Skip to content

“Jien il-funzjoni tiegħi bħala Prim Ministru ħa nkompli nżommha u ħa nkompli nirrispetta dan l-uffiċċju li l-poplu Malti u Għawdxi fdali. Se ngħid u se nkompli ngħid dak li għandi ngħid bla ma noqgħod nilgħab il-logħob ta’ ħadd.”

Dan qalu l-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Joseph Muscat f’kollegament telefoniku fuq ONE radio.

Il-Prim Ministru spjega li kif diġa’ kien qal qabel, kien “mhedded li jekk nimxi mal-pariri tal-Avukat Ġenerali, kont se nkun qed niġi targeted b’kampanja maħmuġa fil-konfront tiegħi. Jien għamilt dmiri u dan huwa r-riżultat. Imma dmiri għamiltu u se nkompli nagħmlu. Jien iddeċidejt li mhux ħa noqgħod nidħol f’dan il-mument f’ħafna dettalji iżda qed jintqalu ħafna affarijiet u hemm min qed jivvinta u hemm min qed jemmen l-invenzjonijiet.”

Joseph Muscat għamel referenza speċifika għall-invenzjoni ta’ rigali li kien hawn min qal li rċieva. “Jien ngħid biss li dejjem imejt korrettement. Meta ġew nies b’rigali li jiswew il-flus, bgħatthom lura. Fejn ma setgħux jintbagħtu lura, dawn l-affarijiet jien ħallejthom lill-Istat. Li nista’ ngħid li ta’ qabilna, uffiċċji u residenzi vojta ħallew. Lanqas lapes ma kien hemm aħseb u ara affarijiet oħra. Żgur li meta dħalt Prim Ministru jien, ma sibt l-ebda rigal innumerat li ngħata lil wieħed mill-Prim Ministri ta’ qabli meta Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea… Min-naħa l-oħra, jien imxejt korrettement u ż-żmien se jagħti parir li l-affarijiet saru min-naħa tiegħi b’mod mill-aktar korrett.”

 

 

Minkejja dan, il-Prim Ministru esprima l-ottimiżmu tiegħu għall-pajjiż għas-sena l-ġdida. “Fl-ewwel ta’ Jannar li ġej, il-pensjonanti tagħna għandhom biex ikunu ottimisti b’żieda ta’ 7 ewro fil-ġimgħa, min qiegħed fuq l-għajnuna medika ħa jkollu żieda oħra, min huwa persuna b’diżabilita’ u ma jistax jaħdem ħa jkollu mja u wieħed u sittin ewro fil-ġimgħa, ekwivalenti tal-minimum wage, anzjani li għandhom iżjed minn 80 sena ħa tiżdidilhom l-għotja, sena oħra mingħajr żidiet fit-taxxi, kull min jaħdem ħa jerġa’ jingħata refund lura tal-income tax allura l-poplu Malti u Għawdxi għandu għal xiex ikun ottimist.”

 

 

Il-Prim Ministru ċert li “bi tmexxija ta’ Prim Ministru Laburista ġdid bl-għaqda li se jkollna, fejn Chris Fearne u Robert Abela, ikun min ikun magħżul minnhom ħa nkomplu mexjin f’direzzjoni tajba ħafna.”

 

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin