Skip to content

aħbarijiet

April 5, 2020

“Għamilna xi ħaġa li l-ebda pajjiż ieħor ma rnexxielu jagħmilha. Ma konniex reattivi imma proattivi ”- Il-PM

“Għamilna xi ħaġa li ebda pajjiż ieħor ma rnexxielu jagħmilha u ma ġratx b’kumbinazzjoni għaliex jiena nemmen li antiċipajna t-tellieqa meta ħa tibda u bdejna niġru qabel.”

Dan qalu l-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Robert Abela f’intervista fuq ONE hekk kif spjega għaliex is-sitwazzjoni bħalissa f’pajjiżna hija waħda taħt kontroll.

“Għadha taħt kontroll bl-istess mod li kienet fl-aħħar ġimgħat u sodisfatt li rnexxielna nżommu n-numru baxxi. Mhux biss in-numri baxxi imma r-rata li biha qegħdin jiżdiedu l-każijiet. Jigifieri dik il-kurva importanti li dejjem iddiskutejna baqgħet ma telgħetx ‘il fuq bis-saħħa.”

Ma ġratx b’kumbinazzjoni għaliex jekkk wieħed iħares lejn il-pajjiżi l-oħrajn kollha li fihom hemm il-Coronavirus, il-kwantitajiet ta’ pajjiżi oħrajn kollha ta’ madwar id-dinja rajna quddiem għajnejna fl-aħbarijiet kif kellek pajjiżi li r-rata ta’ mwiet splodiet ‘il fuq. Splodiet ‘il fuq mhux biss ir-rata ta’ infezzjonijiet imma r-rata ta’ mwiet jiġifieri rajna affarijiet xokkanti ftit eluf ta’ kilometri l-bogħod minn xtutna litteralment fl-Italja, Spanja u l-Istati Uniti ukoll. Jiġifieri dak li rnexxielna nagħmlu f’pajjiżna ngħidu b’sens ta’ kburija.”

Dwar dan il-Prim Ministru qal li “ma ħadniex approach li kien “U iva din ma hi xejn u lilna mhux se tolqotna.” Le ma konniex reattivi imma konnha proattivi.”

Il-Prim Ministru Robert Abela qal ukoll kif l-istat ta’ saħħa tal-pazjenti kollha f’Malta hija waħda tajba.

“L-istat ta’ saħħa ta’ dawk il-pazjenti li ħadu l-virus huwa wieħed tajjeb. Din il-ġimgħa tkellimt ukoll ma’ persuni wkoll li għandhom l-infezzjoni u kollha qegħdin fi stat ta’ saħħa tajjeb jiġifieri hemm ukoll nirrimarka b’sens ta’ sodisfazzjon.”

Imma dan ma jfissirix li nistgħu nirrilassaw il-miżuri. Għadu mhux il-mument li nibdew nirrilissaw il-mizuri. Importanti li l-poplu Malti jibqa’ ddixxiplinat….Fl-aħħar mill-aħħar din hija kwistjoni ta’ kemm il-poplu ħa jikkopera… Nifhem li huwa mument ta’ sagrifiċċju.”

Madankollu l-Prim Ministru spjega kif ilħaqna dan il-għan “li żammejna r-rata ta’ trażmissjoni baxxa mingħajr ma’ għamilna miżuri li huma ristrettivi żżejjed.”

Il-Prim Ministru qal ukoll kif is-sitwazzjoni hija taħt kontroll grazzi għall-ispiża li għamel pajjiżna fl-aħħar snin fil-qasam tas-Saħħa. Fost oħrajn semma ż-żieda fil-kapaċità ta’ testing fil-laboratorji Maltin grazzi għall-apparat robotiku li nvesta fih il-Gvern. Apparati li kapaċi jagħmel 800 test kuljum bl-istennija għar-riżultat tkun biss ta’ 3 sigħat.

“Għalhekk iva nfaqna. Għadna qegħdin nonfqu fl-ispiża medika tal-pajjiż. Mhux xi ħaġa li għamilna matul din is-sena. B’mod konsistenti tul l-aħħar snin jekk tara l-istatistika tal-Eurostat dejjem konnha fost l-aktar pajjiżi li nonfqu fis-settur mediku. Fis-saħħa ma hemmx kompromessi.”

Sinjal b’saħħtu favur is-Saltna tad-Dritt

“Għamilna xi ħaġa bla preċedent f’pajjiżna għaliex kellna qbil unanimu mill-Parlament tagħna dwar ħatra tant importanti f’pajjiżna. Il-ħatra ta’ Prim Imħallef li naturalment se jkun qed imexxi l-qrati tal-ġustizzja tagħna u kif nafu l-qrati tagħna huma waħda mit-tlett branki importanti tad-demokrazija tagħna. Hija bla preċedent ukoll għax nafu li bejn iż-żewġ paritijiet politiċi, ukoll ma’ ċertu partijiet tas-soċjetà ċivili, is-Saltna tad-Dritt kien is-suġġett li qasamna f’dawn l-aħħar xhur.

Dwar il-Prim Imħallef Mark Chetcuti il-Prim Ministru qal li huwa “bniedem magħruf għall-integrità u għas-serjeta tiegħu u għalhekk l- importanza kienet li rresqu ‘il quddiem isem b’dawn il-kwalitajiet kollha. Il-fatt li b’maturità lħaqna dan il-qbil jfisser ħafna…Ifisser li l- Gvern għandu għal qalbu s-Saltna tad-Dritt. Mhux biss dwar il-Prim Imħallef…Ilħaqna qbil dwar Mark Chetcuti imma lħaqna qbil unanimu dwar il-ħatra tal-Ġudikatura. Ilħaqna qbil ukoll dwar il-ħatra ta’ Prim Imħallef ġdid wara Mark Chetcuti jigifieri din il-ġimgħa lħaqna 3 milestones importanti ħafna.

Il-Prim Ministru qal li se ngħalqu wkoll kwistjonijiet oħra ħalli dan l-episodju tas-Saltna tad-Dritt ngħalquh b’suċċess u jkun mudell għall-pajjiżi oħrajn.

Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-approvazzjoni dwar il-ħatra tal-Kummissarju tal-Pulizija.

“Bidla li xtaqt issir u saret. Kellna viżjoni li s-Saltna tad-Dritt ridna nsaħħuha…Dan il-metodu huwa fejn il-Gvern ħa jitlaq is-setgħa minn idu u minflok se jkun hemm sejħa pubblika li għaliha jista’ jipparteċipa min ikollu l-kwalifiki.”

“Jekk kulħadd juri rieda tajba hemmek ukoll nistgħu naslu għal persuna li tispira l-fiduċja fil-Korp tal-Pulizija.

Il-Prim Ministru temm jgħid li minkejja s-sitwazzjoni li jinsab fiha l-pajjiż, għandu viżjoni u din mhux se ttellifna.

“Jien għandi ħolm sabiħ ħafna għal dan il-poplu. Konvint li se noħorġu minn dan il-mument aktar b’saħħtu milli dħalna fih. Nibqa’ nappella li l-poplu jibqa warajna billi jobdi d-direttivi mill-Awtoritajiet tas-Saħħa.

Jien irrid nara poplu Malti kuntent, poplu Malti ottimist u li ngħidu li fi ftit ġimgħat oħra nkunu nistgħu nħarsu lura lejn dak li għaddejna minnu u ngħidu Malta kienet mudell ta kif isiru l-affarijiet.

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin