Skip to content

Maħruġa mill-Uffiċċju Komunikazzjoni tal-Partit Laburista   

 

Bidla bżonnjuża għal iktar ugwaljanza 

 

Il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Joseph Muscat, reġa’ enfasizza l-bżonn ta’ iktar ugwaljanza u kif irid ikun il-moviment li nbena madwar il-Partit Laburista li jwassal għal dan.

 

“Sa ftit tal-ġimgħat ilu, jien sostnejt li f’pajjiżna għad mhawnx ugwaljanza u fadlilna x’naħdmu, fadlilna x’inqattgħu bi snienna biex kulħadd ikollu l-istess ċans imbagħad minn hemmhekk kulħadd jagħmel skont l-abbiltajiet tiegħu u tagħha,” spjega l-Prim Ministru li tkellem dwar għadd ta’ sfidi fis-settur.

 

Fost oħrajn bidliet meħtieġa fil-qasam tat-tassazzjoni.  “Ħafna drabi t-tweġiba mill-burokrazija tkun tweġiba burokratika biex ma ngħidx ipprogrammata,” qal il-Prim Ministru.

 

Il-Prim Ministru hawn rrefera għal kif meta tiġi biex tieħu rifużjoni għat-taxxa għal xi ħaġa li tkun ħallset hi ċ-ċekk xorta waħda joħroġ fuq ir-raġel jekk miżżewġa. Fejn jaf tispiċċa ma teħodhiex f’sitwazzjonijiet abbusivi. “Din hija sitwazzjoni umiljanti li inti jkollok titlob lil ħaddieħor, lis-sieħeb tiegħek biex jiffirmalek biex tieħu dak li huwa tiegħek bi dritt,” qal il-Prim Ministru.

 

Rigward il-konsultazzjoni li għaddejja bħalissa dwar il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-politika il-Prim Ministru qal li “s’issa hemm qbil li hemm bżonn li jsir xi ħaġa… Għalija dak huwa l-iktar punt importanti.”

 

Żied li fid-dawl illi l-informazzjoni u l-edukazzjoni li ngħataw fl-aħħar 50 sena ma mxejnix lanqas pass wieħed f’dik li hi rappreżentanza. “Inħeġġeġ li jkun hemm iktar advocacy voċiferuża favur dawn id-drittijiet li hemm bżonn. M’għandniex nistriħu fuq il-punt li saru l-proposti,” qal il-Prim Ministru li tenna l-bżonn li min jemmen fihom jimbottahom b’saħħa.

 

Il-Prim Ministru qal li l-proposta li jkun hemm 12 –il siġġu għas-sess sotto rappreżentat mhix xi waħda estrema, anzi jaf tkun moderata fis-sitwazzjoni.

 

Il-Prim Ministru spjega wkoll kif fis-settur tal-ugwaljanza huma importanti wkoll is-suġġetti  li jolqtu n-nies direttament. “Meta nitkellmu dwar tkabbir ekonomiku,  aktar xogħol, tnaqqis fil-faqar, dawn l-elementi kollha kull punt pożittiv li nagħmlu, nolqtu s-soċjeta’ kollha b’mod partikolari n-nisa.”

 

Qal li kwistjonijiet ta’ mobilita’ soċjali, meta jkun żieda fil-faqar u nuqqas ta’ pagi ġusta l-iżjed li jaffettwaw huma lin-nisa. Raġuni primarja tkun minħabba li jkunu reliant fuq persuna oħra.

 

Il-Prim Ministru temm jgħid li jekk ma jkunx il-Partit Laburista li jwettaq dawn il-bidliet fil-pajjiż qajla jkun hawn l-aptit għalihom. “Inħeġġiġkom tkunu l-kuxjenza kritika u tagħmlu kampanji ta’ kuxjenzi biex ikun hemm l-impenji min-naħa tal-Gvern li dawn il-bidliet mhux biss nirrikonoxxuhom imma nagħmlu l-bidliet dwarhom,” appella l-Prim Ministru lill-udjenza miġbura fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista.

 

 

Uffiċċju Komunikazzjoni

Partit Laburista

 

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin