Skip to content

Maħruġa mill-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni tal-Partit Laburista     

 

Konna, għadna u se nibqgħu l-bidla

 

F’diskors fiċ-Ċentru Laburista tal-Pietà l-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Joseph Muscat, tkellem dwar il-bżonn ta’ ċerti bidliet.  F’diversi setturi emfasizza dwar il-bidla li saret u li qed tħalli r-riżultati, filwaqt li f’oħrajn, partikolarment dak tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, immarka l-bidla li għad trid issir.

Fisser ukoll kif fl-aħħar ġimgħat kellna konferma ta’ kemm dan il-poplu jaf jagħżel bil-għaqal. Kemm meta għażel Malta Tagħna lkoll sitt snin ilu u kemm meta sentejn ilu għażel li jgħix l-aqwa żmien.

“Kellna konferma din il-ġimgħa stess meta ngħalqu l-kotba tas-sena li għaddiet li l-ekonomija reġgħet kibret b’6.6%. Tafu x’qed ngħidu 6.6%? Qed ngħidu d-doppju ta’ dak li jikbru pajjiżi oħra fl-Ewropa,” qal il-Prim Ministru.

Ir-riżultati jfissru li dan il-pajjiż issa spiċċa jipproduċi 12.3biljun. “Aħna lkoll meta naħdmu flimkien qed nipproduċu tnax –il elf miljun ġid f’pajjiżna kull sena. Dak huwa importanti. Għax minn hemm jiġu l-flus biex kull sena nżidu l-pensjonijiet… fil-baġit ta’ Ottubru li ġej nerġġgħu nżidu l-pensjonijiet. U nistgħu ngħamlu hekk għax għadna mexjin fit-triq it-tajba tat-tkabbir ekonomiku,” qal Joseph Muscat li rrimarka wkoll kif żdied ix-xogħol.

Tkellem dwar kif meta jikber il-ġid xorta jibqgħu sitwazzjonijiet ta’ diżugwaljanza. Fejn saħansitra jkun hemm nies li mhux ilaħħqu mal-ħajja.

“Issa jkun hemm min jgħidli. Imma intomx mhux qed tnaqqsu l-faqar? Iva qed inaqqsuh. Illum in-nies f’ċaħda materjali huma n-nofs ta’ dawk li sibna…. Fejn illum qegħdin 14,000. Imma dawk huma 14,000 stallett f’qalbna,” qal il-Prim Ministru li żied: “Għax aħna ma nifilħux li jkollna nies foqra f’pajjiżna.”

Il-Prim Ministru tkellem dwar kif il-gvern jagħti l-għodda biex ikun miġġieled il-faqar li huma l-edukazzjoni, ix-xogħol u x-xibka soċjali. Fisser kif il-faqar għandu għandu wkoll l-element tal-ġeneru. Tkellem dwar kif iċ-child care b’xejn għen lil elulf ta’ nisa li ħarġu fid-dinja tax-xogħol. Għalkemm għamilha ċara kif ic-child care għandu jgħin lill-familja u mhux biss lin-nisa. Għax l-ulied huma tal-familja.

Fisser kif minkejja ż-żieda fin-nisa fid-dinja tax-xogħol baqgħet b’saħħitha d-differenza bejn il-ħlas tan-nisa u l-irġiel.

“Għalija bħala Prim Ministru mhux aċċetabbli. Ma jistax ikollok raġel u mara jagħmlu l-istess xogħol u jitħallsu differenti minn xulxin,” qal Joseph Muscat li fisser kif dan juri li n-nisa qed jidħlu għal xogħolijiet fejn jitħallsu l-inqas livell.

 

Niksbu l-ugwaljanza

 

“L-ugwaljanza f’dan il-pajjiż teżisti fuq il-karta. Jekk mhux se nkunu aħna li nirrikonoxxu dan kollu mhux se jkunu l-forzi konservattivi li sa ftit tas-snin ilu lanqas riedu lill-mara tivvota. Imma hemm ħafna iktar bżonn li naħdmu għal ugwaljanza. Mill-ġdid l-ugwaljanza tiksibha meta jkun hemm ir-rieda politika,” saħaq il-Prim Ministru li spjega t-titjib li kien hemm f’diversi oqsma għax eżistiet ir-rieda politika tal-gvern.

Qal kif il-Qrati ilhom jeżistu kemm ilha teżisti d-demokrazija f’pajjiżna.

“Tafu intom f’dawn is-snin kollha kemm qatt kellna maġistrati jew Imħallfin irtirati nisa? Xejn,” qal il-Prim Ministru.

“Tgħidulha ugwaljanza dik. Jien ma ngħidiliex ugwaljanza. Turi kemm aħna pajjiż diżugwali. Aħna writna sitwazzjoni bħal din u ħadna deċiżjoni ċara,” qal il-Prim Ministru li spjega kif illum hemm iktar nisa fil-ġudikatura milli rġiel.

“57% tan-nomini kollha fil-ġudikatura li għamel dan il-gvern kienu nisa,” spjega l-Prim Ministru. Hawn irrefera għal dak li jistgħu jkunu qed jgħidu ċertu persuni ta’ sess maskili li forsi jgħidu li ftit li xejn jimportahom.

“Jien ma naf bl-ebda missier, l-ebda nannu li jrid li t-tifla tiegħu jew in-neputija tiegħu tkun inqas mit-tifel jew in-neputi tiegħu,” qal il-Prim Ministru.

Hawn spjega kif kemm ilna neleġġu parlamenti kien hemm 27 mara  membru tal-Parlament u  mijiet ta’ irġiel.

“Għalija hija b’mod ċar diżugwaljanza,” qal il-Prim Ministru li kellu appell għal min jgħid li l-ugwaljanza niksbuha b’iktar edukazzjoni u iktar għarfien u billi nagħtu ż-żmien. “Iż-żmien tajnih u ma ċċaqlaqnix. Issa jew inħallu din is-sitwazzjoni li għaliha mhix aċċetabbli. Jew aħseb u ara kemm hi aċċetabbli għal nofs il-popolazzjoni li hi nisa,” tenna l-Prim Ministru li għal darb oħra spjega kif il-gvern mhux kwoti se jipproponi.

“Aħna se nipproponu mekkaniżmu fejn ikollna spazju iktar liema spazju se jkun mogħti lin-nisa… Mekkaniżmu ta’ miżuri pożittivi li jkunu temporanji,” żied il-Prim Ministru li fakkar li hemm mandat għal dan.

“Fl-organi tal-partit laburista u l-gvern għandna konverġenza u għaqda li huma miżuri li naqblu fuqhom. Inħares ‘il quddiem li nibdew diskussjoni pubblika ħa naraw il-poplu x’jaħseb,” qal Muscat li rrefera wkoll għas-sehem tal-oppożizzjoni.

 

Infrastruttura ġdida

 

Hawn tkellem ukoll dwar bidla oħra. Il-bidla li trid issir lejn karozzi elettriċi.

“Irrid li nkunu wieħed mill-ewwel pajjiżi fl-Ewropa li nixtru sistemi differenti… L-Ewropa diġa’ qed tippjana għal dan. Jiex nixtieq li nkunu fl-ewwel grupp,” spjega l-Prim Ministru li spjega kif iħares ‘il quddiem li Għawdex ikun il-proġett pilita ta’ Malta u Malta l-proġett pilota tal-Ewropa.

Fisser kif il-bidla fil-ġenerazzjoni tal-elettriku l-gvern neħħa 90% tal-elementi tossiċi li kienu jintefgħu fl-arja bil-qalba għall-gass. U għalhekk issa jonqos l-sifida tat-traffiku.

“Irridu naraw kif ngħamlu din il-bidla. Trid tkun bis-sens,” kompla l-Prim Ministru li fisser kif din trid tkun pjanata.

Fost oħrajn għax hemm effett fuq il-flus li jiġbor il-gvern mis-sisa fuq il-fuel. Punt ieħor hu li meta mitluba biex jixtru karozzi tal-elettriku jridu postijiet fejn jiċċarġjaw u trid tagħti ċ-ċans lil dak li jkun jgħamel dan id-dar. “Imma jekk int tiċċarġja d-dar il-kont se jgħolilek. Irridu skemi li permezz tagħhom jekk se tixtri karozza u tiċċarġja f’ċertu ħinijiet int ma tħallasx daqshekk,” qal il-Prim Ministru.

Fuq kollox spjega kif dan ikompli jagħti iktar sens lill-pjan tal-gvern.

“Kieku ma kellniex il-power station il-ġdida din il-qalba għall-elettriku ma nistgħux nagħmluha. Għax il-power station l-antika kienet żgħira wisq… aħna meta għamilna dik il-qalba kellna diġa’ f’moħħna dan l-iżvilupp,” żied Joseph Muscat li fakkar kemm kien hawn min kien kontrih.

Żied li bħala pajjiż irridu nkomplu navvanzaw fil-ħsieb tagħna dwar l-investiment. “Kemm ħadt pjaċir din il-ġimgħa li meta ħaddieħor m’emminx u meta ħaddieħor bejda jitmejjel u meta ħaddieħor beda jiddieħak… din il-ġimgħa morna ftaħna l-American University of Malta. Diġa’ investiment ta’ €25 miljun,” qal il-Prim Ministru.

Iddeskriva dan kollu bħala frott ta’ deċiżjonijiet.

“Nistgħu niddeċiedu aħna għax tiddeċiedu intom,” qal il-Prim Ministru.

“Anke min jirrappreżenta lill-pajjiżna fl-istituzzjonijiet Ewropew importanti. Jien naf li filwaqt li ħafna nies huma konvinti hemm oħrajn li jkollkom xi tip ta’ rabja jew kwistjoni. Ejjew ‘il quddiem…” temm jgħid Joseph Muscat filwaqt li qal li dan ma jfissirx li kulħadd ikollu raġun. Iżda, għandu jkun hemm djalogu onest.

Fuq kollox temm il-Prim Ministru l-ħidma tibqa’ għaddejja biex ikollna Malta Ħielsa li tkun ukoll Suċċess.

 

Ħatra ta’ President tar-Repubblika

 

Il-Prim Ministru beda d-diskors tiegħu billi sellem il-ħidma tla-President Marie Louise Coleir Preca u tkellem dwar in-nomina tat-tabib Georg Vella.

“Ħadt pjaċir li kien hemm qbil ġenerali dwar il-kwalitajiet ta’ Dr Vella,” qal Muscat li nnota kif għamel iktar minn 40 sena fil-politika u ma sisbx każ wieħed fejn dak li jkn intefa’ dell fuqu.

“Aħna ħarsina lejn il-kwalitajiet ta’ persuna. L-istess mod kif ħarsina għal kwalitajiet ta’ persuna meta aċċettajna n-nomina tal-Kap tal-Oppożizzjoni biex naħtru lil Dr George Hyzler bħala kummissarju għall-istandards,” qal il-Prim Ministru Joseph Muscat.

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin