Skip to content

Maħruġa mill-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni tal-Partit Laburista     

 

David Casa ma jistax ikun kredibbli

 

Il-membru tal-Parlament Ewropew David Casa ma jistax jittieħed bis-serjetà meta jitkellem dwar l-irwol u l-libertà tal-midja. Sal-bieraħ stess David Casa, permezz tal-avukat tiegħu Jason Azzopardi kien qed jipprova jgħafas ġurnalist biex fil-Qorti jikxef is-sors tiegħu. Xi ħaġa li f’demokrazija b’saħħitha bħal tagħna mhix aċċettata.

Casa jrid jitkellem dwar il-ħarsien tal-whistleblowers fit-Turkija u fid-dinja kollha. Iżda, lil whistleblowers f’Malta li jitkellmu dwaru irid ikun jaf min huma biex ikun jista jpattihilom u jattakkahom. Casa mhux kredibbli għax jigdeb kontinwament. Iżda, mhux kredibbli wkoll għax jgħix bid-double standards.

 

Casa can never be credible

 

The Member of European Parliament David Casa can never be taken seriously when speaking about the role and freedom of the media. It was only yesterday when, Casa’s lawyer, Jason Azzopardi, was trying to press a journalist in court to reveal his source in Casa’s precence. This is totally unacceptable in a democracy. Casa continuously calls for the protection of whistleblowers in Turkey and worldwide, but in the case of Malta, he expects to know who the whistleblowers are so that he could personally attack them. Casa is not credible due to his continuous lies. In addition, he is also not credible due to double standards.

 

Uffiċċju Komunikazzjoni

Partit Laburista

 

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin