Skip to content

aħbarijiet

May 8, 2019

Il-post fejn ser taraw is-siġar huwa l-post fejn ħaddieħor ried jagħmel il-krejnijiet u l-containers

Maħruġa mill-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni tal-Partit Laburista 

 

Il-post fejn ser taraw is-siġar huwa l-post fejn ħaddieħor ried jagħmel il-krejnijiet u l-containers

 

Il-post fejn tħabbar li fih tmenin tomna art, li tletin tomna art minnhom ser jitħawwlu tmien elef siġra, huwa post fejn hemm permess biex jitwessa’ l-Freeport. Il-post fejn ħa taraw is-siġar u l-post fejn ser tirrikrejaw ruħkom, huwa l-post fejn ħaddieħor ried jagħmel il-krejnijiet u l-containers. Nirringrazzja lit-tmexxija tal-Freeport li fehmu li dik iż-żona nagħtuha lura lill komunita. Dan qalu l-Prim Ministru u l-Mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat waqt attivita politika f’Birżebbuġa.

 

Dr Muscat sostna li ħaddieħor lin-naħa t’isfel tal-pajjiż fosthom Birżebbuġa, mhux biss nesa għal 25 sena sħaħ, iżda lanqas jriduhom jivvuttaw għal kunsill aħseb u ara xi proposti jista jkollhom meta ma ħarġuwx biżżejjed kandidati.

 

Dr Muscat spjega li dawk ir-residenti li joqgħodu qrib il-Freeport, ser toħroġ skema għal double glazing sabiex jgħinu għal dan l-inkonvenjent. Saħaq li għal Birżebbuġa hemm pjan komprensiv għall-promenade, it-twessigħ tal-bajja, kif ukoll bdew jiżżarmaw t-tankijiet u qed jaraw kif ser jagħtu dan il-post lura lill komunita b’aspetti soċjali sabiex din il-lokalita terġa tingħata ħajja ġdida.

 

Dwar l-ambjent, Dr Muscat sostna li meta tieħu d-deċiżjonijiet dejjem hemm prezz, iżda meta dan il-Gvern jieħu d-deċiżjonijiet dejjem joħodhom b’mod ħolistiku. Saħaq li dan il-Gvern qed jaħdem sabiex ikollna aktar żoni miftuħa għar-rekrejazzjoni u żoni miftuħa ambjentali. Saħaq li issa li pajjiżna għandu s-saħħa ekonomika, l-prijoritajiet il-ġodda huma l-kwalita tal-ħajja, l-ispazji miftuħa, l-kwalita tal-arja. Dr Muscat saħaq li fil-leġiżlatura ta’ qabel dan il-Gvern beda bil-bażiku fejn min jieħu n-nifs mhux qed jibla l-velenu. Għalhekk neħħew il-powerstation li taħdem bil-heavy fuel oil u bidluha għal-powerstation li taħdem bil-gas. Il-pass li jmiss hu li jindirizzaw l-ikbar pollutant li għandu l-pajjiż li huwa l-karrozzi fejn għaldaqstant ser nbidluhom ftit ftit għal dawk li jaħdmu bl-elettriku.

 

Dwar r-responsabbilta tat-toroq li m’għadiex aktar tal-Kunsilli Lokali, Dr Muscat sostna li ħadu din id-deċiżjoni għax it-toroq qatt ma saru għaliex il-Gvern Nazzjonalista mhux responsabbiltà tagħhom lill Kunsilli, imma għabihom bil-piż tat-toroq mingħajr ma tahom biex jaħdmu. Sostna li t-toroq tal-pajjiż kollha se jsiru min-naħa tal-Gvern fejn se jkollna l-ikbar investiment li qatt sar fil-qasam tat-toroq. Saħaq li qabel il-kunsilli lokali, il-ftit toroq li rnexxilhom jagħmlu mhux bl-għajnuna tal-Gvern kienet permezz ta’ skema li l-Gvern preċedenti kien dejjen lill kunsilli lokali biex għamlu xi toroq u daħlu f’dejn għal 8-10 snin u ma setgħu jagħmlu xejn aktar għax il-flus li kienu jieħdu kienu jħallsu lill-kuntratturi.

 

“Il-flus li mhux ha jużaw għat-toroq xorta ħallejnihom biex il-Kunsilli jkunu jistgħu verament jagħmlu proġetti għall-ġid tal-lokalita,”sostna Dr Muscat.

 

Uffiċċju Komunikazzjoni

Partit Laburista

 

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin