Skip to content

aħbarijiet

September 1, 2021

“Ir-rekord ta’ investiment huwa l-aqwa konferma li l-familji u n-negozji għandhom kunfidenza kbira fid-direzzjoni ta’ pajjiżna.” – il-PM

“Pajjiżna qabad it-triq ta’ rkupru b’ritmu verament b’saħħtu. Ir-riżultati li kellna din il-ġimgħa jingħaqdu ma’ indikaturi oħra li pajjiżna qabad ritmu ekonomiku b’saħħtu li qed jissarraf f’fiduċja fin-nies.”

F’intervista fuq ONE Radio, il-Prim Ministru u Mexxej Laburista, Robert Abela spjega kif ir-riżultati li kellna din il-ġimgħa jingħaqdu ma’ ħafna sinjali oħra li kellna fl-aħħar xhur li juru li pajjiżna reġa’ qabad ritmu ekonomiku b’saħħtu. 

“L-istatistika turi li għandna rekord ta’ investiment. Livelli ta’ investiment li qabeż sewwa dak ta’ qabel il-pandemija. Kważi 850 miljun ewro. 20% aktar mill-istess xhur tal-2019. Għalija din hija l-aqwa konferma li n-negozji għandhom kunfidenza kbira fid-direzzjoni ta’ pajjiżna.” 

Robert Abela sostna wkoll kif fiż-żmien li ġej se jkompli l-investiment f’pajjiżna. Primarjament nibqgħu nikbru jekk nibqgħu nieħdu d-deċiżjonijiet. Bil-galbu, b’konsultazzjoni u billi nifhmu l-prijoritajiet tal-lum. Il-gvern irid ikollu l-kuraġġ li jagħti direzzjoni lejn dan il-pajjż. 

“Dawn huma l-prinċipji li se jiggwidawna fit-tħejjija għal baġit li se jsir fil-11 ta’ Ottubru li ġej. Se jkun baġit li se jagħti sinjal ċar tal-prosperita l-ġdida li rridu nibnu fejn nibdew issa nagħtu l-ħajja strateġiji importanti li tkellimna dwarhom u ħejjejna fl-aħħar xhur.”

Robert Abela qal ukoll kif bejn April u Ġunju ta’ din is-sena, l-attivita’ ekonomika kienet 13.4% akbar minn dik irreġistrata fl-istess xhur sena qabel. Dan juri li pajjiżna ġej lura b’saħħtu mix-xokk li tat il-pandmeija. Xokk li ħassitu d-dinja kollha. 

“Meta ġie x-xokk, għarafna nieħdu d-deċiżjonijiet it-tajbin. Deċiżjonijiet li ħadnihom mhux waħedna, iżda man-nies, mal-imsieħba soċjali, mal-ħaddiema u ma’ min iħaddem.”

Il-Prim Ministru saħaq kif b’dawn in-numri, pajjiżna reġa’ laħaq il-livell ta’ ġid nazzjonali ta’ qabel l-2019, jiġifieri ta’ qabel il-pandemija. Mhux biss għelibna l-biżgħat iżda morna għal sitwazzjoni fejn qegħdin f’sitwazzjoni aħjar minn qabel il-pandemija. 

“Wara l-kriżi tal-2008, pajjiżna kien dam għal 8 snin b’qgħad aktar għoli. Din id-darba domna sena u nofs biss.”

Il-Prim Ministru spjega kif Illum għandna ftit iktar minn 1,500 jirreġistraw għax-xogħol u meta kien hemm il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern kellna madwar 7,500. Ħames darbiet aktar mil-lum!

“Ir-riżultati waslu għax ma mxejniex b’politika ta’ awsterita’.”

“Kienet tkun faċl li ngħidu qed noħorġu ħafna flus fuq wage supplement u skemi oħrajn waqt il-pandemija u allura nnaqqsu r-ritmu tal-proġetti. Minflok, ir-ritmu tal-proġetti żidnihom… Dawn kienu d-deċiżjonijiet li waslu għar-riżultati, għax in-nies jafu li fil-mument tal-prova konna magħhom u se nibqgħu nkunu magħhom.”

Robert Abela qal kif dan sar għax ma ġietx addottata il-politika tal-awsterita’ kif kienet addottata mill-amministrazzjoni ta’ nies li għadhom qed imexxu l-politika tal-Oppożizzjoni u li kienet waslet biex xokk ekonomiku ferm anqas qawwi minn dak tal-pandemija kien wassal għal qgħad ħames darbiet akbar mil-lum. 

“M’għandix dubju li kienu jerġgħu jitfgħu l-piż kollu fuq il-familji u n-negozji. Jgħollu l-kontijiet u b’kumpens forsi jibagħtu xi erbgha bozoz. Jgħidu li se jgħollu c-children’s allowance u minflok inaqsu l-ispiża fuqha. Inaqqsu l-ispiża fuq is-saħħa u l-edukazzjoni. Meta jkunu fl-oppożizzjoni jilgħabuha tad-difensuri tal-poplu u fil-gvern jattakkawh il-ħin kollu…Aħna emminna fil-familji u fin-negozji. U huma emmnu fil-pajjiż u t-tmexxija tiegħu. U flimkien qed negħlbu din l-isfida bla preċedent. Flimkien bhala Team Malta, kburin li f’Lulju 2021 ksibna l-anqas qghad fl-istorja ta’ pajjizna.”

Se nibqgħu nikbru bħala pajjiż. Se nibqgħu ninvestu fin-nies. 

“Il-bażi biex nissalvagwardjaw il-kwalità tal-ħajja kien qabel xejn il-fatt li ħarsina s-saħħa. Illum qbiżna d-90% tal-poplu vaċċinat.”

Il-Prim Ministru spjega wkoll kif diġa’ bdew il-pjanijiet biex f’Settembru jingħata l-booster lil dawk li huma l-aktar vulnerabbli fosthom id-djar tal-anzjani. Imbagħad f’Ottubru ngħaddu għall-grupp ta’ warajhom li huma anzjani ta’ ‘l fuq minn 70 sena.  

Inqas minn sena ilu kont inkun hawn u nitkellem fuq it-tama li  jkollna l-vaċċin. U meta dik it-tama bdiet tidher realtà konna lesti biex inkunu minn tal-ewwel li npoġġu idejna fuq din l-arma kontra l-virus u llum inqas minn disa’ xhur wara li ġie dan il-vaċċin għandna l-popolazzjoni vvaċinata fil-maġġoranza assoluta tagħha. Mela mhux l-40,000 doża li qaltilna li se jkollna l-oppożizzjoni! Għoxrin darba iktar imma, bi kważi tmien mitt elf doża amministrata u iktar minn erba’ mitt elf persuna vvaċinati. 

Il-Prim Ministru semma wkoll l-importanza tal-proġett tas-Central Link. 

“Proġett ieħor li l-Partit Nazzjonalista lanqas laħaq sema’ kelma ta’ kritika kontra tiegħu li ma ħariġx kontrih. B’xamma ta’ opportuniżmu qawwi. 

Għax il-politika tal-PN u Bernard Grech hija waħda shortsighted. Minflok jisma’, jixtarr u jieħu d-deċiżjonijiet li hemm bżonn, bħal ma jagħmel dan il-Gvern, jinfexx fin-negattivita’ u l-oppożizzjoni għal kull ma jagħmel il-Gvern. Dik mhix politika serja jew fit-tul… Proġett bħal dan se jwassal għal titjib fil-kwalita’ tal-ħajja bħal ħafna proġetti oħra sbieħ li tkellimna dwarhom dan l-aħħar.”

Rigward il-proġett tal-marina ta’ Wied il-Għajn, il-Prim Ministru spjega l l-punt tat-tluq huwa li qegħdin fi stadju ta’ sejħa għall-ideat. “M’hemm l-ebda proposta konkreta. Din il-fażi li għaddejjin minnha bħalissa huwa proċess fejn l-awtorita’ ħa tkun qed tisma’ mingħand in-nies… Li hu żgur l l-aċċess għall-bajja bi kwalunkwe żvilupp irid jibqa’ garantit. Il-partijiet fejn illum isir l-għum irid jibqa’ aċċessibli għan-nies u mhux mittiefsa. Ir-realta’ hi li meta jkollok grigalata, jitla’ l-baħar fit-triq u jagħmel ħerba. Fl-aħħar mill-aħħar qegħdin fi proċess tal-ideat, li nisimgħu lin-nies… Irridu kwalita’ ta’ ħajja għan-nies li hija waħda tajba. Prosperita’ ġdida għall-Maltin u Għawdxin kollha bi kwalita’ ta’ ħajja aħjar.”

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin