Skip to content

Il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Joseph Muscat, tkellem dwar kif hu jwieġeb bil-fatti għal diversi allegazzjonijiet qarrieqa li saru fil-konfront tiegħu.  Iddeskriva bħala l-iktar punt importanti l-fatt li fil-każ tal-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia sar dak kollu li kellu jsir.

“Hemm persuna l-Qorti taħt att ta’ akkuża… hemm investigazzjonijiet li saru u għaddejin biex kollox joħroġ fil-miftuħ. Hemm tliet persuni akkużati li wettqu dan id-delitt. L-affarijiet li kellhom isiru saru. Jekk kien hemm xi ħadd li prova jaħbi l-affarijiet jew jaġixxi b’xi mod li l-affarijiet ma jiġux għar-riżultat ma rnexxilux,” qal il-Prim Ministru li spjega kif dejjem mexa fuq il-pariri tal-istituzzjonijiet li ħadmu bħalma ħadem hu.

Tul l-intervista l-Prim Ministru kien ċar. “It-theddid ma jagħmilx bija,” iddikjara meta fakkar f’theddida li rċieva qabel u waqt li kien qed jieħu d-deċiżjonijiet.

“Ma kelli u m’għandi ebda obbligazzjoni lejn ħadd… Issolva kif ridt li kellu jissolva taħt ir-responsabbiltà tiegħi,” qal Joseph Muscat li saħaq li f’dak li għamel mexa kif kellu jimxi, it-theddid irrapporta fejn kellu jirrapportah u f’sitwazzjonijiet delikati mexa fuq il-pariri tas-servizzi sigrieti.

“Fejn ħaddieħor parla, aħna wasalna bil-fatti… Bil-fatti nwieġeb jien u mhux bil-paroli fil-vojt,” insista l-Prim Ministru.

Mistoqsi dwar reġistru tar-rigal li rċivew Prim Ministri oħra l-Prim Ministru qal li dan kien logħob bil-kliem.

“Lanqas lapes li bih kitbu r-reġistru bih ma sibna, aħseb u ara r-reġistru. Lanqas kikkra ma sibna f’ċerti postijiet,” qal Joseph Muscat li fisser kif dak li saret referenza għalih huwa rendikont f’kull kamra ta’ oġġetti li riċeva l-istat. “Hemm lista mal-bieb ta’ kull kamra x’hemm fil-kamra jew le… dik mhix lista tar-rigali,” qal il-Prim Ministru.

“Ma niġux nipprovaw nilgħabuha tal-qaddisien jew nagħtu sitwazzjoni li mhix reali. Le ma kienx hemm din il-lista. U jien se nkun qed nagħti rendikont ta’ affarijiet li se nħalli,” qal il-Prim Ministru.

“Ma sibtx rigali ta’ sħubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea fost oħrajn. Hemm ħafna paroli fuq dan l-arloġġ u mhux arloġġ. Il-lista li se nħalli jien turi li dan hu l-uniku arloġġ li tħalla lill-istat Malti. Jien ħallejtu hemm, ta’ ħaddieħor fejn hu. L-arloġġ numru wieħed naf eżatt għand min qiegħed u fejn qiegħed,”qal il-Prim Ministru li tenna kif dawn l-arloġġi saru fl-2004 u ngħataw lit-tim li daħħal lill-Malta fl-Unjoni Ewropea.  “Inħalli lil dawn in-nies jitkellmu u jgħidu fejn huma,” qal Joseph Muscat li nsista li fil-każi kollha mexa’ b’mod korrett.

Iż-żieda fil-pensjonijiet se tgħin lill-eluf ta’ nies

Il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem ukoll dwar miżuri tal-baġit li jidħlu minn għada u qal li l-iktar li se tħalli effett hija ż-żieda fil-pensjonijiet. “Il-pensjonanti mill-ewwel se jħossu d-differenza fil-livell tal-għajxien tagħhom. Dan jgħamilni kburi,” qal il-Prim Ministru li rrefera wkoll għall-miżura fejn persuni b’diżabbiltà li ma jistgħux jaħdmu se jieħdu paga minima sħiħa.

Tul l-intervista tkellem ukoll dwar dak li se jsib Prim Ministru ġdid.

“Prim Ministru se jkollu €600 miljun taħt rasu fil-fond ta’ żvilupp soċjali u ekonomiki. Dan mhux dejn. Jien dejn sibt,” spjega Joseph Muscat li esprima lilu nnifsu kburi bil-legat ta’ dan il-gvern.

“Jien dejn sibt. Defiċit, trid tipprova tħokk rasek minn fejn iġġib il-flus,” qal Joseph Muscat li żied kif dan “se jkun l-ewwel Prim Ministru Laburista li minflok dejn se jsib xi ħaġa taħt rasu. Ċert li Prim Ministru Laburista se jieħu ħsiebhom.”

Mistoqsi dwar il-qtugħ fl-elettriku l-Prim Ministru ta tifsira ta’ dak li ġara. “Kien hemm min bela’ l-propoganda li kwistjoni hi minħabba l-power station,” qal Joseph Muscat li spjega l-effett tal-ħsarat fuq l-interconnector.  Fisser li kieku m’hemmx il-power station il-ġdida u żammejna biss l-interconnector dan kien ifisser li waqt li qegħdin b’din il-problema u l-ħin li nieħdu biex insewwuwha nkunu mingħajr dawl. “Immaġina ma kellniex din il-power station u għandna l-interconnector biss bi problema. Taf xi jfisser dan kollu? Tliet ġimgħat bla dawl jew bil-power station tal-Marsa tagħti l-ħin kollu,” qal Joseph Muscat li żied kif kieku ma kienx hemm din is-sitwazzjoni ta’ mix bħala pajjiż qegħdin f’sitwazzjoni ħażina.

Fl-intervista Joseph Muscat tkellem ukoll dwar l-10 ta’ Jannar meta se jagħmel l-aħħar diskors tiegħu bħala Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista.

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin