Skip to content

Nisa Laburisti tawgura lil Dr Helena Dalli ghan-nominazzjoni taghha ghall-Kummissjoni Ewropea. Il-President ta’ NL, Nikita Zammit Alamango nnuttat li din hija l-ewwel darba f’15- il sena li pajjizna nnomina mara ghal kariga tant gholja.

 

NL innotat li l-esperjenza vasta li Dr Dalli kisbet tul il-karriera twila taghha, b’mod partikolari bhala Ministru ghall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza, zgur li se tghinha tixpruna l-bidliet kulturali, politici u socjali li hemm bzonn fi hdan il-Kummissjoni Ewropea. Zammit Alamango accennat li tixtieq tara lil Dr Dalli tkompli tissielet ghall-ugwaljanza, din id-darba fuq skala Ewropea u biex ghal darb ohra tkun katalista tad-drittijiet civili u l-ugwaljanza madwar l-Ewropa.

 

Paula Cauchi, Ufficjal Opportunitajiet Indaqs tal-PL, inghaqdet ma’ Nisa Laburisti u ferhet lil Dr Dalli, li bla dubju se tinbotta ‘l quddiem l-ugwaljanza fuq livell Ewropew, kif ghamlet tul il-karriera taghha fuq livell lokali- u b’hekk tressaq lill-Unjoni Ewropea eqreb tac-cittadini taghha.

 

Nisa Laburisti u Dr Cauchi ferhu wkoll lil Hon Dr Edward Zammit Lewis tal-hatra tieghu fil-Kabinett. Dr Cauchi nnutat li din hi l-ewwel darba li l-portafoll tal-Ugwaljanza se jitmexxa minn Ministru ragel u awgurat li Dr Zammit Lewis jkompli fuq il-hidma ta’ Dr Dalli biex pajjizna jkompli jikseb il-bidliet legali u socjali mehtiega.

 

Nisa Laburisti tirringrazzja lill-Kummissarju uxxenti Karmenu Vella ghax-xoghol impekkabbli tieghu f’ dawn l-ahhar 5 snin.

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin