Skip to content

Il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Joseph Muscat, tkellem dwar kif il-pubblikazzjoni tal-inkjesta Egrant ikkonfermat il-frame up fil-konfront tiegħu u familtu. Filwaqt li żied kif sal-lum ħadd ma refa’ r-responsabbiltà għal dan.

“Dak kollu li issa huwa magħruf pubblikament jikkonferma ħaġa waħda bl-iktar mod ċar. Dak li xi ħadd ħa l-intrigu biex iffalisfika dokumenti li permezz tagħhom ipprovaw mhux biss joħolqu frame up fil-konfront tiegħi u ta’ familti, iżda provaw jiddistabilizzaw il-pajjiż,” qal il-Prim Ministru Joseph Muscat.

Spjega li filwaqt li mhux magħruf min iffalsifika d-dokumenti, kulħadd jaf min prova jirkeb fuq din il-gidba.  “Hu magħruf min prova jirkeb fuq dan kollu. L-eks Kap tal-Oppożizzjoni u n-nies ta’ madwaru,” qal il-Prim Ministru meta kien qed jitkellem fuq ONE Radio. Fakkar kif kien il-poplu m’emminx dawn l-affarijiet fi żmien meta l-Oppożizzjoni Nazzjonalista riedet tiddistabilizza l-pajjiż.

Joseph Muscat qal li ma setax jippubblika l-inkjesta qabel għax għandu responsabbiltà ta’ Prim Ministru u l-Avukat Ġenerali qallu li l-pubblikazzjoni kienet se tippreġudika l-affarijiet. Iżda, illum hu evidenti kif il-kontenut tal-inkjesta jikkonferma l-konklużjonijiet.

“M’hemmx virgola waħda mill-inkjesta kollha li tmeri l-konklużjonijiet,” qal il-Prim Ministru li tenna kif din turi kif bħala Prim Ministru ma ndaħalx lill-pulizija anke jekk kien hemm ordni biex ikunu arrestati u investigati ċertu persuni.

Tkellem ukoll dwar ir-responsabbiltà li trid tinġarr.

“Fl-aħħar mill-aħħar hemm responsabbiltà politika li trid tintrefa’. Jien erfajt ir-responsabbiltà, anke fejn l-azzjonijiet ma kinux tiegħi. Ħaddieħor għadu ma refax din ir-responsabbiltà,” qal Joseph Muscat li tenna kif la l-Kap tal-Oppożizzjoni ta’ qabel u lanqas tal-lum ma refgħu din ir-responsabbiltà.

 

Futur b’saħħtu għall-PL u l-pajjiż

 

Mistoqsi dwar il-ġejjieni f’mument fejn il-Partit Laburista qed jaħtar Mexxej ġdid, Joseph Muscat qal: “Jien konvint li fi żmien li ġej il-Partit Laburista se jkun qed jissaħħaħ u Malta se tkun għaddejja u miexja ‘l quddiem. Għandi din il-konvinzjoni kemm għax naf il-programm li ġejna eletti fuqu bħala pajjiż… u t-tieni nett għax naf kemm lil Chris Fearne u lil Robert Abela. Naf li dawn huma żewġ persuni li jafu jmexxu ‘l pajjiż ‘il quddiem.”

Joseph Muscat tenna kif dan hu proċess li qed jgħaqqad lill-Partit Laburista. Dan b’kuntrast ma’ dak li ġara fl-oppożizzjoni. “Il-Partit Nazzjonalista llum huwa mfarrak f’elf biċċa,” qal il-Prim Ministru li rrefera għall-mod kif ħaddieħor ma kellux il-lussu li għandu l-Partit Laburista b’żewġ kontestanti b’saħħithom. “Jien fiduċjuż ħafna u nemmen li dan il-proċess se jagħti ħajja ġdida lill-gvern,” kompla l-Prim Ministru li spjega kif hemm ħafna tajjeb x’wieħed jibni fuqu.

“In-nies fid-djarhom jafu li għamilna ħafna tajjeb,” qal Joseph Muscat li żied li jrid ikun irranġat ukoll il-ħażin li tiegħu jerfa’ r-responsabbiltà hu.  “Għalhekk fiduċjuż ħafna u pożittiv immens il-futur,” temm il-Prim Ministru.

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin