Skip to content

“L-affarijiet se jimxu ‘l quddiem. Min qed jaħseb li d-dinja nqbadet ġo ċirku li mhux se timxi minnhu, mhumiex hekk l-affarijiet. Iva, hemm sagrifiċċju temporanju li jrid isir…Ibqgħu investu fil-pajjiż. Ibqgħu bil-fiduċja li għandkom li se toħroġ lill-pajjiż mid-diffikultajiet li jinsab fih. Li tinsab id-dinja fih.”

 

Dan qalu l-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela f’intervista fuq ONE.

 

Il-Prim Ministru beda billi qal li jemmen “li ser ikunu n-negozji tagħna li mal-mument li l-affarijiet imorru lura ghan normalitá, se jkunu huma li l-pajjiż se jagħtuh l-istomula meħtieg biex imorru lura anke għall-aspett ekonomika f’dak li konnha fih ftit tal-ġimgħat ilu.

 

Dan filwaqt li appella biex in-negozji ma jiġux attakkati.

 

“Huma n-negozji tagħna li f’dawn l-aħħar snin tellgħu u saħħew l-ekonomija ta’ pajjiżna u għalhekk f’dan il-mument li għandna bżonn inżommu n-negozji kollha tagħna ħajjin …Dan huwa l-mument tal-aħna.”

 

Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-pakkett ambizzjuż ta’ żewġ biljun ewro li se jkun qed jagħti l-għajnuna, lin-negozji, il-familji u l-ħaddiema f’pajjiżna.

 

“Pakkett li huwa ambizzjuz, li jqarreb iż-żewġ biljuni. Nifhem ukoll imma li din hija realtà bla preċedent, mhux f’pajjiżna imma mad-dinja kollha u b’mod differenti mill-viżwal li jkollok f’realtà b’baġit normali li għandek numru ta’ xhur biex tippjanah u taf x’inhu ġej, għandek outlook ta’ dak li huwa ġej….Irridu naraw ukoll li dak li kien ambizzjuż il-gimgħa li għaddiet u huwa baġit li kien ambizzjuż ħafna jista jkollok realtà li l-ġimgħa d-dieħla ngħidu, irridu naġġustaw.. Jista’ jkun li nżidu aktar miżuri wkoll. Jiddependi miċ-ċirkostanzi u anke mill-aspett ekonomiku mhux qed ngħidu dak u dak finali u għamilniha ċara ħafna.”

 

Il-Prim Ministru qal li dan mhuwiex il-mument li dan il-pakkett nippruvaw inkissruh.

 

“Din hija sitwazzjoni li b’mod ottomist aħna qed ngħidu li m’għandhiex ittul imma hemm ċirkostanza fejn ittul u għal daqstant l-armi, l-armi huma l-fondi li għandu l-Gvern ma tistax taħraqhom fl-ewwel ġimgħa u dak hu l-mod prudenti li aħna qed nħarsu bħala Gvern. Li għandna r-riservi, għandna nsejjaħlu war chest jiena. Mhux qegħdin fi gwerra tal-armi imma qegħdin f’ċirkostanzi bħal ta’ gwerra u trid taħseb fi gwerra. Għandna war chest li tista’ tgħid ħa nonfqu fl-ewwel ġimgħa imma mbagħad tissogra li fit-tieni ġimgħa jew it-tielet ġimgħa tiġi bla nifs….Sa fejn nistgħu nagħtu dak l-istimolu kollu bhala gvern biex ma jintilfux impjiegi.

 

Robert Abela enfasiżża l-ħtieġa li jkun hemm diskussjonijet miftuħa mal-imsieħba siċjali kif diġá qed isir.

 

“Qed insibu koperazzjoni u nifhem li kien hemm mument fejn kien hemm ċertu outbursts u nifhem. Aħna sa Novembru, Diċembru, bidu ta’ Jannar konnha għaddejjin b’rittmu b’saħħtu ħafna. Jiena konvint għaliex fiduċjuż fil-poplu tagħna,fil-ħaddiem tagħna, fin-negozju tagħna. Hemm realtajiet ġodda li rridu naġġustaw għalihom imma fl-istess ħin fiduċjużi ħafna.”

 

“Dan hu l-mument ta sfida nazzjonali li lkoll irridu niġbdu ħabel wieħed. Dan hu mument ta’ solidarjetá u għaqda nazzjonali,” qal il-Prim Ministru.

 

Mistoqsi dwar ir-reazzjoni tal-Oppożizzjoni, Robert Abela qal li “Verament diżappuntat… Id-differenza għall-Oppożizzjoni li dawn qed jersqu ‘l quddiem b miżuri mingħajr ma huma costed.”

 

Il-Prim Ministru saħaq li “Dan mhux il-mument tal-popoliżmu. Jekk ikollna x-xorti li jitlaq f’inqas minn kemm naħsbu ħa jkollna mumenti li ngħinu n-negozji wkoll u għalekk dan l-element ta’ sostenibbiltá. Prinċipji li l Oppożizzjoni mhux tifimhom..Aħna lbieraħ għamilna ġurnata nikkostjaw miżura, miżura biex ikollna viżibilitá ta’ dak li sejrin fih. …Fejn suppost sibna spalla ma qed inisbu xejn f’dan kollu.

 

Intant il-Prim Ministru appella wkoll biex il-poplu Malti u Għawdxi jisma’ u jobdi d-direttivi mill-Awtoritajiet. “B mod generali kuntent ħafna li n-nies qed jobdu u nifhem l-iskumditá.

 

L-imxija tal-Cornavirus ma waqfitx il-ħidma tal-Gvern fil-qasam infrastrutturali. Il-Prim Ministru qal kif il-ħidma bħat-tlestiha tal-proġett fir-rotta elenija bejn Ħal Qormi u Ħal Luqa hija xhieda ta’ dan.

 

Irridu naħsbu għal għada għax għada se jasal u ma jdumx. Allaħares immorru f’sitwazzjoni fejn ikollna shutdown tal-pajjiż għax jekk jieqaf ma jqumx jerġa’.

 

Ghalhekk il -progetti infrastrutturali jridu jibqgħu għaddejin. Sakemm aħna ma jkollniex direttiva li ċertu xogħlijiet iridu jieqfu, irridu naraw li minn aspett mediku li mmorru lura ghan-normalita’ għandek xogħlijiet li baqgħu għaddejin.

 

Ma rridux naraw kollox iswed. Hemm hafna pożittiv. Ejja nħarsu biex nibqgħu mexjin ukoll u l-affarijiet ser jibqgħu mexjin ‘il quddiem. Hemm sagrifiċċju temporanju li jrid isir. Ibqgħu nvestu fil-pajjiż. Ibqghu bil-fiduċja fil-pajjiz li inthom kellkhom f’ pajjiżna ha tmexxina ‘l quddiem. Hija xi haga realistika li se tmexxina ‘l quddiem.

Gvern li verament jemmen fin-nies u n negozji taghna biex il-pajjiż inżommuh b’saħħtu.”

 

“Ejja nħarsu biex nibqgħu mexjin ’il quddiem. Is-sitwazzjoni preżenti tirrikjedi tbatija u sagrifiċċji temporanji imma nħarsu ’l quddiem u nibgħat messaġġ biex l-investituri jibqgħu jinvestu u juru fiduċja fil-pajjiż. Il-Gvern qed jirreċiproka dik il-fiduċja b’numru ta’ miżuri u se nkomplu bil-proġetti infrastrutturali għax nemmnu f’dan il-pajjiż u rridu nibagħtu messaġġ li għandna fiduċja li dan il-pajjiż se jiġi lura għan-normalità fi żmien qasir”, temm jgħid il-Prim Ministru Robert Abela.

 

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin