Skip to content

aħbarijiet

May 10, 2019

Il-kwalita tal-ħajja tan-nies hija l-ikbar prijorità ta’ dan il-Gvern

Il-prijoritajiet tal-familji u individwi inbidlu u l-kwalita tal-ħajja li tqatta’ ħin tajjeb mal-familja saret l-ikbar prijorita. Aħna fhimna li l-kwalita tal-ħajja hija importanti u għamilna xi ħaġa dwarha. Bil-proġetti ambjentali li ħabbarna din il-ġimgħa qed nuru bil-fatti li dan il-Gvern induna u aġixxa għall-prijorita tan-nies u tal-familji. Dan qalu l-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat meta kien qed jiġi intervistat waqt attività politika fir-Rabat.

Dwar l-ispazju miftuħ li ħabbar dalgħodu, Dr Muscat sostna li meta ġiet il-possibiltà li fabbrika li fiha 52 tomna art u li fiha kien qed jinġema skart kbir, minflok qasmuha f’diversi fabbriki, żammew f’moħħhom x’qed jgħidu n-nies, u minflok marru għall-ekonomija, għażlu li din l-art ħa jqegħduha fuq in-naħa tal-ambjent. Spjega li diversi Ministeri u awtoritajiet ħadmu flimkien u apparti l-art tal-fabbrika kien hemm ukoll ħafna partijiet li mhumiex aċċessibli. Għaldaqstant ser jiżdiedu 200 tomna art mal-park eżistenti ta’ Ta Qali li issa se jsir il-Park Nazzjonali ta’ Malta u se jkun pulmun ieħor ikbar għal dawn l-inħawi. Spjega li ħa jkollna wkoll park nazzjonali li jkollu t-timbru kulturali u edukattiv għaliex ser jitpoġġa l-arkivju nazzjonali f’dan il-park.

“Ħaddieħor jgħid li jħobb l-ambjent, u l-ikbar biċċa xogħol li jibqa’ jissemma li għamel għall-ambjent kienet li wessa’ l-konfini tal-iżvilupp fl-2006. Permezz ta’ din il miżura qed nagħtu sinjal ċar li qed nisimgħu l-bżonn ta’ aktar spazji miftuħa, l-bżonn li l-familji jkollhom aktar postijiet fejn iqattgħu l-ħin tagħhom mal-familji,” sostna Dr Muscat.

Dr Muscat spjega li apparti dan il-park, ħabbarna l-proġett ta’ Bengħajsa li b’kollox bejn dawn iż-żewġ proġetti ser jitħawwlu 100,000 siġra oħra, kif ukoll il-proġett li nsaqqfu l-mina ta’ Santa Venera li ser tnaqqas it-tniġġiż u ser niggwadanjaw minn 13 il-tomna art li ser nagħmluh spażju miftuħ.

Dwar l-istrateġija tas-single use plastic li ġiet mnedija għall-konsultazzjoni pubblika, il-Prim Ministru saħaq li l-Ewropa sew qed tagħmel li dawn it-tip ta’ plastiks ineħħuhom miċ-ċirkulazzjoni. Sostna li din hija kambjament fil-lifestyle tagħna. Spjega li huma affarijiet li jagħmlu ħsara fl-ambjent, jagħmlu effett għalina u għal ġenerazzjonijiet li ġejjin.

Dwar iż-żieda fl-impjiegi, Dr Muscat sostna li sinjal li għandna pjan li qed jirnexxi la ksibna f’5 snin dak li ħaddieħor kiseb f’25 sena. Ħaddieħor qal li għandna biżżejjed nurses f’pajjiżna, imbgħad wara indunaw li għamlu l-kalkolu ħażin u spiċċajna ilna snin sħaħ inbagħtu mid-deficit ta’ nurses. Dr Muscat sostna li qed jagħmlu kampanja biex iħajru aktar nies jidħlu bħala nurses, għaliex f’dan is-settur ta’ caring professions ser ikun hawn aktar domanda għal dan ix-xogħol.

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin