Skip to content

aħbarijiet

November 1, 2020

“Ingħaqadna f’moviment biex tajna futur aħjar għal pajjiżna” Il-PM

“Dan kien Baġit li jixhed ir-rieda tagħna li naħdmu għal kull Malti u Għawdxi.”

Qal dan il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela waqt attività politika fi Pjazza San Ġorg, fil-Belt Valletta, il-Ħadd filgħodu. Attività li kienet konformi mad-direttivi kollha mill-Awtoritajiet tas-Saħħa b’rabta mal-pandemija.

It-tema prinċipali tal-indirizz tal-Prim Ministru Abela kienet il-Baġit li tħabbar għas-sena d-dieħla. Baġit li fuq kollox jixhed ir-ruħ soċjali ta’ dan il-Gvern.

“M’għidniex għandna pandemija u mmorru għal politika ta’ awsterità kif għamel ħaddieħor fl-2008 u l-2009 meta l-kriżi ekonomika kienet inqas serja minn dik li għandna llum.”

Fil-fatt, il-Prim Ministru Robert Abela spjega kif il-konferma li dan kien l-aqwa Baġit li qatt ra pajjiżna waslet mingħand il-Kap tal-Oppożizzjoni nnifsu wara d-diskors xott u negattiv li kellu fil-Parlament ftit tal-jiem ilu.

“In-nies ma tinsiex. Il-poplu Malti u Għawdxi, il-ħaddiema ma jinsewx. Il-Baġit mhuwiex diskors jew kliem imma dak li n-nies jaraw fil-Gvern tagħhom u dak li l-familji tagħna jgħidu, kif se nista’ npoġġi aktar fuq il-mejda. Dan dak li għamel dan il-Baġit. Ta tama, kuraġġ u futur aħjar għal pajjiżna.”

Lin-negozji f’pajjiżna, il-Prim Ministru rringrazzjahom għall-kuraġġ kbir li wrew f’dawn l-aħħar xhur minkejja d-diffikultajiet kbar li ġabet magħha l-pandemija. Hawnekk il-Prim Ministru tenna l-għajnuna li ta l-Gvern permezz ta’ rawnd ieħor ta’ vawċers.

“Il-miżura tal-vawċers waħedha ġġenerat konsum daqs kemm kienu jiġġeneraw 40,000 turist.”

Il-Prim Ministru semma wkoll iċ-certifikat li ngħata pajjiżna din il-ġimgħa mill-Eurostat hekk kif Malta għandha l-inqas rata ta’ qgħad fiż-żona ewro. Dan fi żmien partikolari fejn il-qgħad madwar l-Ewropa kollha jinsab tiela’ ‘l fuq fosthom f’pajjiżi bħall-Olanda u l-Ġermanja.

“Din il-ġimgħa reġa’ kellna ċertifikat mill-isbaħ mill-Eurostat fejn pajjiżna ġie ċċertifikat li f’dawn l-aħħar 4 xhur kellu l-inqas rata ta’ qgħad fiż-żona ewro. Dawn huma r-riżultati tas-suċċess. Mhux biss l-inqas rata ta’ qgħad fiż-żona ewro imma l-iktar punt importanti, li filwaqt li f’pajjiżi oħrajn il-qgħad tiela’ ‘l fuq, f’Malta l-qgħad dejjem nieżel l-isfel u l-istatistika li ħadem il-Eurostat fuqha kienet tasal sa Settembru u l-4 xhur ta’ qabel. L-istess f’Ottubru erġajna nkomplu nnaqqsu l-qgħad.”

Sostna kif dan wasal grazzi għall-interventi mill-aktar effettivi tal-Gvern tul dawn l-aħħar xhur permezz ta’ miżuri li jindirizzaw l-effetti tal-pandemija.

F’din l-attività politika tkellmu wkoll Dr. Fleur Abela u l-analista finanzjarju Steve Ellul fejn it-tnejn rrimarkaw fatturi mill-aktar pożittivi dwar il-Baġit 2021.

Dr. Abela saħqet kif dan kien Baġit jieħu ħsieb liż-żgħir permezz ta’ miżuri bħaż-żieda fil-pensjonijiet, l-għotja ta’ ġurnata oħra leave, u ż-żieda fiċ-children’s allowance. Hija rrimarkat ukoll l-impenn ta’ dan il-Gvern favur il-governanza t-tajba f’pajjiżna. Impenn rifless f’ħemel ta’ riformi f’qasir żmien li ntroduċa Gvern Laburista.

Steve Ellul iddeskriva dan il-Baġit bħala wieħed uniku minkejja l-pandemija. Spjega li bħala analista finanzjarju ma setax ma jinnotax allokazzjoni ta’ €90 miljun aktar mis-sena l-oħra fil-qasam soċjali. Qal ukoll li dan il-Baġit jipprovdi viżjoni ekonomika fit-tul. Fost oħrajn semma l-mira li Malta tkun ħielsa mill-karbonju sas-sena 2050 u l-viżjoni li l-pajjiż imur lejn ekonomija diġitali.

“Naħdmu b’politika ta’ ġid favur pajjiżna” Il-PM

Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-ħsara kontinwa li qed issir lil pajjiżna minn esponenti tal-Partit Nazzjonalista quddiem il-Qorti Ewropeja tal-Ġustizzja. Dan minkejja r-riformi kbar li għamel pajjiżna fis-saltna tad-dritt, fosthom il-proċess ta’ ħatra ta’ Kummissarju tal-Pulizija ġdid u r-riforma fil-ħatra tal-Ġudikatura.

“Ir-riformi li għamilna mhux biss ġabu l-approvazzjoni tal-Kummissjoni Ewropeja, tal-Kummissjoni Venezja imma saħansittra qablu magħna l-Oppożizzjoni. Saħansittra qablet magħna s-Soċjetà Ċivili…Mela tgħiduli x’sens hemm li tipprova twaqqa’ sistema ta’ ħatra kif kienet fil-passat meta din spiċċat? Dan biex taraw il-ħsara li qed jippruvaw jagħmlu lil pajjiżna barra minn xtutna.”

Hawnekk, il-Prim Ministru appella għal politika ta’ ġid minflok inkissru lil pajjiżna bħalma qed jagħmel il-kelliem ewlieni tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja.

Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-istqarrija li ħareġ il-Partit Nazzjonalista fejn iddistakka ruħu minn kandidat tiegħu, li ffalsifika dokument. Dan minkejja li deputat ewlieni tal-Partit Nazzjonalista ukoll kien instab ħati ta’ dan ir-reat u l-Kap tal-Oppożizzjoni nnifsu stess evita milli jħallas ammonti ta’ taxxa u VAT.

“Dan kif jirraġuna l-establishment. Liġi għall-Allat u liġi għall-annimali imma ħbieb tiegħi aħna differenti minn hekk u ma nemmnux b’politika ta’ żmien l-Assedju l-Kbir imma politika li tixhed stat membru kburi fl-Unjoni Ewropeja.”

Il-Prim Ministru sostna l-impenn tiegħu wkoll li jenforza l-prassi li jekk xi ħadd ikun f’kariga ta’ tmexxija ta’ entità jew awtorità mal-Gvern ma jistax ikun qed imexxi kumpanija jew interessi privati tiegħu.

Dwar nuqqas tal-life insurance għal dawk b’kundizzjonijiet mediċi, il-Prim Ministru Robert Abela qal li se jkun qed jagħti d-direzzjonijiet neċessarji sabiex din l-anomalija tiġi solvuta.

“Ħbieb tiegħi dan huwa Gvern li jħobb lin-nies. L-imħabba mhijiex slogan. L-imħabba hija dak li tikkaratterizza l-politika tagħna, li tkun tħobb lin-nies, li tibqa’ viċin in-nies u mhux viċin meta tasal id-data tal-elezzjoni. Viċin is-sena kollha.”

Fil-konklużjoni tiegħu, il-Prim Ministru wiegħed aktar ħidma sfieqa favur il-pajjiż.

“Inwegħdkom ħidma, impenn sabiex inkomplu nagħmlu minn Malta u Għawdex pajjiż dejjem aqwa. Għawdex u Malta isbaħ flimkien Maltin u Għawdxin b’saħħittna ‘l quddiem.”

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin