Skip to content

Maħruġa mill-Uffiċċju Komunikazzjoni tal-Partit Laburista

 

Il-pensjonanti se nagħtuhom iktar milli diġa’ tajnihom

 

“Lill pensjonanti tagħna ngħidulhom diġa tajnikom imma m’huwa xejn ħdejn dak li ħa nagħtukom, għaliex dan huwa l-mod ta’ kif bil-fatti nwettqu l-ġustizzja soċjali”.

 

Dan qalu dalgħodu l-Prim Ministru u l-Mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat waqt rally tal-anzjani fil-Belt Valletta.

 

Dr Muscat saħaq li f’budgets ta’ dan il-Gvern għal kuntrarju ta’ budgets ta’ Gvern Nazzjonalista, żidna l-pensjonijiet u neħħejna t-taxxa fuq il-pensjonijiet sal-massimu tal-pensjoni. Dr Muscat sostna li għamilna ħafna imma fadal xi jsir.

 

Saħaq li pensjonanti, speċjalment  pensjonanti nisa, għadhom uħud mill-iktar kategorija ta’ nies b’periklu ta’ faqar f’pajjiżna. Filwaqt li ta’ qabilna kienu jgħidu li l-faqar hija perċessjoni. Kompla li lill l-anzjani li m’għadhomx jistgħu jieħdu ħsieb tagħhom infushom, rridu nagħtuhom post fejn nieħdu ħsiebhom iżda rridu wkoll ninkoraġixxu lill dawk l-anzjani li jistgħu jibqgħu jgħixu fis-soċjetà u għalhekk qed joħorġu skemi li permezz tagħhom ikunu qed iħallsu nofs il-paga ta’ carer.

 

Il-Prim Ministru saħaq li għalhekk is-surplus huwa importanti, li l-qligħ ikun qiegħed hemm biex mbagħad inkunu nistgħu nagħmlu u nagħtu affarijiet oħra u nagħmlu skemi oħra li huma importanti sabiex il-pensjonanti ma jibqgħux jgħixu fil-faqar, min jrid jibqa’ attiv fil-ħajja tax-xogħol ikollu inċentiv iżda l-għan tagħna huwa li bil-pensjoni jkollhom biżżejjed flus li jlaħħqu mal-ħajja.

 

Dr Muscat tenna li għal kważi kwart ta’ seklu sħiħ ta’ Gvern Nazzjonalista, l-irwol tat- trejdjunjins kollha f’pajjiżna kien biex iżommu lill-Gvern milli jkompli jċaħħad lin-nies minn affarijiet, jipprova jżomm milli kisbiet li saru fin-nofs seklu ta’ qabel jittieħdu lura b’xi mod jew ieħor. Ħafna mill-punti l-aktar bażiċi, inkluż id-dritt ta’ strike, ma tnaqqruwx aktar milli tnaqqru, grazzi għall-ħidma tal-GWU u tat-trejdjunjins tal-affari tagħhom f’dan il-pajjiż.

 

Dr Muscat sostna li llum, xogħol it-trejdjunjin mhux li jara li dak illi b’mod ewlieni illi għandhom il-ħaddiema ma jittieħidx, imma biex dak li għandhom il-ħaddiema jżiduh u mhux innaqsuh, li jaraw illi d-drittijiet li jeżistu llum jsaħħuwhom. Dr Muscat sostna li dan huwa parti minn pjan u strateġija illi tħejjiet matul is-snin u li bdew jimplimentaw mill-2013 sallum.

 

Saħaq li jistgħu jagħmlu dawn l-affarijiet mhux biss għaliex għandhom ir-rieda politika, imma għax għandhom il-mezzi li jagħmluhom u għandna ekonomija li qiegħda taħdem. Fl-ewwel leġiżlatura b’mod specjali l-impenn kbir kien li jinħoloq il-ġid għaliex il-ġid joħloq il-ġid. “Id-differenza għalina ma’ ħaddieħor hi li l-ġid mhuwiex għan minnu nnifsu, il-ġid jrid ikun hemm sabiex mbagħad inwettqu l-ġustizzja soċjali,” tenna Dr Muscat.

 

“Din hija ħidma li l-uniku moviment li għandha l-kredenzjali li tagħmila huwa l-Partit Laburista għaliex l-istorja tixhed dan, għaliex mill-esperjenza nafu dan. Nafu li d-drittijiet ħafna minnhom tagħhom Partit Laburista. L-istorja dak illi turi. L-istorja ta’ dan l-aħħar sitt snin turi illi aħna konna kapaċi nagħtu aktar għax noħolqu aktar ġid,” kkonkluda Dr Muscat.

 

Uffiċċju Komunikazzjoni

Partit Laburista

 

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin