Skip to content

Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-pubblikazzjoni tal-inkjesta Egrant b’mod sħiħ uriet kemm sar gideb fil-konfront tiegħu u familtu. F’intervista fuq ONE Radio, Joseph Muscat, irrefera għad-deċiżjoni tal-Kap tal-Oppożizzjoni li jippubblika din l-inkjesta b’għaġġla u qal li issa jrid jerfa’ hu r-responsabbiltà hu ta’ din il-pubblikazzjoni kontra l-parir tal-Avukat Ġenerali u esperti legali oħra.

Il-Prim Ministru kien diġà ddikjara li se jippubblikaha wara proċess immexxi mill-Kummissarju għal-Liġijiet li jara li ma jkunux preġudikati l-investigazzjonijiet.  “Nittama li ma kienx qed jingħata parir biex dan isir biex ikunu mfixkla l-investigazzjonijiet,” qal il-Prim Ministru li tkellem fid-dettall dwar dak li hemm fl-inkjesta.

Qal li issa jista’ jitkellem b’libertà u reġa’ ħareġ li l-konklużjonijiet huma ċari. “Ħareġ kemm gidbu fuqi u fuq marti… Ħareġ ċar iktar minn qabel li kien hemm xi bravu jew brava li ffalsifikaw firem,” qal il-Prim Ministru li nnota kif l-eks Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil ħareġ jiftaħar li l-inkjesta ma tgħidx li l-firem mhux iffalisfikati minnu.

“L-inkjesta ma tikkonkludix minn iffalsifikahom… Simon Busuttil tgħabba bihom għax ħareġ in-nies fit-toroq. Ladarba għamilha tiegħu żgur politikament għamilha tiegħu,” qal b’mod ċar il-Prim Ministru li fakkar li dak li kkampanja fuqu għal sena u nofs Simon Busuttil kien ibbażat fuq dokument falz. Xi ħaġa li issa qed jammetiha hu stess.

“Nistenna ġustizzja miegħi u l-familja tiegħi. Il-poplu għandu konferma kemm jien ma nindaħalx lill-pulizija. Kieku ngħidilhom x’ġara minn dan il-każ?” qal il-Prim Ministru li issa qed jidher ċar u tond min kellu jiġi investigat għax għamel dan il-gideb fil-konfront tiegħu.

Ladarba jkun ċittadin privat, iddikjara l-Prim Ministru, se jkun qed jesiġi għall-ġustizzja.

“Nistenna li ssir ġustizzja miegħi u familti u jkun hemm investigazzjoni sħiħa biex naraw minn kienu l-persuni li vvintaw dawn il-firem foloz… mix-xhieda li n-nies jistgħu jaqraw jidher li kulħadd kien qed iwaħħal f’xulxin,” qal il-Prim Ministru li nnota kif l-ewwel kulħadd għamel l-istorja tiegħu, imbagħad kulħadd beda jara f’min se jwaħħal.

“Jekk xejn il-pubblikazzjoni ta’ din l-inkjesta sħiħa turi kif mhux biss din il-kumpanija mhix tiegħi u ta’ marti iżda kien hemm attentat frame up fuqi. Jien għaddejt minn ħafna gideb fil-konfront tagħna. Din kienet l-ikbar waħda,” kompla Joseph Muscat li qal li hu refa’ r-responsabbiltà politika għall-affarijiet oħra.

“Jien l-uniku politiku li meta kien hemm kwistjoni bħal din qbadt u mort għand maġistrat. Il-Kap tal-Oppożizzjoni għandu fil-konfront tiegħu dikjarazzjonijiet b’saħħithom immens… bi skuża jew oħra qatt ma mar biex jitlob inkjesta fuqu nnifsu,” qal Joseph Muscat li nnota kif l-inkjesta turi li anke biex jiċċertifikaw il-firem qabdu iktar minn kumpanija waħda.

“Kien hemm min insinwa li ma ppubblikawx għax hemm xi ħaġa li turi li tiegħu. Issa hemm ċar li ġiet iffalsifikata dokumentazzjoni. Kien hemm attentat ta’ frame up politiku,” qal il-Prim Ministru li ddikjara li mhu se jħalli lil ħadd jipprova jħammeġ ismu fuq affarijiet li mhux aċċettabbli. “Li ninsisti jien. Mhux illum, imma meta nsir ċittadin privat issir li ssir ġustizzja,” saħaq Joseph Muscat li għal iktar mistoqsijiet spjega kif il-parir tal-Avukat Ġenerali kien li jekk jippubblika jkun qed nippreġudika l-investigazzjonijiet.

“Li hu żgur li jekk dak li jagħmel jista’ qed jippreġudika l-investigazzjonijiet mela mbagħad responsabbli hu personalment u politikament,” qal Joseph Muscat li nnota kif Adrian Delia jaf li issa se jduru għalih dawk li qed imexxu fil-Partit Nazzjonalista.

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin