Skip to content

Jiem qabel jiġi ppreżentat il-baġit għall-2021, il-Prim Ministru Robert Abela qal li se jkollna baġit tajjeb minkejja l-pandemija tal-COVID-19.

 

“Nista’ nieħu triq faċli bħalma kien jiġri qabel l-2013 fi kriżi dinjija u nżidu t-taxxi u nissikkaw iċ-ċintorin, imma dan huwa Gvern li jemmen fil-kwalità tal-ħajja tan-nies u biex tagħti kwalità ta’ ħajja tajba trid budget li jaħrab l-awsterità u jinċentiva lin-nies.”

 

Il-Prim Ministru ħabbar li l-għajnuna tal-Gvern fi ħlas tal-pagi – il-COVID Wage Supplement – se tiġi estiża u se tibqa’ tingħata anki wara Ottubru.

 

Qal li l-baġit għall-2021 se juri r-ruħ soċjali ta’ dan il-Gvern, u se jkun imsejjes fuq il-pensjonanti, il-ħaddiema u n-nies li qed jaqgħu lura.

 

Qal ukoll li se jkun baġit li jinċentiva lin-negozji li kienu kruċjali biex żammew lill-pajjiż għaddej fl-agħar żmien tal-pandemija u hawnhekk innota kif ir-rata ta’ qgħad f’pajjiżna kompliet tonqos f’perjodu meta r-rata ta’ qgħad f’pajjiżi oħra qed tiżdied.

 

Fost pilastri oħra f’dan il-baġit, il-Prim Ministru semma l-infrastruttura, liema prinċipju se jkun imsejjes fuq it-titjib tat-toroq, l-iżvilupp taż-żoni industrijali tal-pajjiż, l-investiment barrani u l-ambjent.

 

Robert Abela saħaq fuq il-bilanċ tal-inċentiv lin-negozji u lill-ħaddiema.

 

“Se nkun it-tarka ta’ kull negozju onest f’dal-pajjiż, ta’ kull ħaddiem li jaqla’ l-ħobża ta’ kuljum b’mod onest, mhu se nħalli lil ħadd iweġġagħhom. Nifhem li hemm min qed iħares lejn din l-istrateġija biex jipparalizza l-ekonomija tal-pajjiż u se jsib tarka b’saħħitha ħafna fija. Dan huwa Gvern li jemmen fil-ġid, fit-tajjeb tal-bniedem, li jkollna distribuzzjoni ekwa tal-ġid… Ilbieraħ mal-Grupp Parlamentari ppjanajna programm ta’ ħidma ambizzjuż. Aħna Gvern li jwiegħed imma li imbagħad iwettaq u fl-aħħar tal-leġiżlatura se mmorru quddiem in-nies b’dak kollu li għamilna u ngħidulhom biex jiġġudikawna fuq jekk ħallejniex Malta aħjar milli sibniha jew le. L-ambizzjoni tiegħi hija li nibqa’ ntella ’l pajjiż ’il fuq, innaddaf isem pajjiżna, li nibqa’ noħloq l-opportunitajiet għal kulħadd, insaħħaħ in-negozji u l-familji, dan huwa dak li jrid min jemmen u jħobb lil Malta u lil Għawdex.”

 

 

“Ma nistgħux nitilfu ġenerazzjoni ta’ tfal fl-iżvilupp soċjali u akkademiku” – il-PM

 

 

“Ma nistgħux nitilfu ġenerazzjoni ta’ tfal fl-iżvilupp soċjali u akkademiku. Ġew imfassla protokolli serji u responsabbli kemm mid-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika u mid-Dipartiment tal-Edukazzjoni flimkien mal-istakeholders kollha. Il-ftuħ tal-iskejjel kienet waħda fost l-aktar deċiżjonijiet diffiċli li kellna nieħdu imma ħadniha b’mod responsabbli għax nifhmu li ma nistgħux nitilfu din il-ġenerazzjoni.”

 

Lejliet il-ftuħ tal-iskejjel f’pajjiżna, il-Prim Ministru Robert Abela kien ċar: huwa kruċjali li jiftħu l-iskejjel.

 

Meta kien intervistat minn John Bundy, Robert Abela qal li ma tistax tingħata garanzija li mhux se jkun hemm każijiet ta’ studenti li jaqbadhom il-COVID-19 imma anki f’dik l-eventwalità hemm protokolli imħejjija.

 

“L-edukazzjoni tat-tfal tagħna hija kruċjali u dik se tingħata b’sens ta’ responsabbiltà u dixxiplina imma kull ġenitur jeħtieġ li jifhem il-ħsara li jekk it-tfal ma jmorrux l-iskola tkun ħafna ikbar u dak huwa l-punt tat-tluq.”

 

Il-Prim Ministru rrimarka li mhux se jkun hemm multi fil-konfront ta’ ġenituri li jagħżlu li ma jibagħtux lil uliedhom l-iskola, imma saħaq fuq l-importanza tal-preżenza tat-tfal fil-klassi f’ambjent sigur, u qal li jinsab fiduċjuż li r-ritorn lura lejn l-iskejjel se jkun wieħed tajjeb.

 

Meta tkellem dwar l-imxija f’pajjiżna, il-Prim Ministru qal li l-istrateġija trid tibqa’ ffukata li jiġu protetti l-vulnerabbli. Qal li n-numri ta’ infezzjonijiet qed jiżdiedu mad-dinja kollha, fosthom fl-Ingilterra fejn qed jiġi mbassar li jkun hemm 50,000 persuna pożittiva kuljum.

 

“Minix infittex konsolazzjoni f’pajjiżi oħra imma rridu naraw ukoll li qed ikollna rata għolja ta’ persuni li jfiequ. Hija sitwazzjoni fluwida li qed tinbidel kuljum, ma nkunux suppervi, jekk hemm bżonn aktar miżuri jittieħdu, imma din hija xi ħaġa long-term. Mhux se tintemm għada jew meta jkollna l-vaċċin. Ma jfissirx li meta jkollna l-vaċċin disponibbli, il-pandemija se titlaq mil-lum għal għada.”

 

 

“Telqu iżjed immigranti mil-Libja imma f’Malta naqqasna l-wasliet b’żewġ terzi” – il-PM

 

 

Meta tkellem dwar il-kriżi tal-immigrazzjoni, il-Prim Ministru qal li ma jistax jagħti garanzija li mhi se tasal l-ebda dgħajsa oħra f’pajjiżna, imma nnota kif dan il-Gvern ħadem u rnexxielu jrażżan b’mod qawwi ħafna l-wasliet tal-immigranti.

 

“Fil-Libja hemm sitwazzjoni politika taħraq nar li wasslet biex in-nies li qed jaħarbu mil-Libja żdiedu. Filwaqt li telqu iżjed mil-Libja, waslu terz f’Malta meta mqabbel mas-sena l-oħra, jiġifieri naqqasna l-wasliet b’żewġ terzi f’Awwissu. Li nisma’ kandidat prospettiv għall-kariga ta’ Kap tal-Oppożizzjoni, jgħid li Malta mhix full up, ma nemminx dak li nisma’ għax lanqas fuq il-prinċipju bażiku li ma nifilħux aktar immigranti m’aħna qed naqblu. Jekk lanqas fuq dak il-prinċipju bażiku ma tkun konvint, aħseb u ara kif se tiġġieled il-wasliet.”

 

Fi tmiem ġimgħa li pajjiżna rriloka numru ta’ immigranti, il-Prim Ministru qal li l-Gvern Malti se jibqa’ għaddej b’din il-ħidma fuq il-mekkaniżmu ta’ rilokazzjoni u fakkar li l-problema tista’ tiġi solvuta jekk wieħed imur fis-sors tagħha.

 

“Irridu noħolqu soluzzjoni fix-xtut tal-Libja. Dan huwa l-messaġġ li qed inwasslu kontinwament biex insibu soluzzjoni fix-xtut Libiċi… Fuq din ukoll se nsibu l-Oppożizzjoni li lanqas fuq dan il-prinċipju bażiku mhi taqbel magħna? Għax jekk jien dil-ġimgħa mmur il-Kunsill tal-Ewropa, ngħidilhom li full up u li ma nifilħux iżjed, jgħiduli li inti għandek Kap tal-Oppożizzjoni prospettiv li qed jgħid li mintomx full up. Però dan ma jaqtalix qalbi. Ma qtajtx qalbi fil-passat, urejna x’aħna kapaċi nagħmlu u fadal iżjed xi jsir.”

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin