Skip to content

Għal darb’oħra stqarrija tal-Partit Nazzjonalista turi li minkejja l-kliem kollu li għandu politika li tpoġġi l-persuna fiċ-ċentru, fir-realtà l-Oppożizzjoni għada tpoġġi fiċ-ċentru l-awsterità.

 

Minflok jilqa’ l-investiment qawwi li seħħ fi snin passati fil-qasam tas-saħħa, liema investiment wassal biex pajjiżna kellu fost l-akbar żieda relattiva fl-ammont ta’ nurses u tobba fl-Unjoni Ewropea, il-Partit Nazzjonalista reġa’ nfexx f’diskors ta’ awsterità. Fil-fatt, il-kelliem tal-Oppożizzjoni, Dr. Mario DeMarco tenna li hu ma jaqbilx maż-żieda tal-ispiża rikurrenti li saret mill-2013 ’l hawn.

Ta’ min jinnota li l-ispiża rikurrenti żdiedet minn €2.5 biljun għal €4.7 biljun. Minn din iż-żieda li ħareġ kontrija l-Partit Nazzjonalista, kien hemm żieda minn €0.9 biljun fl-2012 fuq benefiċċji soċjali u politika soċjali għal €1.8 biljun fl-2020. Fejn tidħol saħħa u edukazzjoni pubblika fl-2012 kien hemm nefqa ta’ €0.5 biljun, mentri s-sena li għaddiet kien hemm €1.5 biljun. Dan minbarra għajnuniet relattati mal-Covid-19 li laħqu aktar minn €300 miljun.

Dan ifisser li jekk tneħħi ż-żieda fl-ispiża soċjali, dik fuq saħħa u edukazzjoni, kif ukoll l-għajnuna tal-Covid-19, l-ispiża rikurrenti fl-2020 kienet kważi l-istess ta’ dik fl-2012. La l-Partit Nazzjonalista qal li huwa favur l-għajnuna tal-Covid-19, din l-istqarrija tindika li huwa kontra ż-żieda fil-benefiċċji soċjali, u l-investiment akbar f’riżorsi għal edukazzjoni u saħħa pubblika. F’dawn l-oqsma l-Gvern żied l-impjiegi full-time b’tlett elef u ħames mitt persuna, liema żieda qed twassal għal servizz aħjar għall-familji tagħna.

Wieħed jistaqsi liema eżatt mill-benefiċċji soċjali ser inaqqas il-Partit Nazzjonalista. Forsi l-pensjoni tar-romol, li fuqha l-ispiża żdiedet bi 30%, u fejn il-benefiċċju kiber bid-doppju tal-inflazzjoni meta fi żmien Gvern Nazzjonalista kien baqa’ ffriżat?

Wieħed jistaqsi wkoll liema mit-tlett elef u ħames mitt persuna aktar mas-servizz tas-saħħa u l-edukazzjoni ser ikun qed jagħti s-sensja l-Partit Nazzjonalista? Jew forsi jekk mhux ser jagħti sensji hux ser jagħmel friża fil-pagi u kundizzjonijiet, l-istess kif kien għamel mal-korpi dixxiplinati?

Minkejja l-bidliet kollha fil-Kapijiet, il-Partit Nazzjonalista għadu mmexxi minn dawk li kienu ħassewhom komdi li fir-riċessjoni tal-2009 jagħtu vawċers għal bozoz energy saving. Minkejja d-diskors kollu l-Partit Nazzjonalista jibqa’ l-Partit tal-Awsterità.

Politika li tpoġġi l-interessi tal-establishment qabel il-bżonn tal-familji u negozji Maltin u Għawdxin.

 

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin