Skip to content

“Nemmen li din is-sena ser tkun ferm aqwa minn dik li għaddejna minnha.”

Dan kien kliem il-Prim Ministru u Mexxej Laburista Robert Abela waqt attività politika fil-Mellieħa u li kienet konformi mal-miżuri tal-awtoritajiet tas-saħħa.

F’diskors dirett u pożittiv, il-Prim Ministru saħaq li minkejja ż-żminijiet diffiċli li għaddejjin minnhom, dan il-Gvern baqa’ u se jibqa’ dejjem viċin in-nies.

Dan filwaqt li żamm mal-wegħdiet tiegħu li jmorru lil hinn mill-pandemija.

“Il-bidliet li għamilna llum kulħadd qalilna li ma nistgħux nagħmluhom imma wettaqnihom. Wegħdna li nnaqqsu l-problema tal-immigrazzjoni li gvernijiet preċedenti ma sabux tarfa. Wegħdna hekk u wettaqna hekk. Wegħdna Korp tal-Pulizija effiċjenti, tajna lill-pajjiż Korp tal-Pulizija effiċjenti.”

Il-Prim Ministru semma wkoll l-akbar Budget Ewropew fl-istorja ta’ pajjiżna u saħansitra l-aqwa Budget li qatt ħabbar Gvern Laburista. B’hekk il-Prim Ministru Abela spjega li meta wieħed iħares lura wieħed jara differenza kbira fil-mod ta’ kif inbidel il-pajjiż.

Hawnekk il-Prim Ministru wiegħed aktar xogħol u saħansitra qal li qabel ma jitlesta’ l-manifest elettorali kollu, dan il-Gvern ma jmurx għal elezzjoni.

“Determinat li noħroġ lil dan il-pajjiż mill-pandemija qawwi u sħiħ. Is-sena li għaddiet ħdimt kemm flaħt, is-sena li ġejja nwiegħed li naħdem iktar…Qabel jitwettaq kollu, ikun hemm x’ikun hemm, qabel jitwettaq il-manifest elettorali kollu ma mmorrux għal elezzjoni ġenerali.”

Hekk kif kompla jħares lura lejn l-2020, il-Prim Ministru Abela qal li dan il-Gvern dejjem kien trasparenti mal-poplu f’sitwazzjoni ta’ kriżi bla ebda preċedent. Spjega wkoll l-element ta’ pożittività li dejjem iddomina fid-diskors tiegħu.

“Iva għandi ħeġġa li l-pajjiż imur lura għan-normal. Għaliex? Għax lill-poplu irrid narah kuntent. Nitkellem hekk ukoll għaliex f’idi għandi l-polz tan-nies li tieħdu meta inti tinżel u titkellem man-nies.”

Dr. Abela spjega li kien frott dan id-djalogu li l-Gvern seta jgħin tant lill-poplu permezz ta’ miżuri bħal dik tal-Covid Wage Supplement u l-vouchers li nċentivaw il-konsum u żammew ir-rata ta’ qgħad l-aktar waħda baxxa fl-Ewropa.

“S’issa tkellimna li se nżommu l-Covid Wage Supplement sa Marzu li ġej. Jekk hemm bżonn nestenduh għal iktar minn hekk sabiex niżguraw li l-ebda negozju ma’ jaqa’ lura u li fuq kollox l-għejxien u l-ħobża ta’ kuljum ħadd ma jitlifha.”

Fuq l-edukazzjoni f’pajjiżna, il-Prim Ministru Abela qal li r-riżultat li żammejna l-iskejjel miftuħin se nħossuh fiż-żmien li ġej. Kien b’hekk li dan il-Gvern ħadem qatiegħ sabiex jerġa’ jiftaħ b’mod sigur l-iskejjel f’pajjiżna.

“Dejjem emmint fl-għalliema u l-edukaturi tagħna. Naf kemm minn Settembru għamlu sagrifiċċji biex jedukaw lit-tfal tagħna f’sitwazzjonijiet diffiċli,” qal il-Prim Ministru dwar l-għalliema fil-pajjiżna fil-kuntest tal-istrajk li sar f’din l-aħħar ġimgħa.

Stqarr li l-edukazzjoni ta’ uliedna m’hijiex materjal ta’ tilwim u li tkun suġġett ta’ kontroversja.

“Is-soluzzjonijiet issibhom bl-arti tan-negozjar u hekk għamilna, poġġejna ma’ mejda, rajna s-soluzzjonijiet differenti u llum ir-riżultat ta’ dawk is-sigħat ta’ djalogu jafhom kulħadd.”

Hawnekk il-Prim Ministru rringrazzja lil dawk kollha li ħadmu qatiegħ biex tinstab soluzzjoni għall-ġid ta’ wliedna.

“Nirringrazzja lill-Monsinjur Arċisiqof u l-Prof. Charmaine Gauci iżda fuq kollox irrid nirringrazzja lil dawk l-edukaturi u l-għalliema kollha li fil-jumejn tal-istrajk xorta marru fuq il-post tax-xogħol tagħhom. Inthom tajtu servizz lill-pajjiż fi żmien kruċjali u grati ħafna lejkom.”

Dwar l-ekonomija f’pajjiżna, il-Prim Ministru staqsa jekk hawnx xi ħadd li ma jridx imur lura għal sitwazzjoni ta’ business as usual u normalità. Saħaq kif dan dan ma jistax isir kif ġieb u laħaq imma b’ħidma kontinwa u viżjoni ċara mingħajr ma nħallu lil ħadd jaqtalna qalbna.

Hawnekk irrefera wkoll għall-klassifikazzjoni tal-aġenzija internazzjonali ta’ kreditu d-DBRS li saħansitra fl-aħħar żmien naqset ir-rating ta’ pajjiżi ġganti bħal Franza. Madankollu, d-DBRS innutat il-progress ta’ Malta mhux biss mil-lat ekonomiku iżda anke mil-lat ta’ titjib fil-governanza t-tajba.

“Għaliex ksibna dawn ir-riżultati? Mexxejna b’serjetà u konnha ambizzjużi. F’baħar bnazzi jbaħħar kulħadd. F’baħar imqalleb ibaħħar kaptan bi crew tajjeb.”

Il-Prim Ministru Abela sostna wkoll li pajjiżna ma jistax jieqaf mal-pandemija iżda jużaha bħala opportunità għal aktar bidla sabiex jibqa’ jittejjeb.

“Il-pandemija rridu nużawha bħala katalista għal aktar tibdil li jrid jsir.”

Intant fid-diskors tiegħu d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearne ħabbar li llejla f’pajjiżna ser tkun qed tasal l-ewwel kunsinja tal-vaċċin tal-Moderna. Fil-fatt, spjega kif Malta ser tkun l-ewwel pajjiż mill-Unjoni Ewropeja kollha li ser tkun qed tirċievi din il-kunsinja.

Dwar rapporti f’sezzjonijiet tal-midja u l-midja soċjali, id-Deputat Prim Ministru tkellem dwar il-ħidma tal-Gvern hekk kif spjega li Gvern Laburista huwa tim wieħed magħqud.

Minn naħa tiegħu l-Prim Ministru Robert Abela temm jirrimarka l-importanza tal-imħabba lejn il-pajjiż u lil niesu.

“Nemmen ħafna fikom, nemmen f’Malta u Għawdex tagħna, nemmen f’futur sabiħ għal pajjiżna li ġej fuqna u ma jdumx. Ħbieb tiegħi, ejja ħalli flimkien nibqgħu nagħmlu l-aħħar sforzi, nibqgħu solidali, nibqgħu naħsbu f’xulxin, nibqgħu nagħmlu l-aħħar mumenti ta’ sagrifiċċju flimkien, nibqgħu nosservaw id-direttivi tal-awtoritajiet tas-saħħa pubblika ħalli nżommu lil xulxin imħarsin minn aspett ta’ saħħa, ħalli nibqgħu nħarsu l-ekonomija ta’ dan il-pajjiż sabiex malli tgħaddi din il-pandemija issib pajjiż kumpatt, b’saħħtu, maqgħud ħalli naħarbu niġru ‘l quddiem u nkomplu nkabbru n-negozji tagħna, il-businesses tagħna, l-impjiegi tagħna u verament inħares ‘il quddiem biex inkompli naħdem flimkien magħkom sabiex inkomplu ntellgħu li dan il-pajjiż dejjem ‘il fuq.”

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ATTIVITAJIET

PARTIT LABURISTA
2022