Skip to content

“F’din il-ġimgħa ta’ deċiżjonijiet, urejna li dan hu gvern serju, iddixxiplinat pero’ ffukat ħafna. Nafu fejn irridu mmorru u se naħdmu… Dak huwa li jrid il-pajjiż u dak huwa li se nagħtukom.”

 

Hekk qal il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Robert Abela f’attivita’ politika ġewwa Bormla.  “Il-Kottonera hija xhud tal-progress ekonomiku soċjali, ta’ riġenerazzjoni ekonomika u soċjali li għaddejna minnha fl-aħħar seba’ snin. Illum tħossok kburi li tagħmel parti minnu. M’għamilniex biżżejjed. Fadal x’nagħmlu. Imma għalhekk irridu kontinwita’. Nibnu fuq it-tajjeb li għamilna imma fejn hemm bżonn li tagħmel aktar riformi, tagħmel hekk. U mhux biss riġenerazzjoni tat-toroq u tas-swar. Dik qed issir u trid tkompli ssir. Imma hemm bżonn riġenerazzjoni soċjali. Jien ma nemminx kif jemmen ħaddieħor li l-Kottonera hija fost il-problemi. Mhuwiex minnu. Mill-Kottonera, hawn nies li tħossok kburi, ta’ valuri b’saħħithom. Xhied ta’ umilta’, ta’ valuri soda u ta’ prinċipji sodi.”

 

F’ġimgħa deskritta bħala waħda diffiċli, il-Prim Ministru tenna li l-ħidma qed iġġib magħha riżultati sbieħ. “Għamilna ħafna aktar minn dak li stennejna. L-ewwel deċiżjonijiet li ħadna, ħadnihom b’serjeta’. Jien wgħedt u se nkompli nwiegħed li deċiżjonijiet iebsin se jibqgħu jittieħdu biex inpattulkom ftit mill-ħafna fiduċja li intom tajtuna.”

 

Robert Abela saħaq li l-arja friska mhux qed tinħass biss min-nies fit-toroq iżda wkoll mill-imsieħba soċjali. Sa din il-ġimgħa stess, il-Prim Ministru ltaqa’ mal-Kamra tal-Kummerċ u l-Gozo Business Chamber li xehdu dan kollu.

 

“ir-riċetta kienet waħda sempiċi. Nevalwaw x’kienet is-sitwazzjoni imma mbagħad ikollok viżjoni ta’ deċiżjonijiet li jridu jittieħdu u b’hekk tibni dejjem il-kontinwita’. U dan kien is-sigriet tas-suċċess li kellna fl-ewwel ġimgħa,” sostna l-Prim Ministru.

 

Il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista fisser kif wara l-ħatriet tal-Kabinett ra għaqda sħiħa u rispett lejn id-deċiżjonijiet li ttieħdu. “Nifhem li jkun hemm il-weġgħat. Hija normali pero’ kommess li nħares ‘il quddiem. Nibqgħu naħdmu għall-partit, għall-pajjiż, għal Malta aħjar u din nistgħu nagħmluha biss bi sforz kollettiv.”

 

Robert Abela appella liż-żgħażagħ biex jinvolvu ruħhom iktar fil-politika b’mod dirett u sostna li huma kapaċi u mimlija talent. “Xtaqt iktar żgaħżagħ. Li kien hemm aktar żgħażagħ, kien ikun hemm aktar żgħażagħ fil-kabinett.” Filwaqt li hu kburi bil-ħatriet tat-tliet nisa fil-Parlament, Robert Abela saħaq li minkejja dan, hemm nuqqas kbir. “Kemm jien kburi bin-nisa li għandna fil-Grupp Parlamentari u fil-kabinett issa. Iżda xtaqt li kien hemm numru akbar ta’ nisa.”

 

Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar kumitat fi ħdan l-istess kabinett li se jkunu qed jidentifikaw u jressqu ‘l quddiem proposti li jsaħħu governanza tajba. “Sinerġija biex nuru kemm verament nemmnu fil-governanza tajba.”

 

Il-Prim Ministru emfasizza kif il-governanza tajba twassal għal aktar tkabbir ekonomiku u aktar investiment f’pajjiżna. “Id-deċiżjonijiet neħduhom aħna. Il-poplu lilna jafda biex immexxu ‘l pajjiż. Dik il-fiduċja se nrodduha lura b’ħidma u deċiżjonijiet.”

 

“Inħares ‘il quddiem ukoll lejn aktar riformi fil-partit. Partit li ħriġna minn mument li kellu l-potenzjal li jaqsamna f’mitt biċċa kif ġara lil ħaddieħor tant snin ilu. Aħna fi ftit sigħat ħriġna aktar magħqudin milli konna.” Hawnhekk, il-Prim Ministru rringrazzja wkoll lil Chris Fearne u dawk kollha li appoġġjawh tal-maturita’ kbira tal-messaġġ li ntbagħat mill-ewwel biex jinġibed ħabel wieħed.

 

Fil-bidu ta’ din l-attivita’ politika, tkellem id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-saħħa, Chris Fearne.

 

“Kont, għadni u nibqa’ kburi li jiena Laburist. Kburi bil-Partit tagħna. Kburi bil-pajjiż tagħna. F’dawn is-seba’ snin, għamilna ħafna tajjeb. Irranġajna l-ekonomija tal-pajjiż. Kellna ekonomija li kienet sejra lura bħall-granċ għal ekonomija fost l-aqwa fl-Ewropa… Il-ġid kbir li għamilna f’dawn is-seba’ snin ma jista’ jneħħihulna ħadd. Huwa l-bażi biex inkomplu nibnu għas-snin li ġejjin.”

 

Is-sigriet huwa l-għaqda. “Inżommu dal-partit miftuħ għal kulħadd… Inkomplu nilħqu dan billi ma nfittxux dak li jifred imma nfittxu dak li jgħaqqad. Aħna pajjiż li għandna wisq sabiħ li jgħaqqadna biex inħallu l-ħmerijiet jifirduna. Aħna partit, aħna gvern ta’ kulħadd…Inkomplu nibnu fit-tajjeb, nimxu ‘ l quddiem b’kontinwita’ sabiex flimkien verament nimxu ‘l quddiem.”

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin