Skip to content

aħbarijiet

May 16, 2019

Il-koppji għandhom jagħżlu huma kif jiġu użati il- maternityu l-paternity leave

Meta kien qed iwieġeb mistoqsijiet fin-Naxxar, fil-Jum Internazzjonali tal-Familja, il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista , Joseph Muscat, semma kif dan il-Gvern għamel passi ta’ ġgant billi għaraf ir-realtajiet tal-familji u tahom l-għarfien li huma ndaqs daqs ħaddieħor.  Pero dan mhux biżżejjed.

Il-Prim Ministru fisser kif “l-isterjotip qed jonqos. L-edukazzjoni tgħin ħafna pero’ naħseb fadlilna ħafna x’nuru u x’ngħidu li d-dover bejn koppja huwa maqsum fuq l-ulied. M’hijiex parti waħda mill-koppja li għandha terfa’ l-piż kollu. Jekk ikun hemm ftehim bejn it-tnejn, għala le? Imma fil-verita’ jien inħoss li għad fadlilna dik il-qabża fil-mentalitá li rridu nagħmlu.”

Joseph Muscat kompla billi spjega li “l-Gvern jista’ jikkontribwixxi mhux billi jindaħal lin-nies x’jagħmlu imma billi jiffaċilità. Li naslu f’sitwazzjoni fejn tispiċċa l-idea u naslu eventwalment bid-diskussjoni mas-social partners kollha. Din ma tistax taqbad u timponiha. Din irridu naslu għaliha kif wasalna meta żidna l-minimum wage. Fejn nixtieq nasal jien? Li ma tibqax il-maternity leave u l-paternity leave. Dak irid jispiċċa. Isir leave wieħed. Leave wieħed li jkun mhux ta’ persuna imma jkun ta’ koppja u jekk irid jieħdu kollu l-omm taż-żewġ naħat, tieħdu l-omm. Jekk irid jieħdu nofsu l-omm u nofsu l-missier, jieħduħ, jew iż-żewġ ommijiet jew iż-żewġ missierijiet. Jekk l-omm għandha karriera u l-missier irid jibqa’ d-dar, jieħdu kollu l-missier. Easier said than done. Hemm riperkussjonijiet kbar imma naħseb li hemmhekk eventwalment irridu naslu biex nuru u nagħtu li hemm ugwaljanza bejn iż-żewġ naħat. Ugwaljanza ma tfissirx li t-tnejn l-istess imma li t-tnejn għandhom l-istess responsabiltajiet. L-istess dmirijiet.”

Hawnhekk il-Prim Ministru appella, “meta nrabbu lil uliedna, huwa kruċjali l-ewwel nett lil uliedna tfajliet, għax hemm ċertu ċirkustanzi fejn it-tfajliet jinżammu lura mill-iskola. M’għandux ikun il-każ. Irridu ninkoraġixxu lit-tfajliet tagħna u aħna għandna pajjiż fejn il-maġġoranza tal-istudenti li jiggradwaw mill-Universita’ huma nisa, fejn it-tfajliet irridu nimbuttawhom aktar ‘il quddiem u li d-doveri huma maqsumin bejn kulħadd fil-households tagħna. Din mhix kwistjoni ta’ politika imma kwistjoni ta’ mentalita u hija kwistjoni li tgħaqqadna.”

Il-Prim Ministru tkellem dwar kif fejn ħaddieħor jitkellem fuq sitwazzjonijiet li jwasslu għall-firda, aħna nitkellmu u naġixxu dwar l-għaqda.

 

 

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin