Skip to content

aħbarijiet

July 31, 2020

Il-ħidma tal-gvern fis-settur turistiku f’dan iż-żmien.

Bħalissa ninsabu fil-pandemija tal-COVID-19. Minħabba ċertu ristrezzjonijiet li ġew fis-seħħfosthom l-għeluq tal-ajruport ċertament li s-settur turistiku ħa daqqa l-isfel. Madanakollu, din l-isfida għandha sservi ta’ opportunitá sabiex ninvestu aktar fis-settur turistiku li huwa parti kruċjali għall-ekonomija ta’ pajjiżna. B’hekk ikollna prodott turistiku aħjar u ta’ iktar kwalitá.

Il-Gvern mal-ewwel beda bil-ħidma tiegħu f’dan is-settur. Fosthom il-Ministeru tat-Turiżmu u Protezzjoni tal-Konsumatur li flimkien mal-Awtoritá Maltija għat-Turiżmu bdew bir-restawr fl-irħula fosthom il-Mellieħa, iż-Żurrieq, il-Qrendi u ħafna oħrajn. Apparti minn hekk kompla wkoll ix-xogħol ta’ manutenzjoni fejn hu meħtieġ. Kemm ir-restawr kif ukoll il-manutenzjoni huma importanti ferm sabiex ikollna ambjent iktar attrajenti kemm għalina ċ-ċittadini kif ukoll għat-turist.

Ġiet imnedija ukoll kampanja ta’ reklamar  sabiex tħeġġeġ lit-turist jagħżel lill Malta bħala l-ewwel destinazzjoni wara li tgħaddi din il-pandemija. Din il-kampanja għandha l-isem ta’ “Oħlom issa… żurna ‘l quddiem”. Flimkien ma’ din il-kampanija tnediet pjattaforma diġitali li qed toffri togħma żgħira tas-siti storiċi li hawn fil-gzejjer Maltin. Din il-kampanja hija kruċjali għaliex bħalissa hawn ħafna turisti prospettivi li jkunu qegħdin fuq l-internet jistgħu jaraw aħjar x’joffri pajjiżna. B’hekk dawn ir-reklami ikunu jistaw jilħqu eluf ta’ turisti b’mod virtwali minn madwar id-dinja.

Huwa importanti li la tgħaddi din il-pandemija pajjiżna jibda joffri prodott turistiku li jkun iktar ta’ kwalitá. Sabiex nilħqu dan l-għan hemm bżonn li ninvestu iktar fir-riżors uman. Il-Ministeru flimkien mal-MTA allokaw l-akbar investiment ta’ 5 miljun ewro sabiex joffru korsijiet ta’ taħriġ b’xejn lill-ħaddiema li jaħdmu fis-settur turistiku. Permezz ta’ dan l-investiment il-ħaddiema ħa jkunu iktar professjonali f’xogħlhom jkunu jistaw joffru servizz tal-opsitalita` aħjar minn qabel.

Hemm ukoll it-turiżmu intern li huwa ukoll important. Turiżmu intern huwa bħal meta imorru xi weekend break f’xi lukanda f’pajjiżna stess. Dan huwa essenzjali sabiex ngħinu lill-industrija tat-turiżmu terġa tqum fuq saqajha. Huwa important li dan it-tip ta’ turiżmu ikun wieħed sostennibli. Nistaw inkunu sostenibbli billi nieħdu ħsieb l-ambjent ta’ madwarna. Kif ukoll nixtru prodotti lokali. B’hekk inkunu qed nagħtu l-kontribut tagħna sabiex ngħinu kemm lill-ekonomija u anka lis-settur tal-ospitalita`.

Din il-ħidma konġunta kemm mill-Ministeru kif ukoll mill-MTA qed issir sabiex Malta u Għawdex jerġaw ikunu fuq quddiem għal meta t-turist jagħżel id-destinazzjoni tal-vaganza tiegħu. Biex ukoll wara din il-pandemija ikollna servizz tal-opsitalita` aħjar minn qabel u iktar speċċjaliżżat.

 

 

Kimberly Borg

Parteċipanta LEAD

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin