Skip to content

aħbarijiet

February 17, 2020

“Infakkru l-passat iżda nħejju dan il-moviment għall-futur”

“Huwa ta’ privileġġu responsabbilta’ li l-ewwel diskors tiegħi bħala Mexxej quddiem il-Konferenza Ġenerali qed isir fil-bidu tal-vjaġġ li se jfakkaril-passat tal-Partit Laburista,u li se jħejjilil dan il-moviment għall-futur.”

 

Hekk qal il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Robert Abela fl-ewwel diskors tiegħu fil-Konferenza Ġenerali Straordinarja tal-Partit Laburista.

 

“L-istorja u l-ħidma tal-mitt sena li għaddew huma wkollgrazzi għalikom. Kif se jkunu wkoll bis-saħħa tagħkom is-suċċessi u l-ħidma tal-mitt sena li ġejjin. Għax dan huwa l-proġett tagħna.Bħal dak ta’ ġenerazzjonijiet differenti ta’ familji li jwelldu proġett, jibnuh u jarawh jiżviluppa, fit-tajjeb u fil-ħażin.”

 

Il-Prim Ministru fakkar dawk l-episodji fejn diversi persuni qattgħu ħinijiet twal ‘il bogħod mill-familja tagħhom, jistinkaw għall-idejal Laburista.

 

“Għextu, u għexna flimkien,avvenimenti li l-Partit Laburista kien il-katalista tagħhom u li tniżżlu fl-istorja glorjuża Maltija. Konna hemm, tajna s-sehem tagħna, rajna b’għajnejna l-frott ta’ dawk il-kisbiet. Imma mhux se nieqfu hawn. La se nieqfu bil-memorji ta’ missierijitna u lanqas se nieqfu bl-esperjenzi diretti li kellna s’issa.”

 

Robert Abela fisser kif il-pass li jmiss huwa li nkomplu nsaħħu dan il-Partit biex ikomplu jingħataw l-għajnuna dawk l-aktar fil-bżonn.

 

“Dan il-Partit se jkompli joħloq ix-xogħol. Hekk kif bl-istess modse jkompli jsebbaħ lil Malta u lil Għawdex. Illum,intom fdajtuni biex inkun magħkom bħala Mexxejf’dan il-progett.Oqogħdu fuq kliemi, se tkomplu tisimgħu aħbarijiet pożittivi ħafna. Iva, se tisimgħu b’aktar riżultatitajbin, b’aktar ġid, b’aktar fiduċja.”

 

Il-Prim Ministru sostna li biex tkun taf fejn sejjer, trid tkun taf minn fejn tlaqt. Fisser kif il-Partit Laburista twaqqaf f’kuntest għal kollox differenti mil-lum. Żmien iebes u sfidi kbar iżda missirijietna emmnu, ħadmu u rnexxew.

 

“Inħolqot forza politika li riedet tagħti l-pajjiż sa dakinhar servili għall-barrani,lill-poplu tiegħu biex jitmexxa minnu stess…Kien dan il-Partit li daħħal il-pensjonijiet, il-paga minima nazzjonali, l-assistenza soċjali għall-qagħad, iċ-children’s allowance għal kull tifel u tifla, il-leave u benefiċċji għall-maternita, l-assistenza lir-romol u lill-persuni b’diżabilita, u l-bonuses annwali lill-ħaddiema kollha. Kien dan il-Partit li bena ekonomija bbażata fuq il-ħiliet tal-ħaddiema. Dan il-Partit iffaċcja perjodi diffiċli. Inkluż meta niesu ġew interdettjati u midfuna fil-miżbla. Dan il-Partit għamel ukoll żbalji. U m’għandna għalfejn niddejjqu xejn nammettu li mhux dejjem kellna raġun. Imma b’wiċċna minn quddiem nistgħu ngħidu li dejjem kellna fattur wieħed li ddistingwiena minn kull forza politika oħra f’dan il-pajjiż – l-imħabba.”

 

Robert Abela qal ukoll kif il-Partit Laburista se jibqa’ miftuħ għal kulħadd u se jiġbed iżjed nies aktar minn qatt qabel.

 

“Għax nemmnu fil-bidla, għax nemmnu fl-ugwaljanza, għax nemmnu li d-diskriminazzjoni m’għandhiex post f’pajjizna, dħalna għall-isfidi, ikkonvinċejna dwarhom, u irbaħnihom. Mhux iktar Stat riġidu li jiġġudika l-għażliet personali tan-nies,imma pajjiż ħanin li jagħti l-liberta’ lil kulħadd, ikun min ikun, biex jibni l-familja tiegħu u jgawdi l-ħajja mal-għeżież tiegħu. Xorta, aħna ma nistriħux fuq is-suċċessi. Kif naraw riżultat pożittiv, mhux ngħidu li wasalna imma nibdew naħdmu mill-għada stess biex niksbu riżultat aħjar. U meta niksbu dak ir-riżultat aħjar, nerġgħu naħdmu biex intejjbu, u nkomplu ntejjbu. Dinhijal-bażi li fuqhahuwa mibni dan il-moviment. L-għatx, il-ħeġġa, l-ambizzjoni li nibqghu mexjin ‘l quddiem. Għalhekk sirna d-dar naturali tal-Maltin u l-Għawdxin. Għax jaraw fina Gvern li jmidd għonqu għax-xogħol ta’ kuljum għal ulied dan il-pajjiż, bl-istess mod li l-familji tagħnajahdmu lejl u nhar biex jagħtu ħajja aħjar lil uliedhom.”

 

Illum, l-uniku moviment tat-tkabbir ekonomiku huwa dan il-moviment. Il-moviment tal-Partit Laburista. Il-Prim Ministru fisser kif inħolqot klima ta’ fiduċja li ssarrfet f’investiment lokali u barrani,li rriżulta f’ġid akbar għall-familji u n-negozji kollha.

 

“Fl-aħħar erba’ġimgħat biss ħarġu ħames istituzzjonijiet – Fitch, DBRS, Moody’s, il-Fond Monetarju Internazzjonali u l-Kummissjoni Ewropea – jikkonfermaw li din is-sena u s-sena d-dieħla Malta se jkollha l-akbar tkabbir ekonomiku minn fost l-ekonomiji kollha Ewropej. Ratingspożittivi u stabbli għal pajjiżna. Waqt li ħaddieħor kien qed imaqdar u jbeżża, l-esperti internazzjonali baqgħu jaraw f’Malta dak il-pajjiż tas-surplus, b’suq tax-xogħol b’saħħtu u bil-qgħad ikompli jinżel fl-iktar livelli baxxi fl-istorja.”

 

Il-Prim Ministru saħaq ukoll kif dan huwa l-uniku moviment tat-tisħiħ soċjali.

 

“Wara friża ta’ ħamsa u għoxrin sena, ħlief għaż-żieda tal-COLA, kellna nkunu aħna li nżidu l-pensjonijiet għal ħames darbiet konsekuttivi. Din is-sena se tkun qed tingħata l-ikbar żieda lill-pensjonanti fl-aħħar erbghinsena.Wara friża taħt amministrazzjonijiet preċedenti, kellu jkun dan il-moviment li ġab lill-imsieħba soċjali kollha flimkien biex jaqblu fuq żieda fil-paga minima. Biżzejjed?Sodisfatt li mexjin fit-triq it-tajba, imma fadal xi jsir. Imma bdejna dan il-vjaġġ u rnexxilna naslu sal-punt li persuna issa ma tistax tagħmel iktar minn sena fuq il-paga minima.”

 

Dan filwaqt li nifhmu li għad fadal familji fir-riskju tal-faqar minkejja l-miżuri li daħħal dan il-Gvern. “U għalina l-faqar qatt ma jista jkun perċezzjoni. Aħna se nibqgħu naħdmu biex ma jkun hawn ebda tifel jew tifla b’imqar ġenitur wieħed f’impjieg, li jgħix jew tgħix fil-faqar. Minn hemm irridu nibdew. Li lit-tfal tagħna, il-ġenerazzjoni li ġejja, permezz tal-edukazzjoni ntuhom l-għodda kollha biex jikbru f’żgħażagħ u adulti ta’ suċċess.”

 

Filwaqt li ndirizza numru ta’ sfidi li dan il-Partit ma jibżax jaffaċċja, il-Prim Ministru emfasizza l-bżonn li jittieħdu deċiżjonijiet tajbin. Dawn if-deċiżjonijiet jittieħdu meta jkollok in-normalita’, it-trankwillita’ u s-serenita’ fil-pajjiż.

 

“L-isfidi jibqgħu hemm. Imma aħna biss nistgħu nidħlu għalihom u negħlbuhom. Se nkunu qed nagħtuimportanzasħiħalis-sostenibilita’ tal-iżvilupp, filwaqt li nżommu r-ritmu tal-iżvilupp għaddej b’saħħtu. Għaliex fi żmien ta’ ekonomija b’saħħitha, wieħed jistenna li jkun hemm żieda fl-attivita’ tal-kostruzzjoni, u dan hu tajjeb. Iżda rridu nassiguraw żvilupp b’mod intelligenti, li fl-aħħar mill-aħħar jaqbel ukoll għall-iżviluppaturistess.”

 

Robert Abela spjega li dan il-gvern kommess li jibqa’ jaħdem fuq id-drittijiet ċivili u jingħataw opportunitajiet liż-żgħażagħ.

 

“Kommessi li neliminaw kull forma ta’ diskriminazzjoni li tippersisti fis-soċjeta’ tagħna, nkluż fuq il-post tax-xogħol. Impenjati fil-ġlieda kontra l-vittimizzazzjoni u l-ġlieda kontra l-kliem ta’ mibgħeda.Għax nemmnu li dawn ibaxxu l-valur tal-bniedem.Kburi li l-poplu tagħna jemmen li aħna l-Gvern li jista’jlestilil Malta għal għada, għal aktar sfidi.In-nies jafu li pajjiżna miexi fid-direzzjoni t-tajba, l-istess kif jafu li hemm sfidi li rridu niffaċcjaw bħala poplu wieħed maqgħud. Imma il-familji u n-negozji tagħna konvinti li għal dawn l-isfidi hemm biss tweġiba waħda – Il-MovimentLaburista.”

 

Il-Prim Ministru fisser ukoll il-ħtieġa li pajjiżna jkollu Oppożizzjoni b’saħħitha.

 

“Il-Partit Laburista verament għandu lil Malta għalqalbu. Hu għalhekkli ma nieħduxgost b’din il-kriżi fil-Partit Nazzjonalista. Aħna rridu Oppożizzjoni ma’ min nitkellmu, ma’ min niddibattu. Għax meta tħabbat l-ideat, ittejjeb biss tista.Ħasra, għax hi Oppożizzjoni li saħansitra għandna bżonnha minħabba bidliet li rridu naghmlu fil-liġijiet taghna, bidliet kruċjali għall-pajjiż, li għalihom jinħtieġu ż-żewġterzi tal-kamra.”

 

 

Fejn ħaddieħor m’għandu l-ebda kredibilita’ fuq il-governanza, Robert Abela sostna li l-governanza tajba se tibqa’ waħda mill-prijoritajiet ta’ dan il-gvern. “Nemmen li l-governanza tajba għandha tibqa’ waħda mil-prijoritajiet ta’ dan il-Gvern, biex niżguraw li dak li ġara ma jerġax jiġri, kif ukoll għaliex huwa biss b’governanza tajba li f’dan il-mument kruċjali għal pajjiżna, nistgħu niżguraw in-normalita’, l-istabbilita’u t-trankwillita li twassal ghal aktar tkabbir ekonomiku u ħolqien ta’ ġid.”

 

Xhieda ta’ dan huwa l-kumitat tal-kabinett fuq il-governanza fid-dawl tar-rapport tal-Kummissjoni Venezja, l-istat avvanzat fil-proċess biex jinbidel il-mod ta’ kif jinħatar il-Kummissarju tal-Pulizija f’pajjiżna kif ukoll il-proċess li jinqasam l-irwol tal-pulizija minn wieħed ta’ investigazzjoni u li jmexxu l-prosekuzzjonijiet fil-qorti, għal wieħed fejn il-funzjoni prinċipali tal-pulizija ser tibda tkun dik investigattiva waqt li jibda jkun l-Avukat Ġenerali li jmexxi l-prosekuzzjoni.

 

“Dan hu l-mod kif jimxi pajjiżu l-Gvern konvint li l-principji li jridu jmexxuh ‘l quddiem huma dawk tal-integrita, id-dixxiplina, u s-serjeta`…B’dan mhux ngħid li diżappunti m’għandix. Diżappuntat bl-allegazzjonijiet li smajna dwar abbużi fil-Korp tal-Pulizija fl-aħħar sigħat. Dan hu Gvern li ma se jkollu ebda tolleranza għal dan it-tip t’aġir.”Diżappuntat ukoll minn ċertu tkaxkir tas-saqajn mill-Qrati tagħna. Nifhem li jkollok ċirkostanzi partikolari fejn ċertu dewmien ikun inevitabbli. Iżda li jkollok dewmien esaġerat u mhux ġustifikat mhux aċċettabbli, u kull ġudikant irid jerfa’ r-responsabbilta’ li jiddeċiedi, naħa jew oħra, anke` meta d-decizjonijiet ikunu iebsin.”

 

Iżda fuq kollox, dan hu Partit kburi bil-prinċipji tiegħu, prinċipji li sawwru l-mitt sena li għaddew u huma fundamentali għal-mitt sena li ġejjin.

 

“Kburi li qiegħed immexxi Partit bi prinċipji sodi, partit imnebbaħmill-prinċipji tal-ġustizzja soċjali,il-mobilita’soċjali, l-għaqda nazzjonali, u l-ugwaljanza. Kburi bikom, limhux warajja qegħdin, imma miegħi. Mhux biss biex nirbħu l-elezzjonijiet, imma biex inbiddlu l-ħajjatan-nies għall-aħjar.Biex noħolqu aktar ġid, u biex niżguraw li dan il-ġid jilħaq lil kulħadd.Irridu nkunu hemm għalulieddan il-pajjiż,li jien tant inħobb, għaż-żgħażagħ tagħna, għall-ħaddiema kollha, għal min iħaddem, għall-familji, għall-anzjani, ghall-pensjonanti. U għalhekk liflimkien miegħi, intom, aħna se nkomplu noholqu minn dan il-moviment storja ta’ suċċess. Flimkien.  Jien nemmen fikom.Kburi bikom.Use nibqa’nagħti l-enerġija kollha tiegħi għalikombiex flimkieninkomplu mmexxu lilMalta u lil Ghawdex ‘l quddiem lejn aktar successi.”

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin