Skip to content

aħbarijiet

May 10, 2020

“Din hi realtà li tul is-snin ħakmet lil pajjiżna. Għall-ewwel darba qed naffrontawha b’serjetà”- Il-PM

“Ir-realtà dejjem uriet li ma konniex qed insibu l-għajnuna neċessarja. Ir-riżorsi ta’ pajjiżna huma limitati. Iċ-ċentri huma dak li huma. Għaldaqstant, illum għamilna l-pożizzjoni tagħna mill-aktar ċara. Irridu nipproteġu s-saħħa tal-poplu Malti u Għawdxi u l-istess immigranti li jinsabu f’pajjizna filwaqt li nibqghu naqdu l-obbligi taghna b’umanita mal-immigranti. Pajjiżna qed isejjaħ għal solidarjetà minn pajjiżi membri oħrajn.”

 

Dan qalu l-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Robert Abela f’intervista fuq ONE filwaqt li saħaq kemm pajjiżna dejjem wettaq l-obbligi kollha tiegħu fejn tidħol l-immigrazzjoni, u għamilna iktar milli flaħna minkejja li l-iżgħar stat membru fl-UE.

 

“Din mhix problema ta’ Malta. Hija problema tal-borders tal-UE. Trid tiġi merfugħa mill-pajjiżi kollha madwar id-dinja.

 

Il-Prim Ministru enfasizza kif il-Gvern Malti dejjem għamel l-aqwa li seta’ biex tinstab soluzzjoni għal din il-kwistjoni nazzjonali u jigu salvati l-hajjiet. Għaldaqstant, sostna kemm huwa nġust li “Kelliem tal-Oppożizzjoni tal-Gustizzja flok itik l-għajnuna tiegħu, irid jixħet il-ħabs lill-armata, il-Brigadier u l-Prim Ministru…. Ejja naffrontawha flimkien. X’se tkun solvejt billi trid titfa’ n-nies fil-ħabs? Fl-aħħar snin, qatt ma kien hemm soluzzjoni. Tiġi dgħajsa, jidħlu f’pajjiżna u jibqgħu f’pajjiżna. Jeħtieġ li nsolvu s-soluzzjoni għall-futur.”

 

Robert Abela fisser kif l-aqwa soluzzjoni tkun li mal-mument li l-immigranti jintlemhu fuq dghajsa, jiskatta mekkanizmu ta’ rilokazzjoni filwaqt li jingħataw il-bzonnijiet kollha, iżda meta jirfsu l-gżira tagħna, ikollhom pajjiż lest li jkunu rilokati fih minnufih.

 

Għaldaqstant, il-PM qal li l-Gvern ħa pożizzjoni ferma izda flessibbli. Nibqgħu flessibli. Fil-mument li tinstab soluzzjoni fejn kulħadd ċeda biċċa u jinstab kompromess, wieħed jerga’ jitkellem.

 

Riżultati li qed jitkellmu waħedhom

 

“Ħadt deċiżjonijiet bla biża’. Illum ir-riżultati jitkellmu waħedhom… Dan huwa gvern li ta ħafna riżultati f’dawn l-4 xhur. Bdejna bi krizi politika kbira li solvejtha fi ftit jiem. Hadt decizjonijiet tajbin wahda wara l-ohra, fosthom li ma naghmlux lockdown. Fil-gimghat li ġejjin, se jkollna aktar riżultati fl-ekonomija u fl-inċentivi li se nagħtu. Aħna nħobbu lin-nies u naħdmu biex nagħmlu l-ġid lin-nies. Dik hija d-distinzjoni bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista.”

 

Nisma lil kulhadd, niehu l-opinjoni ta’ kulhadd imma mbaghad niddeciedi jien.

 

Il-Prim Ministru spjega dwar l-immigrazzjoni kif il-Kap tal-Oppożizzjoni kkontradixxa lilu nnifsu f’temp ta’ ftit żmien. “Ftit ġimgħat ilu, Adrian Delia offra soluzzjoni li hija l-istess soluzzjoni li uża l-Gvern. Insalvawhom u joqghodu fuq vapur. Ftit tal-jiem ilu, ħareġ qatta bla ħabel fuq l-istess soluzzjoni li ħadna bħala Gvern.”

 

Robert Abela sostna kif is-sitwazzjoni f’pajjiżna ma kinitx tkun l-istess b’Adrian Delia bhala Prim Ministru. “Kieku llum pajjiżna qed jibki.” Minflok, il-PM tenna kemm ilkoll ninsabu kburin bis-success tagħna u kif pajjiżna qed jirreġistra l-akbar suċċess… Dak is-suċċess irid jibqa’ għaddej fix-xhur li ġejjin. Ġejja ħidma kbira fuq livell ekonomiku u fiduċjuż ħafna.”

 

“Fil-ġranet li ġejjin, se nkomplu niftħu l-bqija tal-istabbilimenti kummerċjali. Pajjiżna nefaq iżda fil-mument tal-bżonn stajna nduru ghal dak li ġemmajna. Għandna ekonomija reżiljenti. Salvajna mad-90,000 impjieg. Din hija l-bażi li użajna fl-aħħar ġimgħat. Se nkunu qed nagħmlu iżjed.”

 

F’Jum l-Omm, il-Prim Ministru radd ħajr lill-ommijiet kollha li għandhom rwol integrali biex il- pajjiż jibqa’ miexi ‘l quddiem u jkun b’saħħtu. “L-omm hija l-figura li tgħaqqad il-familja. Grazzi lill-ommijiet kollha li taw pajjiż b’saħħtu frott it-trobbija tajba li tawna.”

 

Il-Prim Ministru temm b’għan wieħed – “Ħa nkomplu nsaħħu l-impjiegi, in-negozji u fuq kollox, il-fiduċja tan-nies… Issa rridu nħarsu fuq kif l-ekonomija ħa tibqa’ b’saħħitha. Irridu nħarsu ‘l quddiem għal aktar tkabbir ekonomiku. Konvint u ċert li ħa jkollna futur tajjeb. Għandna poplu li jwieġeb, reżiljenti imma fuq kollox għandu fiduċja fil-Gvern u l-Gvern għandu fiduċja fil-poplu.”

 

 

 

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin