Skip to content

Il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Joseph Muscat, tkellem dwar ir-riforma fil-liġi tal-kera mħabbra iktar din il-ġimgħa.

Fisser kif waħda mill-bidliet ewlenin hija ċ-ċertezza li mistennija ġġib din il-bidla.

Il-Prim Ministru qal li waħda mill-affarijiet li tkidd lil ħafna hi li jkun hemm nies li qegħdin fil-kera u meta jiġi l-aħħar tax-xahar jkunu infurmati minn sid il-kera li se jżid il-kera ħabta u sabta.

Għalhekk, waħda mill-bidliet hi li kull darba darba jrid ikun hemm kuntratt.  Dan għall-kirjiet kollha ta’ wara l-1995 u xi eċċezzjonijiet bħat-turiżmu.

“Irrid ikun hemm kuntratt. Sal-lum il-ġurnata ħafna minn nies li qegħdin f’kera m’għandhomx kuntratt. M’għandhoxm biċċa karta… Ma titwemminx imma hekk hi,” qal il-Prim Ministru.

Hawn fakkar kif il-gvern naqqas it-taxxa wkoll fuq il-kirjiet bħala inċentiv ċar biex wieħed jiddikjara l-kirja.

“Issa bilfors irid ikollok kuntratt u l-kuntratt jista’ jireġistrah kemm is-sid, kif ukoll min qed jikri. Jekk ma tgħamilx hekk hemm multi ħorox ħafna fuq is-sid,” spjega l-Prim Ministru li tenna li dan hu l-ewwel punt li se jġib ċertezza.

“Dan il-kuntratt ma jistax ikun għal inqas minn sena. F’dak il-kuntratt int taf eżatt kemm se tħallas għal matul dik is-sena,” spjega l-Prim Ministru li tenna li f’dan il-qasam se tiddaħħal serjetà.

Fisser kif jekk sid il-kera jrid jew jgħolli l-kirja jew jgħamel għażliet oħra ta’ x’jgħamel bil-prroprjeta tiegħu jrid jagħti avviż tliet xhur bil-quddiem. Jekk dak l-avviż ma jingħatax il-kirja tibqa’ għaddejja.

Il-Prim Ministru tkellem kif fis-settur sal-lum kellna ġungla u hawn spjega kif il-gvern ma setax jintervjeni b’mod goff. Dan għax meta seħħ hekk is-sidien li raw regolamenti eċċessivi neħħew il-proprjetà tagħhom mis-suq tal-kirjiet u hekk kien jerġa’ jikber il-fenomenu tal-postijiet vojta. Il-gvern ma riex jidħol lanqas fil-periklu li jfassal liġi restrittiva li tkun sfidata quddiem il-Qrati fejn dawn jgħidu li tikser id-dritt tal-bniedem.

Il-Prim Ministru emfasizza kif il-gvern irid jinċentiva wkoll biex ikun hemm kuntratti iktar fit-tul. Dan b’inċentivi finanzjarji skont il-proprjetà u t-tul tal-kirja.

F’kuntratt bħal dan, li jkun ta’ sentejn jew tlieta, is-sid jintrabat fuq kemm tiżdied il-kirja fejn din tista’ tgħola mhux iktar minn 5%, skont l-indiċi tal-inflazzjoni f’dan is-settur.

Il-Prim Ministru fisser kif il-gvern lest jisma’ iktar anke meta l-liġi tersaq quddiem il-parlament qabel il-btajjel tas-sajf.  Il-Prim Ministru tkellem dwar kemm din hija bidla kbira u r-reazzjoni li kien hemm turi l-bilanċ li ntlaħaq fit-tfassil ta’ din il-liġi.

 

Regoli li jispeċifikaw dak li suppost diġa’ jsir

 

Meta tkellem dwar il-qasam tal-kostruzzjoni l-Prim Ministru tenna li xi ħaġa kien hemm bżonn li jsir, tant li kienet il-Kamra tal-Periti stess li qalet li s-settur qiegħed fi kriżi. “Ir-regoli sempliċiment jispeċifikaw dak li suppost kien qed isir. Ma naħsibx li dħalna f’sitwazzjoni fejn speċifikament ivvintajna xi ħaġa ġdida imma iktar minn hekk speċifikajna affarijiet li suppost diġa’ qegħdin isiru,” qal il-Prim Ministru li tenna li r-responsabbilta trid tkun qed tintrefa veru.

“Issa hemm affarijiet x’ nistgħu nikkoreġu, nirranġaw? Urejna din il-ġimgħa stess li aħna miftuħin,” qal il-Prim Ministru li rrefera għall-irwol tas-site technical officer u kif dan kien il-punt li qajjem il-kontroversja.

Il-Prim Ministru qal li dan m’għandux ikun fuq is-sit il-ħin kollu iżda x’ħin jittieħdu deċiżjonijiet, jew isiru affarijiet, kruċjali.

Hawn innota kif fil-bidu l-gvern kien qed jgħid li dan kellu jkun perit, issa l-gvern se jiftaħ iktar għall-professjonisti oħra li jħossu li huma lesti jidħlu għal din ir-responsabbilta fosthom l-inġiniera u studenti li qed jikkwalifikaw mill-MCAST f’korsijiet speċjalizzati marbuta mal-kostruzzjoni.

B’referenza għal kwistjonijiet ta’ spejjeż il-Prim Ministru sostna li ħafna mir-rapporti li qed issir referenza għalihom suppost diġa’ jsiru.

Spjega li issa jidher li tkompla x-xogħol fuq iktar minn 400 sit.

Fl-intervista l-Prim Ministru tkellem ukoll dwar ir-reġistru tal-kumpaniji li issa se jibda jaħdem b’mod irriformat u minn binja ġdida fiż-Żejtun.

“F’Malta għandna kważi 92,000 kumpanija reġistrati, jekk inkunu b’dan ir-ritmu fi żmien sentejn ikollna mal-100,000 kumpanija,” qal il-Prim Ministru li bil-Malta Business Registry se jkun hemm sistemi iktar moderni u li jiffaċilitaw il-ħajja tal-klijenti.

“Is-south sal-lum il-ġurnata dejjem kien il-post fejn tgħamel affarijiet industrijali, forsi affarijiet li jħammġu, affarijiet turistiċi,” qal il-Prim Ministru li tenna li dan hu sinjal li s-south jista’ jkun ċentru tan-negozju wkoll. Fisser kif f’dan il-lok se jkun hemm entitajiet oħra wkoll.

B’referenza għar-riżultati ta’ din il-ġimgħa fis-settur tal-qgħad il-Prim Ministru qal li l-gvern se jibqa’ għaddej fuq dan kollu. “Inżilna għall-ewwel darba taħt l-1,700 jirreġistraw għax-xogħol. Qed inħassru l-qgħad mill-vokabolarju ta’ dan il-pajjiż,” tenna l-Prim Ministru li tkellem dwar il-kwalità tax-xogħol.

Hawn irrefera għal preżenza tiegħu f’Londra din il-ġimgħa fejn attenda konferenza dwar il-kannabis mediċinali. “Kellna interess enormi ta’ iktar investiment li ġej lejn pajjiżna. Sa issa f’dan il-qasam diġa’ ġibda investiment b’saħħtu fejn se nkunu noħolqu 700 xogħol ta’ kwalità b’pagi li huma ogħla min-normal,” qal il-Prim Ministru li spjega kif l-ewwel kumpaniji se jibdew jesportaw mill-pajjiż fl-ewwel kwart tas-sena d-dieħla.

Joseph Muscat temm jgħid li l-aħħar jiem kienu jiem ta’ xogħol intensiv, l-istess se tkun il-ġimgħa d-dieħla. “Biex inkomplu b’din il-mixja b’saħħitha li Malta qabdet,” qal Joseph Muscat.

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin