Skip to content

Il-Prim Ministru, Joseph Muscat, żar il-lokalitajiet tan-Naxxar, Ħaż-Żebbuġ u Raħal Ġdid fejn ingħata merħba minn mijiet ta’ persuni li wieġbu għall-istedina biex jiltaqgħu ma’ Joseph Muscat. Il-messaġġ tal-Prim Ministru kien iffokat fuq kif il-moviment li nbena madwar il-Partit Laburista se jibqa’ magħqud, il-bżonn li l-moviment jikteb l-istorja tiegħu u r-responsabbiltajiet li refa’ fl-aħħar xhur u ġimgħat.

Filwaqt li fakkar kif minn dejjem kien jemmen li Prim Ministru m’għandux jagħmel iktar minn żewġ termini, Joseph Muscat tkellem dwar id-deċiżjonijiet li ħa u tenna li dejjem iddeċieda fl-interess tal-pajjiż. Dwar id-deċiżjonijiet li kellu jieħu fl-aħħar xhur qal: “Ma jiddispjaċini xejn li naf li d-deċiżjonijiet li ħadt fix-xhur li għaddew mhux għenu biex ma tkunx magħrufa l-verità, imma għenu biex tibda ssir il-ġustizzja. Filwaqt li f’dan il-pajjiż affarijiet kbar li ġraw fil-passat kienu u għadhom taħt it-tapi… urejna kif aħna ma nħarsu lejn wiċċ ħadd,”

Joseph Muscat tkellem dwar kif hu ħa d-deċiżjoni li jinbeda l-proċess għall-mexxej ġdid tal-Partit Laburista f’mument fejn il-Partit Laburista għadu jgawdi l-appoġġ u kif kien hemm minn staqsih għaliex dan.

“It-tweġiba tiegħi kienet għax hekk hemm bżonn biex jingħata sinjal politiku b’saħħtu ta’ paġna ġdida biex min jiġi warajja jkun jista’ jibni fuq it-tajjeb li għamilna flimkien, filwaqt li l-iżbalji li saru, li setgħu saru u hemm min jaħseb li saru, dawk kinux tiegħi jew le nitgħabba bihom jien. Ħalli min jiġi wara jkollu paġna ġdida u pedament sod,” qal Joseph Muscat li tkellem dwar l-għaqda fil-Partit Laburista.

“Kien hemm u hemm min jinkwieta li dan jista’ jkun il-mument li aħn ninfirdu, li aħna ninqasmu, li l-għaqda li akkwistajna flimkien bil-ħidma ta’ kuljum f’dawn l-aħħar tnax -il sena titkisser. Lil dawn in-nies ngħidilhom li hawn se jidher ċar u tond id-differenza bejn dan il-moviment u ħaddieħor. Ħaddieħor koalizjoni ta’ nies li l-uniku ħaġa li tgħaqqadhom huwa l-għatx għall-poter u xejn iktar. L-għatx għall-poter illi deher ċar f’dawn il-ġimgħat,” qal Joseph Muscat li tkellem dwar kif hawn min hu ġenwinament imħasseb b’dak li sema’ fl-aħħar ġimgħat.

Dwar dan Joseph Muscat qal li hemm punt li joħroġ ċar.

“Din is-sitwazzjoni ma tistax tissolva minn ħaddieħor, imma tista’ tissolva biss minn dan il-gvern u minn dan il-moviment. Il-maġġoranza tal-kbira tan-nies hekk temmen. Aħna għandna idejna fuq il-polz tan nioes u dan il-polz inħossuh,” qal Joseph Muscat li tkellem dwar kif il-gvern se jwettaq il-mandat li għandu quddiemu.

“Il-Gvern Laburista jibqa’ dan il-mandat kollu kemm hu. Għaliex għandu mandat ċar,” qal il-Prim Ministru li wiegħed lill-mexxej ġdid tal-Partit Laburista lealtà assoluta.

“Dan il-gvern għandu mandat b’saħħtu immens. L-ikbar mandat ta’ kull żmien u l-Prim Ministru l-ġdid se jkun qed iwettaq dan il-mandat. Din l-għaqda li għandna u se jibqa’ jkollna bejnietna se twassal biex inkunu aħna li niktbu l-istorja tagħna nfusna. Li nkunu aħna bħala moviment li ngħidu x’għamilna. Jien irrid nara lil dan il-pajjiż jibqa’ miexi ‘l quddiem,” qal il-Prim Ministru li tkellem dwar bidliet li għad iridu jsiru u dwar kemm hu kburi bil-pajjiż u l-moviment li nbena madwar il-Partit Laburista.

 

 

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin