Skip to content

F’intervista fuq ONE, il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar kif il-Kummissjoni Ewropea tat opinjoni pożittiva dwar il-budget li l-gvern ressaq għas-sena d-dieħla. Dan wara li bħal kull sena l-baġit ikun tressaq għall-evalwazzjoni tal-esperti tal-Kummissjoni Ewropea. 

“F’rakkomandazzjoni esperta tagħha waslet għal tliet konklużjonijiet. L-ewwel waħda li Kummissjoni Ewropea uriet li taqbel mat-tbassir tal-Gvern fejn jidħol tkabbir ekonomiku. Dak huwa punt importanti ħafna.  Uriet ukoll li taqbel mal-miri fiskali kif imħabbra fil-baġit u ndikat ukoll li l-esperti tagħha huma tal-opinjoni li dak imħabbar fil-baġit jista’ jintlaħaq. Dawn huma aħbarijiet li jimlewk b’sens ta’ sodisfazzjon kbir u jinċentivawk fik iktar rieda biex tkompli għaddej bil-ħidma tiegħek,” spjega l-Prim Ministru Robert Abela.  

Il-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar kif is-suq tax-xogħol huwa l-aqwa kejl dwar kemm pajjiżna qed jipprovdi l-opportunitajiet u r-riżultati qed juru li dan l-għan qed jintlaħaq.  

“Illum għandna sa din il-ġimgħa, il-persuni li jinsabu fuq ir-reġistru tal-qgħad huma 1,254. Qed nitkellmu kważi full employment, minkejja li kellna tbassir ta’ iktar minn 50,000 persuna bla xogħol. Taf kemm kienu l-persuni qiegħda fi żmien gvern nazzjonalista fil-gvern? Aktar minn sitt darbiet din iċ-ċifra.” qal il-Prim Ministru li fakkar li dak iż-żmien ma kienx hawn pandemija. Hawn emfasizza l-bżonn tal-edukazzjoni u x-xogħol biex il-familji jimxu ‘l quddiem. 

“Nemmnu fl-importanza tal-edukazzjoni. Nemmnu li kulħadd għandu jkollu l-opportunità li jimxi ‘l quddiem… Imbagħad tara l-importanza li qed nagħtu fit-tieni aspett tad-dinja tax-xogħol,” żied il-Prim Ministru li għamel referenza għal setturi differenti fosthom dak tal-manifattura, it-turiżmu u s-servizzi finanzjarji. “Settur li tant kien kruċjali għal ekonomija tagħna f’dawn l-aħħar snin. Illum qed nerġa’ nibgħat dan il-messaġġ b’saħħtu li aħna nqisuh bħala importanti ferm għall-ekonomija ta’ pajjiżna. Mhux biss se nippreservaw dak li għandna sal-lum, imma se nibqgħu niddefenduh dan is-settur biex inkomplu inkabbruh,” qal il-Prim Ministru li spjega kif hemm konverġenza bejn dak li jemmen li għandu jkun il-futur il-gvern u nies fis-settur innifsu. 

Appell għall-booster 

Il-Prim Ministru ssokta bl-appell tiegħu biex kull min jirċievi l-appuntament tal-booster jikkonkorri għalih biex hekk nibqgħu niġġieldu l-pandemija. 

Il-Prim Ministru spjega kif f’dawn l-aħħar xhur rnexxilena ngħixu qrib in-normalità għax kellna suċċess fil-mod kif irnexxilna namministraw il-vaċċin. Spjega kif pajjiżi li waqgħu lura fir-rata ta’ vaċċinazzjoni hemm sitwazzjoni fejn l-uniku ħaġa li jistgħu jagħmlu l-gvernijiet hija li jżidu r-restrizzjonijiet. “Ir-rata ta’ 93% u iżjed fl-għoti tal-ewwel doża jew żewġ dożi tal-vaċċin fissret li kellna rata ta’ stabbli kemm ta’ nies li daħlu l-isptar u dawk il-persuni li jirċievu kura l-ITU baqa’ taħt kontroll,” qal il-Prim Ministru li fisser kif bis-saħħa tal-vaċċin kien hemm mijiet ta’ ħajjiet li kienu salvati. “Inkunu wasalna jekk in-nies jibqgħu jikkonkorru għal booster dose,” żied il-Prim Ministru li qal li jkun żball jekk min jirċivi l-appuntament ma jmurx. Filwaqt li mat-teħid tal-vaċċin iridu jibqgħu jkunu osservati r-restrizzjonijiet li hemm fis-seħħ.  “Jekk naħdmu b’dan l-element ta’ responsabbiltà nistgħu nibqgħu nippriservaw dak li għandna. Imbagħad tara wkoll id-deċiżjonijiet li bħala gvern noħduhom b’mod tempestiv. Kellna id-deċiżjoni importanti ħafna li malli feġġet il-biża’ ta’ varjant ġdid tkellimt mad-Deputat Prim Ministru u ħadna deċiżjoni mill-ewwel,” qal il-Prim Ministru b’referenza għat-twaqqif ta’ vjaġġar minn diversi pajjiżi fl-Afrika. 

Riformi li juru d-differenza mill-Oppożizzjoni 

Fl-intervista l-Prim Ministru kien mistoqsi dwar dwar ir-riforma fil-liġijiet tal-użu responsabbli tal-Kannabis u hawn spjega fid-dettall il-prinċipji ta’ din il-liġi filwaqt li rrimarka l-inkonsistenza tal-oppożizzjoni. Referenza wkoll lejn il-prijorita ambjentali li għandu l-gvern bi proġetti u inizjattivi ġodda. 

“Qed nuru b’mod ċar li meta nitkellmu fuq tema ambjentali mhux qed nitkellmu biss imma l-kliem qed insostnuh bil-fatti u dik nemmen li hija d-differenza ewlenija li hemm bejn il-gvern u l-oppożizzjoni. L-oppożizzjoni meta kienet fil-gvern ħadet l-agħar deċiżjonijiet ambjentali, aħna gvern li filwaqt li nirrikonoxxu li kien hemm fejn stajna konn aħjar f’dan is-settur illum qed nagħtu prijorita massima,” kompla l-Prim Ministru li tkellem dwar il-bżonn ta’ spazji miftuħa u l-ftuħ tal-ewwel parti tal-park nazzjonali f’Ta’ Qali. Il-Prim Ministru spjega wkoll l-inizjattivi biex tinċentiva n-nies jixtri u jirrestawraw postijiet fil-qalba tal-irħula. “L-approach jibqa’ wieħed konsistenti. Aħna dak il-gvern li jemme li n-nies trid tinċentivahom lejn l-għażliet li trid tieħu lill-pajjiż. Ta’ qabilna kienu jikkastigaw,” qal il-Prim Ministru. 

Mistoqsi dwar għaliex in-nies għandhom jgħinu lill-Partit Laburista fil-maratona ġbir ta’ fondi tal-Ħadd li ġej, il-Prim Ministru tenna li l-Partit Laburista huwa l-partit li baqa jemmen fin-nies u jinvesti. “Nemmen li n-nies għandhom jibqgħu jgħinu lill-Partit Laburista biex inkunu nistgħu nibqgħu naħdmu f’din il-ħidma ta’ iktar investiment fin-nies. M’hemmx dubju li l-Partit Laburista huwa dak il-partit li dejjem ġab l-interessi ta’ pajjiżna l-ewwel u qabel kollox,” sostna l-Prim Ministru li temm jemfasizza d-differenza bejn iż-żewġ partiti ewlenin f’pajjiżna. “Irridu naħdmu differenti biex in-nies ikunu ġustifikati fl-għażla tagħhom li jafdaw lilna,” qal il-Prim Ministru.

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin