Skip to content

Maħruġa mill-Uffiċċju Komunikazzjoni tal-Partit Laburista   

 

Il-grazzi lill-ħaddiema mhux bil-kliem biss

 

Lill-ħaddiema l-gvern ma jirringrazjahomx bil-kliem biss. Kien dan il-messaġġ tal-Prim Ministru Joseph Muscat f’kollegament fuq ONE Radio fi tmiem ġimgħa li matulha l-gvern ħabbar l-implimentazzjoni tal-wiegħda ta’ polza ta’ assigurazzjoni għall-ħaddiema ta’ korpi dixxiplinati.

Filwaqt li rrimarka x-xogħol ta’ dawn il-ħaddiema fi tmiem il-ġimgħa li għaddiet, meta pajjiżna ffaċja l-ikbar maltempata mill-1982, il-Prim Ministru spjega l-bżonn ta’ din il-miżura li kienet parti mill-manifest elettorali tal-PartitLaburista.

“Il-grazzi mhux tgħidu bil-kliem biss,” qal il-Prim Ministru li rrefera għall-każi magħrufa fejn persuni li weġġgħu ma kellhomx dan it-tip ta’ appoġġ. Spjega d-dettalji ta’ din il-miżura li tista’ tagħti sa erba’ snin salarju f’każ ta’ korriment jew mewt u fakkar li din ma kinetx l-ewwel bidla li gawdew minnha eluf ta’ ħaddiema f’korpi dixxiplinati.

“Diġa’ tajna d-dritt fil-leġiżlatura l-oħra li jissieħbu fi trade union… Dritt li ma kellhomx. Hemm sitwazzjoni li dawn il-persuni għandhom l-ewwel ftehim kollettiv tagħhom,” qal Joseph Muscat.

Meta tkellem dwar il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema l-Prim Ministru reġa’ għamilha ċara li l-gvern mhux se jippermetti li ħaddiema barranin ikollhom kundizzjonijiet inqas minn ta’ ħaddiema Maltin. U fakkar li rapporti dwar eluf ta’ ħaddiema Torok ma kienu xejn għajr spekulazzjoni.

Fisser kif f’soċjetá li taspira li uliedha javvanzaw fl-edukazzjoni huwa naturali li jkun hemm ċerti impjiegi li jkun hemm bżonn min jgħamilhom.

“Meta tiġi għas-si u no xi ħadd irid jagħmlu. Aħna li rridu naraw li ma tinħoloqx sitwazzjoni li toħloq żvantaġġ lill-ħaddiema Maltin,” kompla l-Prim Ministru li spjega li nġibdet ukoll l-attenzjoni li kien hemm lakuna fil-liġi li l-gvern qed jieħu ħsieb.

“Naraw li l-affarijiet isiru skont il-liġi… se nieħdu kull pass mingħajr biża’ ta’ xejn,” qal il-Prim Ministru b’referenza għal min jazzarda jipprova jimxi mod ieħor u mhux skont il-liġi.

Mistoqsi dwar rapporti din il-ġimgħa tal-Kummissjoni Ewropea u l-Fond Monetarju Internazzjonali, il-Prim Ministru nnota kif dawn ir-rapporti jsemmu dak li sar tajjeb u qal li jieħu pjaċir bihom ukoll għax jieħdu nota ta’ fejn irridu naħdmu iktar bħala pajjiż.

“Aħna ma nistgħux noqgħodu nifirħu bid-deni ta’ ħaddieħor għax fl-aħħar mill-aħħar rridu nagħtu każ dak li qed jagħmel tajjeb pajjiżna,” qal il-Prim Ministru meta kkummenta fuq kif dawn l-istituzzjonijiet irrapportaw b’mod iebes fuq pajjiżi oħra.

“Importanti wkoll li naraw dawn ir-rapporti fil-kuntest ta’ dak li qed jintqal fuq pajjiżi oħra… jien ma nieħux pjaċir bid-deni ta’ ħaddieħor iżda jekk nara l-Kummissjoni Ewropea u l-IMF fuq pajjiżi oħra nara s-sitwazzjoni f’pajjiżna aħjar minn ta’ pajjiżi oħra,” spjega l-Prim Ministru li tenna li l-gvern irid jibqa’ jaħdem ma’ kull jum li jgħaddi. Għalhekk wieħed m’għandux jintilef fin-numri tal-istħarriġ tal-opinjoni pubblika.

“Aħna nemmnu li rridu nkomplu naħdmu on the ground man-nies… ma tikbrilniex rasna,” qal il-Prim Ministru.

“Irridu nkomplu naħdmu. Naf li llum ħarġu xi surveys. L-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali huma elezzjonijiet diffiċli,” tenna l-Prim Ministru li fisser kif wieħed irid jara x’qed iħossu n-nies fi djarhom fuq dak li jolqot lilhom direttament f’darhom u madwarhom.

 

Uffiċċju Komunikazzjoni

Partit Laburista

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin