Skip to content

“Dan se jkun baġit tajjeb. Baġit li jfassal il-pedamenti għall-10 snin li ġejjin. Ħa jkun hemm l-enfasi fuq il-prinċipju soċjalisti tagħna…Mhux se nħallu l-pandemija tnaqqas il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Dik se tkun t-tema ewlenija tal-baġit ta’ għada.”

Hekk sostna l-Prim Ministru u Mexxej Laburista Robert Abela waqt attività politika qalb in-nies fil-Pjazza tas-Sur fl-Imdina u li tmexxiet skont id-direttivi tal-awtoritajiet tas-saħħa.

Attività li saret lejlet l-ewwel baġit tal-Prim Ministru.

Dwar dan il-Prim Ministru qal fil-baġit li se jitħabbar għada se jintefqu €100 miljun. 3 darbiet aktar minn baġits preċedenti.

“Normalment f’kull baġit ninvestu €35 miljun f’miżuri li jmorru fil-but tan-nies. Din id-darba ħa nkunu qed nonfqu 3 darbiet iżjed. €100 miljun li se jmorru fil-parti soċjali ta’ dan il-baġit li se tkun parti b’saħħitha ħafna imma wkoll f’miżuri li jinċentivaw il-konsum tan-nies, li fuq kollox fejn jista’ jkun hemm il-qtiegħ il-qalb se jdaħħlu tama u serħan il-moħħ. Dik it-tema tal-baġit ta’ għada. Serħan il-moħħ, tama u kuraġġ.”

Fil-fatt, il-Prim Ministru ħabbar li fil-baġit ta’ għada se jkun qed jitħabbar rawnd ieħor ta’ vouchers tal-€100.

Tul din l-attività politika, il-Prim Ministru Robert Abela wieġeb diversi mistoqsijiet mill-pubbliku. Mistoqsijiet li fost l-oħrajn trattaw il-pandemija tal-Covid-19.

Hawnekk, il-Prim Ministru rrimarka kif dan huwa mument delikat mhux biss f’pajjiżna iżda madwar id-dinja kollha u b’hekk huwa kruċjali li ħadd ma jipprova jieħu gwadann politiku jew jippolitiċizza s-sitwazzjoni.

“Din hija materja li qed tolqot lid-dinja kollha u l-agħar żball li tista’ tagħmel li tipprova tiskurja gowls politiċi. Dan huwa l-mument li niġbdu ħabel wieħed. Dan il-Gvern huwa wieħed iffukat fuq 2 prinċipji ewlenin. Dik li żżomm il-bilanċ u fl-istess waqt b’ebda importanza qanqas u fuq l-istess livell li żżomm s-saħħa tan-nies ippreservata mill-aktar tajjeb. Dan hu bilanc li mhux faċli żżommu.”

Robert Abela qal li ħadd ma kellu l-vantaġġ u direzzjoni fuq xiex jimxi fis-sitwazzjoni tal-Covid-19.

“Meta numru ta’ xhur oħra nagħmlu l-analiżi jiena nemmen li pajjiżna ser ikollu ċertifikat tajjeb ħafna ta’ kif imxejna.”

Hawnekk il-Prim Ministru sostna li t-tbassir fil-bidu tal-pandemija kienet waħda ta’ eluf ta’ mwiet u numru kbir ta’ nies bla impjieg. Minkejja dan Malta rnexxiela tikkontrolla tajjeb dawn iċ-ċifri grazzi għall-interventi tal-Gvern u l-Awtoritajiet tas-Saħħa.

Fost oħrajn semma l-iskema tal-Vouchers tal-€100 u dik tal-Wage Supplement.

Il-Prim Ministru wieġeb mistoqsija wkoll dwar il-barranin jaħdmu f’pajjiżna u kemm dawn huma importanti għall-ekonomija ta’ pajjiżna.

“X’tagħmel tgħid lill-ħaddiema barranin ma rridukhomx f’pajjiżna? Din tkun riċetta għad-diżastru. Riċetta li tant ġabet ġid għall-ekonomija ta’ pajjiżna u li tkun qed tispara fuqha. Din ma tagħmilx sens.”

Il-Prim Ministru kien mistoqsi wkoll dwar il-proġett ta’ Pulizija fil-Lokalitajiet li ġie varat fl-aħħar ġimgħa fi 12-il lokalità madwar Malta. Dwar dan il-Robert Abela sostna l-importanza tal-preżenza ta’ uffiċjali tal-Pulizija fil-lokalitajiet.

“Għandek is-serħan il-moħħ partikolarment f’areas fejn għandhom pressjonijiet addizzjonali fosthom Birzebbugia, mela hemmek inti trid toħloq iktar miżuri biex tagħti s-serħan il-moħħ lin-nies.”

 

“Karatteristika li tiddistingwina hija li nħobbu lil pajjiżna.” – PM

“Kburi li din il-ħsara fl-aħħar xhur reġġajniha lura.”

Kliem il-Prim Ministru waqt li kien qed iwieġeb dwar sitwazzjoni ta’ double-standards minn esponenti tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew fl-aħħar jiem u l-ħsara li huma għamlu lil pajjiżna.

Dwar dan il-Prim Ministru nnota kumment li kellu waqt is-summit tal-Kunsill Ewropew din il-ġimgħa fi Brussell mill-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea waqt diskussjoni dwar is-saltna tad-dritt.

“Wera d-diżappunt tiegħu għaliex numru ta’ pajjiżi qed jirreżistu l-kunċett tas-saltna tad-dritt bħala wieħed mill-kriterji ewlenin biex jitqassmu l-fondi u kumment li qal kien “nifhem li hija painful li ssaħħaħ is-saltna tad-dritt imma ħarsu lejn Malta x’għamlet.” Dak kien il-kumment. Qallhom, “Harsu lejn Malta x’għamlet”. Minn persuna li ftit tax-xhur ilu kien kritiku tagħna, illum jiġi ħdejja u jgħidli “Keep up your fantastic job.” Dawk huma l-bidliet li għamilna u dik hija r-reputazzjoni llum li qed jerġa’ jirnexxielna nibnu minkejja l-ħsara li għamel ħaddieħor.”

Madankollu dwar il-każ tal-Bulgarija, il-Prim Ministru Robert Abela nnota in-nuqqas ta’ pożizzjoni tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech. Qal kif din turi kemm verament id-differenza bejn il-karatteristiċi ta’ mexxej minn ieħor.

“Il-ħsara tissarraf f’aktar ħsara. Il-ġid jissarraf f’iktar ġid. Dan hu Gvern li joħloq il-ġid għall-pajjiżna u għaldaqstant saqajna ma’ l-art. Insew in-numri, insew l-istatistika ta’ surveys. Importanti li nkunu nafu li għandna l-fiduċja tan-nies warajna. Din timlina b’ħafna kuraġġ biex nibqgħu naħdmu imma saqajna ma’ l-art. Aħna bħala partit politiku għandna alleat wieħed biss f’dan il-pajjiż anzi tnejn. In-nies b’mod ġenerali u l-komunità kummercjali li javdawna. Mill-bqija dejjem nibqgħu l-underdogs aħna, imma bin-nies warajna, bil-komunità kummerċjali warajna u mhux warajna b’kumbinazzjoni. Dan kien il-Gvern li fil-mument ta’ diffikultà wera kemm verament iħobb lill-pajjiż u kemm se nibqgħu naħdmu biex immexxu ‘l quddiem l-interessi tal-Maltin u l-Għawdxin kollha.”

 

Illum jinfetħu 3 flyovers ġodda fil-proġetti tal-Marsa Junction

Indirizza din l-attività politika flimkien mal-Prim Ministru, il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg, hekk kif fost oħrajn ġie mistoqsi dwar proġetti infrastrutturali bħal dak tas-Central Link.

Qal li matul iż-żmien fl-istorja ta’ pajjiżna kien hemm amministrazzjonijiet Nazzjonalisti li ddejqu jagħmlu dawn il-proġetti biex ma jirfsux kallijiet. B’hekk spjega kif permezz ta’ dawn id-deċiżjonijiet illum il-poplu Malti diġà qed igawdi minn kwalità ta’ ħajja aħjar.

“Il-proġett tas-Central Link huwa wieħed minn ħafna. Fis-sigħat li ġejjin illum se jinfetħu 3 flyovers oħra fil-proġett tal-Marsa Junction sabiex jitkomplew il-flyovers li diġà qed jintużaw u allura qed jiġu ffinaliżżati.”

Hawnekk il-Ministru Borg spjega li meta ser jinfetħu l-bqija tal-flyovers se jinfetħu wkoll magħhom il-mini l-ġodda ta’ Santa Luċija.

Minn naħa tagħha s-Sindku ta’ Bormla, Alison Zerafa Civelli, irrimarkat l-interventi ta’ Gvern Laburista fis-settur edukattiv tul l-istorja ta’ pajjiżna. Inteventi li juru kemm Gvern Laburista għandu għal qalbu l-istudenti Maltin u Għawdxin.

Dan flimkien ma’ ħemel ta’ bidliet oħra infrastrutturali u soċjali.

“Gvern Laburista wettaq kisbiet bi prinċipji soċjali għax konnha Gvern tan-nies. Bidliet pożittivi li sa mill-bidu nett tiegħu Gvern Laburista wiegħed għejxien aħjar u kwalità aħjar għall-poplu Malti u Għawdxi.”

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin