Skip to content

aħbarijiet

September 20, 2020

“Il-prijorità ta’ dan il-Gvern tibqa’ l-iżvilupp edukattiv ta’ wliedna.” – PM

“Ejja nifhmu li għandna l-iżvilupp edukazzjonali u soċjali ta’ ġenerazzjoni.”

Hekk sostna l-Prim Ministru u Mexxej Laburista Robert Abela waqt intervista l-Ħadd filgħodu flimkien ma’ Peppi Azzopardi fuq ONE, dwar il-ftuħ tal-iskejjel f’pajjiżna.

Il-Prim Ministru assigura li dan il-Gvern qed jipprepara għal kull eventwalità sabiex l-iskejjel ikunu preparati quddiem il-pandemija.

“Il-ġranet li ġejjin se jkunu jfissru d-deċiżjoni bejn li nitilfu ġenerazzjoni ta’ tfal fl-iżvilupp soċjali u edukattiv jew le. Madankollu jien, il-Gvern immexxi minni qed inżommu track kuljum tas-sitwazzjoni kif qed tevolvi kemm mill-aspett ta’ saħħa u kemm konsiderazzjonijiet oħrajn imma prijorità tibqa’ l-iżvilupp edukattiv ta’ wliedna.”

Il-Prim Ministru sostna wkoll l-importanza ta’ sistemi differenti ta’ tagħlim sabiex l-ebda student ma jitlef l-edukazzjoni tiegħu.

Dwar il-vaċċin, Robert Abela qal li se jkun game-changer fl-isfond ta’ każijiet tal-Covid-19 li filli jitilgħu u filli jinżlu mad-dinja kollha u mhux biss f’Malta. B’hekk saħaq sabiex il-poplu jagħraf din in-normalità ġdida u jagħti importanza l-miżuri kontra t-tixrid tal-pandemija sabiex il-Gvern ikompli jsib il-bilanċ bejn is-saħħa u l-ekonomija.

“Il-ħajja trid tibqa’ għaddejja f’realtá differenti. Ma nistgħux aħna noqtlu l-ekonomija tagħna, ma nistgħux aħna ngħalqu n-negozji tagħna.”

“Il-prinċipju dwar l-immigrazzjoni jibqa’ n-nuqqas ta’ wasliet.” – PM

“Bħala pajjiż għamilna minn kollox u aktar milli minn kollox biex in-numri ta’ wasliet f’pajjiżna jonqsu. Biss biss insemmi Awwissu. Il-peak season, il-peak month tal-immigrazzjoni. Din is-sena kellna wasliet żewġ terzi inqas mis-sena ta’ qabel minkejja li t-tluq kien ħafna iżjed.”

Dan kien is-sentiment tal-Prim Ministru meta mistoqsi dwar is-sitwazzjoni tal-immigrazzjoni f’pajjiżna. Dan filwaqt li sostna l-ħidma ta’ pajjiżna sabiex nibqgħu nsalvaw il-ħajjiet.

“Bħala pajjiż għamilna dak kollu li stajna biex insalvaw il-ħajjiet. Dak l-obbligu primarju ta’ kordinament tas-salvataġġ u ħajjiet ma njorajnieh qatt.”

Il-Prim Ministru aċċenna wkoll għad-dikjarazzjonijiet tal-kandidat tal-establishment għal kariga ta’ Kap tal-Partit Nazzjonalista fejn sostna li Malta tiflaħ aktar immigranti.

“Dan il-messaġġ li rridu nibgħatu għax dan huwa verament messaġġ li jdejjaqni li m’għandix l-Oppożizzjoni miegħi fuq dan il-punt li ngħidu Malta full-up. Jekk se mmorru b’pożizzjoni fraġli u ngħidu li nifilħu iżjed ibqa’ ċert u żgur fuq il-prinċipju tas-solidarjetà kulħadd jitkellem imma meta tiġi biex issib għajnuna ftit li xejn issib. ”

Il-Prim Ministru sostna li s-soluzzjoni għal din il-pjaga hija fix-xtut Libiċi u għalhekk il-ħidma ta’ Malta flimkien mal-Gvern Libjan sabiex isib tarf din il-problema.

Dwar is-sitwazzjoni fil-ħabs, il-Prim Ministru Robert Abela tenna li fiż-żjarat tiegħu fil-ħabs anke f’dawn l-aħħar ġimgħat ra serenità f’għajnejn il-ħabsin.

Fil-fatt meta mistoqsi dwar it-tmexxija tal-ħabs, il-Prim Ministru aċċenna għat-tneħħija tad-droga fil-ħabs u kif din għamlet passi ta’ ġgant.

“Hemm żewġ affarijiet li kienu prevalenti fil-ħabs. Il-kwistjoni tad-droga li nqatgħet u l-vjolenza fuq il-gwardjani u l-priġunieri nfushom….L-assessment tiegħi tas-sitwazzjoni hija li l-ħabs għamel passi ta’ ġgant ‘il quddiem.”

“Jien ilqajt it-talba tal-Imħallfin li nestendi l-inkjesta sa Diċembru li ġej.” – PM

Waqt l-intervista, il-Prim Ministru ċċara wkoll il-fatti dwar l-estensjoni tal-inkjesta pubblika fil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia.

Il-Prim Ministru spjega kif kienu l-Imħallfin infushom li talbu għal estensjoni fl-inkjesta pubblika sa Diċembru li ġej. Liema inkjesta fil-parametri tagħha kien hemm qbil bejn il-familja Caruana Galizia u l-Gvern, li titlesta fi żmien 9 xhur. Dan il-perjodu għalaq f’Awwissu li għadda.

Madanakollu Robert Abela spjega li ma jridx li l-inkjesta tibqa’ tiġi mġebbda aktar minn Diċembru. Dan sabiex ikunu jistgħu jittieħdu aktar deċiżjonijiet favur is-saltna tad-dritt u l-governanza t-tajba f’pajjiżna.

“Ix-xewqa tiegħi li jkolli r-rapport tal-bord tal-inkjesta f’idejja ħalli umbgħad kwalunkwe affarijiet li jridu jitranġaw, kwalunkwe deċiżjonijiet li jridu jittieħdu abbażi ta’ dak ir-rapport ikunu jistgħu jittieħdu. Dan ir-rapport rridu f’idejja anke biex inkompli fil-ħidma tiegħi biex nirrippristina r-reputazzjoni ta’ pajjiżna. Issa jekk hemm min għandu x-xewqa li nibqgħu nġebbdu dan l-episodju biex isem pajjiżna ma jkolli qatt opportunità li nibqa’ nnaddfu allura qatt ma se naqblu. Sa Diċembru hemm żmien biżżejjed biex tingħalaq.”

Intant il-Prim Ministru kompla fuq kliem martu, is-Sinjura Lydia Abela, li dan il-Gvern irid ikompli jtejjeb il-fiduċja tan-nies fil-politiċi Maltin.

“Jiena nemmen li bil-mod sempliċi trid tkun ta’ eżempju għal ħaddieħor. Li għaż-żgħażagħ tagħna, l-istudenti tagħna, il-familji tagħna jħarsu lejk u jgħidu ma’ dak il-persuna, mal-Prim Ministru jiena nista’ nassoċċja għax huwa bniedem bħalna, bniedem li jħobb l-affarijiet sempliċi fil-ħajja, bniedem normali imma li tiġi għall-mument tad-deċiżjoni joħodha iebsa kemm hi iebsa, diffiċli kemm hi diffiċli u li f’ħajtu għex ħajja normali u ma jippridkax mod u llum nagħmlu mod ieħor.”

 

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin