Partit ħaj u b’saħħtu

“Minkejja li qegħdin fil-Gvern, il-Partit Laburista baqa’ partit ħaj u b’saħħtu…bqajna nirriġeneraw lilna nfusna, nattiraw talent ġdid, nies ġodda u kandidati ġodda. Hemmhekk tara kemm għandek partit ħaj.” 

Hekk qal il-Prim Ministru u Mexxej Laburista, Robert Abela il-Ħadd filgħodu waqt intervista ftit qabel il-Maratona Ġbir ta’ Fondi tal-Partit Laburista filwaqt li ddeskriva l-Partit Laburista bħala player pro-attiv.

“Naturalment, għalija dan hu l-iktar proċess importanti. Il-proċess tal-ħsieb, it-tfassil tal-politika. Iżda, imbagħad dak trid twasslu għand in-nies. U biex twassal il-messaġġ għand in-nies teħtieġ ukoll ir-riżorsi u għalhekk issir ġabra bħal tal-lum biex ikollna dawk ir-riżorsi..li hu żgur li dak li jinvestu fil-Partit Laburista jafu li hu investiment fihom infushom għax mill-gvern aħna dejjem ninvestu fin-nies.” 

Il-Prim Ministru spjega wkoll kif tmien snin wara li l-Partit Laburista kien fdat bit-tmexxija, għadu jattira nies ġodda lejh għax f’dan il-partit in-nies għadhom jaraw l-għatx għall-bidla. Ir-rieda li dan il-Partit ikompli jsaħħaħ il-ħafna tajjeb li ksibna bħala pajjiż, iżda aktar minn hekk nirranġaw fejn jista’ jkun aħjar.

Dwar il-viżjoni ekonomika għas-snin li ġejjin, b’5 pilastru ewlenin – il-Prim Ministru fisser kif “se jinżammu l-istess prinċipji bażiċi li mexxejna bihom fl-aħħar snin – dak ewlieni jibqa’ li ninvestu fin-nies… viżjoni rivoluzzjonarja li biha aħna se nkunu qed inħarsu lejn l-2050 fejn għandna targets tal-Green Deal bħala opportunita’ li biha noħolqu iżjed xogħol, opportunitajiet ta’ investiment u għaldaqstant l-ekonomija tagħna li kienet dik li ppermetittilna li f’pandemija stajna nkunu fuq quddiem nett biex nappoġġjaw in-nies kemm nifilħu.” 

Il-Prim Ministru qal ukoll li l-ekonomija hija fundamentali għax jekk tmiss is-setturi kollha – sew jekk hux saħħa, sew jekk hux soċjal, dejjem iddur fuq l-ekonomija għax mingħajr ekonomija b’saħħitha, ma tistax iddur fuq is-setturi ‘l oħrajn. Għalhekk irid ikollok setturi li jikkumplimentaw lil xulxin. 

Dwar l-infrastruttura, il-Prim Ministru saħaq li din trid tkun pool factor għal pajjiżna. Kemm bħala proġetti maġġuri li bidlu wiċċ pajjiżna kif ukoll l-investiment industrijali. L-ironija “hi li tisma l-Partit Nazzjonalista u jgħidlek li aħna qed nikkupjawh fil-qasam tal-enerġija – żidna l-kontijiet tad-dawl kif għamlu huma u lin-nies flok iffrankajnilhom nofs biljun ewro, dawk kienu jissarrfu fin-nies u fin-negozji. U dwar l-interconnector – l-ewwelnett konna aħna li implimentajna l-ewwel interconnector u għaliex ħdimna bi ħsieb, għandna l-infrastruttura lesta għat-tieni interconnector.” 

Il-Prim Ministru semma wkoll kif fi ftit tas-snin ilu f’dan is-settur, il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista kienet li tmur għall-heavy fuel oil hija xi ħaġa li ma titwemminx. “Aħna qed inħarsu llum li eventwalment immorru lejn hydrogen. Mira ambizzjuża. Kellna ħafna miri ambizzjuzi u lħaqnihom… Qabel l-2013 kellek Gvern li kien jaċċetta l-medjokrita. Kien jemmen li jgħaddi kollox għal dan il-pajjiż u b’hekk ittella l-kwalita’ ta’ ħajja tan-nies.”

Robert Abela semma wkoll kif ix-shore to ship huwa wieħed mill-proġetti kbar ambjentali li qed isiru bħalissa. 

“Għax iva anke fis-settur tal-ambjent, partikolarmaent dak tal-arja nadifa, hemm numru ta’ miżuri li dan il-gvern qed jieħu għall-ewwel darba…Dan investiment ta’ €50 miljun. Fejn meta jkollok bastiment fil-Port minflok jixgħel il-magni li jniġġżu jaqbad mad-dawl li hu sors ta’ enerġija iktar nadif. 

Il-Prim Ministru temm b’appell tal-ġid komuni. 

“Fejn hemm il-ġid nemmen li għandu jkollna pożizzjoni komuni – Gvern, Oppożizzjoni, is-soċjeta’ kollha biex b’hekk nibqgħu nagħmlu l-ġid għal dan il-pajjiż li kollu kemm aħna nħobbu.”

“4 snin ta’ investiment fin-nies” – il-PM

Il-Prim Ministru Robert Abela ddeskriva l-aħħar 4 snin ta’ Gvern Laburista, bħala snin ta’ investiment fin-nies filwaqt li assigura li dan il-moviment se jibqa’ jirriforma l-pajjiż.

Il-Mexxej Laburista qal dan waqt programm ta’ diskussjoni politika l-Ħadd filgħodu fuq l-istazzjon ONE u li nvolva diversi persuni oħra li gejjin minn oqsma differenti.

Quddiem dan it-tragward ta’ 4 snin fil-Gvern mindu ngħata l-aħħar mandat elettorali, il-Prim Ministru Robert Abela elenka l-investiment li għamel Gvern Laburista minkejja l-isfidi li sab ma’ wiċċu.

Semma l-importanza li ta lill-qasam soċjali.

“Insejna l-bżonnijiet soċjali ta’ dan il-pajjiż? Assolutament le, anzi nfaqna għall-ewwel darba f’sena ta’ pandemija biljun ewro f’nefqa soċjali. L-akbar nefqa li qatt kellna. Biljun ewro, elf miljun ewro qed nitkellmu. Fl-2012 meta ma kellniex pandemija, in-nefqa soċjali f’pajjiżna kienet €300 miljun inqas. Tajna sapport waqt pandemija ta’ nofs biljun ewro. Morna bl-ikbar Budget li qatt kellu pajjiżna, €6 biljun. Jekk inħarsu fl-2012, Gvern Nazzjonalista investa n-nofs.”

Il-Mexxej Laburista elenka wkoll il-ħemel ta’ riformi li saru fosthom dawk fil-qasam finanzjarju ta’ pajjiżna u li kellna verdett pożittiv dwarhom mill-Moneyval fl-aħħar jiem. Fakkar kif il-bżonn għal dawn ir-riformi kien ilu jinħass madankollu Gvern Nazzjonalista kien tefa’ din il-problema taħt it-tapit.

“Aħna fl-2012 diġà kellna rapport mill-Moneyval li ta kritika negattiva ħafna tas-sistemi f’pajjiżna. Aħna ħadna l-affarijiet bis-serjetà u għidna, qatt iktar li pajjiżna jerġa’ jkollu rapport fuqu li kien daqstant negattiv u ħdimna qatiegħ u għamilna riformi li ma kienux faċli u li kien hemm bżonn ħafna u ħafna ħsieb warajhom.”

Dr Abela fakkar ukoll fl-element ta’ serħan il-moħħ li rnexxielu jwassal Gvern Laburista fis-settur tal-enerġija. 

“€500 miljun skorruti tajna lin-nies fi traħħis ta’ kontijiet tal-enerġija. Dak li għamilna aħna.”

Il-Prim Ministru tenna kif ftit taż-żmien ilu ntlaħaq ukoll ftehim bejn il-Gvern u madwar 20,000 familja dwar estenzjoni tal-Feed-In Tariff. Tenna wkoll li dan mhux Gvern supperv u se jibqa’ jagħmel ir-riformi f’dan is-settur sabiex ineħħi l-ħażin li sar mill-amministrazzjoni Nazzjonalista ta’ Gonzi PN. 

“Ferħu b’Malta għaliex laħqet il-Herd Immunity” – Il-PM

“Il-Mexxejja Ewropej ferħu bil-fatt li Malta kienet l-ewwel pajjiż fost l-istati membri li laħqet il-Herd Immunity.”

Din kienet ir-reazzjoni tal-Prim Ministru Robert Abela meta kien mistoqsi dwar il-vaċċin u d-diskussjonijiet li kellu aktar kmieni din il-ġimgħa waqt is-summit tal-Kunsill Ewropew.

Hawnhekk, il-Prim Ministru Robert Abela rrimarka l-ħidma sfieqa u għaqlija tal-Gvern sabiex jassigura biżżejjed dożi tal-vaċċin għall-poplu Malti u Għawdxi.

“Aħna bħala pajjiż ftit tax-xhur ilu konnha katalisti biex ikun hemm joint procurement minn naħa tal-Kummissjoni Ewropea. Illum qed nitkellmu li għandna 200,000 ruħ li huma mlaqqma totalment imma wkoll tajna aktar minn 500,000 doża tal-vaċċin. Dawn huma r-realtajiet.”

Dr Abela ħabbar ukoll li l-Gvern lesta kull tip ta’ ħidma dwar iċ-ċertifikat tal-vaċċin sabiex b’hekk issa pajjiżna huwa organizzat b’sistema lesta li se tkun għodda ewlenija biex il-persuni jimxu minn pajjiż għall-ieħor, iżda mhux biss.

“Qed naraw li bħala pajjiż dan iċ-ċertifikat itik aċċess għal attivitajiet oħrajn li jsiru b’mod lokali. Jiġifieri jekk ikollok attività ta’ riskju akbar wieħed jista’ juża dan iċ-ċertifikat tat-tilqima biex ikun jista’ jidħol f’dawn l-attivitajiet.”

Fuq is-suġġett tal-pandemija, il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar is-settur turistiku hekk kif il-ġimgħa d-dieħla Malta se terġa’ tibda tilqa’ t-turisti f’pajjiżna.

“Il-mod ta’ kif qed nħares lejn il-ftuħ tat-turiżmu nhar it-Tlieta li ġej huwa ottimist imma kawt.” Dr Abela spjega kif dan is-settur ikopri terz tal-ekonomija Maltija.

“Irridu noħolqu l-bilanċ bejn il-protezzjoni tas-saħħa u l-ekonomija u l-vantaġġ li għandu dan il-poplu llum hija li għandu ħafna mill-popolazzjoni mlaqqma,” tenna l-Prim Ministru hekk kif irrimarka wkoll il-kontrolli stretti li hemm fl-ajruport internazzjonali ta’ pajjiżna.

Dwar il-prospetti għall-futur, partikolarment fil-qasam turistiku, il-Prim Ministru rrimarka l-għaqal li ħadem bih il-Gvern waqt il-pandemija. Dr Abela spjega kif lil dan is-settur Gvern Laburista ma ħallihx waħdu u aċċenna għall-miżuri tal-Covid Wage Supplement u l-investiment ta’ €20 miljun sabiex jgħin lil dan is-settur jirpilja fiż-żmien li ġej.

Waqt id-diskussjoni dwar l-effetti tal-pandemija ntmess ukoll is-suġġett dwar il-qasam tal-propjetà. 

Il-Prim Ministru spjega kif fil-bidu tal-pandemija kulħadd prova joħroġ mill-konvenju li kellu minħabba element ta’ biża’. Madankollu spjega kif il-Gvern, bil-kuntrarju ta’ dak li għamlu amministrazzjonijiet Nazzjonalisti fil-passat, ħa ħsieb dan is-settur biex jibqa’ b’saħħtu anke fi żmien ta’ kriżi fosthom b’miżuri bħal dik tat-traħħis fit-taxxa tal-bejgħ u x-xiri tal-propjetà u l-introduzzjoni tal-moratorja.

“Kull minn huwa nvolut f’dan is-settur jgħidlek li pajjiżna qed jirreġistra xhur b’saħħithom ta’ bejgħ. Allura x’ifisser dan? Ma jfissirx biss li qed jiġu milquta b’mod pożittiv min jixtri u min ibiegħ imma umbagħad ara kemm għandek industriji li huma dipendenti fuq is-settur. Ara x’impatt għamilna imma dan kollu jibqa’ jdur mal-kuraġġ u fiduċja li daħħalna fin-nies.”

Filwaqt li baqa’ jnissel dan is-sens ta’ ottimiżmu, il-Prim Ministru fakkar ukoll kif l-iżvilupp irid isir b’mod sostenibbli u li jħares l-ambjent sabiex jassigura futur mill-isbaħ bi kwalità ta’ ħajja tajba.

Tul il-programm ta’ diskussjoni ġiet diskussa wkoll il-kampanja ta’ tindif li saret fl-aħħar jiem madwar Malta u li issa ġiet estiża għaż-żmien li ġej sabiex tassigura pajjiż aktar attraenti.

Fuq dan is-suġġett, il-Prim Ministru Robert Abela temm jgħid li kull wieħed u waħda minnha għandu l-kontribut tiegħu x’jagħti sabiex is-sbuħija u l-indafa tal-pajjiż jiġu ppriservati. 

“Din it-tali inizjattiva se ssir aktar spiss sabiex niżguraw li dan il-pajjiż ikun wieħed nadif. Kruċjali li jkollna l-indafa madwar il-pajjiż kollu. Mill-aktar affarijiet sempliċi li jpaxxu l-għajn u li qed tara pajjiż li huwa miżmum tajjeb mhux biss għall-Maltin u l-Għawdxin kollha, u dik hija prijorità, iżda wkoll għat-turisti li jiġu f’pajjiżna li jgħidu li Malta hija verament ġojjell ta’ pajjiż miżmum tajjeb u nadif.” 

“Privileġġ li kellna war chest mimli għax konna bilgħaqal.” – Il-PM

“Fl-4 ta’ Ġunju ħa nkunu għalaqna sena mill-pjan ta’ riġenerazzjoni ekonomiku – pjan ta’ €900 miljun.” 

Hekk qal il-Prim Ministru u Mexxej Laburista, Robert Abela waqt programm ta’ diskussjoni flimkien ma’ diversi persuni li ġejjin minn oqsma differenti tal-ħajja. 

Il-Prim Ministru spjega kif fl-aħħar xhur, dan il-Gvern ta s-sostenn meħtieġ lis-setturi kollha li ntlaqtu b’mod negattiv. 

“Daħħalna l-wage supplement – miżura kruċjali li bis-saħħa tagħna, il-qgħad mhux talli ma refax rasu imma talli żammejnih at pre-pandemic levels. Nedejna l-iskema tal-vouchers. Investejna 45 miljun ewro l-ewwel darba u did-darba 50 miljun ewro. Miżura li tinċentiva l-konsum. Skema li laqtet lis-setturi kollha f’Malta u Għawdex b’mod pożittiv.” 

Robert Abela spjega kif huwa privileġġ li kellna war chest mimli għax konna bilgħaqal. 

“Ħsibna u ġemmajna. Dawn l-injezzjonijiet fl-ekonomija ħaddieħor isejjaħu tberbiq. Meta taħdem man-nies u għan-nies, dan ma jiġix tberbiq iżda inċentiv importanti ħafna biex ma nħallu lil ħadd waħdu.” 

Il-Prim Ministru spjega wkoll kif is-settur tal-manifattura, “Ħaddieħor trattah bħala settur tat-tieni klassi, settur li beda jmut u kellna telf ta’ impjiegi aktar mill-medja Ewropea. Is-sitwazzjoni bidilha dan il-Gvern fl-2013.” Fil-pandemija, it-tbassir kien li dan is-settur kien se jkun minn ta’ quddiem li jieħu daqqa. Għall-kuntrarju, “pajjiżna rreġistra żieda fl-impjiegi f’dan is-settur. Din hija l-istess viżjoni li rridu nħarsu għaliha ‘l quddiem… Aħna ma nissettjawx targets li huma faċli. Iż-żmien qed itina parir u l-mod kif qed naħdmu f’dan is-settur tant importanti huwa li nagħmlu u naslu f’dawn it-targets ambizzjużi.”

Il-prinċipju ewlieni ta’ Gvern riformista jibqa’ li ma tħallix in-nies waħedhom. “Kellna għażla, jew li mmorru għall-awsterita’ u nħallu lil kulħadd għal rieħu jew nagħmlu li qed nagħmlu u ninvestu dak kollu li għandu l-pajjiż fin-nies.”

L-istess fir-riforma tal-kera. Fejn ħaddieħor xeħet din il-problema taħt it-tapit, dan il-Gvern mhux biss indirizza din il-problema iżda kien onest magħhom. “Aħna ma dħaqniex bin-nies. Ħaddieħor qalilhom serrħu raskom għax ħadd mhu ħa jneħħikom. In-nies bdew jindunaw li l-amministrazzjoni Nazzjonalista daħket bihom. Aħna mxejna differenti… Fhimna li l-housing soċjali ma jistax jerfa’ l-problema s-sid privat. Is-support mill-Gvern lill-inkwilini u s-sidien se jilħaq l-10,000 ewro. Iżjed minn 800 fix-xahar mill-istat biex jagħti appoġġ lil min hu fil-bżonn. Dan hu l-mod kif tagħmel ġustizzja soċjali. 

FL-aħħar nett, il-Prim Ministru temm jgħid li fil-jiem u l-ġimgħat li ġejjin, is-soluzzjoni ewlenija se tibqa’ l-vaċċin. Fil-jiem li ġejjin se nkunu tajna man-nofs miljun doża. Sodisfatt li għandna l-aqwa pjan ta’ tilqim u kruċjali li kulħadd jibqa’ jieħu l-vaċċin.”

Qed insaħħu lill-ħaddiem bl-inizjattivi li nieħdu ta’ kuljum

L-aħħar jiem reġgħu kienu xhieda oħra ta’ Gvern li jaħdem ta’ kuljum biex isaħħaħ il-ħaddiem. Kien b’inizjattivi li ttieħdu ta’ kuljum li l-kwalità tal-ħajja tal-ħaddiem Malti kienet salvagwardjata anke fi żmien ta’ pandemija.


Kien dan il-messaġġ tal-Prim Ministru Robert Abela waqt waħda miż-żjarat li qed jagħmel lil diversi ħaddiema fl-okkażjoni tal-ewwel ta’ Mejju.


“Il-fatt li pajjiżna żamm sod f’ċirkostanzi mill-iktar diffiċli huwa grazzi għall-ħaddiema u n-negozji bieżla li għandna,” qal il-Prim Ministru li tkellem dwar kif din il-ġimgħa kienet xhieda oħra ta’ kemm il-Gvern jinvesti fil-ħaddiem.


Fost oħrajn tħabbret b’għoxrin miljun ewro f’għajnuna għan-negozji, li tinkludi kemm assistenza u kemm inċentivi. Reġgħu ħarġu l-applikazzjonijiet biex ikomplu jissewwew inġustizzji tal-imgħoddi fi skema b’valur ta’ għaxar miljun ewro oħra. Tħabbar ukoll ftehim kollettiv ġdid għal iktar ħaddiema tal-Korpi Dixxiplinati, din id-darba l-uffiċjali tal-ħabs.

Tneħħew iktar piżijiet minn fuq in-negozji billi l-MTA ikkanċellat il-ħlas ta’ liċenzji u kontribuzzjonijiet għal din is-sena.


“Bqajna naraw kumpaniji privati jħaddmu iktar nies u aħna se ninvestu iktar fiż-żoni fejn jagħmlu l-investiment,” qal il-Prim Ministru li fisser kif dan kollu jwassal għal inqas qgħad u biex il-Maltin setgħu iżommu l-kwalità tal-ħajja f’pandemija.


“Fost oħrajn naqset u mhux żdiedet iċ-ċaħda materjali severa…l-għadd ta’ persuni mċaħħda materjalment severament niżel u mhux żdied f’pandemija. U ċ-ċaħda materjali tonqos għax insaħħu lill-ħaddiem. Għax il-ħaddiem noħolqulu x-xogħol,” qal il-Prim Ministru, li tenna li ċ-ċelebrazzjoni tal-ħaddiem irridu ngħixuha kuljum fit-titjib li nagħmlu fil-kwalità tal-ħajja tan-nies. 

“Fix-xogħol, fl-opportunitajiet ġodda li noħolqu, fl-iskemi ta’ appoġġ bħal in-work benefit u t-tapering tal-benefiċji, fl-iskemi ta’ għajnuna li erġajna nedejna u se nkomplu nniedu,” tenna l-Prim Ministru li fisser kif xogħol il-Gvern se jibqa’ li jsaħħaħ lill-ħaddiema u n-negozji.

“L-ambizzjoni tagħna li nibqgħu nagħmlu l-ġid għall-pajjiż” – il-PM

“Kull proġett li nmiddu għonqna għalih inlestuh fil-ħin u bil-baġit allokat.”

Dak kien is-sentiment tal-Prim Ministru u Mexxej Laburista Robert Abela waqt intervista fuq ONE, il-Ħadd filgħodu meta kien mistoqsi dwar il-proġett tal-Marsa Junction li ġie nawgurat ftit tal-jiem ilu.

Il-Prim Ministru rrimarka l-kummenti ta’ esponenti tal-Partit Nazzjonalista qrib Bernard Grech sabiex iwaqqgħu għaż-żufjett dan l-akbar proġett f’pajjiżna li sar b’investiment ta’ €70 miljun.

“Żgur mhuwiex spaghetti junction kif qalilna ħaddieħor, kif qaltilna l-fazzjoni tal-Oppożizzjoni li tappoġġja lil Bernard Grech. Għaliex ngħid kien kumment ironiku dan? Kien kumment li kważi kważi lanqas tistennieh minn min il-viżjoni tiegħu tat-trasport f’pajjiżna kellha żewġ karatteristiċi. Buses ta’ trasport pubbliku li ma jgħaddux mit-toroq u li dawn il-buses jinħarqu.”

B’differenza għal amministrazzjonijiet Nazzjonalisti, Dr Abela elenka ħemel ta’ proġetti nfrastrutturali oħra li saru taħt Gvern Laburista u li qed jikkumplimentaw dan il-proġett, fosthom dak tas-Central Link, il-mini ta’ Santa Luċija u l-Kappara Junction. 

Dr Abela sostna l-ħidma ta’ dan il-Gvern fil-qasam tat-trasport fosthom dak bil-baħar u anke t-trasport pubbliku hekk kif tenna li f’pajjiżna se jibqa’ jkollna trasport pubbliku b’xejn sabiex tibqa’ tingħata prijorità lill-kwalità tal-ħajja tan-nies.

“Meta tara proġetti bħal dak li nawgurajna din il-ġimgħa jfisser li inti tibdel il-wiċċ ta’ dan il-pajjiż u fejn irridu mmorru. Din hija l-ambizzjoni li għandna, li nibqgħu f’dan il-pajjiż nagħmlu l-ġid u dik hija d-determinazzjoni li għandna bħala Gvern li permezz ta’ dawn il-proġetti u inizjattivi oħra nibqgħu noħolqu l-ġid li mbagħad jissarraf fi kwalità ta’ ħajja aħjar lill-poplu tagħna.”

Fir-rigward tal-kwalità tal-ħajja tan-nies, Dr Abela rrimarka l-importanza li għandu jingħata l-ambjent ta’ madwarna u kien hawn li semma l-proġett tax-shore to ship, fost oħrajn. Proġett li se jnaqqas bil-kbir l-emmissjonijiet mill-vapuri li jkunu sorġuti fil-Port il-Kbir.

Il-Prim Ministru fakkar ukoll fil-mira ambizzjuża tal-Gvern li jilħaq il-‘carbon neutrality’ sal-2050, b’miri intermedjarji fl-2030 u l-2040. Madankollu, sostna kif dan għandu jsir b’inċentiv lill-poplu u mhux billi tgħabbi lin-nies b’aktar piż.

“L-ambjent jibqa’ t-tema ewlenija għal dan il-Gvern. Mal-ambjent ngħaqqad it-tnaqqis tal-emmissjonijiet. Dan hu l-mod ħolistiku li qed imexxi bih dan il-Gvern.”


“Għamilna riforma storika li kellha bżonn il-kuraġġ” – il-PM

“Pajjiżna għandu biss 13% tar-rappreżentanza parlamentari li hija nisa.”

Hekk sostna l-Prim Ministru b’rabta mal-liġi storika li se twassal għal rappreżentanza aktar ugwali bejn is-sessi fil-Parlament li din il-ġimgħa propju għaddiet mill-Parlament.

Fil-fatt, Dr Abela sostna li Malta ma tistax tkun biss l-ewwel fl-Ewropa mill-lat ta’ saħħa jew ekonomija.

“L-inqas fl-Ewropa flimkien mal-Ungerija qegħdin bi 13%. Il-medja Ewropea hija ta’ 33%. Ara kemm qegħdin lura u l-mira tagħna hija li nkunu l-aqwa fl-Ewropa f’kollox.”

Il-Prim Ministru tenna li dan il-Gvern għall-kuntrarju ta’ amministrazzjonijiet Nazzjonalisti fil-passat ma tefax il-problema taħt it-tapit iżda aġixxa u tgħallem mill-istorja.

“Biex naslu ma stajniex noqgħodu plaċidi. Le, għax 70 sena ta’ esperjenza urewna li mhux se tissolva l-problema,” tenna l-Prim Ministru hekk kif irrimarka li f’oqsma oħra bħaċ-ċivil u l-ġudikatura din il-problema ma teżistix.

Intant Dr Abela rrimarka kummenti minn membru tal-Oppożizzjoni ftit tal-jiem ilu.

“Jien ngħid li jekk kellhom riservi, kellek l-istadju tal-Kumitat Parlamentari li stajt qajjimthom dawn ir-riservi, u tara hemmhekk terġa’ d-differenza ta’ min hu verament konvint. Aħna verament konvinti li parteċipazzjoni għolja ta’ nisa fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż hija kruċjali biex dan il-pajjiż jista’ jagħmel il-qabża li jmiss. Inħares ‘il quddiem b’mod entużjast ta’ kif se jaħdem dan il-mekkaniżmu fl-Elezzjoni Ġenerali li jmiss.” 

Fuq is-suġġett tar-riformi, il-Prim Ministru Robert Abela rrimarka wkoll il-bidliet kbar li saru fl-aħħar xhur minkejja l-pandemija. 

Fost oħrajn semma t-twaqqif tal-Bord għall-Bini u l-Kostruzzjoni ftit tal-jiem ilu biex is-settur tal-bini f’pajjiżna jibqa’ miexi b’mod sostenibbli, ir-riforma dwar l-użu responsabbli tal-Kannabis u r-riforma li tindirizza l-kirjiet ta’ qabel l-1995.

Dwar din l-aħħar riforma, il-Prim Ministru Robert Abela fakkar ukoll kif amministrazzjonijiet Nazzjonalisti kienu ilhom jafu b’din il-problema sa mis-sena 2000 madankollu baqgħu qatt ma ħadmu fuqha.

“X’għamlu ta’ qabilna? Riforma li flok ħolqot soluzzjoni ħolqot iktar problemi,” tenna l-Prim Ministru hekk kif spjega li bir-riforma tal-2009 u l-2010, l-inkwilini ngħataw sens falz ta’ sigurtà filwaqt li s-sidien tħallew lampa stampa.

Kien hawn li Dr Abela tenna li dan il-Gvern aġixxa fuq il-prinċipji tal-ġustizzja soċjali li tant iħaddan. Spjega wkoll kif għada se jibda t-tieni qari ta’ din il-liġi fil-Parlament.

“Se jiġu protetti 10,000 familja li li kieku ma daħħalniex dawn ir-riformi s-sogru jkun li dawn sa 10 snin oħra jispiċċaw mingħajr saqaf fuq rashom.”
Waqt l-intervista ntmess ukoll is-suġġett tas-saltna tad-dritt u l-governanza t-tajba hekk kif din il-ġimgħa nħatru erba’ Imħallfin ġodda.

Il-Prim Ministru Robert Abela sostna kif dawn il-ħatriet se jkomplu jindirizzaw d-dewmien u l-effiċjenza tal-Qrati.

“Issa se noħorġu s-sejħa għal erba’ Maġistrati ġodda. Hemm iridu jissarfu f’iżjed effiċjenza, f’iżjed għoti tas-sentenzi b’mod malajr. Mela l-ġustizzja tista’ tistenna? Għalhekk importanti li ma ninjorawx dawn ir-realtajiet.”

Dwar dan il-ħatriet il-Prim Ministru fakkar ukoll fir-riforma ta’ kif jinħatru l-ġudikanti f’pajjiżna. Riforma ta’ Gvern Laburista fejn bis-sistema l-ġdida, il-Prim Ministru reħa iktar poteri minn idejh.

“Dal-proċess jitmexxa minn kumitat apposta, immexxi minn Prim Imħallef umbagħad ikun il-President tar-Repubblika li jagħti d-deċiżjoni aħħarija. Dan hu l-mod ta’ kif isiru l-affarijiet f’pajjiż li verament huwa konvint li għandu jkun forza għas-sewwa.”

Dr Abela tenna wkoll kif dawn ir-riformi saru sabiex jimlew it-toqob li tħallew minn amministrazzjonijiet nazzjonalisti li issa qed jaraw kif ibeżżgħu anke lin-negozji bil-bidliet favur il-governanza t-tajba.

“Huma n-negozji fix-xhur li ġejjin li jridu jerġgħu jieħdu l-ekonomija ta’ pajjiżna fuq quddiem tal-Ewropa u mela nagħmlu l-witch hunts fuq in-negozji tagħna. Aħna konnha ċari ħafna. Fejn hemm attività kriminali jekk hemm negozji li ma huma negozji xejn u li huma paraventu ta’ attività llegali hemmhekk l-istituzzjonijiet iridu jagħmlu xogħolhom.”

Dr Abela tkellem ukoll dwar is-sitwazzjoni tal-Covid-19 f’pajjiżna.

Saħaq li f’dan il-mument tant pożittiv għal pajjiżna huwa kruċjali li ma jintbgħatx messaġġ ħażin u kompla jappella għall-kawtela.

Huwa fakkar kif pajjiżna għandu rata ta’ vaċċinazzjoni b’saħħitha hekk kif hawn dożi għal kulħadd. Fakkar fil-miżuri preventivi bħall-iġene u l-ilbies tal-maskri kif qed ikun rakkomandat mix-xjenza.

Il-Prim Ministru saħaq ukoll kif jifhem lir-ristoranti u assoċċjazzjonijiet sportivi fost oħrajn madankollu fakkar kif l-appoġġ tal-Gvern se jibqa’ hemm sakemm huwa meħtieġ.

Dr Abela rrimarka kif grazzi għall-għajnuna tal-Gvern, illum f’pajjiżna hawn inqas minn 2000 persuna jirreġistraw għax-xogħol minkejja l-pandemija. Dan b’differenza għall-kriżi ekonomika tal-2008 fejn kien hawn 4 darbiet iktar persuni jirreġistraw għax-xogħol.

“Nifhem li kulħadd huwa entużjast biex in-negozji tagħna jerġgħu jiftħu anke sabiex ir-rota ekonomika tkun tista’ tibqa’ miexja ’l quddiem. Nappella għall-kawtela iżda umbagħad fil-jiem li ġejjin se nkunu qegħdin nagħtu d-deċiżjonijiet ta’ dawk in-negozji u attivitajiet li se jkunu qed jiftħu wara s-26 ta’ April.”

Fl-intervista tiegħu fuq ONE, il-Prim Ministru Robert Abela fakkar ukoll fil-kliem tal-Kap tal-Oppożizzjoni fejn sostna li min irid jerġa’ jidħol fil-Partit Nazzjonalista jrid jirrijabilità ruħu.

Temm jgħid kif din hija attitudni konfrontattiva li turi kemm il-Partit Nazzjonalista baqa’ ma tgħallimx.

“X’tagħmel l-Oppożizzjoni tara hi. Dawk huma kwistjonijiet interni tagħha. Aħna naraw li nibqgħu nmexxu l-pajjiż ’il quddiem…B’hekk qed inħarsu ’il quddiem li b’dan is-sens ta’ umiltà, b’subajna fuq il-polz tan-nies, nimbuttaw lil dan il-pajjiż ’il quddiem f’iktar riformi, f’iktar tkattir tal-ġid. Deħlin f’perjodu, iva ngħid li huwa eċitanti għax il-post-Covid ta’ wara l-pandemija se jkun fih sfidi imma huwa wkoll perjodu eċitanti fejn l-ekonomija ta’ pajjiżna nerġgħu narawha tiġri ’l quddiem f’qafas ta’ governanza tajba, in-nies kollha madwarna, nibqgħu mexjin ’il quddiem nibqgħu nagħmlu l-ġid u iva nemmen li se jkollna futur li se jkun wieħed pożittiv u sabiħ ħafna għal dan il-pajjiż.”