Skip to content

“Għada filgħodu se jkun hum is-serħan il-moħħ. Jum illi fih se nkomplu naħdmu b’kontinwità li tagħti t-tajjeb kollu li għamilna fl-aħħar snin.”

Iddikjara dan il-Mexxej tal-Partit Laburista, Robert Abela, fl-ewwel diskors tiegħu f’din il-kariga quddiem eluf ta’ persuni li ħonqu l-padiljun sportiv ta’ Raħal Ġdid.

Fid-diskors tiegħu Robert Abela rrifletta dwar il-mument iebes li għadda minnu l-Partit Laburista. Mument li saħaq kif għalih ma kienu jaħtu xejn il-partitarji. Iżda, minflok kienu huma li ħarġu l-partit minn dan il-mument.

“Intom li mill-mument li bdiet il-kampanja tant urejtu maturità. Tant urejna rispett lejn xulxin… kemm jien kburi bikom,” qal Abela.

“Ħriġna b’saħħitna minn din il-kampanja, magħqudin minn din il-kampanja iktar milli bdejna. Minn qalbi ngħidilkom grazzi,” qal Robert Abela.

Tkellem kif se jibqa’ jiġri wara dawk kollha li għadhom mhux konvinti. “Nemmen fikom. Għandi fiduċja f’kull wieħed u waħda minnkom li tant tistinkaw għall-partit,” qal Robert Abela li kellu kliem ta’ ħajr għal Chris Fearne, il-kandidat l-ieħor fl-elezzjoni għat-tmexxija tal-Partit Laburista.  “Grazzi Chris tal-kandidatura tiegħek. Dalgħodu ħadt pjaċir nitkellmu flimkien. Apprezzajt l-awguri tiegħu… Dan għadu l-bidu ta’ ħafna iktar ħidma li rridu nagħmlu flimkien… flimkien ma’ sħabi kollha tal-grupp parlamentari. Sħabi kollha li fihom sibt 36 ħabib u ħabiba li bejnietna hemm is-sinċerità,” qal Robert Abela.

“Se niġbdu ħabel wieħed. Dan hu dmir li għandna lejkom,” emfasizza l-mexxej il-ġdid li ngħata merħba mill-isbaħ mill-membri tal-grupp parlamentari. Hu tenna li jrid partit rebbieħ biex niggvernaw ħalli noħolqu l-ġid.

“Aħna l-partit tal-ġid, il-partit tat-tajjeb, il-partit tas-sinċerità,” żied Robert Abela li fakkar kif din hi l-mitt sena mit-twaqqif tal-partit.

“Jien se nżomm il-proġett ta’ Joseph ħaj u b’saħħtu. Il-proġett tal-moviment, il-proġett li ġabilna għaxar rebħiet elettorali. Għax in-nies għadhom jemmnu fina u aħna rridu nroddu dik il-fiduċja lura. Il-proġett ta’ partit miftuħ għal kulħadd… aħna l-partit tal-għaqda,” qal Robert Abela.

Kien hawn li saħaq li rridu nkunu kburin bit-tajjeb li għamilna fl-aħħar seba’ snin. “Il-kontinwità se ndawruha fi stabbiltà. Ejja nibqgħu bir-riċetta li ħadmet,” kompla l-Mexxej tal-Partit Laburista li fakkar kif din hi riċetta li mhux biss ġabet is-suċċess elettorali iżda wkoll katret il-ġid.

“Mal-kontinwità hemm bżonn ukoll bidliet li jien determinat li ngħamilhom. Għandna l-umiltà li naċċettaw li żbalji għamilna,” kompla l-Mexxej il-ġdid tal-Partit Laburista.

“Mill-iżbalji tgħallimna u mhux se jerġgħu jiġu riptetuti. Dwar dak għandkom il-kelma tiegħi. Se naħdmu biex inkomplu nsaħħu s-saltna tad-dritt, insaħħu l-governanza tajba. Determinat li nagħmlu għax nemmen li din hi triq it-tajba,” kompla Abela li tenna li se jkun sod biex jara li jitwettaq il-mandat tal-poplu li jiggverna.

Spjega wkoll kif se jħaddan stil ta’ tmexxija miftuħa fejn jisma’ imbagħad jieħu d-deċiżjonijiet li hemm bżonn. “Nemmen ħafna fid-dixxiplina wkoll. Dixxiplina magħna nfusna… hija meħtieġa sakemm tibbilanċja billi tkun ġust ma’ kulħadd,” qal Robert Abela.

Żied li dan mhux mument ta’ traġedja fil-pajjiż għalkemm huwa mument sensittiv… mument li noħorġu minnu ħafna iktar viċin milli qed jaħsbu ħafna u se noħorġu ħafna iktar b’saħħitna,” qal il-Mexxej tal-Partit Laburista li sostna li se jitmexxa minn dak li fil-kuxjenza tiegħu għandu mis-sewwa.

“Għada huwa jum is-serħan il-moħħ. Iżda, dħada huwa wkoll jum fejn kulħadd irid ixammar il-kmien għal ħafna ħidma. Bdejt mill-ewwel mument f’ħidma li ma nistax nagħmilha waħdi. Għandi bżonnkom. Nitlobkom tkunu miegħi,” qal Robert Abela bil-folla twieġeb b’ċapċip. “Bikom warajja għandi kuraġġ kbir u viżjoni ċara ta’ fejn irridu mmorru,” kompla l-Mexxej Laburista li qal li se jaħdem kemm jiflaħ biex jintlaħqu l-aspirazzjonijiet.

Indirizza l-komunità tan-negozju u qalilha biex tagħmel kuraġġ. “Jien se nagħmel minn kollox biex tibqgħu tagħmlu l-profitti tagħkom… nitlobkom ħaġa waħda biss, aħsbu fil-ħaddiem,” qal Abela.

“Kulħadd ħaqqu jipparteċipa fil-ġid li qed jiġġenera l-pajjiż,” qal Abela li tkellem dwar kif jemmen fl-oqsma diversi tas-soċjetà li tant jagħtu kontribut lill-pajjiżna.

“Fiduċja partikolari għandi fiż-żgħażagħ. Grazzi li minn dejjem kontu miegħi għaliex dejjem emmint fikom u llum rridkom tkunu protagonisti miegħi biex flimkien immexxu dan il-pajjiż ‘l quddiem,” żied Abela.

“Dan hu l-mument tal-aħna akbar mill-jiena,” qal Abela li saħaq li r-rispett li ntwera lilu se jroddu lura b’ħidma u lealtà.

Fuq kollox Robert Abela saħaq kemmdan hu mument ta’ “partit wieħed, pajjiż wieħed, poplu wieħed.”

“Aħna lkoll ulied familja waħda,” temm il-mexxej tal-Partit Laburista.

 

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin