Skip to content

Maħruġa mill-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni tal-Partit Laburista

 

Ħelsien sħiħ jeħtieġ l-ugwaljanza

 

Il-Ħelsien ma jfissirx iżolament, filwaqt li l-Ħelsien sħiħ jeħtieġ l-ugwaljanza. Kien dan il-messaġġ tal-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Joseph Muscat, f’diskors li għamel fl-okkażjoni tal-erbgħin sena mill-kisba tal-Ħelsien ta’ pajjiżna quddiem il-mafkar li jfakkar din il-ġrajja fil-Birgu.

“Il-wegħdiet ta’ erbgħin sena ilu qegħdin jitwettqu. Dakinhar saret wiegħda lill-poplu Malti u Għawdxi li jekk jieħu rajh f’idejh kien se jkun pass għall-aħjar,” qal il-Prim Ministru fil-ftuħ tad-diskors tiegħu.

Tkellem dwar kif ikun hemm ħafna min jippriedka l-patrijottiżmu, in-nazzjonaliżmu u l-kważi n-nazzjonaliżmu estrem li sar jappella għal tant. “Forsi hija ironija li aħna li nemmnu bil-maqlub ta’ dan kollu qed niċċelebraw il-ħelsien… Għalina l-ħelsien mhux iżolament… il-Ħelsien li tawna missirijietna kien għodda biex nieħdu rajna f’idejna u nkunu membri effettivi ta’ komunità globali,” tenna l-Prim Ministru.

Saħaq li l-Ħelsien ma kienx li nitilqu mill-kamra Ewropea u Mediteranja, iżda li nkunu hemm indaqs u daqs ħaddieħor.

“Għax bla ħelsien ma stajniex ngħamlu dak li kien hemm bżonn ngħamlu biex pajjiżna jimxi ‘l quddiem. Biex niddeċiedu fejn għandna mmorru u niddeċiedu li ma nibqgħux waħedna,” tenna Joseph Muscat.

“Għalhekk il-Ħelsien u l-iżolament… il-ħelsien u l-kurrenti estremi u nazzjonalisti huma totalment bil-maqlub ta’ xulxin,” tenna l-Prim Ministru.

“Għax dan kien punt ta’ wasla għall-poplu tagħna, iżda wkoll punt ta’ tluq. Punt ta’ tluq għall-ġustizzja soċjali għax kien mill-idea tal-ħelsien li twieldu benefiċċji li nagħtu,” qal Muscat li rrefera għall-bidliet importanti bħal pensjonijiet u l-paga minima fost oħrajn.

Hawn fisser kif l-ugwaljanza parti mis-sisien ta’ din is-soċjeta’. Beda biex tkellem dwar l-ugwaljanza fost il-ġnus.

“Kif jista’ poplu li ħadem biex ikun ugwali ma’ ħaddieħor jaċċetta d-diżugwaljanza fostna? Li jkollna min hu fostna li b’xi mod jew ieħor li mhux indaqs. L-ewwel ugwaljanza hija dik tal-bnedmin, li l-bnedmin huma kollha ndaqs,” qal il-Prim Ministru. “Irridu niftakru lil dak il-ġens li jrid lil-ħaddieħor bħala indaqs ma jistax ma jqisx lil ħaddieħor hu ndaqs. Il-bnedmin huma kollha indaqs,” qal Joseph Muscat li fisser kif l-ebda kategorija ta’ nies mhi inqas minn ħaddieħor.

Irrefera għall-bidliet li saru fl-ugwaljanza fl-aħħar snin u sostna li għalih huma tfakkira ta’ kemm illum għandna affarijiet li messna għamilnihom qabel. Inkluż il-bżonn ta’ ugwaljanza bejn is-sessi.

“L-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Bejn in-nisa u l-irġiel. F’pajjiżna għad m’għandniex ħelsien sħiħ. Għadna f’sitwazzjoni fejn in-nisa huma meqjusa inqas mill-irġiel,” qal il-Prim Ministru.

Fakkar kif kull meta l-moviment Laburista kellu t-tmexxija tal-pajjiż ingħataw sinjali b’saħħithom favur is-sehem tal-mara fl-istituzzjonijiet.  Enfasizza li trid tkun xi ħaġa normalissima li jkun hemm rappreżentanza adegwata ta’ nisa u rġiel

“Qed immexxu ‘l quddiem riforma ambizzjuża oħra. Riforma li permezz tagħha nibgħatu sinjal b’saħħtu lil eluf ta’ tfajlie u nisa. Ngħidulhom li posthom qiegħed fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet,” sostna l-Prim Ministru li saħaq li biex jingħata dan l-ispazju hemm bżonn ir-riformi.

“Bidla li meta ssir jien konvint li jgħaddu ftit snin u nibku għax ngħidu għaliex ma saritx qabel. Se nerfgħu din ir-responsabbiltà u nkunu aħna mill-ġdid li ndaħħlu dawn ir-riformi li jiddistingwuna bħala moviment,” qal il-Prim Ministru li fisser kif ir-riformi ma jiġux mingħajr diffikultajiet. Iżda, l-kuraġġ jiġi mill-fatt li mexjin fid-direzzjoni t-tajba.

“Id-direzzjoni li tassigura l-għaqda nazzjonali. Jien nemmen li dan il-poplu jħobb lill-pajjiżu,” qal il-Prim Ministru li tenna li l-Maltin huma kburin b’pajjiż parti  minn komunita internazzjonali li kapaċi jimxi u jmexxi.

Il-Prim Ministru temm id-diskors tiegħu billi sostna l-għaqda nazzjonali u kif il-Ħelsien hu ġrajja minn katina ta’ ġrajjiet li għamlu minn pajjiżna dak li hu llum.

 

 

Uffiċċju Komunikazzjoni

Partit Laburista

 

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin