiżna.”

Il-bidla hi dik li nemmnu fiha

“Fil-mument li ma tkunx kuraġġuż ikollok il-problemi. Il-bidla hi dik li nemmnu fiha.”

Hekk irrefera għall-100 IDEA tal-Partit Laburista, Robert Abela fejn spjega kif dan “huwa proċess ongoing li jinjetta demm ġdid. L-għatx tagħna li ninqgħu nixprunaw il-pajjiż. 

Il-Prim Ministru semma 3 prinċipji kruċjali li jżommu dan il-moviment ħaj. 

“L-ewwel prinċipju huwa li dan huwa l-partit tax-xogħol tal-ħaddiema u ta’ min iħaddem… It-tieni prinċipju huwa l-għaqal. F’pandemija kellna napplikawh f’livell għola. Kien dan il-prinċipju li bih urejna li dan il-partit huwa katalist tal-bidla… L-aħħar prinċipju huwa t-tqassim tal-ġid. Ma jistax ikollna moviment li dan il-prinċipju ma jkunx għażiż għalina.”

“L-umilta’ hija dik li trid tibqa’ tiddistingwina. Inħallu l-umilta’ tmexxina ‘l quddiem. Dak hu dak li jrid jara l-poplu Malti u Għawdxi kollu.” 

F’ħidmietna ngħinu n-nies jilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom

“Jekk il-partiti soċjalisti jridu jkunu b’saħħithom u relevanti jridu jżommu bħala prijorità ta’ ħidmiethom il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Aħna qegħdin fit-tmexxija għax fdawna n-nies u f’ħidmietna rridu ngħinu n-nies jilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom.” 

Hekk qal il-Prim Ministru u Mexxej Laburista, Robert Abela f’intervista fuq ONE Radio dwar il-laqgħat li kellu fl-aħħar jiem fi Brussell u f’Berlin fejn ġew diskussi diversi temi fosthom il-Covid-19, l-immigrazzjoni u l-Libja. 

Dwar l-immigrazzjoni, il-Prim Ministru tenna li l-kordinazzjoni hija kruċjali. “Mhux sew pajjiżi l-eqreb lejn il-Libja jerfgħu piż sproporzonat. Mhux kwistjoni li int twaqqaf biss it-tluq jew tilqa’ għat-tluq f’nofs ta’ baħar imma kif se tindirizza l-problema fuq ix-xtut libiċi.” 

Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar kif il-pandemija tibqa’ suġġett primarju. “Tkellimt dwar kif pajjiżna kien wieħed mill-katalisti fil-pandemija. Ikkumbinajna żewġ approaches. Ħdimna b’mod bħsaħħtu fi ħdan l-istituzzjonijiet Ewropej u t-tieni investejna fis-saħħa tan-nies… Fl-aħħar sigħat ilħaqna iktar minn 70% tal-popolazzjoni ta’ Malta u Għawdex li ħadet il-vaċċin kontra l-COVID-19. Tajna iktar minn 650,000 doża li jfisser li iktar minn 81% tal-popolazzjoni adulta ħadet minn tal-inqas doża tal-vaċċin.”

Robert Abela tkellem ukoll dwar kif l-irkupru ekonomiku se jkun wieħed b’saħħtu u f’livell rapidu. “Il-prospett hu li jkun wieħed b’saħħtu għaliex żammejna l-qgħad milli jerfa’ rasu. Illum, l-irkupru ekonomiku qed nagħmluh minn punt ta’ tluq aqwa minn dik tal-pandemija.” 

F’Berlin, il-Prim Ministru Robert Abela ltaqa’ wkoll mal-Viċi Kanċillier u l-Ministru tal-Finanzi Ġermaniż, Olaf Scholz fejn spikka kif il-viżjoni li għandhom għall-pajjiżi rispettivi – “Viżjoni li taqbel preċiżament ma’ tagħna. Ir-rispett lejn in-nies. Dik hija t-tema ewlenija. Għalkemm il-Ġermanja huwa pajjiż massiv b’ekonomija massiva, il-prinċipju jibqa’ n-nies… Aħna emminna fin-nies billi emminna fil-kwalita’ ta’ ħajja tan-nies, salvajna l-impjiegi u opportunitajiet indaqs. 

Robert Abela semma wkoll il-Pjan ta’ Rkupru b’Fondi Ewropej li se jitressaq għada quddiem il-kabinett u kif “permezz ta’ dawn il-fondi nkomplu nistimulaw l-ekonomija. Iżda, nistimulaw l-ekonomija wkoll skont il-prijoritajiet tal-pajjiż, inkluż dawk ġodda u post covid. Dawn il-fondi huma parti mill-pakkett li ġie negozjat lura f’ Lulju tal-2020 u li kien l-akbar wieħed li qatt ġie allokat lil pajjiżna. U ħa nfakkar ftit ta. Tiftakar dak iż-żmien kulħadd jipprevedi kemm se nieħdu inqas fondi? Kulħadd bit-teoriji tiegħu għax kemm kibret l-ekonomija, għax wara Brexit u kulħadd jgħidilna li se jkollna inqas fondi. Minflok ġibna l-ikbar pakkett fl-istorja. Għax dan il-gvern jaf kif jaħdem quddiem l-isfidi l-kbar. Ġibna dawn it-320 miljun bħala parti minn dan il-pakkett ta’ iktar minn żewġ biljun ewro.” 

Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-eżitu tal-vot tal-FATF u qal “kif għamilna f’kuntest ta’ sfidi oħra, hekk se nagħmlu f’din. Urejna kemm dan hu Gvern kif għandu jaħdem f’kuntest ta’ pandemija. Mhux talli ma jaqtgħalniex qalbna iżda jimla fina sens ta’ determinazzjoni biex nagħmlu l-ġid.”

Robert Abela fakkar kif “fl-aħħar tal-2019, kellek rapport tal-moneyval fejn kellek 58 action point. Kieku l-affarijiet mxew b’mod normali, kien impossibi biex timplimentah. Aħna għidna mhux ħa nħallu qalbna tinqata’ minn dan ir-rapport. Irnexxielna nimplimentaw 55 azzjoni fi żmien qasir. Jekk tara l-bidliet leġislattivi li għamilna, kienu impressjonanti. Moneyval tatna ċertifikat ta’ eċċellenza… Issa hemm tliet areas oħra li rridu naħdmu bi professjonalita’ u naraw li jkunu effettivi.” 

L-isfida li għandna quddiemna rridu nsolvuha. Irridu naħdmu qatigħ flimkien. Il-Prim Ministru għalaq b’dan il-messaġġ ċar fejn sostna li rridu “nibqgħu ntejjbu r-relazzjonijiet diplomatiċi. Lanqas huwa messaġġ li ngħidu qisu xejn mhu xejn li mhux ħa nagħtu kas. Anzi, ħa nieħdu dil-kwistjoni bis-serjeta’. Bl-istess impenn li għamilna fi sfidi oħra, se nidħol għal dan l-impenn biex f’din l-isfida noħorġu ċertifikat ta’ eċċellenza għal pajjiżna.”

“L-iprem ċavetta biex tavvanza fil-ħajja hija l-edukazzjoni.” – Il-PM

“L-edukazzjoni tifforma wieħed mill-ħames pilastri tal-istrateġija ekonomika tagħna li ħa teħodna għall-għaxar snin li ġejjin. Pilastru li jifrex fuq żewġ prinċipji – li nindirizzaw il-problema tal-early school leavers u nippromwovu l-kunċett tal-edukazzjoni bħala lifelong learning.”

Hekk qal il-Prim Ministru u Mexxej Laburista, Robert Abela waqt intervista fuq ONE Radio filwaqt li saħaq kif l-edukazzjoni se twassal mhux biss ħolqien tal-ġid imma wkoll titjib fil-kwalita’ ta’ ħajja. 

Il-Prim Ministru spjega kif din l-istrateġija se sservi fil-medium u long term. “Investejna 2.75 miljun fl-apprentistat għas-sentejn. Mhux biss qed ninvestu fl-industrija iżda wkoll fin-nies u fin-negozji… L-investiment fl-apprentistat propju biex tagħti exposure meħtieġa lil studenti biex jingħataw esperjenza fuq il-post tax-xogħol. L-iprem ċavetta biex tavvanza fil-ħajja bla dubju hija l-edukazzjoni.”

Gvern man-nies u għan-nies

“Importanti li nibqgħu ngħinu lin-nies. Prinċipju li dan il-Gvern konvint fih.”

Il-Prim Ministru qal dan fid-dawl ta’ deċiżjonijiet ambizzjużi li ħallew il-frott tagħhom. Miżura game changer kienet it-tnaqqis fit-taxxa tal-boll.  

“F’Ġunju tal-2020 kellna deċiżjoni – jew li nħallu lil dan is-settur jimxi waħdu jew nagħmlu intervent b’saħħtu li kien intiż li jagħti stimolu. Id-deċiżjoni tal-Gvern kienet ambizzjuża. Kellna pariri li mhux ħa nieħdu d-deċiżjoni tajba… Qisna ħafna imma mbagħad iddeċidejna. Tat il-frott tagħha mhux biss għax kellna xahar wara xahat ta’ bejgħ rekord imma żammet l-ekonomija ta’ pajjiżna miexja ‘l quddiem. Din il-miżura l-effett li kellha baqgħet tiġġenera x-xogħol, issalvagwardjajna l-impjiegi u bqajna nnaqqsu r-rata ta’ qgħad f’pajjiżna.” 

Dan wassal biex tant persuni ffrankaw eluf ta’ ewro. Illum, 150,000 familja huma sidien ta’ djarhom – 30 elf żieda mill-2012 filwaqt li aktar minn 80% tal-poplu tagħna huwa sid ta’ daru. 

Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar targets ambizzjużi bħala pajjiż li jikkonċernaw tnaqqis fl-emmissjonijiet. “Target fl-2030 u iżjed ambizzjuż fl-2050. It-trasport huwa settur wieħed – il-qalba għall-vetturi elettrifikati. It-tieni settur huwa l-kostruzzjoni. Pajjiżi Ewropej għadhom jiddependu fuq il-faħam. Pajjiżna għamel il-qabża mill-heavy fuel oil għall-gas naturali.”

Dwar is-settur tal-kostruzzjoni, il-Prim Ministru semma l-iskema li nieda dan il-Gvern fejn min jaħdem fis-settur ġie nċentivat biex jaqleb l-inġenji li uża għal oħrajn eco-friendly. Skema li nħatfet u wriet id-direzzjoni tal-Gvern.

Robert Abela tkellem ukoll dwar il-kuraġġ tal-imprendituri li jiltaqa’ magħhom u għamlu suċċess minkejja l-pandemija. “Niltaqa’ magħhom u jgħiduli li qed jimxu wara l-kuraġġ tal-Gvern. Il-kuraġġ tal-Gvern qed jirkbu fuqu. Inweġibhom bil-kontra. Il-Gvern qed jirkeb fuq il-kuraġġ tagħkom.” 

“Diżappunt li qatt ma stennejtu” 

Hekk spjega l-aġir tal-Kap tal-Oppożizzjoni il-Prim Ministru dwar l-ittra li kiteb Bernard Grech lill-FATF u indirettament indika li Malta għandha titpoġġa fuq il-lista l-griża. 

“Diżappunt li qatt ma stennejtu. Jekk tanalizza l-aħħar paragrafu tagħha, qed jistieden lill-FATF biex pajjiżna jagħmlu grey listed. F’fażi delikata, il-kontenut tal-ittra verament ixxukjatna. L-iżjed għax qegħdin fi proċess fejn għamilna bidliet bħall-anti money laundering, bidliet leġislattivi fl-entitajiet fosthom FIAU u ħafna oħrajn. Fl-aħħar mill-aħħar, meta tara dan l-aġir, l-agħar ħaġa li tista’ tagħmel hu li ma tmurx b’vuċi waħda. Gvern li qed jagħmel minn kollox biex jikkonvinċi bid-diversi kisbiet li għamilna u Oppożizzjoni li qed tgħidilhom itfgħuhom fil-grey listing… Persważ ukoll li n-nies qed iqisu dan l-aġir. Fl-aħħar mill-aħħar, se nibqgħu naħdmu b’dedikazzjoni. Dan hu Gvern li mhux lest jagħlaq għajnejh għal dak li hu ħażin. Gvern bi redenzjali fl-aspett ekonomiku u jibdel il-kultura ta’ pajjiżna biex jagħmel governanza tajba.”

Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-viżjoni ambizzjuża li għandu għal pajjiżna. 

“Għandna ambizzjoni ċara li dan il-pajjiż inkomplu ntellgħuh ‘il fuq. Dan il-poplu ma għandu xejn inqas minn ħaddieħor u determinat li din il-viżjoni ambizzjuża nibqgħu mmexxuha ‘l quddiem. Biex taħdem għal pajjiżek trid tkun tħobbu… Nemmen li l-poplu jaf kemm għamilna ġid u determinat li nibqgħu mmexxu bl-istess rieda.”