“Għawdex se jibqa’ fiċ-ċentru ta’ kull deċiżjoni li se jieħu dan il-Gvern” – il-PM

Se nibqgħu nkunu ta’ spalla għan-negozji

“Kburi li nistgħu nitħaddtu dwar il-futur tal-gżira. Nistgħu nitkellmu dwar dan għax l-istrateġija fl-aktar mumenti diffiċli ħadmet… Għawdex xogħol u investiment bla preċedent. Għal kull miżura li għamilna f’Malta biex nappoġġjaw lin-nies, rajna li f’Għawdex tkun iktar ġeneruża biex nipproteġu lil din il-gżira. Għawdex baqa’ miexi ‘l quddiem mhux staġnat ħabba l-pandemija.” 

Dan qalu l-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista waqt merħba sabiħa fin-Nadur, Għawdex fejn emfasizza kif fl-aħħar sentejn fil-gżira Għawdxija spikkaw il-miżuri għaqlin fejn issarrfu fl-anqas livelli ta’ qgħad, fl-anqas rata ta’ nies jirreġistraw għax-xogħol u l-aktar numru ta’ Għawdxin li jaħdmu f’Għawdex stess tant li f’pandemija nħolqu 2,000 impjieg ġdid.

Fost l-akbar proġetti li saru fil-Gżira Għawdxija fl-aħħar xhur, il-Prim Ministru semma kif il-proġett tal-Fast Ferry kien game changer, it-tieni fibre optic cablem, ir-reverse osmosis fejn Għawdex ma baqax dipendenti fuq Malta għall-ħażna tal-ilma, Gvern li fehem is-sensittivita’ tal-iżvilupp f’Għawdex tant li nċentiva lin-nies b’miżuri relatati max-xiri ta’ propjeta’. 

“Dan kollu frott il-politika ekonomika tal-Gvern li adotta mill-2013 ‘l hawn. Mexxejna bħala Team wieħed li juri kif flimkien u fuq kollox magħqudin nistgħu nkomplu nibnu fuq il-ħafna tajjeb li sar.” 

Minkejja l-pandemija, il-pjan tal-Gvern kien li jibqa’ għaddej bil-proġetti kollha li kellu pjanati u jinvestu iktar bis-saħħa fin-nies. “Minflok il-kelma awsterita’ bħal ta’ qabilna, daħħalna l-kelma investiment… In-negozji dawk l-aktar milquta se nibqgħu ngħinuhom sakemm huwa meħtieġ.”

“Minn dejjem għidna li l-pandemija ma rridux narawha bħala sprint imma bħala maratona. Kemm konna bilgħaqal li qassamna dak il-war chest biex fl-aktar mumenti ta’ sostenn, nagħtu dak kollu li meħtieġ.”

Robert Abela saħaq kif dawn id-deċiżjonijiet ma jistgħux jittieħdu bil-populiżmu jew ibbażati fuq social media. 

“Mil-lat ta’ saħħa, dejjem nimbuttaw għal rata ta’ vaċċinazzjoni għolja. It-tilqima m’hemmx dubju li hija s-soluzzjoni tal-pandemija. Żidna r-rata ta’ vaċċinazzjoni u għax irnexxielna, issa qegħdin f’qagħda li din il-ġimgħa se nħabbru kif mill-ewwel ġimgħa ta’ Frar se nneħħu aktar restrizzjonijiet. Pajjiżna jrid ikompli fit-triq tal-irkupru li qabad.”

Oppożizzjoni populista u bla kreddibilta’

Id-differenza bejn iż-żewġ partiti hija ċara. Ma’ dan il-Gvern taf fejn qiegħed. Mal-Oppożizzjoni qatt ma tkun taf fejn qiegħed. 

Il-Prim Ministru spjega l-inkonsistenza ta’ Bernard Grech din id-darba mil-lat ta’ saħħa. “Mela l-ewwel qal li jaqbel mad-deċiżjoni tal-awtoritajiet tas-saħħa. Imbagħad bidel fehmtu u qal li inkwiżizzjoni fuq il-libertajiet tan-nies. Irrealizza li l-istrateġija tagħna kienet li nlaqqmu kemm nifilħu nies malajr ħa niġu lura għan-normalita’. U dik ma jridhiex… Issa qal li bis-saħħa tiegħu se jitneħħew ir-restrizzjonijiet. Qalilna wkoll li l-vaċċin mhux is-soluzzjoni. Riduna mmorru f’lockdown. Meta nidejna l-pjan ta’ riġenerazzjoni ekonomiku, ħlief biża ma bdewx ixerrdu.”

Hawnhekk il-Prim Ministru emfasizza kif lin-negozji se jtihom garanzija li se jsibuh dejjem warajhom biex jirreżistu abbozzi ta’ liġijiet li ma jaqblu xejn ma’ xi ħadd li għandu aspirazzjoni li jmexxi pajjiż. Liġijiet li l-għan ewlieni tagħhom hu li jdaħħlu l-biża’, inċertezza u jipparalizzaw l-ekonomija. 

“L-isfidi se naqilbuhom f’opportunitajiet. Prinċipju wieħed – l-interess nazzjonali. Biex tista’ taħdem fl-interess nazzjonali, irid ikollok pjan. Aħna nibqgħu l-uniku partit li dejjem u f’kull waqt iħares l-interess nazzjonali.”

Spjega wkoll kif Bernard Grech fi Strasburgu ma staħax ma jgħidx kelma waħda favur pajjiżna. “Meta tkun qiegħed f’dawn il-fora, il-populiżmu ma taħdimx bih. Trid tkun sod. Hemmhekk sustanza u fatti.Ma jridx li l-poplu Malti jgawdi mill-fondi Ewropej għal dan il-proġett u hemm ħafna fondi Ewropej li huma disponibbli għal dan il-proġett. Proġett nazzjonali li se ngawdu minnu kollha kemm aħna.”

Il-governanza kienet pilastru ieħor fundsamentali f’dawn l-aħħar sentejn. Robert Abela qal ukoll kif f’pajjiżna tirrenja demokrazija vibbranti fejn kulħadd huwa kontabbli għal għemilu u l-istituzzjonijiet iridu jaħdmu għall-ġustizzja biss u għall-ebda għan ieħor. 

“Ma nistax nibqa’ sieket li l-istituzzjonijiet iridu jaqdu dan. In-nies bir-raġun tippretendi li mmexxu bl-eżempju, tippretendu l-ogħla standards imma tippretendu wkoll li l-istituzzjonijiet jaqdu biss il-funzjonijiet tagħhom. Kull awtorita’ ma tistax tiġi tterrorizzata minn xi ħadd biex jikkundizzjonawlhom id-deċiżjonijiet tagħhom inkluż min pubblikament ma jiddejjaqx juri li qed tinqabeż il-linja anke fl-aktar istituzzjonijiet sensittivi f’pajjiżna. 

“Ir-reazzjoni tagħna nserrħilkom raskom li se tkun ta’ aktar u aktar ħidma għall-ġid tal-poplu Malti. Gvern jgħin lill-istituzzjonijiet kollha biex jiffaċilita d-deċiżjonijiet tagħhom u għalhekk l-appell tiegħi – Aħna qegħdin hawn għan-nies, se nibqgħu nitkellmu u niddefendu lin-nies.”

“Irridu sena ta’ tkattir ta’ xogħol, fiduċja u investiment.” – il-PM

“Din trid tkun sena oħra fejn inkomplu nkattru x-xogħol. U dan nagħmluh billi quddiem l-isfidi nidħlu b’saħħa u mhux noqgħodu idejna fuq żaqqna. U hawn għandna pjan ċar ħafna. Il-pjan dwar Malta li rridu għal uliedna, li ressaqna ‘l quddiem f’Ottubru u issa tibda tintensifika l-implimentazzjoni tiegħu.”

Waqt intervista fuq ONE Radio, il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Robert Abela sostna kif l-investituri jafu li għad hemm żmien sabiħ ġej għal pajjiżna. 

“Tul il-pandemija kollha tkellimna kif ridna nieħdu ħsieb is-saħħa tan-nies, iżda wkoll il-kwalita’ ta’ ħajja Għax dejjem fhimna l-konsegwenzi mifruxa tal-pandemija. L-għajxien ta’ kulħadd, u huwa proprju dan li rridu nissalvagwardjaw f’dan il-mument. Is-sena li għaddiet bdejna t-triq tal-irkupru u din is-sena rridu nsostnuha.”

Il-Prim Ministru saħaq kif din kienet ir-riċetta ewlenija biex intlaħaq il-bilanċ bejn is-saħħa u l-ekonomija. 

“Aħna differenti minn min dak li jiġri barra kien jużah biss bħala skuża biex jgħakkes lill-poplu. Aħna dak nafu li jkollu impatt ukoll fuq pajjiżna għax Malta mhix f’bozza, imma naħdmu biex ; l-ewwel dak l-impatt ma nżiduhx b’piżijiet ġodda u għalhekk għamilna baġit wara ieħor bla taxxi u t-tieni biex fejn nistgħu u kemm nistgħu nwieżnu. U qed nagħmlu dan b’saħħa kbira.”

Robert Abela semma wkoll kif madwar l-Ewropa u madwar id-dinja komplew jisplodu lprezzijiet tal-enerġija u anke l-prezzijiet ta’ ċertu materja prima essenzjali. “Taqra’ f’pajjiżi żviluppati bħalna kif iż-żidiet fil-prezzijiet qed iżidu pressjonijiet kbar fuq il-familji u fuq l-anzjani. U huma dawn l-affarijiet li mas-saħħa jħassbuna u kontinwament irridu nindirizzaw.”

Il-PM sostna kemm l-għajnuna tal-Wage Supplement kienet game changer u kif ġiet estiża wkoll għal dan ix-xahar. “Il-Wage Supplement se jiġi estiż lil hinn minn Jannar f’ċertu setturi. U se nibqgħu għalhekk nieħdu d-deċiżjonijiet meħtieġa b’għaqal u fil-mument opportun.”

Il-Prim Ministru fakkar kif fl-aħħar xhur, dan il-Gvern ta’ f’għajnuna diretta lill-familji u negozji total ta’ erbgħa biljun ewro li permezz tagħhom ġew salvati madwar nofs l-impjiegi fis-settur privat. Il-budget għas-sena d-dieħla minnu nnifsu fih l-akbar investiment fis-saħħa u fl-edukazzjoni. L-akbar investiment fl-ambjent. L-akbar investiment fis-servizzi soċjali. 

“Kemm hu sabiħ li tippjana, tagħti kelma u żżomha. In-nies magħna jafu fejn qegħdin.”

Fl-istess żmien li madwar l-Ewropa qed jibdew jiżdiedu t-taxxi u l-prezzijiet tal-affarijiet essenzjali, f’pajjiżna bħalissa għandna l-anqas piż tat-taxxi fl-istorja u għandna l-orħos prezz tal-elettriku u tad-diżil fiż-żona ewro. “Dan mhux kumbinazzjoni, iżda għax ħadna l-passi. Naqqasna t-taxxa fuq il-fjuwil ftit ġimgħat ilu biex f’dan il-mument ma nxekklux l-irkupru. Għax aħna dejjem man-nies.”

Fl-istess waqt, il-vaċċin u l-booster għenuna biex nadottaw strateġija fejn naħdmu biex inżidu l-immunità fil-komunità minflok ikollna nieħdu restrizzjonijiet drastiċi kif ħadu pajjiżi oħra.

“Il-vaċċin tana sajf u ħarifa viċin in-normalità. Jeħtieġ li jkollna l-kumplament tax-xitwa, iżda fuq kollox rebbiegħa jekk jista’ jkun aħjar minn dawk li diġa’ għexna fl-aħħar xhur. Hekk insostnu l-irkupru ekonomiku, hekk inkomplu l-ħajja soċjali tagħna. Hekk nieħdu ħsieb is-saħħa tal-Maltin.”

Kap tal-Oppożizzjoni li ma jistax jieħu passi kontra min poġġieh fil-kariga.

“Kap tal-Oppożizzjoni li jiddefendi l-evażjoni tat-taxxa. Għax qabel xejn m’għandux awtorita morali għax hu hekk dejjem għamel u t-tieni nett għax ma jistax jieħu passi kontra min poġġih fil-kariga. Iġifieri l-ewwel problema li għandu hi ta’ kredibbilta.”

Il-Prim Ministru spjega kif jekk kien hemm gvern li għamel rekord ta’ liġijiet li saħħew is-saltna tad-dritt kien dan il-Gvern. Rekord ta’ liġijiet. Rakomandazzjonijiet li kienu ilhom isiru snin inkluż minn deputati tal-Partit Nazzjonalista meta kienu fil-gvern għamilnihom realta’ dan il-Gvern u l-istess se jkompli jagħmel fiż-żmien li ġej inkluż b’rabta mal-inkjesta pubblika. 

“Sa minn meta kienet ippublikata l-inkjesta, ltqajt diversi drabi mal-familja Caruana Galizia. Kellna diskussjonijiet ta’ rispett. M’hemmx dubju li forsi ma taqbilx dejjem, imma għalhekk tikkonsulta biex tifhem qabel imbagħad tieħu d-deċiżjonijiet fl-interess tal-pajjiż. L-istess tkellimna mal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin u individwi fl-istess ħin li fassalna numru ta’ emendi leġiżlattivi li għaddejnihom waqt din il-konsultazzjoni biex ikollna rispons għalihom. Bla ħabi, bl-ikbar trasparenza.”

Robert Abela qal ukoll kif m’hemmx dubju li dan se jkun il-gvern li se jkompli jsaħħaħ il-governanza f’pajjiżna. Sar ħafna. Għamilna rekord ta’ riformi. Iżda, se nagħmlu iktar. 

Irridu soċjeta’ mibnija fuq l-imħabba.

“Fil-messaġġ tal-bidu tas-sena għidt li la f’qalbna, la f’dak li niktbu u wisq inqas fl-azzjonijiet tagħna m’għandu jkun hemm post għal mibgħeda. U kien ta’ dispjaċir għalija nara li fl-aħħar jiem kellna iktar minn każ wieħed li xehdu l-kontra.”

Bħala leġiżlaturi fl-aħħar snin, Robert Abela spjega kif  saru bidliet importanti. Jekk insemmu l-ġlieda kontra l-vjolenza abbażi tal-ġeneru u r-ratifika tal-konvenzjoni ta’ Istanbul u għadd ta’ inizjattivi oħra. Jekk insemmu d-drittijiet ta’ persuni lgbtiq+ għamilna inizjattiva wara oħra u liġi wara oħra. U lkoll tejbu l-ħajja tan-nies. Peró dawn qatt ma jkunu biżejjed jekk mhux akkumpanjati minn bidla fil-kultura. 

“Jien nemmen li r-rabja li tinbet għal ċertu aġir hija proprju riflessjoni tal-fatt li dak l-aġir ma jissimbolizzax x’soċjetà aħna. Itappan għal mument dak li nemmnu fih, imma għandu jservi biex lkoll niftakru x’responsabbiltà għandna. Irridu nuru b’mod attiv li nemmnu u se naħdmu għal iktar rispett, għal soċjetà fejn kulħadd iħossu sigur. Mil-lingwaġġ għall-attitudni, ħadd la minħabba l-ġeneru xi orjentazzjoni sesswali, jew minħabba xi razza m’għandu jħossu inqas sigur. U jien l-ewwel wieħed irrid nitkellem iktar fuq hekk… Aħna rridu soċjeta’ mibnija fuq l-imħabba.” 

Sentejn ta’ privileġġ 

“Il-privileġġ li kull ġurnata tax-xogħol nidħol għaliha biex inkun ta’ servizz għal pajjiżi li tant inħobb u għaċ-ċittadini li l-esperjenzi tagħhom huma l-enerġija tiegħi, b’mod partikolari fl-iktar mumenti diffiċli.” 

Hekk spjega dawn is-sentejn Robert Abela bħala Prim Ministru ta’ Malta. 

“Għaż-żmien li ġej hemm ħafna iktar riżultati sbieħ x’niksbu basta naħdmu f’għaqda flimkien. Inħares ‘il quddiem biex issa din il-ġimgħa nissoktaw bil-ħidma parlamentari, ninawguraw proġetti li lestejna u nniedu oħrajn ġodda għaliex għad hemm ħafna potenzjal x’nilħqu flimkien.” 

Il-K.E. b’opinjoni pożittiva dwar il-budget għas-sena d-dieħla

F’intervista fuq ONE, il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar kif il-Kummissjoni Ewropea tat opinjoni pożittiva dwar il-budget li l-gvern ressaq għas-sena d-dieħla. Dan wara li bħal kull sena l-baġit ikun tressaq għall-evalwazzjoni tal-esperti tal-Kummissjoni Ewropea. 

“F’rakkomandazzjoni esperta tagħha waslet għal tliet konklużjonijiet. L-ewwel waħda li Kummissjoni Ewropea uriet li taqbel mat-tbassir tal-Gvern fejn jidħol tkabbir ekonomiku. Dak huwa punt importanti ħafna.  Uriet ukoll li taqbel mal-miri fiskali kif imħabbra fil-baġit u ndikat ukoll li l-esperti tagħha huma tal-opinjoni li dak imħabbar fil-baġit jista’ jintlaħaq. Dawn huma aħbarijiet li jimlewk b’sens ta’ sodisfazzjon kbir u jinċentivawk fik iktar rieda biex tkompli għaddej bil-ħidma tiegħek,” spjega l-Prim Ministru Robert Abela.  

Il-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar kif is-suq tax-xogħol huwa l-aqwa kejl dwar kemm pajjiżna qed jipprovdi l-opportunitajiet u r-riżultati qed juru li dan l-għan qed jintlaħaq.  

“Illum għandna sa din il-ġimgħa, il-persuni li jinsabu fuq ir-reġistru tal-qgħad huma 1,254. Qed nitkellmu kważi full employment, minkejja li kellna tbassir ta’ iktar minn 50,000 persuna bla xogħol. Taf kemm kienu l-persuni qiegħda fi żmien gvern nazzjonalista fil-gvern? Aktar minn sitt darbiet din iċ-ċifra.” qal il-Prim Ministru li fakkar li dak iż-żmien ma kienx hawn pandemija. Hawn emfasizza l-bżonn tal-edukazzjoni u x-xogħol biex il-familji jimxu ‘l quddiem. 

“Nemmnu fl-importanza tal-edukazzjoni. Nemmnu li kulħadd għandu jkollu l-opportunità li jimxi ‘l quddiem… Imbagħad tara l-importanza li qed nagħtu fit-tieni aspett tad-dinja tax-xogħol,” żied il-Prim Ministru li għamel referenza għal setturi differenti fosthom dak tal-manifattura, it-turiżmu u s-servizzi finanzjarji. “Settur li tant kien kruċjali għal ekonomija tagħna f’dawn l-aħħar snin. Illum qed nerġa’ nibgħat dan il-messaġġ b’saħħtu li aħna nqisuh bħala importanti ferm għall-ekonomija ta’ pajjiżna. Mhux biss se nippreservaw dak li għandna sal-lum, imma se nibqgħu niddefenduh dan is-settur biex inkomplu inkabbruh,” qal il-Prim Ministru li spjega kif hemm konverġenza bejn dak li jemmen li għandu jkun il-futur il-gvern u nies fis-settur innifsu. 

Appell għall-booster 

Il-Prim Ministru ssokta bl-appell tiegħu biex kull min jirċievi l-appuntament tal-booster jikkonkorri għalih biex hekk nibqgħu niġġieldu l-pandemija. 

Il-Prim Ministru spjega kif f’dawn l-aħħar xhur rnexxilena ngħixu qrib in-normalità għax kellna suċċess fil-mod kif irnexxilna namministraw il-vaċċin. Spjega kif pajjiżi li waqgħu lura fir-rata ta’ vaċċinazzjoni hemm sitwazzjoni fejn l-uniku ħaġa li jistgħu jagħmlu l-gvernijiet hija li jżidu r-restrizzjonijiet. “Ir-rata ta’ 93% u iżjed fl-għoti tal-ewwel doża jew żewġ dożi tal-vaċċin fissret li kellna rata ta’ stabbli kemm ta’ nies li daħlu l-isptar u dawk il-persuni li jirċievu kura l-ITU baqa’ taħt kontroll,” qal il-Prim Ministru li fisser kif bis-saħħa tal-vaċċin kien hemm mijiet ta’ ħajjiet li kienu salvati. “Inkunu wasalna jekk in-nies jibqgħu jikkonkorru għal booster dose,” żied il-Prim Ministru li qal li jkun żball jekk min jirċivi l-appuntament ma jmurx. Filwaqt li mat-teħid tal-vaċċin iridu jibqgħu jkunu osservati r-restrizzjonijiet li hemm fis-seħħ.  “Jekk naħdmu b’dan l-element ta’ responsabbiltà nistgħu nibqgħu nippriservaw dak li għandna. Imbagħad tara wkoll id-deċiżjonijiet li bħala gvern noħduhom b’mod tempestiv. Kellna id-deċiżjoni importanti ħafna li malli feġġet il-biża’ ta’ varjant ġdid tkellimt mad-Deputat Prim Ministru u ħadna deċiżjoni mill-ewwel,” qal il-Prim Ministru b’referenza għat-twaqqif ta’ vjaġġar minn diversi pajjiżi fl-Afrika. 

Riformi li juru d-differenza mill-Oppożizzjoni 

Fl-intervista l-Prim Ministru kien mistoqsi dwar dwar ir-riforma fil-liġijiet tal-użu responsabbli tal-Kannabis u hawn spjega fid-dettall il-prinċipji ta’ din il-liġi filwaqt li rrimarka l-inkonsistenza tal-oppożizzjoni. Referenza wkoll lejn il-prijorita ambjentali li għandu l-gvern bi proġetti u inizjattivi ġodda. 

“Qed nuru b’mod ċar li meta nitkellmu fuq tema ambjentali mhux qed nitkellmu biss imma l-kliem qed insostnuh bil-fatti u dik nemmen li hija d-differenza ewlenija li hemm bejn il-gvern u l-oppożizzjoni. L-oppożizzjoni meta kienet fil-gvern ħadet l-agħar deċiżjonijiet ambjentali, aħna gvern li filwaqt li nirrikonoxxu li kien hemm fejn stajna konn aħjar f’dan is-settur illum qed nagħtu prijorita massima,” kompla l-Prim Ministru li tkellem dwar il-bżonn ta’ spazji miftuħa u l-ftuħ tal-ewwel parti tal-park nazzjonali f’Ta’ Qali. Il-Prim Ministru spjega wkoll l-inizjattivi biex tinċentiva n-nies jixtri u jirrestawraw postijiet fil-qalba tal-irħula. “L-approach jibqa’ wieħed konsistenti. Aħna dak il-gvern li jemme li n-nies trid tinċentivahom lejn l-għażliet li trid tieħu lill-pajjiż. Ta’ qabilna kienu jikkastigaw,” qal il-Prim Ministru. 

Mistoqsi dwar għaliex in-nies għandhom jgħinu lill-Partit Laburista fil-maratona ġbir ta’ fondi tal-Ħadd li ġej, il-Prim Ministru tenna li l-Partit Laburista huwa l-partit li baqa jemmen fin-nies u jinvesti. “Nemmen li n-nies għandhom jibqgħu jgħinu lill-Partit Laburista biex inkunu nistgħu nibqgħu naħdmu f’din il-ħidma ta’ iktar investiment fin-nies. M’hemmx dubju li l-Partit Laburista huwa dak il-partit li dejjem ġab l-interessi ta’ pajjiżna l-ewwel u qabel kollox,” sostna l-Prim Ministru li temm jemfasizza d-differenza bejn iż-żewġ partiti ewlenin f’pajjiżna. “Irridu naħdmu differenti biex in-nies ikunu ġustifikati fl-għażla tagħhom li jafdaw lilna,” qal il-Prim Ministru.

Inġeddu Malta Flimkien biex noffru kwalità ta’ ħajja aħjar

F’diskors fi tmiem il-konferenza bit-tema Inġeddu Malta Flimkien, il-Prim Ministru Robert Abela spjega fid-dettall il-mod kif il-Partit Laburista jrid jibqa’ jaħdem biex iġedded lil pajjiżna. 

Tiġdid li jrid ikun il-garanzija li biex iċ-ċittadini Għawdxin u Maltin jesperjenzaw kwalità ta’ ħajja aħjar. 

Dan għandu jkun rifless fil-budget li l-gvern se jippreżenta f’Ottubru. 

“Se noffru kwalità ta’ ħajja aħjar, b’budget ieħor bla taxxi, budget ieħor li se jwieżen lil min waqa’ lura, budget ieħor li se joffri tama ġdida liż-żgħażagħ, budget ieħor li jżid il-pensjonijiet. Li se jagħti inċentivi għall-investiment, iktar xogħol ta’ kwalità lill-Maltin u l-Għawdxin u li jħalli aktar flus fil-but tan-nies. Imma fuq kollox, li nsaħħu l-ambjent naturali u anke l-ambjent ta’ fejn ngħixu,” qal il-Prim Ministru. 

Budget li dwaru l-Prim Ministru tenna li l-Partit Laburista fil-Gvern għandu l-kredenzjali li jwettaq. Budget li se jkompli jinvesti fil-familji Maltin u Għawdxin. 

“Bħalma għamilna qabża fl-ekonomija, bħalma għamilna qabża fis-servizz tas-saħħa, bħal ma għamilna qabża fl-infrastruttura ta’ Malta, l-qabża li jmiss se tkun li nagħmlu Malta isbaħ u iktar nadifa, għalina u għal uliedna,” kompla jsostni l-Prim Ministru. 

Tkellem dwar il-ħtieġa li tkompli l-bidla, li ssir il-konsultazzjoni u li fuq kollox jittieħdu d-deċiżjonijiet. 

“Minn fejn stajna nqasna li nikkonsultaw biżżejjed, irridu nieħdu t-tagħlimiet. Li hu żgur li daqskemm hu importanti li nikkonsultaw, daqstant ieħor li niddeċiedu,” qal il-Prim Ministru. 

Hawn il-Prim Ministru tkellem dwar temi li jeħtieġ li jkollna diskussjoni dwarhom bħala poplu wieħed. Fosthom dwar it-trasport tal-massa. “Lesti nibdlu l-mod kif ngħixu? Li nużaw it-trasport tal-massa flok il-karozza privata tagħna? Lesti nagħmlu sagrifiċċji ħabba inkonvenjent waqt li qed tinbena l-metro? Lesti iżda, fuq kollox, li nimmodernizzaw pajjiżna?”

Il-Prim Ministru Abela żied ukoll li l-aktar mistoqsija importanti li jeħtieġ li titwieġeb permezz ta’ djalogu maċ-ċittadini, hi xi prezz se jħallsu ulied uliedna jekk niddeċiedu li nibqgħu kif aħna. 

Fuq it-tema tal-ambjent, Dr Abela spjega l-prijorità li qed jingħata b’referenza għan-negozji f’pajjiżna.

“Bl-istess mod il-kumpaniji l-kbar qed inħeġġuhom jagħmlu investiment akbar biex juzaw makkinarju aktar effiċjenti. Bħala Gvern għandna l-inċentivi. L-industrija hija magħna fil-qalba għal pajjiż aktar nadif, aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija. U wieħed li jkun ferm aktar attraenti għal investiment gdid.” 

Pajjiżna jeħtieġ li jkompli jiġġedded ukoll fejn jidħlu riformi anke jekk diġa’ saru ħafna riformi. 

“Irridu naraw ukoll li tibda’ diskussjoni sħiħa dwar riforma elettorali serja, biex l-għażla tan-nies tirrifletti aħjar is-soċjetà li qed ngħixu fiha. Forsi tgħiduli, imma ahna mhux tajjeb qegħdin fil-voti? La qegħdin sew, għalfejn nibdew din id-diskussjoni? U nweġibkom li dan mhux il-moviment li jikkuntenta ruħu li jirbaħ lill-Partit l-ieħor. Dan huwa moviment li jikkuntenta ruħu meta jwettaq bidliet maturi li jħallu impatt pożittiv  fuq il-ġenerazzjonijiet futuri.”

Il-messaġġ tal-Prim Ministru u Mexxej Laburista kien ċar, li minkejja dak kollu li twettaq hemm iktar x’nagħmlu biex inkomplu nġeddu lil Malta. Tiġdid li l-Partit Laburista, se jwettqu bil-qalb soċjali li tħaddem il-Partit. 

“Malta u Għawdex tagħna. Maltin u Għawdxin li jinħabbu. Pajjiż ġust – f’kollox. Fil-ġustizzja. Fl-ekonomija. Fl-ambjent. Fil-ġustizzja soċjali.  Din hija Malta tal-futur. Aħna l-futur. Inġeddu, għax ma nafux nieqfu nimxu ‘il quddiem. Malta, għax din l-art inħobbuha. Flimkien, għax mingħajrkom m’aħna xejn. Għalhekk l-istedina biex tingħaqdu miegħi, tingħaqdu magħna. Tkunu intom l-istilel ta’ Tim Malta biex Inġeddu Malta Flimkien.”

Se nagħtu lil Għawdex rekord ta’ fondi Ewropej

  • Il-Mexxej Laburista Robert Abela jitkellem fuq proġetti ambizzjużi għall-ġżira Għawdxija

Matul konferenza f’Għajnsielem bit-tema ‘Inġeddu Għawdex u l-ambjent li ngħixu fih’, il-Mexxej Laburista Robert Abela ħabbar li l-gżira Għawdxija se tibbenefika minn nefqa rekord ta’ 162 miljun ewro f’fondi ewropej li permezz tagħhom se jsiru proġetti urbani sostenibbli li jwasslu għal kwalità ta’ ħajja aħjar għall-Għawdxin. Dan għal perjodu ta’ fondi ewropej għall-perjodu 2021-2027. Dan hu ferm iktar mill-fondi allokati għall-perjodu 2014-2020. 

Il-proġetti li se jsiru b’dawn il-fondi iridu jkomplu jikkumplimentaw dak li diġà qed isir fil-gżira Għawdxija. 

Fost oħrajn il-Prim Ministru semma t-tlestija tar-riabilitazzjoni tal-miżbla ta’ Qortin li dalwaqt jasal lejn tmiemu u għalhekk se jkun pazju ieħor li se jkun jista’ jitgawda mill-familji fi ftit tal-ġimgħat oħra. Simili għal dak li sar b’Wied Fulija f’Malta. 

Il-Mexxej Laburista tkellem ukoll dwar il-konnettività bl-ajru u bil-baħar bejn iż-żewġ gżejjer u kif il-fast ferry u l-introduzzjoni tar-raba’ vapur tejbet it-traġitt bejn Malta u Għawdex. Iżda mhux se nieqfu hawn, saħaq il-Mexxej Laburista Robert Abela, hekk kif qal li beda jiġi esplorat biex ir-raba’ vapur ikun aqwa u jkun l-ewwel vapur fil-flotta tal-Gozo Channel li jkun aktar ambjentali u b’emissjonijiet iktar baxxi. 

Dwar il-konnettività bl-ajru, il-Mexxej Laburista tenna l-impenn tiegħu li l-air link bejn iż-żewġ gżejjer issir. “Se ssir b’mod sostenibbli billi ma tittieħed ebda art agrikola. Kif wettaqna s-servizz tal-fast ferry nwettqu s-servizz tal-air link,” qal il-Prim Ministru. Qal li Għawdex għandu jaħres lejn dan il-proġett mhux biss biex Għawdex jibbenefika permezz ta’ aċċessibilità aħjar imma wkoll permezz ta’ ħolqien ta’ niċeċ ġodda u attivitajiet ekonomiċi ġodda bħalma huma l-possibilità ta’ skola ta’ taħriġ tal-ajru, riċerka fuq drones u oħrajn. 

Dan kollu jagħmel parti mill-politika tal-Partit Laburista għal Għawdex, qal il-Mexxej Laburista, ibbażata fuq tliet pilastri ewlenin, il-qalba diġitali, l-investiment għal gżira ħielsa mill-karbonju u l-kwalità tal-ħajja. Hekk biss nistgħu nġeddu lil Għawdex u l-ambjent li ngħixu fih, temm jgħid il-Mexxej Laburista.

L-intervent tal-Prim Ministru segwa numru ta’ interventi oħra li kienu ġejjin minn fost imsieħba soċjali, għaqdiet mhux governattivi, akkademiċi u membri ta’ kunsilli lokali.

“L-għaqal li wrejna fl-aħħar snin kien il-bażi biex fi kriżi dinjija ngħinu n-nies.” – il-PM

“Fl-aħħar jiem iktar minn 6000 negozju rċieva assistenza fuq il-kera ta’ 1.6 miljun ewro. Sal-aħħar ta’ Settembru se nkunu qiegħdin inħallsu l-assistenza fuq nofs il-kontijiet tad-dawl tan-negozji fix-xhur ta’ Ġunju, Lulju u Awwissu – fl-eqqel tal-irkupru ekonomiku.”

Hekk qal il-Prim Ministru u Mexxej Laburista, Robert Abela waqt intervista fuq ONE Radio filwaqt li semma kif din il-ġimgħa kienet ġimgħa oħra fejn baqa’ jitwettaq programm qawwi ta’ rkupru permezz ta’ inċentivi għan-negozji li qed isarrfu biex nipproteġu l-impjiegi.

“Fl-istess ħin qed inkomplu nħeġġu l-investiment b’mod qawwi. Malta Enterprise nediet skema li tgħin lin-negozji b’self li jitla’ miljun miljun ewro fuq investiment ġodda – kemm f’tagħmir u biex in-negozji jifirxu fi swieq ġodda kemm f’Malta imma wkoll barra, kif ukoll biex jinvestu f’teknoloġija iktar ġdida favur diġitalizzazzjoni tan-negozji u f’apparat u makkinarju li jkun iktar sostenibbli fl-enerġija u l-ambjent.  U dawn it-tip ta’ inċentivi se jibqgħu…Għalhekk għandna l-inqas rata ta’ qgħad fl-istorja.”

Il-Prim Ministru spjega wkoll kif dan wassal biex pajjiżna jibqa’ kompetittiv għaliex il-Gvern appoġġja l-investiment f’pajjiżna. “Għax aħna dak li nagħtu lin-nies nagħtuhbis-serjetà, mhux b’nofs qalb. Dak li nagħtu lin-nies huwa tagħhom biex igawduh huma u -familji tagħhom.”

Robert Abela semma wkoll l-injezzjoni ekonomika permezz tal-vouchers. “Sal-ġimgħa l-oħra kienu ntefqu €33 miljun minn dawn il-vouchers. €2.4 miljun f’Għawdex. Kellna injezzjoni fl-ekonomija ta’ €2.6 miljun fil-ġimgħa.  Meta n-nies jużaw dawn il-vouchers l-effett tagħhom ikunu saħansitra qed ikabbruh.”

Dawn huma t-tip ta’ inizjattivi li l-Kap tal-Oppożizzjoni jsejħilhom ħela ta’ flus jew tberbiq.

“U kliemhom jixhed li dan hu dak li jemmnu. Meta xhur ilu qalilna li dak li qed nagħmlu fil-pandemija kien tberbiq għidt forsi għadu ma fehem xejn. Li diġa’ hi problema għal xi ħadd li jrid imexxi l-pajjiż. Imma l-aħħar ġimgħat u anke l-Ġimgħa meta qal li dan gvern ħali għax ħadem b’dan il-mod allura wrew li dawn għadhom jemmnu fl-awsterità. Onestament, l-kredibilita tal-Oppożizzjoni fil-kamp ekonomiku naħseb ilha li ntilfet. Imkien aktar ma tispikka l-fisazzjoni tagħhom fuq in-negativiżmu.” 

Il-Prim Ministru tkellem ukoll kif ġimgħa wara ġimgħa, l-Oppożizzjoni b’mod kostanti jippruvaw irewwħu d-dwejjaq anke fuq is-settur finanzjarju. 

“Tafu kemm żdied il-valur miżjud fis-servizzi finanzjarji? B’€35 miljun, filwaqt li kull jum bħala medja żdied impjieg full-time. 

Għax tal-PN jieħdu pjaċir jitkellmu fuq jekk xi ħadd jgħalaq. Imma mhux fuq il-ħafna iktar li jiftħu u jikbru. Filwaqt li huma għaddejjin b’mod kostanti jippruvaw irewwħu d-dwejjaq, il-bqija tal-poplu u l-komunitá kummerċjali għaddejjin jaħdmu bla nifs biex nibnu prosperita ġdida. Din ġimgħa stess sirna nafu li matul is-sena tal-pandemija kellna żieda ta’ disat elef bis-settur privat jkun il-mutur biex inħolqu dawn l-opportunitajiet.”

Robert Abela spjega kif iż-żieda fl-impjiegi ma kinitx l-unika aħbar tajba. 

Din il-ġimgħa sirna nafu li n-numru ta’ passiġieri li f’Awwissu użaw l-ajruport qabeż l- 400,000, 65% aktar minn sena ilu. Sirna nafu li f’Awwissu nxtrat propjeta residenzjali tiswa €240 miljun, €65 miljun aktar minn sena ilu. Sirna nafu li f’Lulju l-produzzjoni tal-manifattura kienet 8% aktar minn sena ilu. Dawn huma n-numri li jimlewna bil-kunfidenza. Qalulna li ma tlaqnix niġru! Imma n-nies jafu li Malta qabdet it-triq tal-irkupru b’saħħa u l-uniku persuna li qalulu li ‘hes running on the spot’ huwa l-Kap tal-Oppożizzjoni. Għalkemm mid-dehra issa anke b’lura qed jiġri…Imma ‘l hinn min-numri, il-kunfidenza ta’ dan il-poplu u r-rieda li dejjem itejjeb lil pajjiżu hija dik li tagħtini s-saħħa lili u lill-moviment tagħna kollu kemm hu. Saħħa u rieda li nġeddu aktar lil pajjiżna.”

Il-Prim Ministru qal ukoll kif din il-ġimgħa stess mal-Prim Ministru Libjan tkellem dwar l-opportunitajiet ta’ xogħol u investiment dirett barrani. 

“Sar progress ukoll fuq il-ħidma li kienet qed issir bejn iż-żewġ pajjiżi fejn tidħol il-konnettitività bejn iż-żewġ pajjiżi. Dan huwa l-ewwel pass biex ir-relazzjoni kummerċjali bejn iż-żewġ pajjiżi żżid il-momentum.  Aktar kmieni din is-sena rajna ajruplani tal-Air Malta jerġgħu jinżlu fi Tripli wara waqfa ta’ numru ta’ snin mhux ħażin. Matul iż-żjara tal-Ġimgħa għamilna pass ieħor għaliex gie ffirmat ftehim bejn l-awtoritajiet tal-avjazzjoni ċivili bejn iż-żewġ pajjiżi biex ikunu jistgħu jibdew it-titjiriet bejn iż-żewġ pajjiżi. Bhala Prim Ministru jien inħares ‘il quddiem biex Malta tkun wieħed minn tal-ewwel pajjiżi, jekk mhux l-ewwel, li ser tkun qed terġa’ tiftaħ bieb għal negozjanti, studenti u familji Libjani sabiex jagħmlu investiment f’Malta u fl-Unjoni Ewropea.”

Inġeddu Malta Flimkien

“Il-politika hi għodda biex inwettqu l-ġid…Tmiem il-ġimgħa li ġej se jkun weekend ta’ attiviżmu politiku li jixhed is-sabiħ tal-Partit Laburista. Is-sabiħ li tkun attiv f’partit politiku.”

Il-Prim Ministru sostna kif is-sabiħ tal-politika hu li ġġib bidliet pożittivi.  “U allura nieħdu gost naraw lil nies mid-diversi setturi tas-soċjetà jingħaqdu magħna għad-diversi inizjattivi li għandna u temi li se nitrattaw.  Mill-ambjent, għas-saħħa, għal kultura u s-saħħa.  L-ideat il-kbar li bidlu lill-pajjiżna fl-aħħar snin nibtu mill-Partit Laburista. Iċ-child care b’xejn, ir-riformi biex għamilna suq tax-xogħol li jaħdem u joħloq l-opportunitajiet, il-bidliet biex għamilna rivoluzzjoni fid-drittijiet ċivili lkoll nibtu mill-attiviżmu politiku. Dak hu s-sabiħ li tkun involut fil-partiti. Dak hu s-sabiħ tal-politika. Li toħlom, tipproponi u tista’ tbiddel.”

“U jaqa’ kemm jaqa’ fil-baxx l-avversarju politiku tagħna, filwaqt li lilna jsibna sodi nifqulu, l-emfasi tagħna tibqa’ fuq kif se mmexxu lil dan il-pajjiż ‘il quddiem. 

Għalhekk l-istedina għall-Ta’ Qali fi tmiem il-ġimgħa li ġej.  Fejn irridu naraw xi ksibna, imma rridu naraw iktar x’irridu niksbu għal uliedna. 

Dan billi nkunu awtokritiċi, iżda fuq kollox billi nkunu forward looking. 

L-istedina hi għall-konferenza. L-istedina hi biex inġeddu Malta Flimkien.” 

Inġeddu lil Malta Flimkien

“Il-prinċipju li aħna nemmnu li kulħadd għandu jkollu l-istess opportunita’ fil-ħajja li jilħaq l-aspirazzjonijiet tiegħu. Dak kien il-prinċipju li welled l-iskema ‘New Hope’ u li mexxiena ‘l quddiem fit-twettiq u l-implimentazzjoni tagħha.” 

Dan qalu l-Prim Ministru u Mexxej Laburista, Robert Abela waqt intervista fuq ONE Radio filwaqt li spjega kif xogħol il-Gvern hu li jinċentiva lill-poplu biex joħloq imbagħad il-Gvern jagħti ċ-ċavetta biex dik il-ħolma ssir realta’. 

“Għamilna riformi bla preċedent biex kulħadd ikun sid daru imma għandek realta’ oħra ta’ nies li tagħmel kemm tagħmel inċentivi, xorta se jkollhom diffikulta’ biex jaċċessaw is-suq tal-home ownership. Hemmhekk irriformajna s-b’mod radikali s-suq bir-riforma tal-kera ta’ qabel l-1995. Kull amministrazzjoni preċedenti fuq medda ta’ snin twal kienet taf kemm hi massiva din ir-riforma tant li ħallietha taħt it-tapit.”

Il-Prim Ministru semma wkoll kif dan il-Gvern ken katalista f’dan is-settur.  Fl-2012 kellna 118,000 familja li kienu sidien ta’ djarhom. Illum għandna 151,000. Aktar minn 33,000 familja iżjed saru sidien ta’ djarhom

“Bħala Gvern la għandna nkkompetu mal-privat fuq l-assigurazzjoni tal-ħajja imma għandna l-obbligu li nagħmlu tajjeb fejn hemm falliment fis-suq fis-sens li għandek soċjetajiet assiguratriċi li ma jridux jassorbu fuqhom dan ir-riskju kif wara kollox għandhom dritt li jagħmlu. Permezz tal-NDSF, investejna s-somma ta’ 3 miljun ewro biex tagħmel tajjeb bħala garanzija bankarja u fejn l-insurance ma tkunx lesta li toħrog il-polza ta’ assigurazzjoni, hemmhekk tagħmel tajjeb l-NDSF permezz tal-Awtorita’ tad-Djar.”

Robert Abela spjega wkoll kif jekk ma jkollokx ekonomija li trendi, dawn l-inizjattivi ma tista’ tagħmilhom qatt. Kien biss wara l-2013 li l-Partit Laburista fil-Gvern ġab l-ekonomija fuq saqajha mid-dżastru ekonomiku li ħallew ta’ qabilna, kien hemmhekk li stajna ninvestu verament fl-akbar proġetti ta’ housing soċjali. 

“Din il-ġimgħa żort kumpanija li timpjega mijiet ta’ nies fil-ħamsin sena minn meta bdew jaħdmu f’Malta. Waħda mill-iktar affarijiet li laqtitni kienet il-ħolma tal-fundatur ta’ din il-fabbrika li ħarbet mit-tifrik tal-gwerra lejn pajjiż ieħor b’ta’ fuqu senduqu imma mbagħad kellu l-ħolma li rnexxielu jagħmilha realta’. Qatt daqs il-pandemija ma kellna din l-opportunita’ li turi kemm verament dan huwa Gvern li jemmen fl-importanza tas-settur privat għat-tkabbir ekonomiku tas-soċjeta’ tagħna. B’riżultat ta’ dan, in-nies baqgħu jaħdmu, komplew iżidu l-investiment tagħhom u llum qed iħarsu ‘l quddiem biex ikabbru l-operat tagħhom.”

Il-Prim Ministru qal dan fid-dawl tal-impenn li hemm biex isir l-investiment f’oqsma li jagħmlu l-produzzjoni ambjentalment sensibbli. 

“Tkellimt daqs kemm kienet ta’ sfida l-pandemija hija ta’ sfida l-bidla fil-klima, u tqawwi qalbek meta tara l-industrija diġa’ qed tirkeb fuq din il-viżjoni tal-gvern. Viżjoni li mhux nitkellmu dwarha imma nimplimentawha bi grants, skemi li noħorġu bil-għan li jkun hemm din il-bidla fil-mentalità. U dan nagħmluh bl-aġenziji tal-gvern.  Fosthom bi skemi għal enerġija effiċjenti u għandna pjanati skemi għal min iġedded il-makkinarju. Ħaddimna skema oħra per eżempju ta’ erba’ miljun ewro għall-kostruzzjoni biex inaqqsu l-emissjonijiet minn inġenji antiki għal ġodda b’55.%. Ekonomija b’saħħitha trid ambjent b’saħħtu u biex din il-viżjoni tirnexxi għandna bżonn lil kulħadd parteċipi. Kif rajna fis-snin riċenti, nafu kif nibdlu l-isfidi f’opportunitajiet. Nemmen li l-isfidi li għandna bħalissa se jkunu opportunità għat-tkabbir.”

Għall-kuntrarju, il-Prim Ministru qal ukoll kif in-nuqqas ta’ kredibilita’ tal-Oppożizzjoni kienet evidenti fis-settur ambjentali. 

“Il-punt kollu hawn huwa wieħed ta’ kredibbiltà. Xejn iktar u xejn inqas. 

Ta’ Kap tal-Oppożizzjoni li ma jitlifx okkażjoni biex jipprova jirkeb fuq ftit kritika, applikazzjoni…. hi x’inhi mingħajr ma jkun għamel il-homework sew. 

Biex imbagħad dejjem jispiċċa jikkontradixxi lilu nnifsu. 

Filli jgħidlek issemmix il-pjani tal-2006, u filli jiddefendihom. Mhux jiddefendihom imma jgħidlek li kienu tajbin. 

Mhux jgħid l-affarijiet setgħu saru aħjar, u forsi dik storja li għad trid tinkiteb, għaliex setgħu saru aħjar minn kull lat…. imma jgħidlek li kienu tajbin. 

U allura ngħid jien. Min ma ħax it-tgħalimiet kif jista’ jwiegħed li se jkun differenti, aħjar? 

Jien bħala Prim Ministru, fuq oqsma differenti, ngħid kontinwament isma ejja nżommu t-tajjeb u nibnu fuqu. 

Imma dak li seta sar aħjar, meta niġu biex nieħdu d-deċiżjonijiet irridu nagħmluh differenti. Hemm fejn ma tkunx tista’ treġa’’ l-arloġġ lura, imma trid turi li t-tgħalimiet ħadthom. Ħalli meta tiġi biex tieħu deċiżjonijiet oħrajn taġixxi differenti. 

Il-Kap tal-Oppożizzjoni dawn it-tgħalimiet ma ħadhomx. La fl-ambjent hu f’ebda settur ieħor. Għax l-attitudni tagħhom dik hi. Issaqsihom fuq id-divorzju jgħidulek li għamlu sew, issaqsihom fuq l-IVF jgħidulek li kienu għamlu sew. Ma tgħallmu xejn.”

Robert Abela saħaq kif in-nies jafu li l-Partit Laburista fil-Gvern huwa l-aqwa garanzija li l-wegħdiet jista’ jagħmilhom realta’. U hekk irridu nibqgħu nagħmlu. Għamilnieh fl-aħħar snin u hekk se nagħmlu għas-snin li ġejjin. 

Huwa ħabbar ukoll Konferenza Ġenerali mis-17 sal-20 ta’ Settembru li se timmarka kif dan il-moviment se jkompli jġedded lil pajjiżna. 

“Ippjanajna bħala Partit li bejn is-17 u l-20 ta’ Settembru se nkunu qed inlaqqgħu konferenza nistiednu lil kull min jemmen li għandu kontribut x’jagħti lejn pajjiżna biex eventwalment infasslu dak li aħna nemmnu fih għall-futur ta’ pajjiżna. 

Il-Partit Laburista jibqa’ forza politika b’saħħitha għax huwa ħaj u mhux supperv għax jisma’ mingħand in-nies. Il-partit li għandu l-enerġija u l-motivazzjoni li jkompli jibdel il-pajjiż għat-tajjeb u għalhekk din il-konferenza se tkun okkażjoni biex nuru kif se nkomplu nġeddu lil Malta flimkien.”

“Ir-rekord ta’ investiment huwa l-aqwa konferma li l-familji u n-negozji għandhom kunfidenza kbira fid-direzzjoni ta’ pajjiżna.” – il-PM

“Pajjiżna qabad it-triq ta’ rkupru b’ritmu verament b’saħħtu. Ir-riżultati li kellna din il-ġimgħa jingħaqdu ma’ indikaturi oħra li pajjiżna qabad ritmu ekonomiku b’saħħtu li qed jissarraf f’fiduċja fin-nies.”

F’intervista fuq ONE Radio, il-Prim Ministru u Mexxej Laburista, Robert Abela spjega kif ir-riżultati li kellna din il-ġimgħa jingħaqdu ma’ ħafna sinjali oħra li kellna fl-aħħar xhur li juru li pajjiżna reġa’ qabad ritmu ekonomiku b’saħħtu. 

“L-istatistika turi li għandna rekord ta’ investiment. Livelli ta’ investiment li qabeż sewwa dak ta’ qabel il-pandemija. Kważi 850 miljun ewro. 20% aktar mill-istess xhur tal-2019. Għalija din hija l-aqwa konferma li n-negozji għandhom kunfidenza kbira fid-direzzjoni ta’ pajjiżna.” 

Robert Abela sostna wkoll kif fiż-żmien li ġej se jkompli l-investiment f’pajjiżna. Primarjament nibqgħu nikbru jekk nibqgħu nieħdu d-deċiżjonijiet. Bil-galbu, b’konsultazzjoni u billi nifhmu l-prijoritajiet tal-lum. Il-gvern irid ikollu l-kuraġġ li jagħti direzzjoni lejn dan il-pajjż. 

“Dawn huma l-prinċipji li se jiggwidawna fit-tħejjija għal baġit li se jsir fil-11 ta’ Ottubru li ġej. Se jkun baġit li se jagħti sinjal ċar tal-prosperita l-ġdida li rridu nibnu fejn nibdew issa nagħtu l-ħajja strateġiji importanti li tkellimna dwarhom u ħejjejna fl-aħħar xhur.”

Robert Abela qal ukoll kif bejn April u Ġunju ta’ din is-sena, l-attivita’ ekonomika kienet 13.4% akbar minn dik irreġistrata fl-istess xhur sena qabel. Dan juri li pajjiżna ġej lura b’saħħtu mix-xokk li tat il-pandmeija. Xokk li ħassitu d-dinja kollha. 

“Meta ġie x-xokk, għarafna nieħdu d-deċiżjonijiet it-tajbin. Deċiżjonijiet li ħadnihom mhux waħedna, iżda man-nies, mal-imsieħba soċjali, mal-ħaddiema u ma’ min iħaddem.”

Il-Prim Ministru saħaq kif b’dawn in-numri, pajjiżna reġa’ laħaq il-livell ta’ ġid nazzjonali ta’ qabel l-2019, jiġifieri ta’ qabel il-pandemija. Mhux biss għelibna l-biżgħat iżda morna għal sitwazzjoni fejn qegħdin f’sitwazzjoni aħjar minn qabel il-pandemija. 

“Wara l-kriżi tal-2008, pajjiżna kien dam għal 8 snin b’qgħad aktar għoli. Din id-darba domna sena u nofs biss.”

Il-Prim Ministru spjega kif Illum għandna ftit iktar minn 1,500 jirreġistraw għax-xogħol u meta kien hemm il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern kellna madwar 7,500. Ħames darbiet aktar mil-lum!

“Ir-riżultati waslu għax ma mxejniex b’politika ta’ awsterita’.”

“Kienet tkun faċl li ngħidu qed noħorġu ħafna flus fuq wage supplement u skemi oħrajn waqt il-pandemija u allura nnaqqsu r-ritmu tal-proġetti. Minflok, ir-ritmu tal-proġetti żidnihom… Dawn kienu d-deċiżjonijiet li waslu għar-riżultati, għax in-nies jafu li fil-mument tal-prova konna magħhom u se nibqgħu nkunu magħhom.”

Robert Abela qal kif dan sar għax ma ġietx addottata il-politika tal-awsterita’ kif kienet addottata mill-amministrazzjoni ta’ nies li għadhom qed imexxu l-politika tal-Oppożizzjoni u li kienet waslet biex xokk ekonomiku ferm anqas qawwi minn dak tal-pandemija kien wassal għal qgħad ħames darbiet akbar mil-lum. 

“M’għandix dubju li kienu jerġgħu jitfgħu l-piż kollu fuq il-familji u n-negozji. Jgħollu l-kontijiet u b’kumpens forsi jibagħtu xi erbgha bozoz. Jgħidu li se jgħollu c-children’s allowance u minflok inaqsu l-ispiża fuqha. Inaqqsu l-ispiża fuq is-saħħa u l-edukazzjoni. Meta jkunu fl-oppożizzjoni jilgħabuha tad-difensuri tal-poplu u fil-gvern jattakkawh il-ħin kollu…Aħna emminna fil-familji u fin-negozji. U huma emmnu fil-pajjiż u t-tmexxija tiegħu. U flimkien qed negħlbu din l-isfida bla preċedent. Flimkien bhala Team Malta, kburin li f’Lulju 2021 ksibna l-anqas qghad fl-istorja ta’ pajjizna.”

Se nibqgħu nikbru bħala pajjiż. Se nibqgħu ninvestu fin-nies. 

“Il-bażi biex nissalvagwardjaw il-kwalità tal-ħajja kien qabel xejn il-fatt li ħarsina s-saħħa. Illum qbiżna d-90% tal-poplu vaċċinat.”

Il-Prim Ministru spjega wkoll kif diġa’ bdew il-pjanijiet biex f’Settembru jingħata l-booster lil dawk li huma l-aktar vulnerabbli fosthom id-djar tal-anzjani. Imbagħad f’Ottubru ngħaddu għall-grupp ta’ warajhom li huma anzjani ta’ ‘l fuq minn 70 sena.  

Inqas minn sena ilu kont inkun hawn u nitkellem fuq it-tama li  jkollna l-vaċċin. U meta dik it-tama bdiet tidher realtà konna lesti biex inkunu minn tal-ewwel li npoġġu idejna fuq din l-arma kontra l-virus u llum inqas minn disa’ xhur wara li ġie dan il-vaċċin għandna l-popolazzjoni vvaċinata fil-maġġoranza assoluta tagħha. Mela mhux l-40,000 doża li qaltilna li se jkollna l-oppożizzjoni! Għoxrin darba iktar imma, bi kważi tmien mitt elf doża amministrata u iktar minn erba’ mitt elf persuna vvaċinati. 

Il-Prim Ministru semma wkoll l-importanza tal-proġett tas-Central Link. 

“Proġett ieħor li l-Partit Nazzjonalista lanqas laħaq sema’ kelma ta’ kritika kontra tiegħu li ma ħariġx kontrih. B’xamma ta’ opportuniżmu qawwi. 

Għax il-politika tal-PN u Bernard Grech hija waħda shortsighted. Minflok jisma’, jixtarr u jieħu d-deċiżjonijiet li hemm bżonn, bħal ma jagħmel dan il-Gvern, jinfexx fin-negattivita’ u l-oppożizzjoni għal kull ma jagħmel il-Gvern. Dik mhix politika serja jew fit-tul… Proġett bħal dan se jwassal għal titjib fil-kwalita’ tal-ħajja bħal ħafna proġetti oħra sbieħ li tkellimna dwarhom dan l-aħħar.”

Rigward il-proġett tal-marina ta’ Wied il-Għajn, il-Prim Ministru spjega l l-punt tat-tluq huwa li qegħdin fi stadju ta’ sejħa għall-ideat. “M’hemm l-ebda proposta konkreta. Din il-fażi li għaddejjin minnha bħalissa huwa proċess fejn l-awtorita’ ħa tkun qed tisma’ mingħand in-nies… Li hu żgur l l-aċċess għall-bajja bi kwalunkwe żvilupp irid jibqa’ garantit. Il-partijiet fejn illum isir l-għum irid jibqa’ aċċessibli għan-nies u mhux mittiefsa. Ir-realta’ hi li meta jkollok grigalata, jitla’ l-baħar fit-triq u jagħmel ħerba. Fl-aħħar mill-aħħar qegħdin fi proċess tal-ideat, li nisimgħu lin-nies… Irridu kwalita’ ta’ ħajja għan-nies li hija waħda tajba. Prosperita’ ġdida għall-Maltin u Għawdxin kollha bi kwalita’ ta’ ħajja aħjar.”

“Qegħdin hawn biex inservu u nagħtu lura dak li qed jagħtuna n-nies fil-forma ta’ fiduċja” – il-PM

“Tmintax-il xahar ilu ndirizzajt din il-konferenza ġenerali għall-ewwel darba bħala Mexxej tal-Partit Laburista. Dakinhar, kont naf li qed niehu t-tmexxija tal-Partit, u tal-Pajjiż, fi żmien delikat ħafna. Kelli sett ta’ prijoritajiet ċari li magħkom ridt li mmexxu ‘l quddiem.  Emmint, u hekk għadni nemmen, li kien sar ħafna tajjeb. Imma li kien hemm fejn ridna nkunu onesti magħna nfusna, u ngħidu li kellna nbiddlu d-direzzjoni.  Ghax meta nkunu onesti ma’ xulxin, naghrfu t-tajjeb ta’ xulxin, u n-nuqqasijiet, u hekk nagħtu direzzjoni ‘il fejn irridu mmorru, u kif se nkunu verżjoni aħjar tagħna nfusna.” 

Hekk sostna l-Prim Ministru u Mexxej Laburista, Robert Abela waqt il-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburisa filwaqt li spjega kif meta sar Mexxej, kellu sett ta’ prijoritajiet ċari li bihom emmen li seta’ jmexxi pajjiżna ‘l quddiem sakemm wara biss ftit ġimgħat fil-kariga kellu jħabbat wiċċu ma’ pandemija qalila. 

“F’sitwazzjoni hekk, l-ewwel istint ta’ min ikun fit-tmexxija jista’ jkun ta’ paniku.  Imma dak il-mument kien jitlob minna fit-tmexxija, kalma, koncentrazzjoni, u deċiżjonijiet determinanti biex nilqgħu għal pandemija globali li ħasdet lid-dinja kollha.  Tara kemm tara analiżi fuq il-mezzi tax-xandir tad-dinja kollha, fuq ħaġa waħda kulħadd kien qed jaqbel – li ħadd ma kellu ħjiel ta’ kif jista’ jilqa’ għal din il-pandemija. Kellna u għad għandna sfidi. Hadna deċiżjonijiet kultant mgħaġġlin, u kultant kawti żżejjed, imma meta nħarsu lura kulħadd jaf li fil-mumenti that mattered most, ħadna d-deċiżjonijiet il-kbar li kellna nieħdu.  Hekk,ħadna ħsieb is-saħħa u l-kwalita tal-ħajja tal-Għawdxin u tal-Maltin.” 

Il-Prim Ministru spjega kif l-għażla li n-nies iridu jagħmlu f’pajjiżna hija bejn il-kompetenza u d-dilettantiżmu. 

“Il-kompetenza – li rat Gvern li f’mument daqstant diffiċli ma nħakimx minn paniku, anzi baqa’ jiehu l-pariri ta’ nies kompetenti, filwaqt li jixtarr u jiehu d-deċiżjonijiet li kien hemm bżonn…Fuq in-naħa l-oħrahemm l-għażla l-oħra li għandu l-poplu –dik tad-dilettantiżmu. F’nofs pandemija, minflok Oppożizzjoni soda li tappoġġja lil pajjiżna kellna u għad għandna partit maqsum.”

Robert Abela qal kif dan hu l-istil ta’ tmexxija li jemmen fih – li b’deċiżjonijiet li jittieħdu b’mod bilanċjat u mingħajr passi frenetiċi biex inkomplu ntejjbu l-ħajja tan-nies. 

“Filwaqt li m’hemmx dubju li l-progress u l-ġid ekonomiku jrid ikompli, insaqsi :   Wasal il-waqt li nirriflettu kif dan il-progress issa ikun izjed iffukat lejn it-titjib fil-kwalita’ tal-ħajja tagħna? U b’mod konkret xi jfisser dan? – Ifisser illi rridu nibdew naraw kif insibu bilanċ aħjar. Fejn naraw li jkollna żvilupp li jista’ jirrendi l-miljuni lill-pajjiż, imma wkoll proġetti li forsi vera mhux se jrendu miljuni kbar, imma li jkunu jistghujitgawdewminn iktar nies. U din hija triq li diġa’ bdejniha. Insemmi Wied Fulija fiż-Żurrieq – Dawwarna miżbla ta’ 90 tomna f’ġenna tan-natura !F’Ta’ Qali se jkollna l-ikbar spazju miftuħ f’pajjiżna, fejn fabbrikatal-concrete abbandunata twaqqghet biex is-sit jigi rijabilitat f’ħaxix aħdar, fejn familja tmur tistrieħ u tirrilassa flimkien. 

Għalaqna għal kollox l-impjant  tal-31 ta’ Marzu f’Birżebbuġa – u f’Bengħajsa se jkollna park mill-isbaħ. Fil-Marsa, sejrin nirriġeneraw is-sit tal-eks power station. B’dawn il-proġetti qed nuru li qed nifhmu li d-direzzjoni lejn kwalita’ tal-ħajja aħjar m’hijiex fi żvilupp bla rażan, imma f’pajjiż isbaħ u b’aktar spazji miftuħa.”

Il-Prim Ministru kompla billi semma kif dan jgħodd għal Għawdex daqskemm jgħodd għal Malta u li dan m’huwiex messaġġ ambjentali biss iżda wkoll ekonomiku u soċjali. 

“Għax popolazzjoni b’saħħitha mentalment, fiżikament u ekonomikament twassal għal pajjiż aktar b’saħħtu, u fuq kollox pajjiż li fih tgħix tajjeb. U għalhekk irridu Servizz tas-saħħa b’saħħtu. Edukazzjoni li taħseb fil-ġenerazzjonijiet ta’ għada, Soċjeta’ li tiehu ħsieb lil min jaqa’ lura u aktar spazji miftuħa. Din hija l-viżjoni tagħna, ta’ moviment li ma jieqaf qatt jiġġedded, u joffri alternattiva għalih inniffsu stess. U minn hemm joħroġ ix-xogħol politiku li ma jieqaf qatt ta’ dan il-moviment!”

Robert Abela semma u faħħar ukoll il-proċess tal-100 IDEA. Idejat għal Malta t’ għada. Il-profondita’ u l-ħsieb li ħareġ minn dawn il-100 idea juru li dan il-partit jaf jirrifletti u jaf jixtarr il-mument li qed ngħixu fih.  Proċess li saħansitra anke lill-Gvern iżommu fuq ponot subgħajh.  

Il-Prim Ministru spjega wkoll kif minn dejjem emmen li l-pajjiż igawdi meta jkollu Oppożizzjoni soda. 

“Oppożizzjoni soda izda ma tinbeniex billi tibdel persuna jew tnejn, jew billi ddahhal lil xi ħadd. Oppożizzjoni soda tiġi minn politika ta’ konvinzjoni – fejn tkun iebsa fil-kritika tal-Gvern, imma b’mod li toffri alternattiva politika.  Għandna Oppożizzjoni li mehdijja fil-logħob partiġġjan biss, u mhux tgħid x’temmen hi.  

Ara Aħna – Ħobbna jew ikkritikana – Ma’ dan il-moviment, ma’ dan il-Partit, ma’ din l-Amministrazzjoni l-Gdida, taf fejn qiegħed. 

Mill-banda l-ohra, mal-Partit Nazzjonalista fejn qiegħdin fuq tmexxija tal-pajjiż? 

Meta dan, għadu partit mifni bi ġlied intern. In-nies iridu jafu.

Iridu jafu, fuq l-ambjent u l-iżvilupp, x’deċiżjonijiet lesti jieħdu lil hinn mill-hafna diskors? 

Min minnhom se jiehu d-deċiżjonijiet li hemm bżonn fuq il-Covid?

Min se jmexxi l-qasam tas-saħħa taħt il-PN? 

Min bejniethom se jkun qed jiehu d-deċiżjonijiet ekonomiċi għal wara l-pandemija?

Fejn qiegħdin il-PN fir-riforma fuq il-kannabis u fuq it-tisħiħ tas-servizzi tal-IVF? 

Insaqsi, fuq il-protezzjoni u t-tisħiħ tan-negozji , fejn qiegħda l-oppożizzjoni? 

Insaqsi mbaghad ukoll – LIL KULL WIEHED U WAHDA MINNKOM – lil min tafdaw fuq l-ekonomija, u l-ħolqien tal-impiegi u x-xoghol? 

In-nies isaqsu wkoll – fuq il-politika tal-enerġija lil min tafda? 

Lil min tkellem bla pjan, jew lilna li wettaqna u qed inwettqu!

Min temmnu li se jibqa’ jsaħħaħ is-servizzi soċjali? 

Lil min tafdaw biex jizgura li ma jikbirx il-gap bejn dawk li sejrin tajjeb u dawk li waqghu lura? U fuq kif se nkomplu naraw li nkomplu ngħixu ħajja tajba!

Dawn huma mistoqsijiet importanti li jistaqsu n-nies u li fuq kollox qegħdin ifasslu l-għażla tagħhom bejn dan il-moviment Laburista, u l-Partit Nazzjonalista.”

Robert Abela kompla jenfasizza dwar ir-riformi radikali li saru f’governanza tajba u b’istituzzjonijiet b’saħħithom li ma jħarsu lejn wiċċ ħadd. 

“Saħħaħna l-istrutturi tal-pajjiż u l-liġijiet li wassluna biex istituzzjonijiet internazzjonali li kienu kritiċi ħafna ta’ Malta – il-Kummissjoni Venezja, il-Kunsill tal-Ewropa, il-Moneyval – irrikonoxxew il-progresskbir li għamilna f’dan il-qasam ukoll, Bidliet kbar li saru fi żmien meta konna qed nilqghu ukoll ghall-isfidi kbar tal-pandemija. 

Din il-ħidma kollha, bla ħinijiet u bla waqfien, ma kienetx biżżejjed biex nevitaw illi l-FATF tpoġġina fuq lista ta’ osservazzjoni.  Ħa nagħmilha ċara – nemmen illi din ma kienetx deċiżjoni ġusta fuq il-pajjiż, u li jistħoqqilna ħafna aħjar. 

Imma ejja nirrikonoxxu wkoll li dan ifisser li rridu nikkonvincu aktar.

Ir-riformi li wettaqna issa rridu naraw il-frott tagħhom jinqata’.  Inżommu l-bilanċ veru, imma tant nemmen li n-negozju li qed nattiraw lejn Malta hu ta’ kwalita gholja, tant nemmen illi l-investituri Maltin huma serji, li dan l-iskrutinju fuq pajjiżna se jwassal biex isaħħaħna izjed, u mhux idgħajjifna. 

Bis-saħħa tal-istakeholders kollha, din l-isfida wkoll se nibdluha f’opportunita. Għax qed nagħmlu riformi li se jħallu l-frott u li ħadd ma kellu l-kuraġġ jagħmel matul l-aħħar għoxrin sena.  Għalhekk nibqa’ nkun miftuħ u nitkellem dwar dawn is-suġġetti. Għax irrid inkun onest mal-poplu.”

Tkellem ukoll dwar kif dan hu Gvern li qed iżomm l-aspett soċjali bħala prijorita’, billi nħarġu aktar minn biljun ewro. F’assistenza soċjali bla ma żdiedet id-dipendenza. 

“U fil-budget li ġej se naraw li nsaħħu l-pagi, u naraw li t-taxpayer jingħata dak li ħaqqu.  Insaħħu n-nefqa fuq is-saħħa, fuq l-edukazzjoni, fuq l-ispiża soċjali – imma naraw li dan nagħmluh bil-għaqal.  

Minn issa nista’ nassigurakom li mhux se nżidu taxxi.  

Fl-istess ħin li nifhmu li t-taxxi dovuti iridu jingabru kollha sabiex pajjiżna jkun jista’ jibqa’ miexi ‘il quddiem. 

F’dan kollu se nkomplu nassiguraw li nżommu bilanċ importanti ħafna bejn l-iżvilupp ekonomiku u dak soċjali. Se nibqgħu nieħdu ħsieb il-minoranzi f’kull sens.” 

Fl-aħħar nett, il-Prim Ministru temm b’messaġġ ċar. 

“L-għażla lil min se tafda l-pajjiż f’dan iż-żmien kruċjali qatt ma kienet aktar ċara. Huwa għalhekk li hemm bżonn l-esperjenza fit-tmexxija. Ta’ min jibqa’ kalm u determinat quddiem sfidi li naffaċċjaw. Għalhekk hemm bżonn ta’ enerġija u onesta’ biex dan il-pajjiż dejjem immexxuh ‘il quddiem. Biex flimkien nibnu pajjiż aħjar għal-lum u għal għada.” 

“L-isforzi kbar li għamel pajjiżna qed jagħmlu d-differenza” – Il-PM

“Il-pandemija ma telqet qatt milli tkun l-ewwel prijorita’ tal-Gvern…Meta rajna sfida ġdida, il-kuraġġ kien li nieħdu azzjoni mill-ewwel biex nipproteġu l-impjiegi u l-ekonomija ta’ pajjiżna. Il-vaċċin qed jaħdem u huwa s-soluzzjoni tal-pandemija. Kellna żieda fir-rata ta’ infezzjonijiet imma l-maġġoranza assoluta tal-każijiet huma ta’ dawk li ma ħadux il-vaċċin. L-appell jibqa’ għat-teħid tal-vaċċin. Illum qed nitkellmu fejn pajjiżna għandu 80% tal-popolazzjoni adulta mlaqqma.” 

Hekk qal il-Prim Ministru u Mexxej Laburista, Robert Abela f’intervista fuq ONE Radio filwaqt li fakkar kif 20% tal-popolazzjoni għadha mhux imlaqqma. “Minħabba fihom, kieku ħadna deċiżjoni li ma niddeċidux u ma niħdux il-miżuri, konna nieħdu sogru mhux mistenni imma issa l-appell tiegħi hu li ma hemm l-ebda raġuni sakemm ma jkunx hemm raġuni medika li ma jiħdux il-vaċċin. Huwa obbligu ċiviku u sens ta’ rispett u mħabba li aħna ninċentivaw u nikkonvinċu biex tieħu l-vaċċin. Sakemm ma jkollniex dawk l-20% li ma jiħdux il-vaċċin, ħa nkomplu ntawwlu l-perjodu biex naslu għan-normalita’.

Il-Prim Ministru spjega kif kull deċiżjoni ġejja mix-xjenza hija waħda korretta. “Għalhekk fl-aħħar jiem ħadna d-deċiżjoni li f’pajjiżna jidħlu l-fully vaccinated. L-ewwel Stat Membru tal-Unjoni Ewropea li kellna l-kuraġġ li nagħmlu din id-deċiżjoni minkejja li kellna kritika mill-Kummissjoni Ewropea.”

Robert Abela semma wkoll kif ir-rekwiżiti tas-safar għal tfal taħt it-12 -il sena se jibqgħu l-istess minn wara nhar l-Erbgħa li ġej – dak tad-dħul f’pajjiżna b’negative CPR test filwaqt li dawk in-nies li minħabba raġuni medika jew ċirkostanza oħra li ma jistgħux jieħdu l-vaċċin, se jkunu jistgħu jidħlu f’pajjiżna b’CPR test li jkun negattiv. Dawk il-peruni Maltin u Għawdxin li bħalissa jinsabu msiefrin u se jinqabdu barra minn pajjiżna, se jkunu jistgħu jidħlu Malta bl-istess regoli li qegħdin illum. 

“Sodisfatt bil-fiduċja li wrew f’pajjiżna.” 

“Fl-ewwel kwart ta’ din is-sena kellna tkabbir ekonomiku iżjed milli kien imbassar. Il-Kummissjoni Ewropea irrevediet ‘il fuq iżjed mill-pajjiżi oħra miż-żona ewro.” 

Il-Prim Ministru spjega kif il-programm tal-vaċċinazzjoni huwa kriterju ewlieni li fuqha sar it-tbassir f’pajjiżna. “Dak li konna qed nitkellmu dwaru, illum l-esperti qed jikkonfermawh… Il-bidliet li se nkomplu nagħmlu mhux għax sfurzati iżda għax nemmnu li dik hi d-deċiżjoni sewwa. Hekk se nkomplu nagħnlu biex immexxu bis-saħħa dan il-pajjiż ‘il quddiem. 

“Taf x’għandna bħalissa? L-inqas persuni jirreġistraww milli qatt kellna minn amministrazzjonijiet taħt Gvern Nazzjonalista. Dan kollu waqt pandemija.” 

Il-Prim Ministru aċċena wkoll għan-nuqqas ta’ kredibilita’ tal-Partit Nazzjonalista u tal-Kap tal-Oppożizzjoni. “Covid Action Team kompletament inattiv u Kap tal-Oppożizzjoni li jara x’qed jiġri fuq social media u jara x’ikun l-aktar populist. Meta tmexxi, id-deċiżjonijiet ma teħodhomx fuq dak il-kriterju. Sal-lum ma smajtx l-Oppożizzjoni tgħid li l-vaċċin huwa s-soluzzjoni. Infakkar kif membru ewlenija tal-Covid Action Team qalet li l-vaċċin mhuwiex is-soluzzjoni. Bin-nuqqas ta’ messaġġ tagħhom jew ma jemmnux li l-vaċċin huwa s-soluzzjoni jew inkella għax ma jridux li pajjiżna jimxu ‘l quddiem għax il-vaċċin se jiddetermina u jħalli effetti pożittivi fuq l-ekonomija ta’ pajjiżna.”

Il-bidla hi dik li nemmnu fiha

“Fil-mument li ma tkunx kuraġġuż ikollok il-problemi. Il-bidla hi dik li nemmnu fiha.”

Hekk irrefera għall-100 IDEA tal-Partit Laburista, Robert Abela fejn spjega kif dan “huwa proċess ongoing li jinjetta demm ġdid. L-għatx tagħna li ninqgħu nixprunaw il-pajjiż. 

Il-Prim Ministru semma 3 prinċipji kruċjali li jżommu dan il-moviment ħaj. 

“L-ewwel prinċipju huwa li dan huwa l-partit tax-xogħol tal-ħaddiema u ta’ min iħaddem… It-tieni prinċipju huwa l-għaqal. F’pandemija kellna napplikawh f’livell għola. Kien dan il-prinċipju li bih urejna li dan il-partit huwa katalist tal-bidla… L-aħħar prinċipju huwa t-tqassim tal-ġid. Ma jistax ikollna moviment li dan il-prinċipju ma jkunx għażiż għalina.”

“L-umilta’ hija dik li trid tibqa’ tiddistingwina. Inħallu l-umilta’ tmexxina ‘l quddiem. Dak hu dak li jrid jara l-poplu Malti u Għawdxi kollu.”