Skip to content

aħbarijiet

November 15, 2020

“Irrid li jkollna l-aktar kabinett żagħżugħ, b’talent u b’parteċipazzjoni femminili fl-istorja ta’ pajjiżna” – Il-PM

 

“Iċ-ċavetta huma ż-żgħażagħ. Nattiraw aktar żgħażagħ. It-tieni ċavetta huma iżjed parteċipazzjoni femminili. Il-kwalità ta’ talent, ideat u entużjażmu se jagħmlu futur sabiħ għal dan il-pajjiż.”

 

Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Robert Abela filwaqt li spjega kif għal dawn l-aħħar 40 sena, kien hemm trend konsistenti fejn gvernijiet fit-tieni mandat tagħhom jibdew sejrin lura mentri dan il-Gvern qeleb din it-trend ta’ taħt fuq għaliex kellu l-kuraġġ jinbidel u jagħraf li t-tiġdid huwa kruċjali.

 

“L-appell liż-żgħażagħ : Għandi bżonnkom miegħi. Dan il-moviment għandu bżonnkom. Fuq kollox, il-pajjiż qed isejjaħ lil kull żagħżugħ u żagħżugħa biex tkunu l-mexxejja tiegħu llum… Għandna ħafna fejn nimirħu. Ma jfissirx imma li nwarrbu l-anzjani. L-aqwa risposta tajniha fil-budget. Is-sigriet tas-suċċess ta’ dan il-Gvern huwa li nikkumplimentaw dak kollu li moviment wieħed, inklussiv jiġbor fih lil kulħadd.

 

 

Gvern li jwettaq dak li jwiegħed

 

F’perjodu fejn il-qgħad sploda madwar id-dinja kollha u f’pandemija fejn qaċċtet terz mill-ekonomija, pajjiżna rnexxielu jkompli jnaqqsu għall-3094. Lanqas li Laurence Gonzi rnexxielu jnaqqas il-qgħad fi żmien fejn ma kellux pandemija kien ta’ 5900. Din tixhed id-differenza bejn iż-żewġ partiti. “Dan hu gvern li jwettaq dak li jwiegħed.”

 

Il-Prim Ministru faħħar mill-ġdid lit-tim Nazzjonali Malti li turi kemm it-tim Malti u l-amministrazzjoni tal-MFA huma dinamiċi. “Se ssibu lil Gvern magħkom f’dak kollu li għandkom bżonn.”

 

Il-Prim Ministru sellem lin-negozjanti li fl-aħħar xhur kienu reżiljenti u ma qatgħux qalbhom. “Flok keċċew il-ħaddiema, ħadmu iżjed nies. Sibnihom wara l-Gvern u nwegħedhom li kif konna fl-aħħar xhur, hekk ħa nibqgħu issa fil-fażi ta’ rkupru.”

 

Ir-ruħ soċjali tal-Gvern ġiet riflessa wkoll fil-ħolma li Puttinu Cares irnexxielu jwettaq bil-għajnuna tal-Gvern, fondazzjoni li Robert Abela kien ilu nvolut fiha sa mill-2016. Grazzi għall-ftehim li ġie ffirmat din il-ġimgħa, “ta’ kull sena għal 15 -il sena, se ngħaddu s-somma ta’ 150,000 sterlina li tfisser 2 miljun u nofs ewro oħra fuq medda ta’ 15 -il sena. Għal kull pazjent, il-Gvern se jkun qiegħed jgħaddi 70,000 ewro… Dan il-Gvern se jtaffi mill-piż lil pazjenti li f’każijiet ikollhom jagħmlu numru ta’ xhur jirċievu l-kura u għaldaqstant, l-ispiża tkun waħda kbira.”

 

Għal dan il-Prim Ministru kellu appell wieħed. “L-appell tiegħi lil min kien qed jagħmel il-ħsara lill-programm ta’ Ċittadinanza b’Investiment – Li ma kienx għal dan il-programm, il-pazjenti f’Londra ma kinux se jirċievu l-għajnuna li tant għandhom bżonn.

 

Il-Prim Ministru aċċena wkoll għall-ftehim kollettiv wara 22 sena li minnu bbenefikaw 225 ħaddiem tal-Protezzjoni Ċivili fejn se jkollhom żieda ta’ elf ewro mal-ewwel sena. B’żieda ma dan, il-Gvern se jkun qed jiffirma ftehim kollettiv ieħor mal-Forzi tal-Armata li se jolqtu ‘l fuq minn 1,700 persuna.

 

Se jinħadem ukoll ftehim kollettiv għal dawk li jaħdmu fil-Faċilita’ Korrettiva ta’ Kordin. “Verament nemmnu fil-Forzi tal-Ordni, fit-titjib tal-kundizzjonijiet tagħhom, fil-ħaddiem u min iħaddem.”

 

“Ħaddieħor prova jixħithom il-ħabs. Soċjeta’ ċivili li parti minnha hemm il-Kap tal-Oppożizzjoni u aħna nissieltu għalihom… Aktar kemm jgħidulna li se jinbidlu, aktar juruna li ma nbidlu xejn.”

 

L-Għawdxin jibqgħu f’qalbna. “Investiment ta’ aktar minn 2 miljun ewro fi Triq Sant’Antnin, Għajnsielem. Ħaddieħor tahom pont fit-terminal taċ-Ċirkewwa – struttura li kkrollat u kellna nkunu aħna fil-Gvern li erġajna tajna s-soluzzjoni. Magħna taf fejn qiegħed.”

 

L-istess fid-Drittijiet Ċivili. “Wara li din il-ġimgħa stess, il-Kummissarju Ewropew, Helena Dalli nediet strateġija, ħareġ Edwin Vassallo jgħidilna Marxismu fl-aqwa tiegħu. Ir-risposta hi għax fil-fond ta’ qalbhom ma jemmnux fihom. In-nies verament jafu min huwa c-champion tad-drittijiet ċivili. L-istess nies li hemm illum huma l-istess nies li hemm fl-2013.

 

Robert Abela saħaq li f’dan il-mument, pajjiżna se jħares ‘il quddiem lejn xhur li se jkunu ferm isbaħ milli għaddew. “L-affarijiet jidhru li sejrin fid-direzzjoni li ridnihom dl-aħħar xhur. Se jkollna mhux biżżejjed dożi imma aktar minn biżżejjed għaliex ħsibna biex niżguraw li jkollna għal kulħadd. Bdejna dan il-proċess mhux illum jew ġimgħat ilu. Bdejna mal-mument li tfaċċat il-pandemija. Se nkunu minn tal-ewwel li jkollna l-vaċċin.”

 

Hawnhekk il-Prim Ministru sellem lil Renald Falzon, deskritt bħala “raġel u ħabib. Ħabib li f’dawn l-aħħar snin ma sirtx nafu biss fl-istrutturi tal-partit… Tgħallimt kemm kien raġel li jgħożż il-familja tiegħu. Taf fejn inti miegħu.”

 

Il-Prim Ministru temm b’messaġġ ċar :

 

“Ejja nħarsu ‘l quddiem b’pożittivita’, b’entużjażmu u npoġġu ‘l quddiem l-aqwa interessi tal-poplu Malti u Għawdxi. Flimkien Għawdxin u Maltin b’saħħitna ‘l quddiem.”

 

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin