Skip to content

 

Il-Vittma vs Il-Bully

 

Jiena l-Viċi Sindku ta’ Hal Tarxien li wieħed mid-dekasteri li jaqgħu taħt ir-responsabbilta’ tiegħi huwa l-qasam soċjali. Din hija l-ewwel sena tal-legislatura tiegħi fil-kunsill fejn bdejt naħdem mill-bidu nett fuq  dan il-proġett għax nemmen li mhux kulħadd hu kapaci juri l-weġgħat li jkun għaddej minnhom. Irrid inkun il-leħen ta’ dawn in-nies vulnerabbli għax nemmen u nħoss il-karba ta’ min għandu bżonn l-għajnuna. Mhux vera li hemm sess partikulari min jista jkun il-vittma jew il-bully; Jekk hux tfal, adulti jew anzjani. Iktar il’quddiem ser ikun qed norganizza flimkien mal-Kunsill Lokali ta’ Hal-Tarxien attivita’ fejn irrid li leħen il-vittma jinstema’ u jkun jista’ jqum fuq saqajh flimkien ma’ entitajiet non governattivi li għandhom x’jaqsmu f’dan is-settur soċjali.

Il-Vittma

Xi jġiegħel lil vittma biex jiġi maħkum mill-bully abbażi ta’ kultura, sess, diżabilta’,reliġion,politika,drogi.Kemm hi diffiċli biex jegħleb il-biża li tkun inbniet fih li huwa persuna kapaci jaħseb, jesprimi ruħu ta’ dak kollu li jkun għaddej minnu tant li hemm każijiet li jispiċċaw jaqgħu fid-dipressjoni.

It-tfal minn eta’ zgħira ħafna wkoll jistgħu jkunu vittmi anke fl-iskejjel stess speċjalment li l-iskejjel lum il-ġurnata hemm kulturi u reliġjonijiet differenti.

Illum il-ġurnata ż-żgħażagħ tagħna għandhom sfidi kbar mod speċjali fejn jidħlu użu tad-drogi,alkoħol eċċessiv u sess bla rażan u protezzjoni. Il-grupp li jkunu jiffrekwentaw u jkunu qed jiġu nfluwenzati ħafna b’dan il-mod u jekk xi ħadd ma jkunx irid jesperimenta ma jkunx aċċettat minhom.

Għad hawn min jibza juri x’inhi l-orjentazzjoni sesswali tiegħu b’mod speċjali il-biża li ma jiġux aċċettati mill-membri tal-familja tagħhom u mis-soċjeta’.

Hemm vittma li jgħixu mdejjqa u mbezza fil-familja tagħhom stess u jibzgħu fuq dak li ha jgħidu n-nies, jew jekk iż-żwieġ jitkisser jaħsbu li jkun tort tagħhom għax għandhom jibqgħu kwieti fis-sitwazzjoni li jkunu qed ibatu b’ psikoloġikament jew emozzjonalment.

Dawk l-anzjani li jgħixu waħidhom ukoll hemm sitwazzjonijiet li jkunu vittmi. Ikun hemm persuni viċin tagħhom li jħedduhom biex jagħtuhom il-flus u jħallu dak l-anzjan/a waħdu fis-solitudni. Iżda jibża jitkellem.

 

Il-Bully

Min hu l-bully? Il-bully jista jkun kulħadd, ma hemmx sess. Tista tkun regħba għal-flus, kburija biħ innifsu,poter, jieħu l-kontroll tal-persuna f’idejh. Jahseb li huwa persuna infalibbli.

Il-bully huwa assoċċjat li huwa raġel, imma le mhux il-każ. Hawn każijiet li anke nisa huma il-bully u ma tantx nisimgħu bihom. Fejn tidħol familja il-bully ikun irid kontroll assolut tal-familja tiegħu anke dak finanzjarju u ħadd qatt ma jista jmur kontra x-xewqa tiegħu. Jekk xi ħadd imur kontra rieda tiegħu iwarrbu minn ħajtu daqs li kieku qatt ma kien jezisti.

Jaħseb li kull deċiżjoni li jieħu huwa infallibli u dejjem għandu raġun. Ma jafx jiskuza ruħu għax hu qatt ma jiżbalja. Jekk il-vittma jipprova jqum fuq saqajh u jiġġieled għad-drittijiet tiegħu jaf ikun hemm l-abbuz fiżiku u dak morali biex b’hekk il-vittma tħossha li għandha bżonnu.

 

QATT MA HU TARD…. HU ĦSIEB TIEGĦEK INNIFSEK….LUM QABEL GĦADA GĦAX JAF IKUN TARD WISQ….

 

Darlene Vella

LEAD Participant

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin