Skip to content

 

“Din mhijiex deċiżjoni li ttieħdet abbażi ta’ deċiżjoni razzjali. Nikkundanna kwalunkwe kliem li seta’ ngħad li seta’ qajjem sentiment razzjali. Għandna rispett lejn kull razza. Din kienet deċiżjoni li jekk inħarsu x’għamilna lokalment, waqqafna t-traġitt minn Għawdex għal Malta. Ma kinitx deċiżjoni li għax ma ridnihomx. Ir-raġuni kienet li għamilna l-istess ħaġa ma’ kull persuna li ġejja mid-dinja kollha. Anke l-Maltin, illum ma jistgħux jaqbdu u jitilqu minn Malta u jiġu lura meta jridu.”

 

Dan qalu l-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Robert Abela, filwaqt li spjega kif din id-deċiżjoni ttieħdet abbażi li ma tkunx ipperikolata s-sitwazzjoni f’pajjiżna. Il-Prim Ministru saħaq li l-Gvern ħa deċiżjoni li ma kinitx faċli tittieħed.

 

“Diffiċli ħafna għax wieħed jifhem it-tbatijiet li għaddejjin minnhom dawn in-nies imma kellna nimxu f’sitwazzjoni fejn se nagħżlu l-prijorita’ tas-saħħa tal-poplu Malti u Għawdxi jew inwarrbu dik il-prijorita’. Aħna fl-aħħar mill-aħħar gvern tal-poplu Malti u Għawdxi. Din hija deċiżjoni fl-aqwa interess tas-soċjeta’ Maltija kollha… Għalaqna l-ewwel id-dħul tal-bastimenti tal-NGOs. Estendejna dik id-deċiżjoni għall-dgħajjes li ma jkunux reġistrati. Mumenti straordinarji jagħtu lok għal deċiżjonijiet diffiċli.”

 

 

Gvern li jissalvagwardja l-impjiegi u n-negozji

 

 

 

Il-Prim Ministru saħaq li l-IMF tat ċertifikat ieħor pożittiv għal pajjiżna dwar il-mod kif il-Gvern qed jikkontrolla din il-pandemija. Dan filwaqt li nnota b’sodisfazzjon ir-reazzjoni pożittiva tal-Kamra tal-Kummerċ.

 

“Irnexxielna nmsalvaw l-impjiegi. Fadal aktar miżuri ekonomiċi biex inżommu ħajjin l-impjiegi… It-tielet pakkett li ħejjejna fejn tajna s-somma ta’ 800 ewro lil 110,000 ħaddiem mhux ċajta. Il-gvern jemmen fl-impjiegi u fin-negozji li kienu katalisti biex l-ekonomija tagħna ħarbet tiġri, ekonomija li tiżboq dik ta’ pajjiżi oħra.”

 

Robert Abela qal ukoll li l-pakkett ambizzjuż li nieda ifisser ħafna għall-familji, in-negozji u l-ħaddiema kollha iżda fil-verita’ kien l-anqas ħaġa li seta’ jagħmel.

 

“Dan hu l-aqwa mod biex malli niġu lua għan-normalita’, il-businesses ikunu up and running. Fiduċjuż li ma ndumux ma noħorġu minn dan il-mument. Nerġgħu naħarbu, jibqgħu jsiru l-investiment, investimenti barranin f’pajjiżna filwaqt li fiduċjuż fl-abbiltajiet tal-Maltin u l-Għawdxin. Ottimist. Dawn il-mumenti ta’ diffikulta qed joħorġu fl-aqwa tal-poplu tagħna. Poplu wieħed, magħqud. Din mhix kwistjoni ta’ kulur politiku.”

 

Il-Prim Ministru estenda l-kondoljanzi għall-familjari tal-vittmi li mietu b’kawża tal-Coronavirus f’pajjiżna.

 

“Mumenti diffiċli. F’pajjiżna kellna x-xorti li ħdimna għal dan il-mument. Qed naraw x’ġara f’pajjiżi oħra. F’pajjiżna ħadna approach differenti. Ma qgħadnix ngħidu qisu xejn mhu xejn. Konna proattivi u antiċipajna. Kellna pjan ta’ kontinġenza.”

 

Il-Prim Ministru appella li biex ir-rata ta’ numri tibqa’ waħda baxxa, kulħadd irid jagħti s-sehem tiegħu. “Ikun żball kbir li għax ikun hemm numru baxx, niddeċiedu li noħorġu barra. Il-ħruġ għandu jsir biss għall-xiri essenzjali u mediċinali.

 

Filwaqt li awgura l-Għid it-tajjeb lil kulħadd, il-Prim Ministru fisser kif din il-ġurnata partikolari xorta nistgħu niċċelebrawha b’mod differenti permezz tal-ġabra tad-dar. “Illum hija ġurnata ta’ sagrifiċċju u dixxiplina. Kburi li bħala pajjiż irnexxielna nikkontrollawha aqwa minn kull pajjiż iehor għax kellna poplu dixxiplinat… Iżda ma nistgħux kulħadd joħroġ jiġri ‘l barra. Inkunu qed nissograw li dak kollu li rbaħna s’issa nitilfuh.”

 

 

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin