Aħna ngħixu għal bidla.

Sodi u ottimisti ghal futu isbah ghal pajjizna

“Dan hu Gvern onest li jieħu d-deciżjonijiet għan-nies.” 
Qal dan il-Prim Ministru u Mexxej Laburista Robert Abela
waqt attivita politika f’Ħal Tarxien u li kienet konformi
mad-directtivi kollha mill-awtoritajiet tas-saħħa.

17.03.2024

Lesti biex niġġeddu u nibqgħu noħorġu b’ideat ġodda.
Hekk biss nibqgħu l-futur. Għawdex u Malta Flimkien.

Lesti biex niġġeddu u nibqgħu noħorġu b’ideat ġodda.
Hekk biss nibqgħu l-futur. Għawdex u Malta Flimkien.

"Aħna l-akbar xhieda ta ’ Gvern li lill-ħaddiem jipproteġieh kemm jista ’ u ma jgħakksux." – il-PM

Lesti biex niggeddu u nibqghu nohorgu b’ideat godda. Hekk biss nibqgħu l-futur. Għawdex u Malta Flimkien.

Il-qalb soċjalista ta’ gwida f’aktar riformi 

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
23 hours ago
Partit Laburista

Messaġġ tal-Prim Ministru Robert Abela fost ir-Rabtin ... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Prosit prim

Grazzi prim ta hidma taghkom.

God Bless You ❤️❤️❤️❤️

Proset Viva Labour

Prosit

Prosit Prim 👍👍

Watching

Proset prim keep it up

Ghaliex ma tawhx fuq it tv

Prosit

Prosit

Mela la qed issemmi id dar gdida tal l anzjani go Ghajnsilem aqbez qabza sa Dar San Guzepp fil Fgura jew dar Allunzjata go hal Tarxien sur Prim ministru fejn lanzjani qed jghixu l ahhar ftit zmien li baqalhom qishom qedin go habs u imbad ghandek Il Guttenenburg printing post /area kbira u miftuha qalb ir raba ezatt faccatta ta Dar Allunzjata (li ghadni kif semejt) fejn Guttenburg se isir supermarket ihor fejn hemm setet issir dar kbira ghal anzjani bi gnien kbir mahha fejn il povru anzjan ikollu x imkien fejn johrog u joqod ftit ghal kwiet u mux joqod ihares mit tiqa jara it traffiku ghadej kif qeddin bhal issa.

Viva labour

View more comments

2 days ago
Partit Laburista

Marija Sara Vella Gafà #meetyourcandidates #PartitLaburista #MEPElections #malta ... See MoreSee Less

3 days ago
Partit Laburista

Konferenza tal-Aħbarijiet mill-Partit Laburista ... See MoreSee Less

3 days ago
Partit Laburista
@followers

@followers ... See MoreSee Less

Comment on Facebook

But they cancelled it.

Komunita fejn bil-flus tghaddi bir-romblu, minn fuq kulhadd.

Le daqshekk Laburist. Kont nigbor anke il-flus minghand it-tesserati u immur il-Macina u nahdem hemm. Imma bil-backstabbing li hadt f'dawn l-ahhar 4 snin minn nies fil -Partit u anke minn nies minn gewwa Kastillja issa daqshekk Laburist. Qiskom Nazzisti sirtu.

My comment is, I am a disabled person and have been trying to have personalized parking in front of my home, I had an appointment with Agenzija Support but cancelled. Is there anybody who can help me? Seeing that this is a government who takes care of disabled and elderly?

👍❤️❤️

Prosset

Nice

View more comments

4 days ago
Partit Laburista
Fil-kumpless 1903, il-Marsa, iIlejla l-Prim Ministru sema’ mingħand l-isportivi.

Fil-kumpless 1903, il-Marsa, iIlejla l-Prim Ministru sema’ mingħand l-isportivi. ... See MoreSee Less

Load more

“Dan hu Gvern onest li jieħu d-deciżjonijiet għan-nies.” 
Qal dan il-Prim Ministru u Mexxej Laburista Robert Abela
waqt attivita politika f’Ħal Tarxien u li kienet konformi
mad-directtivi kollha mill-awtoritajiet tas-saħħa.

17.03.2024