Skip to content

Il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li d-deċiżjonijiet kollha li qed jittieħdu se jkunu qed iħallu l-frott meħtieġ fiż-żmien li ġej fl-isfond ta’ tmexxija tal-ogħla livell ta’ governanza tajba li jibqa’ jixpruna l-ekonomija ‘il quddiem.

Il-Prim Ministru u Mexxej Laburista Robert Abela qal dan waqt intervista mill-ġurnalisti indipendenti Chris Peregin minn Lovin Malta, Keith Micallef mit-Times of Malta u Claudio Coleiro mill-Union Print fuq One meta mistoqsi dwar id-deċiżjonijiet li ħa hu bħala Prim Ministru, il-Gvern u l-Partit Laburista fl-aħħar xhur.

“Jiena nemmen li l-governanza t-tajba u l-ekonomija huma kumplimentari għal xulxin. Jiġifieri li inti jkollok pajjiż b’bażi b’saħħitha ta’ governanza tajba li ma jeskludix li jkollok ekonomija li timxi ‘l quddiem u qed naraw f’dawn l-aħħar 5, 6 xhur kemm dan huwa minnhu.”

Il-Prim Ministru sostna wkoll kif id-deċiżjonijiet qed jittieħdu favur is-saltna tad-dritt u l-governanza t-tajba f’pajjiżna u xhieda ta’ dan hija r-reazzjoni tal-Kummissjoni Venezja għar-riformi li rrakkomanda Gvern Laburista fl-aħħar ġimgħat.

Dwar dan ir-rapport favur it-trasparenza f’pajjiżna l-Prim Ministru qal li pajjiżna jrid li jkun mudell għas-Saltna tad-Dritt.

Spjega wkoll ix-xogħol li qed isir b’rittmu mgħaġġel sabiex dawn ir-riformi jinbidlu f’liġijiet.

“Ir-rapport tal-Kummissjoni Venezja wassal biex saru l-emendi kollha li huma meħtieġa bħala dawk li huma l-aktar kruċjali. Ir-rapport tajjeb li nsemmi li ġie segwit bl-abbozzar tal-liġijiet jiġifieri mhux biss ħarġet l-opinjonji finali tal-Kummissjoni Venezja imma issa mill-ewwel aħna lestejna t-texts tal-liġijiet li se jkunu qed jibdlu f’liġi dak li qbilna dwaru. Dawk intbgħatu lill-Kummissjoni Venezja biex tikkonferma li l-emendi jikkonformaw mal-opinjoni finali li qbilna dwarha. Immedjatament umbagħad se nkunu qed immexxu biex dawk il-liġijiet, dawk l-abbozzi jiġu intavolati fil-Parlament. Dan qed ngħidu li mhux qed norqdu fuq is-suġġett u mexxejna ‘l quddiem b’rittmu mgħaġġel u waqt il-Covid-19 bqajna għaddejin u b’hekk illum għandna riżultat inkoraġġanti.”

Il-Prim Ministru sostna wkoll li ma jarax ħtieġa biex tissejjaħ elezzjoni bikrija.

“Bħalissa l-pajjiż jeħtieġ stabbiltá. Jeħtieġ li niffukaw fuq l-ekonomija, inħallu n-negozji tagħna li jaħdmu b’mod trankwil. Ma tistax tgħid li tajna recovery package ta’ €900 miljun u umbagħad tneħħi t-tapit minn taħt in-negozji u tidħol għal xhur ta’ inċertezza. Jien inħares lejn l-interessi tal-pajjiż l-ewwel.”

Meta mistoqsi dwar il-privileġġ parlamentari u l-użu tiegħu, il-Prim Ministru Robert Abela qal li dan mhux suġġett ġdid u li kultant żmien dejjem jitqajjem dibattitu dwaru wara li jkun sar abbuż fl-użu tiegħu.

“Sfortunatament ikollok sitwazzjonijiet ta’ politiċi li jabbużaw minn dan il-privileġġ li jqajmu dibattitu dwar għandux jintuża dan il-privileġġ…L-appell tiegħi li nagħmel hija regola sempliċi li jien dejjem nara li nosservah. Dan il-privileġġ nużaw bil-qies u għall-iskop intenzjonali tiegħu.”

Il-Prim Ministru sostna wkoll l-importanza tal-iskrutinju tal-midja f’pajjiżna.

“Dak huwa l-irwol tal-midja indipendenti li tmexxi l-messaġġ b’saħħtu ‘il quddiem. Li l-istandards etiċi tal-politiċi jittella’‘l fuq.”

 

 

Xogħol il-Gvern hu li jagħti r-riżorsi kollha biex il-Korp tal-Pulizija jagħmel xogħolu

Il-Prim Ministru qal li huwa ta’ diżappuntat li l-Oppożizzjoni abdikat minn funzjoni tant importanti ta’ skrutinju tal-Kummissarju tal-Pulizija.

Meta mistoqsi dwar il-ħatra tal-Kummissarju tal-Pulizija ġdid, is-Sur Angelo Gafá huwa qal li dan il-proċess ta’ skrutinju ġdid u trasparenti, ipparteċipa kulħadd minbarra l-Oppożizzjoni.

Dan hekk kif kien hemm anke l-midja wkoll li bagħtet il-mistoqsijiet kollha sabiex jiġu mistoqsija lis-Sur Gafá.

Il-Prim Ministru faħħar ukoll l-ewwel deċiżjonijiet tas-Sur Gafá fosthom il-ħatra ta’ Alexandra Mamo biex tmexxi t-Taqsima tar-Reati Ekonomiċi. Waħda minn sensiela ta’ deċiżjonijiet li se jkomplu jsaħħu l-fiduċja tal-poplu lejn il-Korp tal-Pulizija.

“Nemmen li l-Korp tagħna għandu futur li huwa b’saħħtu ħafna u nemmen li t-trust rating ta’ pajjiżna lejn il-Korp tal-Pulizija se jkun qed jimxi ‘l quddiem.”

Intant il-Prim Ministru tkellem dwar l-aħħar żviluppi fil-Qorti bejn l-Unjin tal-Bdoti, l-Alpa u l-Airmalta. Huwa appella għar-responsabbilitá.

“Jiena nappella li l-piloti jifhmu kif fehmu l-bqija tal-unjins li kien hemm settur tal-avjazzjoni mejjet għal 3 xhur u kellek din l-ironija li l-anqas persuni imħallsin kienu l-aktar persuni li għamlu sagrifiċċju. Ma jistax ikun li dak il-kriterju tant importanti, il-piloti jgħidu le…Dan fl-aħħar biex niggarantixxu l-vijabbiltá tal-linja tal-arju tagħna.”

Fil-fatt il-Prim Ministru Abela qal li l-miri li għamel pajjiżna għaż-żmien li ġej fis-settur turistiku se jkunu qed jintlaħqu u jixtieq li l-kumpanija tal-linja tal-ajru nazzjonali, tkun parti minn dan is-suċċess.

“Jekk hux ħa nilħqu t-targets li għandna prospettati, ambizzjuż li nilħquhom. B’mod jew ieħor dawk it-targets se nilħquhom u jien nixtieq li l-Air Malta tkun parti mis-suċċess ta’ pajjiżna fix-xhur li ġejjin li ngħidu li settur li telaq minn 0 għax illum huwa mejjet irnexxielna nqajmuh ‘il fuq.”

Robert Abela temm jgħid li l-Gvern irid ikun katalista għall-ħolqien tal-ġid f’pajjiżna.

Iva, jiena x-xewqa tiegħi għall-poplu tagħna kollu hija li fil-ġranet li ġejjin, fil-ġimgħat li ġejjin jgawdu l-ħajja u l-familji, jaħdmu fin-negozji tagħhom, jaħdmu b’mod b’saħħtu, l-importanza tal-valur tal-familja tagħhom. Dan huwa li jixtiequ n-nies tagħna u l-Gvern irid ikun katalista għal dan kollu filwaqt li jżomm lill-pajjiż miexi b’direzzjoni u viżjoni ċara f’dak li huwa sewwa, valuri li huma b’saħħithom. Fl-aħħar mill-aħħar l-għan prinċipali tagħna jibqa’ l-ħolqien tal-ġid. Kommess li nibqgħu b’ħidma ambizzjuża u li nibqgħu nagħmlu l-ġid għan-nies tagħna.”

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin